Wzrost po traumie a zadowolenie z życia u osób po zawale serca

Pełen tekst

(1)

ȱȱ ȱ ȱȱȱ… ȱ

ȱXȱȱȱ

’—Šȱ’Úœ”ŠȬž•’”

—œ¢žȱœ¢Œ‘˜•˜’’ǰȱ—’ Ž›œ¢ŽȱRà£”’ Institute of Psychology, University of Lodz

POSTTRAUMATIC GROWTH AND SATISFACTION WITH LIFE IN PERSONS AFTER MYOCARDIAL INFARCTION

ž––Š›¢. The aim of the study was to investigate the relationship between post-traumatic growth, which was a consequence of experienced post-traumatic event and the level of satisfaction with life. The study group consists of 86 person (62 men and 24 women), aged 36-87 (M = 60,5; = 10,05), who experienced myocardial infarc-tion. Half of them participated in rehabilitation program. Two methods were used ’—ȱ‘Žȱœž¢DZȱ’ŽȱŠ’œŠŒ’˜—ȱžŽœ’˜——Š’›ŽȱŠ—ȱ˜œĴ›Šž–Š’Œȱ ›˜ ‘ȱ —ŸŽ—˜›¢ǯȱ The results revealed poor relationship between positive changes aftermath trauma and life satisfaction. The overall score of Life Satisfaction Questionnaire correlates only with positive changes in relations to others. These changes appeared the main predictor of satisfaction with life among persons with myocardial infarction. Ž¢ȱ ˜›œDZȱ˜œĴ›Šž–Š’Œȱ›˜ ‘ǰȱ•’ŽȱœŠ’œŠŒ’˜—ǰȱ–¢˜ŒŠ›’Š•ȱ’—Š›Œ’˜—

™›˜ Š£Ž—’Ž

“Š ’œ”˜ȱ™˜›Šž–Š¢Œ£—Ž˜ȱ £›˜œž ȱ˜œŠ—’Œ‘ȱ•ŠŠŒ‘ȱŒ˜›Š£ȱ ’¿”œ£Šȱž ŠŠȱ‹ŠŠŒ£¢ǰȱŠȱŠ”ČŽȱ™›Š”¢”à ǰȱœ”ž™’Šȱ œ’¿ȱ—Šȱ ¢œ¿™˜ Š—’žȱ™˜£¢¢ —¢Œ‘ȱ£–’Š—ǰȱ ¢—’”Š“­Œ¢Œ‘ȱ£ȱ˜ï ’ŠŒ£Š—’Šȱ£Š›£ŽÚȱ ˜ȱ Œ‘Š›Š”Ž›£Žȱ ›Šž–Š¢Œ£—¢–ǯȱ Žȱ ™˜£¢¢ —Žȱ £–’Š—¢ǰȱ ”à›Žȱ Œ£¿œ˜ȱ ™˜“Š ’Š“­ȱ œ’¿ȱ ˜‹˜”ȱ—ŽŠ¢ —¢Œ‘ȱœ”ž”à ȱ˜ï ’ŠŒ£˜—Ž“ȱ›Šž–¢ǰȱœ”ÙŠŠ“­ȱœ’¿ȱ—Šȱȱ£“Š ’œ”˜ȱ™˜-traumatycznego wzrostu/rozwoju (™˜œĴ›Šž–Š’Œȱ›˜ ‘). Potraumatyczny wzrost, £˜—’Žȱ £ȱ ”˜—ŒŽ™Œ“­ȱ ŽŽœŒ‘’Ž˜ȱ ’ȱ Š•‘˜ž—Šȱ ǻŗşşŜǰȱ ŘŖŖŚǼǰȱ ˜‹Ž“–ž“Žȱ ™˜£¢¢ —Žȱ zmiany w zakresie percepcji siebie, relacji z innymi i sferze duchowej. W wyniku ™˜›Š£Ž—’Šȱœ˜‹’Žȱ£ȱ”›¢¢Œ£—¢–ȱ ¢Š›£Ž—’Ž–ȱ ’Ž•žȱ•ž£’ȱ–˜ČŽȱ™›£Ž“Š ’Š°ȱ£ ’¿”- œ£˜—Žȱ™˜Œ£žŒ’Žȱ˜œ˜‹’œŽ“ȱœ’Ù¢ǰȱ™›£Ž”˜—Š—’Žȱ˜ȱ ÙŠœ—Ž“ȱœ”žŽŒ£—˜ïŒ’ǰȱ ’¿”œ£Žȱ£ŠžŠ-—’Žȱ˜ȱœ’Ž‹’Žȱ’ȱ ÙŠœ—¢Œ‘ȱ–˜Č•’ ˜ïŒ’ǰȱŠ”ČŽȱ ȱ˜—’Žœ’Ž—’žȱ˜ȱ™›£¢œ£Ù¢Œ‘ȱ ¢Š›£ŽÚǯȱ

œ˜‹¢ȱŠ”’Žȱ£Šž ŠČŠ“­ȱœ ˜“Žȱ£ ’¿”œ£˜—Žȱž–’Ž“¿—˜ïŒ’ȱ›Š£Ž—’Šȱœ˜‹’Žȱ’ȱ™›£Ž› Š-Polskie Forum Psychologiczne, 2014, tom 19, numer 1, s. 140-154

(2)

—’Šȱ ȱœ”›Š“—’Žȱ›ž—¢Œ‘ȱ Š›ž—”ŠŒ‘ǰȱȱ˜œ›£ŽŠ“­ȱœ ˜“Žȱ”˜–™ŽŽ—Œ“Žȱ’ȱœŠ ’Š“­ȱœ˜-‹’Žȱ—˜ ŽȱŒŽ•Žǯȱž£’Žǰȱ ȱŽŽ”Œ’Žȱ™›£ŽČ¢Ž“ȱ›Šž–¢ȱœ­ȱ ȱœŠ—’Žȱ—Š ’­£¢ Š°ȱ‹•’Čœ£Žȱ ›Ž•ŠŒ“Žȱ £ȱ ’——¢–’ǰȱ ˜”›¢ Š°ȱ  ȱ œ˜‹’Žȱ  ’¿”œ£Žȱ ™˜”ÙŠ¢ȱ  ›ŠČ•’ ˜ïŒ’ȱ ’ȱ  œ™àٌ£žŒ’Šȱ •Šȱ’——¢Œ‘ǰȱ ¢”Š£¢ Š°ȱȱ ’¿”œ£­ȱœ”Ù˜——˜ï°ȱ˜ȱ˜ ’Ž›Š—’Šȱœ’¿ȱ™›£Žȱ’——¢–’ǯȱœ˜‹¢ȱ ˜ï ’ŠŒ£Š“­ŒŽȱ™˜›Šž–Š¢Œ£—Ž˜ȱ £›˜œžȱ ȱ ¢—’”žȱ™›£ŽČ¢¢Œ‘ȱœ¢žŠŒ“’ȱ›Šž–Š- ¢Œ£—¢Œ‘ȱ ȱ ’¿”œ£¢–ȱœ˜™—’žȱ™›£¢ ’­£ž“­ȱ Š¿ȱ˜ȱ£ ¢”Ù¢Œ‘ǰȱŒ˜£’Ž——¢Œ‘ȱ ¢-Š›£ŽÚǰȱ Šȱ £Š“­ȱ œ’¿ȱ ™˜–—’Ž“œ£Š°ȱ £—ŠŒ£Ž—’Žȱ  ŠČ—¢Œ‘ȱ œ™›Š ȱ Č¢Œ’˜ ¢Œ‘ǯȱ ˜£’—Šǰȱ ™›£¢“ŠŒ’Ž•ŽǰȱŠȱŠ”ČŽȱ›˜‹—Žȱ™›£¢“Ž–—˜ïŒ’ȱŒ˜£’Ž——Ž˜ȱ—’Šȱ–˜­ȱ‹¢°ȱ™˜œ›£ŽŠ—Žȱ “Š”˜ȱ ŠČ—’Ž“œ£Žȱ˜ȱ¢Œ‘ǰȱ”à›Žȱ Œ£Žï—’Ž“ȱ›Š”˜ Š—Žȱ‹¢Ù¢ȱ“Š”˜ȱ™’Ž› œ£˜™•Š—˜ Žǯȱ ˜ï ’ŠŒ£Š—’Žȱ›Šž–¢ȱ–˜ČŽȱŠ”ČŽȱ£Š˜ ˜Œ˜ Š°ȱ£–’Š—Š–’ȱ ȱ™›£Ž”˜—Š—’ŠŒ‘ȱŽ-£¢œŽ—Œ“Š•—¢Œ‘ȱǻ›Ž•’’“—¢Œ‘Ǽȱ“Ž—˜œ”’ǯȱœ˜‹¢ǰȱ”à›Žȱ˜ï ’ŠŒ£¢Ù¢ȱȱ›Šž–Š¢Œ£—Ž“ȱ œ¢žŠŒ“’ȱ‹Š›£’Ž“ȱ˜ŒŽ—’Š“­ȱČ¢Œ’Žȱ’ȱ™›£ŽČ¢ Š“­ȱ“Žȱ‹Š›£’Ž“ȱŠ˜–’Žǯȱ’•˜£˜ęŠȱČ¢- Œ’˜ Šȱ•ž£’ǰȱ”à›£¢ȱž™˜›Š•’ȱœ’¿ȱ£ȱ”›¢£¢œŽ–ǰȱœŠ“Žȱœ’¿ȱ‹Š›£’Ž“ȱ˜“›£ŠÙŠǰȱ£—ŠŒ£­ŒŠȱ’ȱœŠ-¢œŠ”Œ“˜—ž“­ŒŠ1.*. Š•ŽČ¢ȱ™˜”›Žï•’°ǰȱȎȱ™˜›Šž–Š¢Œ£—¢ȱ £›˜œȱ—’Žȱ˜£—ŠŒ£ŠǰȱȎȱœŠ–˜ȱ™›£ŽČ¢Œ’Žȱ ›Šž–¢ȱ“ŽœȱŒ£¢–ïȱ˜‹›¢–ȱŒ£¢ȱ™˜Č­Š—¢–ȱȱ•Šȱ›˜£ ˜“žȱ“Ž—˜œ”’ǯȱ’Žȱ˜£—ŠŒ£Šȱ™˜- Œ£žŒ’Šȱ‹Ž£›˜œ”’ǰȱ™›£¢“Ž–—Ž˜ȱ—Šœ›˜“žȱŒ£¢ȱ™˜Œ£žŒ’Šȱœ£Œ£¿ïŒ’Šǯȱ˜ï ’ŠŒ£Ž—’Žȱ ¢-Š›£Ž—’Šȱ›Šž–Š¢Œ£—Ž˜ǰȱŒ‘˜°ȱ–˜ČŽȱ™›˜ Š£’°ȱ˜ȱ £›˜œžǰȱ ’­ČŽȱœ’¿ǰȱ£ ÙŠœ£Œ£Šȱ  ȱ™˜Œ£­”˜ ¢–ȱŽŠ™’Žȱ£–ŠŠ—’Šȱœ’¿ȱ£ȱ›Šž–Š¢Œ£—¢–ȱ ¢Š›£Ž—’Ž–ǰȱ£ŽȱœŠ—Ž–ȱ ¢œ›Žœžǰȱ—ŽŠ¢ —¢–’ȱŽ–˜Œ“Š–’ǰȱŠȱŠ”ČŽȱžœ£Œ£ž™•Ž—’Ž–ȱŒ£¢ȱœ›Š­ȱ™˜œ’ŠŠ—¢Œ‘ȱ ™›£Ž£ȱ Œ£Ù˜ ’Ž”Šȱ £Šœ˜‹à ǯȱ Ž—Š”ČŽǰȱ “Š”ȱ ™˜”›Žï•Š“­ȱ ŽŽœŒ‘’ȱ ’ȱ Š•‘˜ž—ȱ ǻŘŖŖŚǼǰȱ £ȱ˜ï ’ŠŒ£Ž—’Šȱ›Šž–Š¢Œ£—Ž˜ǰȱ˜™›àŒ£ȱœ›Š¢ǰȱ‹à•žȱ’ȱŒ’Ž›™’Ž—’ŠǰȱŒ£Ù˜ ’Ž”ȱ™˜›Šęȱ  ¢—’Žï°ȱŽČȱŒ˜ïȱ˜‹›Ž˜ǯȱ ——¢–’ȱœÙ˜ ¢ǰȱ™˜›Šž–Š¢Œ£—¢ȱ £›˜œȱ˜ȱœ£Š—œŠȱ—’Žȱ¢•Žȱ —Šȱœ£Œ£¿ï•’ ŽǰȱŒ˜ȱ˜‹›Žȱ’ȱ‹Š›£’Ž“ȱœŽ—œ˜ —ŽȱČ¢Œ’Žǯ

W Polsce problematyka wzrostu po traumie jest podejmowana przez wielu ‹ŠŠŒ£¢ȱǻŠ—”’Ž ’Œ£ȬgŒ’ŠÙŠǰȱŘŖŖşDzȱ’¿‹Šǰȱ£Š›—ŽŒ”ŠȬŸŠ—ȱž’“”Ž—ǰȱŠ ›£¢—’Š”ȱ ŘŖŗŖDzȱ’Úœ”ŠȬž•’”ǰȱ žŒ£¢Úœ”’ǰȱŘŖŗŖŠǰȱ‹Dzȱ’Úœ”ŠȬž•’”ǰȱŘŖŗŖǰȱŘŖŗŘǰȱŘŖŗřDzȱ £Ž‹œ”’ǰȱ ž™›¢—˜ ’Œ£ǰȱ ŘŖŗŗDzȱ Ž›ŽŒ£ǰȱ Šœ£”˜ œ”Šǰȱ ŘŖŗŗDzȱ Ž•Œ¢—Ȭ ˜Œ£Ž œ”Šǰȱ ’Úœ”ŠȬž-•’”ǰȱŘŖŗŗǰȱŘŖŗŘDzȱ’Úœ”ŠȬž•’”ǰȱŠ›Œ£Š”ǰȱŘŖŗŘǼǰȱ”à›£¢ȱ™›£ŽŽȱ œ£¢œ”’–ȱ™˜œ£ž”ž“­ȱ Œ£¢——’”à ȱ ŽŽ›–’—ž“­Œ¢Œ‘ȱ  ¢œ¿™˜ Š—’Žȱ ™˜£¢¢ —¢Œ‘ȱ £–’Š—ȱ ™˜›Šž–Š¢Œ£-—¢Œ‘ǯȱï›àȱ—’Œ‘ȱ ¢–’Ž—’Šȱœ’¿ȱ–ǯ’—ǯȱ›˜£Š“ȱ’ȱ’—Ž—œ¢ —˜ï°ȱ˜ï ’ŠŒ£˜—Ž“ȱ›Šž–¢ǰȱ  œ™Š›Œ’Žȱœ™˜ÙŽŒ£—Žǰȱœ™˜œ˜‹¢ȱ›Š£Ž—’Šȱœ˜‹’Žȱ˜›Š£ȱ ÙŠïŒ’ ˜ïŒ’ȱ™˜–’˜˜ Žȱ“Ž—˜œ-ki, w tym jej zasoby osobiste.

£›˜œȱ™˜ȱ›Šž–’ŽȱŠȱ£Š˜ ˜•Ž—’Žȱ£ȱČ¢Œ’Š Š—Žȱ —Šȱ Ž–Šȱ £Š•ŽČ—˜ïŒ’ȱ –’¿£¢ȱ  ¢œ¿™˜ Š—’Ž–ȱ ™˜£¢¢ —¢Œ‘ȱ £–’Š—ȱ ™˜- ›Šž–Š¢Œ£—¢Œ‘ȱŠȱ£Š˜ ˜•Ž—’Ž–ȱ£ȱČ¢Œ’Šȱ—’Žȱœ­ȱ“Ž—˜£—ŠŒ£—Žǰȱ™˜–’–˜ȱ’Čȱ™›£Ž™›˜-  Š£˜—˜ȱ“žČȱ ’Ž•Žȱ‹ŠŠÚȱ ȱ¢–ȱ£Š”›Žœ’Žǯȱ˜ČŽȱ˜ȱ–ǯ’—ǯȱ ’­£Š°ȱœ’¿ȱ£ȱ›àȗ¢–ȱ›˜£ž-–’Ž—’Ž–ȱŽ›–’—žǰȱ“Š”’–ȱ“Žœȱ˜‹›˜œŠ—ȱ“Ž—˜œ”’ǰȱ”à›¢ȱȱžČ¢ Š—¢ȱ“Žœȱȱ£Š–’Ž——’Žȱ £ȱŠ”’–’ȱ™˜“¿Œ’Š–’ǰȱ“Š”DZȱ“Š”˜ï°ǰȱ£Š˜ ˜•Ž—’ŽȱŒ£¢ȱœŠ¢œŠ”Œ“Šȱ£ȱČ¢Œ’Šȱǻ£’ž›˜ ’Œ£Ȭ Ȭ ˜£Ù˜ œ”ŠǰȱŘŖŖŘDzȱ›£Ž‹’Úœ”ŠǰȱŘŖŖŞDzȱ•ŽïǰȱŘŖŗŖDzȱ’Úœ”ŠȬž•’”ǰȱ žŒ£¢Úœ”’ǰȱŘŖŗŖŠǼǯȱ *1˜£¢¢ —Žȱ£–’Š—¢ȱœ”ÙŠŠ“­ŒŽȱœ’¿ȱ—Šȱ™˜›Šž–Š¢Œ£—¢ȱ £›˜œȦ›˜£ à“ȱȱ£˜œŠÙ¢ȱœ£Ž›£Ž“ȱ ˜–à ’˜—Žȱ ȱ’Úœ”ŠȬž•’”ǰȱŘŖŗŘǰȱŘŖŗřDzȱ’Úœ”ŠȬž•’”ǰȱ žŒ£¢Úœ”’ǰȱŘŖŗŖŠǰȱ‹ǰȱŘŖŗŘǯ

(3)

