• Nie Znaleziono Wyników

Present Continuous – ćwiczenia:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Present Continuous – ćwiczenia:"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Czas Present Continuous - ćwiczenia

I. Z rozsypanych wyrazów ułóż zdania w czasie Present Continuous.

1. are / reading / you / a book

………... 2. music / is / listening to / your brother / ?

………... 3. aren’t / my cousins / to school / going

………... 4. your / watching / is / mum / TV / ?

………... 5. is / the park / Tomek / in / walking

………... 6. little / playing / my / with / brother / is / a toy car

………... 7. singing / they / are / ?

………... 8. am / going / I / to school / not

………... 9. you / writing / what / are / ?

………... 10. going / Ola / is / where / ?

(2)

II. Korzystając z podanych słów ułóż zdania w czasie Present Continuous .

1. you / drink / water

………... 2. she / not listen / to music

………... 3. Tom and Ola / run / in the garden / ?

………... 4. the children / not go / to the theatre

………... 5. they / eat / pizza / ?

………... 6. your mum / buy / ice cream

………... 7. our teacher / check / homework

………... 8. a postman / deliver / letters / ?

………... 9. your brothers / cry / ?

………... 10. we / have fun

………... 11. Tom and his friends / play / football

………... 12. your sister’s dog / chase / a cat / ?

(3)

III. Uzupełnij pytania i krótkie odpowiedzi.

1. ………. (he / listen) to the radio? Yes ……….

2. ………. (they / do ) homework? No ……….

3. ………. (your brother / visit) his friend? No ……….

4. ………. (Ola / dance)? Yes ……….

5. ………. (you /send ) an email? Yes ……….

6. ………. (your parents / watch ) TV? No ……….

7. ………. (Tom / swim) in the pool? Yes ……….

8. ………. (Steve’s sister / sing) at the moment? Yes ……….

9. ………. (Ronnie and Bethy / walk ) in the park? No ……….

(4)

ODPOWIEDZI: I.

1.You are readnig a book.

2. Is your brother listening to music? 3. My cousins aren’t going to school. 4. Is your mum watching TV ?

5. Tom is walking in the park.

6. My little brother is playing with a toy car. 7. Are they singing?

8. I’m not going to school. 9. What are you writing? 10. Where is Ola going?

II.

1.You are drinking water. 2.She isn’t listening to music.

3.Are Tom and Ola running in the garden? 4. The children aren’t going to the theatre. 5. Are they eating pizza?

6. Your mum is buying ice cream. 7. Our teacher is checking homework. 10.Is a postman delivering letters?

11.Is your brothers crying? 12.We are having fun.

13.Tom and his friends are playing football. 14.Is your sister’s dog chasing a cat?

III.

1.Is he listening to the radio? Yes, he is.

2. Are they doing homework? No, they aren’t.

3. Is your brother visiting his friend? No, he isn’t.

4. Is Ola dancing? Yes, she is.

5. Are you sending an email? Yes, I am.

6. Are your parents watching TV? No, they aren’t.

7. I Tom swimming in the pool? Yes, he is.

8. Is Steve’s sister singing at the moment? Yes, she is.

9. Are Ronnie and Bethy walking in the park? No, they aren’t.

Cytaty

Powiązane dokumenty

I.Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika w czasie Present Simple..

Uzupełnij zdania właściwą formą czasowników w czasie Present Simple.. (live)

Uzupełnij poniższe zdania. Wpisz właściwe określenia dobrane spośród podanych w nawiasach. wykonaj, korzystając z poniższego rysunku, na którym przedstawiono widome

Uzupełnij zdania, używając formy twierdzącej lub przeczącej czasu Present Continuous czasowników podanych w

Uzupełnij zdania właściwą formą czasowników w czasie Present Simple1. (visit) our grandparents

Język angielski Pytania i krótkie odpowiedzi w czasie Present Continuous.. Godziny z wychowawcą Bezpieczeństwo podczas zabaw na

zdania twierdzące, przeczące i pytające oraz krótkie odpowiedzi w czasie Past Simple;.

Uczeń potrafi budować zdania (twierdzące, pytające i przeczące) w czasie Present Continuous, umie określić, co one wyrażają, a także odróżnić