• Nie Znaleziono Wyników

Czas gramatyczny past simple - test - Centralne Repozytorium Treści Dydaktycznych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Czas gramatyczny past simple - test - Centralne Repozytorium Treści Dydaktycznych"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

TEST 2 I. Napisz pytania- write questions. 1. Henry went out with Laura last night.

……… 2. He woke up very late.

……… 3. He wanted to be a firefighter.

……… 4. She visited her grandparents yesterday.

………. 5. I had a great time.

………

II. Napisz formę przeszła podanych czasowników nieregularnych. 1. Be-……… 2. Have-……….. 3. Make-……… 4. Do-……… 5. Come--……….. 6. Get-………. 7. Give-……….. 8. Go-………. 9. Put-………. 10. Read-……… 11. Run-………..

(2)

12. Say-………. 13. Take-……….. 14. Swim-……… 15. Think-………. 16. Take-………. 17. Wake-……….. 18. Win-………. 19. Write-……… 20. Understand-……….

III. Przetłumacz podane zdania na język angielski z wykorzystaniem czasu past simple.

1. Wczoraj odwiedziłem moich dziadków.

………. 2.Ona nie odrobiła pracy domowej.

……… 3.W zeszłym roku nie byłem na wakacjach.

……….

4.Wczoraj wieczorem oglądałem fantastyczny film.

Cytaty

Powiązane dokumenty

W czasie Past Simple, przy tworzeniu zdań przeczących i pytań pojawia się dodatkowe słówko, operator, czasownik posiłkowy – did (czyli druga forma czasownika do).. Dobra

Poniżej znajduje się link do stron, gdzie można poćwiczyć zadawanie pytań w czasie past

Poniżej znajduje się link do stron, gdzie można poćwiczyć zdania twierdzące i przeczenia czasie past

Poniżej znajdują się linki do stron, gdzie można poćwiczyć zdania twierdzące i przeczące w czasie past simple.. [Wykonując zadania można samodzielnie się sprawdzić i służą

Uzupełnij zdania czasownikiem „to be” w czasie Past Simple.. Where your younger sister and her boyfriend

© 2010 www.perfect-english-grammar.com May be freely copied for personal or classroom use.. www.perfect-english-grammar.com Past Perfect and

Fill in the blanks with present simple and past

32 At the beginning of March 1897, thanking Szukiewicz for the essay devoted to him in Dziennik Krakowski, Przybyszewski attached to the letter a copy of a “new romance,” which,