œ”Š£ž“Žȱ œ’¿ǰȱ Ȏȱ —Šȱ ˜‹›˜œŠ—ȱ Œ£Ù˜ ’Ž”Šȱ œ”ÙŠŠ“­ȱ œ’¿ȱ ›£¢ȱ ÙࠗŽȱ ”˜–™˜—enty, “ǯȱ ˜ŒŽ—Šȱ ™˜£—Š Œ£Šǰȱ ˜‹ŽŒ—˜ï°ȱ ™˜£¢¢ —Ž˜ȱ ŠŽ”žȱ ˜›Š£ȱ  £•¿—¢ȱ ‹›Š”ȱ —ŽŠ-¢ —Ž˜ȱŠŽ”žȱǻ’Ž—Ž›ǰȱžŒŠœǰȱŗşşşDzȱ’Úœ”ŠȬž•’”ǰȱ žŒ£¢Úœ”’ǰȱŘŖŗŖŠǼǯȱ£Š™’Úœ”’ȱ ǻŘŖŖŘǼǰȱȱž˜ČœŠ–’Š“­Œȱȱ“Š”˜ï°ȱČ¢Œ’Šȱ£ȱ™˜“¿Œ’Ž–ȱœž‹’Ž”¢ —Ž˜ȱ˜‹›˜œŠ—žǰȱȱ˜”›Ž-ȱ“­ȱ“Š”˜ȱœž‹’Ž”¢ —­ǰȱ’—¢ ’žŠ•—­ȱ˜ŒŽ—¿ȱ˜‹œ£Š›à ȱž—”Œ“˜—˜ Š—’ŠȱŒ£Ù˜ ’Ž”Šȱ ˜›Š£ȱ“Ž˜ȱœ¢žŠŒ“’ȱČ¢Œ’˜ Ž“ǯȱȱ”˜•Ž’ǰȱ£Š˜ ˜•Ž—’Žȱ£ȱČ¢Œ’Šȱ“Žœȱ›˜£ž–’Š—Žȱ“Š”˜ȱœž‹’Ž”-¢ —Šȱ˜ŒŽ—Šȱ™˜£—Š Œ£Šȱ–’—’˜—¢Œ‘ȱ’ȱ˜‹ŽŒ—¢Œ‘ȱ Š›ž—”à ȱČ¢Œ’ŠǰȱŠȱŠ”ČŽȱ ÙŠœ—¢Œ‘ȱ –˜Č•’ ˜ïŒ’ȱ—Šȱ™›£¢œ£Ù˜ï°ȱǻŠ‘›Ž—‹Ž›ȱ’ȱ’—ǯǰȱ£ŠDZȱ‘˜”’Ž ’Œ£ǰȱŘŖŖşǼǯ ȱȱ–˜Ž•žȱȱ £›˜œžȱ™˜ȱ›Šž–’Žȱžȱ£’ŽŒ’ȱ’ȱ–Ù˜£’ŽČ¢ȱ˜™›ŠŒ˜ Š—Ž˜ȱ™›£Ž£ȱŽ¢- Ž›œ˜—Šȱȱ’ȱ’—ǯȱȱǻŘŖŗŗǼȱǻ™˜›ǯȱŠ”ČŽȱ’Úœ”ŠȬž•’”ǰȱŘŖŗřǼȱ ¢—’”ŠǰȱȎȱ ¢œ¿™˜ Š—’Žȱ™˜£¢-¢ —¢Œ‘ȱ£–’Š—ȱ™˜›Šž–Š¢Œ£—¢Œ‘ȱ“Žœȱ™˜ ’­£Š—Žȱ£ȱ“Š”˜ïŒ’­ȱČ¢Œ’Šǯȱ˜™›Š ŠȱœŠ—žȱ ™œ¢Œ‘’Œ£—Ž˜ȱ“Ž—˜œ”’ǰȱ”à›Šȱ™˜›Š£’ÙŠȱœ˜‹’Žȱ£ȱ›Šž–­ǰȱ£Š—’Ž–ȱŠž˜›à ȱ–˜Ž•žǰȱ  ¢›ŠČŠȱœ’¿ȱ £›˜œŽ–ȱ“Ž“ȱ˜‹›˜œŠ—žǰȱŠŽ”žȱ™˜£¢¢ —Ž˜ȱ˜›Š£ȱ£ ’¿”œ£Ž—’Ž–ȱœ’¿ȱ ™˜£’˜–žȱ£Šœ˜‹à ȱ˜œ˜‹’œ¢Œ‘ǰȱ ¢›ŠČŠ“­Œ¢–ȱœ’¿ȱ™›£ŽŽȱ œ£¢œ”’–ȱ ȱ ¢Čœ£¢–ȱ™˜-Œ£žŒ’žȱ ÙŠœ—Ž“ȱœ”žŽŒ£—˜ïŒ’ǯȱ ȱŠ•ŽČ—˜ï°ȱ¿ȱȱ£Š“­ȱœ’¿ȱ™˜ ’Ž›£Š°ȱŠ—Žȱž£¢œ”Š—Žȱ™›£Ž£ȱ˜•Ž—Ȭ˜Ž”œŽ–¿ȱ ’ȱŠŸ’œŠȱǻŘŖŖŚǼǰȱ”à›Žȱȱ œ”Š£ž“­ǰȱȎȱ˜œ˜‹¢ǰȱ”à›Žȱ˜ï ’ŠŒ£Š“­ȱ £›˜œžȱ™˜ȱ™›£ŽČ¢Œ’žȱ £Š›£Ž—’Šȱ›Šž–Š¢Œ£—Ž˜ȱ™›Ž£Ž—ž“­ȱ ¢Čœ£¢ȱ™˜£’˜–ȱ˜‹›˜œŠ—žȱ™œ¢Œ‘˜•˜’Œ£—Ž- ˜ȱǻ£ ÙŠœ£Œ£ŠȱŽ–˜Œ“˜—Š•—Ž˜ǼǰȱŠȱŠ”ČŽȱ•Ž™œ£Žȱ œ”ŠĊ—’”’ȱ£›˜ ’Šȱę£¢Œ£—Ž˜ǯȱȱŽ™-œ£­ȱ“Š”˜ï°ȱČ¢Œ’Šȱ ȱ ¢—’”žȱ£Š’œ—’ŠÙ¢Œ‘ȱ™˜£¢¢ —¢Œ‘ȱ£–’Š—ǰȱ‹¿­Œ¢Œ‘ȱ ¢—’”’Ž–ȱ ˜ï ’ŠŒ£Ž—’Šȱ ›Šž–Š¢Œ£—Ž˜ȱ ž“Š —’˜—˜ȱ  ï›àȱ ˜œà‹ǰȱ ”à›Žȱ ˜£—ŠÙ¢ȱ ›àȗ¢Œ‘ȱ œ›Žœž“­Œ¢Œ‘ȱ ¢Š›£ŽÚȱČ¢Œ’˜ ¢Œ‘ȱǻŠ——ȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŗŖǼǯȱŠȱœ’•—­ȱ™˜£¢¢ —­ȱ£Š•ŽČ—˜ï°ȱ –’¿£¢ȱ™˜›Šž–Š¢Œ£—¢–ȱ £›˜œŽ–ȱŠȱ˜‹›˜œŠ—Ž–ȱ™œ¢Œ‘’Œ£—¢–ǰȱŠȱœ£Œ£Žà•—’Žȱ Š”ŒŽ™ŠŒ“­ǰȱŠž˜—˜–’­ǰȱ™Š—˜ Š—’Ž–ȱ—Šȱ˜˜Œ£Ž—’Ž–ǰȱ™˜œ’ŠŠ—’Ž–ȱŒŽ•žȱ ȱČ¢Œ’žǰȱ ŠȱŠ”ČŽȱ™˜Œ£žŒ’Ž–ȱ ÙŠœ—Ž“ȱ Š›˜ïŒ’ǰȱ™˜Œ£žŒ’Ž–ȱœŽ—œžȱČ¢Œ’Šȱ˜›Š£ȱœž‹’Ž”¢ —­ȱ˜ŒŽ-—­ȱ£›˜ ’ŠȱȮȱ œ”Š£ž“­ȱȱ‹ŠŠ—’ŠȱŠžœ›Š•’“œ”’Žȱǻ ŠŒ”œ˜—ǰȱŘŖŖŝǼǯȱ˜Š—’Žȱ™˜ ’­£Š—’Šȱ  £›˜œžȱ™˜ȱ›Šž–’Žȱ£ȱŠŽ”Ž–ȱ™˜£¢¢ —¢–ȱ ¢”Š£ŠÙȱ™›£Ž•­ȱ‹ŠŠÚȱ˜”˜—Š—¢ȱ przez Stanton, Bower i Low (2006).

ŽŒ¢˜ Š—Šȱ  ’¿”œ£˜ï°ȱ ‹ŠŠÚȱ ˜¢Œ£­ŒŠȱ £Š•ŽČ—˜ïŒ’ȱ –’¿£¢ȱ ȱ  £›˜œŽ–ȱ ™˜ȱ ›Šž–’ŽȱŠȱ£Š˜ ˜•Ž—’Ž–Ȧ“Š”˜ïŒ’­ȱȱČ¢Œ’Šȱ˜—˜œ’ȱœ’¿ȱ˜ȱŒ‘˜›¢Œ‘ȱœ˜–Š¢Œ£—’Žǰȱ ȱ¢–ȱ £–ŠŠ“­Œ¢Œ‘ȱ œ’¿ȱ £ȱ —˜ ˜ ˜›Š–’ǯȱ ˜£¢¢ —­ȱ £Š•ŽČ—˜ï°ȱ –’¿£¢ȱ œ™˜œ›£ŽŠ—’Ž–ȱ ”˜›£¢ïŒ’ȱ£ȱŒ‘˜›˜‹¢ȱŠȱ˜‹›˜œŠ—Ž–ȱœ ’Ž›£˜—˜ȱȱ ȱ›ž™’Žȱ”˜‹’ŽȱŒ‘˜›¢Œ‘ȱ˜—”˜•˜- ’Œ£—’ŽȱǻŠ›ŸŽ›ǰȱ—˜—’ǰȱŘŖŖŚǼǯȱŽ™œ£­ȱ“Š”˜ï°ȱČ¢Œ’Šȱ ȱ ¢—’”žȱ£Š’œ—’ŠÙ¢Œ‘ȱ™˜£¢¢ - —¢Œ‘ȱ£–’Š—ǰȱ‹¿­Œ¢Œ‘ȱ ¢—’”’Ž–ȱ˜ï ’ŠŒ£Ž—’Šȱ›Šž–Š¢Œ£—Ž˜ȱž“Š —’˜—˜ȱžȱ”˜-‹’Žȱ£ȱ›Š”’Ž–ȱ™’Ž›œ’ȱȱǻ˜–’Œ‘ǰȱŽ•Žœ˜—ǰȱŘŖŖŚDzȱ›Œž¢˜ȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŖśǼǯȱŠ”ČŽȱ—Š“—˜ œ£Žȱ badania przeprowadzone w Holandii na grupie kobiet wyleczonych z raka piersi ǻ˜•œȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŖşǼǰȱ™˜ ’Ž›£’Ù¢ȱ™˜£¢¢ —¢ȱ£ ’­£Ž”ȱ–’¿£¢ȱ £›˜œŽ–ȱ™˜ȱ›Šž–’Žȱ  ¢—’”Š“­Œ¢–ȱ £ȱ ˜ï ’ŠŒ£Ž—’Šȱ Œ‘˜›˜‹¢ȱ Šȱ œŠ¢œŠ”Œ“­ȱ £ȱ Č¢Œ’Šǯȱ ˜ȱ  ’¿ŒŽ“ǰȱ ™˜£’˜–ȱ œŠ¢œŠ”Œ“’ȱ£ȱČ¢Œ’Šȱ”˜‹’Žǰȱ”à›Žȱ£–ŠŠÙ¢ȱœ’¿ȱ ȱ™›£Žœ£Ù˜ïŒ’ȱ£ȱŒ‘˜›˜‹­ȱ—˜ ˜ ˜›˜- ­ȱ‹¢Ùȱ ¢Čœ£¢ǰȱ ȱ™˜›à —Š—’žȱ£ȱ—˜›–Š–’ȱ˜™›ŠŒ˜ Š—¢–’ȱ•Šȱ›ž™¢ȱ”˜—›˜•—Ž“ǯȱ Š•ŽČ¢ȱ£ ›àŒ’°ȱž Š¿ǰȱȎȱȱœ­ȱ›à —’ŽČȱ˜œ¿™—Žȱ‹ŠŠ—’Šǰȱ™›˜ Š£˜—Žȱ—Šȱ›ž™’Žȱ ”˜‹’Žȱ£–ŠŠ“­Œ¢Œ‘ȱœ’¿ȱ£ȱŒ‘˜›˜‹­ȱ—˜ ˜ ˜›˜ ­ǰȱ”à›Žȱ˜œŠ›Œ£¢Ù¢ȱŠ—¢Œ‘ȱ˜ȱ ¢-œ¿™˜ Š—’žȱ—ŽŠ¢ —Ž“ȱ£Š•ŽČ—˜ïŒ’ȱ£–’Š—ȱ £›˜œ˜ ¢Œ‘ȱ£ȱ“Š”˜ïŒ’­ȱČ¢Œ’Šȱǻ˜–’Œ‘ǰȱ Ž•Žœ˜—ǰȱ ŘŖŖŘǼȱ ˜›Š£ȱ ‹›Š”žȱ £Š•ŽČ—˜ïŒ’ȱ –’¿zy zmiennymi (Linley, Joseph, 2004;

(4)

Š—˜—ǰȱ˜ Ž›ǰȱ˜ ǰȱŘŖŖŜǼǯȱ˜˜‹—’Žȱ£ȱ™›£Ž™›˜ Š£˜—Ž“ȱ–ŽŠŠ—Š•’£¢ȱ‹ŠŠÚȱǻŽ•- Žœ˜—ǰȱŽ¢—˜•œǰȱ˜–’Œ‘ǰȱŘŖŖŜǼȱ ¢—’”ŠǰȱȎȱ“Š”˜ï°ȱČ¢Œ’Šǰȱ˜‹Ž“–ž“­ŒŠȱ£Š›à —˜ȱ ¢-–’Š›ȱę£¢Œ£—¢ǰȱ“Š”ȱ’ȱ™œ¢Œ‘’Œ£—¢ǰȱ—’Žȱ ’­ČŽȱœ’¿ȱ ȱœ™˜œà‹ȱ’œ˜—¢ȱ£ȱ—Šœ’•Ž—’Ž–ȱ£–’Š—ȱ  £›˜œ˜ ¢Œ‘ǯȱȱ˜•œŒŽȱȱ—’Ž ’Ž•Žȱ‹ŠŠÚȱ™›£Ž™›˜ Š£˜—˜ȱ ȱ£Š”›Žœ’Žȱ£ ’­£”žȱ–’¿- £¢ȱŒ£Ž›™Š—’Ž–ȱ”˜›£¢ïŒ’ȱ£ȱ›Šž–¢ȱŠȱ™˜Œ£žŒ’Ž–ȱ˜‹›˜œŠ—žǯȱŽȱ˜œ¿™—ŽȱŠ—Žȱ™˜- ’Ž›£Š“­ȱ£Ù˜Č˜—˜ï°ȱŽ“ȱ£Š•ŽČ—˜ïŒ’ǯȱ¢—’”’ȱ‹ŠŠÚȱ’¿‹¢ǰȱŠ ›£¢—’Š”ȱ’ȱg ’›”ž•’ȱ ǻŘŖŗŖǼȱ œ”Š£ž“­ȱ—Šȱ ¢œ¿™˜ Š—’Žȱ™˜£¢¢ —Ž“ȱ£Š•ŽČ—˜ïŒ’ȱ–’¿£¢ȱ ¢œ¿™˜ Š—’Ž–ȱ ™˜£¢¢ —¢Œ‘ȱ£–’Š—ȱ™˜ȱ›Šž–’Žȱǻ–’Ž›£˜—¢Œ‘ȱ”Š•­ȱ–’Š—ȱ…¢Œ’˜ ¢Œ‘ǼȱŠȱœŠ¢œŠ”-Œ“­ȱ£ȱČ¢Œ’Šȱ ȱ›ž™’Žȱ”˜‹’Žȱȱ£ȱ—˜ ˜ ˜›Ž–ȱ™’Ž›œ’ǰȱŠ•Žȱ—’Žȱ ¢”Š£ŠÙ¢ȱ’œ—’Ž—’ŠȱŠ”’Ž˜ȱ £ ’­£”žȱ ȱ›ž™’Žȱ˜œà‹ǰȱ”à›Žȱ˜ï ’ŠŒ£¢Ù¢ȱ’——¢Œ‘ȱ—ŽŠ¢ —¢Œ‘ȱ£Š›£ŽÚȱČ¢Œ’˜- ¢Œ‘ǯȱŠŠ—’Ž—’Žȱ˜ȱ ¢–ŠŠȱ ’¿ŒȱŠ•œ£¢Œ‘ȱ‹ŠŠÚǯ

Ž•ȱ’ȱ–Ž˜Šȱ‹ŠŠÚ

Ž•Ž–ȱ™˜“¿¢Œ‘ȱ‹ŠŠÚȱ‹¢Ù˜ȱžœŠ•Ž—’Žȱ£Š•ŽČ—˜ïŒ’ȱ–’¿£¢ȱ™˜›Šž–Š¢Œ£—¢–ȱ  £›˜œŽ–ȱ ǻ£–’Ž——Šȱ  ¢“Šï—’Š“­ŒŠǼǰȱ ‹¿­Œ¢–ȱ —Šœ¿™œ Ž–ȱ ˜ï ’ŠŒ£˜—Ž˜ȱ £Š- ›£Ž—’Šȱ˜ȱŒ‘Š›Š”Ž›£Žȱ›Šž–Š¢Œ£—¢–ǰȱ“Š”’–ȱ‹¢Ùȱ£Š ŠÙȱœŽ›ŒŠǰȱŠȱ™˜£’˜–Ž–ȱ£Š˜ ˜-•Ž—’Šȱȱ£ȱČ¢Œ’Šȱǻ›Š”˜ Š—¢–ȱ“Š”˜ȱ£–’Ž——Šȱ ¢“Šï—’Š—ŠǼǯȱ˜œ£ž”’ Š—˜ȱ˜™˜ ’Ž£’ȱ —Šȱ—Šœ¿™ž“­ŒŽȱ™¢Š—’Šȱ‹ŠŠ Œ£ŽDZ ŗǯȱ Š”’ȱ“Žœȱ™˜£’˜–ȱ£Š˜ ˜•Ž—’Šȱ£ȱČ¢Œ’Šȱ˜œà‹ȱ™˜ȱ£Š Š•ŽȱœŽ›ŒŠǵȱ Řǯȱ £¢ȱ‹ŠŠ—’ȱž“Š —’Š“­ȱ™˜£¢¢ —Žȱ£–’Š—¢ȱ™˜›Šž–Š¢Œ£—Žǰȱ’ȱ ȱ“Š”’–ȱœ˜™—’žǵ řǯȱ £¢ȱ™ÙŽ°ǰȱ ’Ž”ǰȱŒ£Šœȱ“Š”’ȱž™Ù¢—­Ùȱ˜ȱ£Š ŠÙžȱœŽ›ŒŠȱ˜›Š£ȱžŒ£Žœ—’Œ ˜ȱ ȱ™›˜ŒŽœ’Žȱ ›Ž‘Š‹’•’ŠŒ“’ȱ ™Ù¢ Š“­ȱ—Šȱ—Šœ’•Ž—’Žȱ£–’Š—ȱ™˜›Šž–Š¢Œ£—¢Œ‘ȱ’ȱ£Š˜ ˜•Ž—’Žȱ£ȱČ¢-cia? Śǯȱ £¢ȱ™˜£’˜–ȱ£Š˜ ˜•Ž—’Šȱ£ȱČ¢Œ’Šȱ ’­ČŽȱœ’¿ȱ£Žȱ £›˜œŽ–ȱ™˜ȱ›Šž–’Žǵ śǯȱ à›Žȱ ¢–’Š›¢ȱȱ™˜›Šž–Š¢Œ£—Ž˜ȱ £›˜œžȱ™ŽÙ—’­ȱ™›Ž¢”Œ¢“—­ȱ›˜•¿ȱ•Šȱ£Š˜- ˜•Ž—’Šȱ£ȱČ¢Œ’Šǵȱ ŠŠ—’Šȱȱ™›£Ž™›˜ Š£˜—˜ȱ—Šȱ›ž™’Žȱ˜œà‹ȱ™˜ȱ™›£Ž‹¢¢–ȱ£Š Š•Žȱ–’¿ï—’ŠȱœŽ›Œ˜- Ž˜ǰȱ‹¿­Œ¢Œ‘ȱ™˜ȱœŠÙ­ȱ˜™’Ž”­ȱ™˜›Š—’ȱ”Š›’˜•˜’Œ£—Ž“ǯȱ›£ŽČ¢Œ’Žȱ£Š ŠÙžȱœŽ›ŒŠȱ ›Š”˜ Š—˜ȱ“Š”˜ȱ˜ï ’ŠŒ£Ž—’Žȱ›Šž–Š¢Œ£—Žǰȱ™˜—’Ž ŠČȱ ’­£ŠÙ˜ȱœ’¿ȱȱ‹Ž£™˜ï›Ž—’˜ȱ £ȱ£Š›˜ČŽ—’Ž–ȱČ¢Œ’ŠǯȱR­Œ£—’Žȱ™›£Ž‹ŠŠ—˜ȱşŖȱ˜œà‹ǰȱ£ȱŒ£Ž˜ȱ˜ȱŠ—Š•’£¢ȱ Ù­Œ£˜—˜ȱ  ¢—’”’ȱ ŞŜȱ ǻ ¢—’”’ȱ Œ£Ž›ŽŒ‘ȱ ˜›£žŒ˜—˜ȱ £Žȱ  £•¿žȱ —Šȱ —’Ž”˜–™•Ž—˜ï°ȱ Š—¢Œ‘Ǽǯȱȱ ï›àȱ‹ŠŠ—¢Œ‘ȱ‹¢Ù˜ȱŜŘȱ–¿ČŒ£¢£—ȱǻŝŘǰŗƖǼȱ’ȱŘŚȱ”˜‹’Ž¢ȱǻŘŝǰşƖǼǯȱ’Ž”ȱ‹ŠŠ—¢Œ‘ȱ  Š‘ŠÙȱœ’¿ȱ˜ȱřŜȱ˜ȱŞŝȱ•ŠȱǻM = 60,5; ȱƽȱŗŖǰŖśǼǯȱ™˜ï›àȱ‹ŠŠ—¢Œ‘ȱ™˜Ù˜ ŠȱǻŚřȱ˜œ˜-‹¢ǼȱžŒ£Žœ—’Œ£¢ÙŠȱ ȱ›Ž‘Š‹’•’ŠŒ“’ȱ™˜œ£™’Š•—Ž“ǰȱ™›˜ Š£˜—Ž“ȱ™›£Ž£ȱ˜ï›˜Ž”ȱ Œ£Žœ—Ž“ȱ ›Ž‘Š‹’•’ŠŒ“’ȱ”Š›’˜•˜’Œ£—Ž“ǯȱ¢ÙŠȱ˜ȱ›Ž‘Š‹’•’ŠŒ“Šȱ ȱŽŠ™žȱ™˜œ£™’Š•—Ž˜ǰȱ”à›Šȱ›˜£- ™˜Œ£¢—ŠÙŠȱœ’¿ȱ—’Žȱ Œ£Žï—’Ž“ȱ—’ČȱŞȬŗŘȱ¢˜—’ȱ™˜ȱ£Š Š•ŽȱœŽ›ŒŠȱ’ȱ˜‹Ž“–˜ ŠÙŠȱžœ™›Š - —’Ž—’Žȱę£¢Œ£—Žǰȱ˜£’ŠÙ¢ Š—’Žȱ™œ¢Œ‘˜•˜’Œ£—Žȱ™˜™›£Ž£ȱŽ›Š™’¿ȱ›ž™˜ ­ȱ’ȱ’—¢ ’-žŠ•—­ǰȱ›Ž‘Š‹’•’ŠŒ“¿ȱœ˜Œ“Š•—­ȱ’ȱ£Š ˜˜ ­ǰȱ•ŽŒ£Ž—’ŽȱŠ›–Š”˜•˜’Œ£—Žǰȱ’ŽŽ¢Œ£—Žȱ ˜›Š£ȱ™›Ž Ž—Œ“¿ȱ à›—Ž“ȱŒ‘˜›˜‹¢ȱ—’Ž˜”› ’Ž——Ž“ȱœŽ›ŒŠǯ ŒŽ—¢ȱ£Š˜ ˜•Ž—’Šȱ£ȱČ¢Œ’Šȱ˜”˜—Š—˜ȱ£Šȱ™˜–˜Œ­ȱKwestionariusza Zadowole-—’Šȱ£ȱ…¢Œ’Š Š‘›Ž—‹Ž›Šȱ’ȱ œ™àٙ›ŠŒ˜ —’”à ǰȱ ȱ™˜•œ”’Ž“ȱŠŠ™ŠŒ“’ȱ‘˜”’Ž ’Œ£Šȱ (2009).ȱ  Žœ’˜—Š›’žœ£ȱœ”ÙŠŠȱœ’¿ȱ£ȱŗŖȱ™˜œ”Š•ǰȱ–’Ž›£­Œ¢Œ‘ȱ£Š˜ ˜•Ž—’Žȱ£ȱŠ”’Œ‘ȱ Šœ™Ž”à ȱČ¢Œ’Šǰȱ“Š”DZȱŗǼȱ£›˜ ’ŽǰȱŘǼȱ™›ŠŒŠȱ’ȱ£Š àǰȱřǼȱœ¢žŠŒ“Šȱꗊ—œ˜ ŠǰȱŚǼȱŒ£Šœȱ  ˜•—¢ǰȱśǼȱ”˜—Š”¢ȱ£ȱ ÙŠœ—¢–’ȱ£’Ž°–’ǰȱŜǼȱ ÙŠœ—Šȱ˜œ˜‹ŠǰȱŝǼȱ™›£¢“ŠŒ’Ž•ŽȦ£—Š“˜–’ǰȱ

