Innowacje w edukacji - Centralne Repozytorium Treści Dydaktycznych

Download (0)

Pełen tekst

(1)

INNOWACJE W EDUKACJI

(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 - 2018 ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach)

Poszukujących informacji na temat innowacji zapraszamy do przejrzenia katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/ . Można to zrobić przez wpisanie w indeksie

przedmiotowym hasła: Innowacje WYDAWNICTWA ZWARTE:

1. Akademia Khana : szkoła bez granic/ Salman Khan ; tł. Maciej Potulny. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2013.

Sygnatury: wyp. 56527

2. Budząca się szkoła / Margret Rasfeld, Stephan Breidenbach ; przeł. Emilia Skowrońska. - Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2015.

Sygnatury: wyp. 56826, 56827

3. Edukacja alternatywna : nowe teorie, modele badań i reformy : praca naukowa / pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : "Impuls", 2000

Sygnatury: czyt. 37.091.3

4. Edukacja w wolności : w poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia / David Gribble ; tł. Zofia Grudzińska. - Kraków : "Impuls", 2005.

Sygnatury: czyt. 37.091.3

5. Edukacja w wolności / Wiesława Śliwerska, Bogusław Śliwerski. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków : "Impuls", 2008.

Sygnatury: czyt. 37.091.3

6. GeoGebra: innowacja edukacyjna - kontynuacja / red. nauk. Katarzyna Winkowska-Nowak, Edyta Pobiega, Robert Skiba. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Sedno : Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, cop. 2013.

(2)

7. Innowacje i metody. T. 1, W kręgu teorii i praktyki : podręcznik akademicki dydaktyki kształcenia polonistycznego / pod. red. Marii Kwiatkowskiej-Ratajczak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011.

Sygnatury: 55747, czyt. 37.016:811.162.1

8. Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji : poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 1 / Julian Piotr Sawiński. - Warszawa : Difin, 2015.

Sygnatury: wyp. 57168

9. Nie lekcje lecz zajęcia edukacyjne / Elżbieta Goźlińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004.

Sygnatury: czyt. 37.091.3

10. Niekonwencjonalne metody szkoleniowe czyli Jak uatrakcyjnić zajęcia / Mirosław Urban. - Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.

Sygnatury: wyp. 53545

11. Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku / pod red. Bogusława

Śliwerskiego ; Katedra Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Edukacji Ustawicznej Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi. - Kraków : "Impuls", 2001.

Sygnatury: czyt. 37

12. Pedagogika alternatywna : dylematy teorii / red. nauk. Bogusław Śliwerski. - Wyd. 2 zm. - Kraków : "Impuls", 2000.

Sygnatury: wyp. 49464

13. Pedagogika innowacyjności : między teorią a praktyką / Beata Przyborowska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.

Sygnatury: czyt. 37.091.3

14. Poznać i zrozumieć świat : innowacje w edukacji wczesnoszkolnej / pod red. nauk. Wojciecha Duczmala, Sławomira Śliwy. - Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2015.

Sygnatury: wyp. 58886

15. Strategia kształcenia wyprzedzającego / praca zbiorowa pod red. nauk. Stanisława Dylaka ; Grażyna Barabasz [et al.]. - Poznań : Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, 2013.

(3)

16. Szkoła w nurcie koncepcji, badań i doświadczeń / zespół red. Mirosława Żurawska, Agnieszka Łukasik. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2008.

Sygnatury: wyp. 52680

17. Zdolności i postawa twórcza a styl użytkowania elektronicznych mediów / Dorota Siemieniecka-Gogolin. - Toruń : "Mado", cop. 2005.

Sygnatury: wyp. 52207

ARTYLUŁY Z CZASOPISM:

18. Bariery rozpoznawania innowacji pedagogicznych / Ewa Arciszewska // Nowa Szkoła. - 2008, nr 10, s. 8—18

19. Budżet obywatelski w szkole / Danuta Elsner, Grażyna Widera // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 5, s. 52-53

20. By lepiej uczyć / Maciej Wróblewski // Polonistyka. - 2012, nr 4, s. 60-62

21. [Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej - społeczne i wychowawcze obszary napięć - recenzja] / Mikołaj Winiarski // Pedagogika Społeczna. - 2011, nr 1, s. 167-170

22. Dlaczego warto myśleć projektowo? / Julian Piotr Sawiński // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s. 63-66

23. Informacyjne systemy kształcenia jako problem pedagogiczny / Aktoty Akżolowa // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 3, s. 165-176

24. Innowacja - nowy wymiar autonomii nauczyciela / Edyta Bukowska // Język Polski w Gimnazjum. - 2011/2012, nr 4, s. 91-99

25. Innowacje dydaktyczne w Venstpils University College / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2015, nr 7, s. 40-43

26. Innowacje pedagogiczne - w wychowaniu fizycznym / Krystyna Rędzia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 2, s. 42-45

27. Innowacje pedagogiczne w pracy nauczyciela przedmiotów

techniczno-informatycznych / Marta Bałażak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, nr 1, s. 63-67

(4)

28. Innowacje pedagogiczne w przedszkolu / Małgorzata Narożnik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 1, dod. Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola, s. 4-6

29. Innowacje w szkole / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 13--14 30. Innowacyjność nauczyciela w kontekście nowoczesnych technologii / Anna

Rękawek.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 12—13

31. Innowacyjność nauczycieli / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2008, nr 1, s. 4—8

32. Jak w szkole przygotować interesującą innowację? : (scenariusz szkolenia nauczycieli) / Julian P. Sawiński // Nowa Szkoła. - 2011, nr 9, s. 26-37

33. Komputer pilnie potrzebny / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 3, s. 10

34. Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej / Bogusław Śliwerski // Ruch Pedagogiczny. - 2013, nr 3, s. 69-86

35. Metody nauczania przyrody : adaptacja innowacji - JIGSAW i trójkąt / Danuta Piróg, Konrad Leja // Geografia w Szkole. - 2012, nr 6, s. 4-6

36. Miganie w bibliotece szkolnej / Katarzyna Chojnacka // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 13-14

37. Myślenie nieszablonowe w praktyce : rozmowa z Piotrem Praczukowskim,

wicedyrektorem Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie / Piotr Praczukowski // Meritum. - 2016, nr 1, s. 67-69

38. Nowe trendy w edukacji / Jan Fazlagić // Meritum. - 2016, nr 1, s. 2-10

39. O zmianach w "budzącej sie szkole" : rozmowa z Bożeną Będzińską-Wosik, dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi i współorganizatorką ruchu "Budzących się szkół" / Bożena Będzińska-Wosik ; rozm przepr. Ewa Orłowska // Meritum. - 2016, nr 1, s. 58-59

40. O zmianach w "budzącej się szkole" : rozmowa z Izabellą Gorczycą, dyrektorką "No Bell", Szkoły Podstawowej "Montessori" w Konstancinie Jeziornie i

współorganizatorką ruchu "Budzących się szkół" / Izabella Gorczyca ; rozm. przepr. Ewa Orłowska // Meritum. - 2016, nr 1, s. 60-61

(5)

41. Programowalne klocki - to się dobrze składa / Anna Krawczyk // IT w Edukacji. - 2016, nr 1, s. 18-20

42. Rok Czytelnika. Projekt metodą webquest / Jolanta Wawoczny // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 1, s. 24-25// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 1, s. 24-25

43. Tradycyjne klocki w nowoczesnej edukacji / Barbara Halska // IT w Edukacji. - 2016, nr 1, s. 14-16

44. Wprowadzanie innowacji w programach wychowania przedszkolnego / Aneta Buczkowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 6, s. 30-31

45. Zajęcia poza salą lekcyjną integralną częścią procesu edukacyjnego w klasach początkowych. Walory i ograniczenia / Katarzyna Pluta // Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 4, s. 69-79

46. Zatrzymane w kadrze / Katarzyna Chojnacka-Musiał // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 19-20

47. Zielone laboratorium / Marta Tymochowicz // Biologia w Szkole. - R. 66 [właśc. 67], nr 6 (2015), s. 42-43

48. Zielone laboratorium w szkolnym ogrodzie. Spróbujcie! / Barbara Pąkowska.// Biologia w Szkole. - 2016, nr 1, s. 41-42

Opracowała: Cecylia Radzewicz Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :