Czas gramatyczny past simple - test - Centralne Repozytorium Treści Dydaktycznych

Pełen tekst

(1)

TEST 2 I. Napisz pytania- write questions. 1. Henry went out with Laura last night.

……… 2. He woke up very late.

……… 3. He wanted to be a firefighter.

……… 4. She visited her grandparents yesterday.

………. 5. I had a great time.

………

II. Napisz formę przeszła podanych czasowników nieregularnych. 1. Be-……… 2. Have-……….. 3. Make-……… 4. Do-……… 5. Come--……….. 6. Get-………. 7. Give-……….. 8. Go-………. 9. Put-………. 10. Read-……… 11. Run-………..

(2)

12. Say-………. 13. Take-……….. 14. Swim-……… 15. Think-………. 16. Take-………. 17. Wake-……….. 18. Win-………. 19. Write-……… 20. Understand-……….

III. Przetłumacz podane zdania na język angielski z wykorzystaniem czasu past simple.

1. Wczoraj odwiedziłem moich dziadków.

………. 2.Ona nie odrobiła pracy domowej.

……… 3.W zeszłym roku nie byłem na wakacjach.

……….

4.Wczoraj wieczorem oglądałem fantastyczny film.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :