• Nie Znaleziono Wyników

Innowacje w edukacji - Centralne Repozytorium Treści Dydaktycznych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Innowacje w edukacji - Centralne Repozytorium Treści Dydaktycznych"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

INNOWACJE W EDUKACJI

(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 - 2018 ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach)

Poszukujących informacji na temat innowacji zapraszamy do przejrzenia katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/ . Można to zrobić przez wpisanie w indeksie

przedmiotowym hasła: Innowacje WYDAWNICTWA ZWARTE:

1. Akademia Khana : szkoła bez granic/ Salman Khan ; tł. Maciej Potulny. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2013.

Sygnatury: wyp. 56527

2. Budząca się szkoła / Margret Rasfeld, Stephan Breidenbach ; przeł. Emilia Skowrońska. - Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2015.

Sygnatury: wyp. 56826, 56827

3. Edukacja alternatywna : nowe teorie, modele badań i reformy : praca naukowa / pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : "Impuls", 2000

Sygnatury: czyt. 37.091.3

4. Edukacja w wolności : w poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia / David Gribble ; tł. Zofia Grudzińska. - Kraków : "Impuls", 2005.

Sygnatury: czyt. 37.091.3

5. Edukacja w wolności / Wiesława Śliwerska, Bogusław Śliwerski. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków : "Impuls", 2008.

Sygnatury: czyt. 37.091.3

6. GeoGebra: innowacja edukacyjna - kontynuacja / red. nauk. Katarzyna Winkowska-Nowak, Edyta Pobiega, Robert Skiba. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Sedno : Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, cop. 2013.

(2)

7. Innowacje i metody. T. 1, W kręgu teorii i praktyki : podręcznik akademicki dydaktyki kształcenia polonistycznego / pod. red. Marii Kwiatkowskiej-Ratajczak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011.

Sygnatury: 55747, czyt. 37.016:811.162.1

8. Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji : poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 1 / Julian Piotr Sawiński. - Warszawa : Difin, 2015.

Sygnatury: wyp. 57168

9. Nie lekcje lecz zajęcia edukacyjne / Elżbieta Goźlińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004.

Sygnatury: czyt. 37.091.3

10. Niekonwencjonalne metody szkoleniowe czyli Jak uatrakcyjnić zajęcia / Mirosław Urban. - Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.

Sygnatury: wyp. 53545

11. Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku / pod red. Bogusława

Śliwerskiego ; Katedra Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Edukacji Ustawicznej Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi. - Kraków : "Impuls", 2001.

Sygnatury: czyt. 37

12. Pedagogika alternatywna : dylematy teorii / red. nauk. Bogusław Śliwerski. - Wyd. 2 zm. - Kraków : "Impuls", 2000.

Sygnatury: wyp. 49464

13. Pedagogika innowacyjności : między teorią a praktyką / Beata Przyborowska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.

Sygnatury: czyt. 37.091.3

14. Poznać i zrozumieć świat : innowacje w edukacji wczesnoszkolnej / pod red. nauk. Wojciecha Duczmala, Sławomira Śliwy. - Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2015.

Sygnatury: wyp. 58886

15. Strategia kształcenia wyprzedzającego / praca zbiorowa pod red. nauk. Stanisława Dylaka ; Grażyna Barabasz [et al.]. - Poznań : Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, 2013.

(3)

16. Szkoła w nurcie koncepcji, badań i doświadczeń / zespół red. Mirosława Żurawska, Agnieszka Łukasik. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2008.

Sygnatury: wyp. 52680

17. Zdolności i postawa twórcza a styl użytkowania elektronicznych mediów / Dorota Siemieniecka-Gogolin. - Toruń : "Mado", cop. 2005.

