• Nie Znaleziono Wyników

Klasa V 15.06.2020.doc

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Klasa V 15.06.2020.doc"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Język angielski – poniedziałek 15.06.2020 r.

Zapisz w zeszycie temat oraz te słówka, których nie znasz lub nie pamiętasz.

Lesson

Topic: Vocabulary Exercises

act – grać (w filmie lub sztuce) collect – zbierać cook - gotować dance – tańczyć listen – słuchać paint – malować play – grać travel – podróżować visit – odwiedzać walk – spacerować watch – oglądać work - pracować

1. Otwórz podręcznik na str. 73 i popatrz do zielonej ramki Vocabulary.

Przeczytaj wyrażenia z pogrubionymi czasownikami.

2. Utwórz z dwunastoma czasownikami z ramki Vocabulary inne wyrażenia,

dodając do nich znane Ci rzeczowniki. Zapisz je w zeszycie jako Ex. 7 p. 73

3. Przeczytaj uważnie trzy teksty w zad. 8

Zdecyduj, o czym opowiada każdy tekst wybierając właściwe temat spośród a-d. Zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie jako Ex. 8 p. 73

Zapisz do zeszytu te słówka z tekstów, których nie znasz: on his own – sam/samemu

break into – włamać się do play tricks – płatać figle

enjoy – lubić/ sprawiać przyjemność patiently – cierpliwie

4. Napisz w kilku zdaniach, co robiłaś/robiłeś w ubiegłe wakacje.

Możesz napisać o zeszłorocznych wakacjach lub o tych, które pamiętasz najlepiej. Wykorzystaj w swojej wypowiedzi poznane czasowniki regularne z końcówką –ed. Zapisz to zadanie w zeszycie jak Ex. 9 p. 73

Nie zamykaj zeszytu, ani podręcznika. Pomogą Ci teraz w wykonaniu ćwiczeń. Otwórz ćwiczenia na str. 71

5. Spójrz na ćw. 8 Połącz wyrazy z obu kolumn tak, aby powstały wyrażenia.

Zakreśl w pętlę numerki tych czynności, które lubisz.

6. Przeczytaj pytania i przyjrzyj się ilustracjom w ćw. 9

Posłuchaj nagrania nr 15 i zakreśl właściwe odpowiedzi.

7. Przeczytaj wypowiedź w dymkach w ćw. 10 Następnie napisz o sobie:

 Co robiłaś, gdy byłaś mała? / Co robiłeś, gdy byłeś mały?

When I was young, I … (wykorzystaj znane czasowniki z końcówką –ed)

 Czym teraz zajmujesz się w wolnym czasie?

Now I … (nie dodawaj do czasowników żadnych końcówek).

Zapisz swoją wypowiedź w zeszycie, jako Ex. 10 p. 71

Cytaty

Powiązane dokumenty

Terroryzm – to zaplanowanie działanie oparte na przemocy psychicznej i fizycznej wobec obywateli danego państwa, mające wymusić na rządzocych określone decyzje.. Praca

Tadeusz Zawadzki (Zośka), Maciej Aleksy Dawidowski (Alek) i Jan Bytnar (Rudy) należali do Szarych Szeregów i wysławili się walką z okupującymi Polskę Niemcami.. Powstanie

Uzupełnij ineraktywne ćwiczenia

Obejrzyj prezentacje – Upadek komunizmu na drodze do zjednoczoenia Europy (ekran interaktywny przedstawiający sytuację w Europie po upadku komunizmu. Wyjaśnia, jakie zmiany

Eugeniusz Kwiatkowski był współtwórcą Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP). Był to położony w centralnej Polsce obszar, na którym powstało wiele nowoczesnych zakładów

Posłuchaj nagrania i powiedz osobę, miejsce lub wydarzenie.(nagranie do zadania znajdziesz na stronie www.macmillan.pl w zakładce Strefa ucznia.. Dalej proszę wejść w

194 – 198 (obalenie rządów dyrektoriatu we Francji, od konsula do cesarza, Napoleon u szczytu potęgi).. Uzupełnij zeszyt

Przeczytaj tekst z podręcznika od str. a) Wymień miasta objęte zasięgiem powstań śląskich i powstania wielkopolskiego.. Uzupełnij zeszyt