• Nie Znaleziono Wyników

ZAGADNIENIE OBLICZANIA STATECZNOŚCI STOKÓW W ODKRYWKACH GÓRNICZYCH THE ISSUE OF CALCULATION OF SLOPE STABILITY IN THE OPENCAST MINING

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ZAGADNIENIE OBLICZANIA STATECZNOŚCI STOKÓW W ODKRYWKACH GÓRNICZYCH THE ISSUE OF CALCULATION OF SLOPE STABILITY IN THE OPENCAST MINING"

Copied!
18
0
0

Pełen tekst

(1)

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE nr 4/2019

32

Jan Sozański - Dolnośląskie Biuro Projektów Górniczych, Wrocław

ZAGADNIENIE OBLICZANIA STATECZNOŚCI STOKÓW

W ODKRYWKACH GÓRNICZYCH

THE ISSUE OF CALCULATION OF SLOPE STABILITY IN THE OPENCAST MINING

Z okazji Jubileuszu 60 – lecia czasopisma „Górnictwo Odkrywkowe” („Surface Mining”) prezentacja reprodukcji artykułu zamieszczonego w numerze 1 w 1959 r. Biuletynu Techniczno - Ekonomicznego „Węgiel Brunatny”.

Słowa kluczowe: historia górnictwa odkrywkowego, stateczność stoków

On the occasion of the 60th anniversary of the „Górnictwo Odkrywkowe” („Surface Mining”) periodical, here is a

pre-sentation of the reproduction of the article published in issue 1 of the „Węgiel Brunatny”(„Lignite”) Technical and Econo-mic Bulletin 1959.

(2)

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE nr 4/2019

(3)

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE nr 4/2019

(4)

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE nr 4/2019

(5)

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE nr 4/2019

(6)

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE nr 4/2019

(7)

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE nr 4/2019

(8)

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE nr 4/2019

(9)

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE nr 4/2019

(10)

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE nr 4/2019

(11)

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE nr 4/2019

(12)

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE nr 4/2019

(13)

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE nr 4/2019

(14)

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE nr 4/2019

(15)

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE nr 4/2019

(16)

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE nr 4/2019

(17)

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE nr 4/2019

(18)

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE nr 4/2019

Cytaty

Powiązane dokumenty

Tymczasem w materiałach archiwalnych Departamentu Policji rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w zespole poświęconym zasadniczo antycar- skim akcjom i organizacjom

Stanowiska naczelników powiatów uzyskało natomiast 15 osób niemieckiej i innych zachodnioeuropejskich narodowości (Wasilij Karłowicz Funck, Władimir

Wątpliwe jest także wyjaśnienie opóźnienia (zahamo- wania) metalurgii żelaza w basenie Morza Śródziemnego rozwiniętą wcześniej me- talurgią miedzi i brązu (s. 163), gdyż

For systems which are linear, the methods of analogue computa t ion given by Laning and Battin (Ref. These do not require the generation and filter- ing of random

Jednocześnie zajmowano się problematyką medyczną w ramach Sekcji Historii Nauk Biologicznych i Medycznych Komitetu Historii Nauki PAN (prof.. Zakładu Historii Nauki i Techniki

Nie idzie zresztą tylko o to, iż w tezie tej — zawartej we Wstępie — wyraża się pewnego rodzaju dziejowa niesprawiedliwość, ale cho- dzi również o to, iż w

Pilna potrzeba społeczna sp ow od ow ała, iż niew ielki i w niejednym nied osk on ały, zw ięzły szkic obu autorów pod tym sam ym tytułem został zastąpiony

The goal of this study is to compare and examine different methods for assessing the life cycle impacts on human health in the context of biofuel supply chains, in order to