Sygnatury: wyp. 52207

ARTYLUŁY Z CZASOPISM:

18. Bariery rozpoznawania innowacji pedagogicznych / Ewa Arciszewska // Nowa Szkoła. - 2008, nr 10, s. 8—18

19. Budżet obywatelski w szkole / Danuta Elsner, Grażyna Widera // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 5, s. 52-53

20. By lepiej uczyć / Maciej Wróblewski // Polonistyka. - 2012, nr 4, s. 60-62

21. [Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej - społeczne i wychowawcze obszary napięć - recenzja] / Mikołaj Winiarski // Pedagogika Społeczna. - 2011, nr 1, s. 167-170

22. Dlaczego warto myśleć projektowo? / Julian Piotr Sawiński // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s. 63-66

23. Informacyjne systemy kształcenia jako problem pedagogiczny / Aktoty Akżolowa // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 3, s. 165-176

24. Innowacja - nowy wymiar autonomii nauczyciela / Edyta Bukowska // Język Polski w Gimnazjum. - 2011/2012, nr 4, s. 91-99

25. Innowacje dydaktyczne w Venstpils University College / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2015, nr 7, s. 40-43

26. Innowacje pedagogiczne - w wychowaniu fizycznym / Krystyna Rędzia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 2, s. 42-45

27. Innowacje pedagogiczne w pracy nauczyciela przedmiotów

techniczno-informatycznych / Marta Bałażak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, nr 1, s. 63-67

(4)

28. Innowacje pedagogiczne w przedszkolu / Małgorzata Narożnik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 1, dod. Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola, s. 4-6

29. Innowacje w szkole / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 13--14 30. Innowacyjność nauczyciela w kontekście nowoczesnych technologii / Anna

Rękawek.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 12—13

31. Innowacyjność nauczycieli / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2008, nr 1, s. 4—8

32. Jak w szkole przygotować interesującą innowację? : (scenariusz szkolenia nauczycieli) / Julian P. Sawiński // Nowa Szkoła. - 2011, nr 9, s. 26-37

33. Komputer pilnie potrzebny / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 3, s. 10

34. Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej / Bogusław Śliwerski // Ruch Pedagogiczny. - 2013, nr 3, s. 69-86

35. Metody nauczania przyrody : adaptacja innowacji - JIGSAW i trójkąt / Danuta Piróg, Konrad Leja // Geografia w Szkole. - 2012, nr 6, s. 4-6

36. Miganie w bibliotece szkolnej / Katarzyna Chojnacka // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 13-14

37. Myślenie nieszablonowe w praktyce : rozmowa z Piotrem Praczukowskim,

wicedyrektorem Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie / Piotr Praczukowski // Meritum. - 2016, nr 1, s. 67-69

38. Nowe trendy w edukacji / Jan Fazlagić // Meritum. - 2016, nr 1, s. 2-10

39. O zmianach w "budzącej sie szkole" : rozmowa z Bożeną Będzińską-Wosik, dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi i współorganizatorką ruchu "Budzących się szkół" / Bożena Będzińska-Wosik ; rozm przepr. Ewa Orłowska // Meritum. - 2016, nr 1, s. 58-59

40. O zmianach w "budzącej się szkole" : rozmowa z Izabellą Gorczycą, dyrektorką "No Bell", Szkoły Podstawowej "Montessori" w Konstancinie Jeziornie i

współorganizatorką ruchu "Budzących się szkół" / Izabella Gorczyca ; rozm. przepr. Ewa Orłowska // Meritum. - 2016, nr 1, s. 60-61

(5)

41. Programowalne klocki - to się dobrze składa / Anna Krawczyk // IT w Edukacji. - 2016, nr 1, s. 18-20

42. Rok Czytelnika. Projekt metodą webquest / Jolanta Wawoczny // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 1, s. 24-25// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 1, s. 24-25

43. Tradycyjne klocki w nowoczesnej edukacji / Barbara Halska // IT w Edukacji. - 2016, nr 1, s. 14-16

44. Wprowadzanie innowacji w programach wychowania przedszkolnego / Aneta Buczkowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 6, s. 30-31

45. Zajęcia poza salą lekcyjną integralną częścią procesu edukacyjnego w klasach początkowych. Walory i ograniczenia / Katarzyna Pluta // Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 4, s. 69-79

46. Zatrzymane w kadrze / Katarzyna Chojnacka-Musiał // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 19-20

47. Zielone laboratorium / Marta Tymochowicz // Biologia w Szkole. - R. 66 [właśc. 67], nr 6 (2015), s. 42-43

48. Zielone laboratorium w szkolnym ogrodzie. Spróbujcie! / Barbara Pąkowska.// Biologia w Szkole. - 2016, nr 1, s. 41-42

Opracowała: Cecylia Radzewicz Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Cytaty

Powiązane dokumenty

Aproksymacja krzywymi B-sklejanymi Zagadnienie Interpolacji Sterowanie Ruchem Wykorzystanie Ścieżek Ruch po ścieżce Zorientowanie wzdłuż ścieżki Kamera Wygładzanie Ścieżka

 Interpolacja odpowiedenich wierzchołków.. Wielościany gwiaździste Klatki kluczowe Odkształcanie obiektów Interpolacja kształtów trójwymiarowych Terminologia Identyczna

Struktury danych Wprowadzenie Kinematyka prosta Modelowanie hierarchiczne Pary kinematyczne Struktury Kinematyka odwortna  Drzewo root node link joint root arc root. Articulated

Ze zbioru liczb całkowitych należących do przedziału h−3, 2i losujemy dwa razy (bez zwracania) jedną liczbę. a) Ciąg an jest ciągiem monotonicznym.. a) ciąg an jest rosnący..

W najprostszej i najbardziej ogólnej definicji oddziaływania wychowawcze można utożsamić z samą istotą procesu wychowania rozumianego jako wspomaganie wychowanka w jego

Obejrzenie części filmu (do momentu podejmowania decyzji przez bohatera, czy wyjeżdża z klasą, czy zostaje w domu, aby grać w gry komputerowe).. Podział klasy na

Zanim opublikuje się zdjęcie dziecka w mediach społecznościowych, warto zastanowić się, co będzie się z nim dalej działo. Dziecko ma prawo do prywatności, do poszanowania

Zanim opublikuje się zdjęcie dziecka w mediach społecznościowych, warto zastanowić się, co będzie się z nim dalej działo. Dziecko ma prawo do prywatności, do poszanowania

Odczytaj informacje na powyższym wykresie, a następnie zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo NIE – jeśli jest fałszywe. Połowa uczniów uczęszczających na kółko

Uczniowie zdolni często mają swój wewnętrzny świat, posługują się niezrozumiałym dla otoczenia językiem werbalnym i niewerbalnym: gestami, minami. Często

Artykuł ma na celu uporządkowanie wiedzy nauczycieli przedszkoli i szkół na temat nauczania zdalnego oraz zaprezentowania narzędzi do wykorzystania w pracy zdalnej.. Czym

Dziecko, które czuje się lubiane i akceptowane, traktuje nauczyciela jak autorytet, dlatego dzięki temu łatwiej wpłynąć jest mu na dziecięcą postawę i zmotywować do

 Zaproponowane działania dla dziecka muszą uwzględniać pracę nie tylko z komputerem (dziecko nie może spędzać więcej niż 2-2,5 godziny przed komputerem). 

Uczniowie losują kartoniki z fragmentami wiersza (załącznik 2), tworzą ilustracje na podstawie wylosowanych fragmentów. Uczniowie tworzą kartę tytułową i końcową do

O odpowiedzialności: filozofia moralna Romana Ingardena / Krystyna Skuriat [online].. O zapatrywaniach Romana Ingardena na jakości metafizyczne oraz na sposób ich objawiania

B.Complete the sentences with past simple- skompletuj odpowiednią forma gramatyczną zdania w czasie przeszłym prostym. She ……….at eight o’clock

Rozgrzewka językowa ;przypomnienie i utrwalenie wyrażeo typu turn left, turn right, cross the road, go straight on, pass, next to..

- Uczniowie czytają tekst oraz tłumacza poszczególne zdania.. Podpis nauczyciela Iwona

- tworzą zdania twierdzące, przeczące oraz pytające w czasie przeszłym prostym 3.. Podpis nauczyciela Iwona

Obserwacja budowy pióra, różnych ich rodzajów, doświadczenie w grupach- Dlaczego pióra ptaków nie mokną.. (Karta pracy

Podręcznik, karta pracy, zdjęcia roślin, zwierząt, grzybów trujących, bandaże, trójkątna chusta, środki dezynfekcyjne, opakowania po środkach czystości..