(5)

ŞǼȱ–’Žœ£”Š—’ŽǰȱşǼȱ–ŠÙȎڜ ˜Ȧ£ ’­£Ž”ȱ™Š›—Ž›œ”’ǰȱŗŖǼȱœŽ”œžŠ•—˜ï°ǯȱ™˜ ’Ž£’ȱœ­ȱ ž£’Ž•Š—Žȱ—Šȱœ”Š•’ȱŝȬœ˜™—’˜ Ž“ȱǻ˜ȱŗȱȮȱ‹Š›£˜ȱ—’Ž£Š˜ ˜•˜—¢ǰȱ˜ȱŝȱȮȱ‹Š›£˜ȱ£Š˜-  ˜•˜—¢Ǽǯȱœ”ŠĊ—’”ȱ˜à•—¢ȱ˜‹•’Œ£Šȱœ’¿ȱ™˜™›£Ž£ȱ˜Š—’Žȱ ¢—’”à ȱœž›˜ ¢Œ‘ȱŝȱ™˜-œ”Š•ǰȱ“ǯȱ£ȱ™˜–’—’¿Œ’Ž–ȱřȱœ”Š•ȱ—’Ž ¢™ŽÙ—’Š—¢Œ‘ȱ™›£Ž£ȱ œ£¢œ”’Œ‘ȱ‹ŠŠ—¢Œ‘ȱǻ™›ŠŒŠȱ ’ȱ£Š àǰȱ–ŠÙȎڜ ˜Ȧ£ ’­£Ž”ȱ™Š›—Ž›œ”’ǰȱ›Ž•ŠŒ“Žȱ£ȱ£’Ž°–’Ǽǯȱ –ȱ ¢Čœ£¢ȱž£¢œ”Š—¢ȱ  ¢—’”ǰȱ¢–ȱ ’¿”œ£Žȱ™˜Œ£žŒ’Žȱ£Š˜ ˜•Ž—’Šȱ£ȱČ¢Œ’Šǯȱ  Žœ’˜—Š›’žœ£ȱ™˜œ’ŠŠȱ˜‹›Žȱ  ÙŠïŒ’ ˜ïŒ’ȱ™œ¢Œ‘˜–Ž›¢Œ£—ŽDzȱ œ”ŠĊ—’”’ȱ΅Ȭ›˜—‹ŠŒ‘Šȱ ¢—˜œ£­ȱ˜ȱȱŖǰŞŖȱǻ ÙŠœ—Šȱ osoba) do 0,96 (zdrowie).

Do pomiaru pozytywnych zmian potraumatycznych zastosowano Inwen-Š›£ȱ˜›Šž–Š¢Œ£—Ž˜ȱ˜£ ˜“žȱȮȱ ǰȱ‹¿­Œ¢ȱ™˜•œ”­ȱŠŠ™ŠŒ“­ȱǻ’Úœ”ŠȬž•’”ǰȱ žŒ£¢Úœ”’ǰȱŘŖŗŖ‹Ǽ ˜œĴ›Šž–Š’Œȱ ›˜ ‘ȱ —ŸŽ—˜›¢ Ȯȱ ǰȱ˜™›ŠŒ˜ Š—Ž˜ȱ™›£Ž£ȱŽŽ-œŒ‘’Ž˜ȱ’ȱŠ•‘˜ž—ŠȱǻŗşşŜǼǯȱ — Ž—Š›£ȱœ”ÙŠŠȱœ’¿ȱ£ȱŘŗȱœ ’Ž›£ŽÚǰȱȱœ˜›–žÙ˜ Š—¢Œ‘ȱ ™˜£¢¢ —’Žȱ’ȱ˜™’œž“­Œ¢Œ‘ȱ›àȗŽȱ£–’Š—¢ȱ£Š’œ—’ŠÙŽȱ ȱ ¢—’”žȱ˜ï ’ŠŒ£˜—Ž˜ȱ ¢-darzenia traumatycznego. ›£Ž™›˜ Š£˜—Šȱ Š—Š•’£Šȱ Œ£¢——’”˜ Šȱ ǻœ”ÙŠ˜ ¢Œ‘ȱ Ùࠗ¢Œ‘ȱ £ȱ ›˜ŠŒ“­ȱ - Ǽȱ ȱž“Š —’ÙŠȱŒ£Ž›¢ȱŒ£¢——’”’ǰȱ”à›¢–’ȱœ­DZȱŗǼȱ£–’Š—¢ȱ ȱ™Ž›ŒŽ™Œ“’ȱœ’Ž‹’Žǰȱ ŘǼȱ£–’Š—¢ȱ ȱ›Ž•ŠŒ“ŠŒ‘ȱ£ȱ’——¢–’ǰȱřǼȱ ’¿”œ£Žȱ˜ŒŽ—’Š—’ŽȱČ¢Œ’Šȱ˜›Š£ȱŚǼȱ£–’Š—¢ȱžŒ‘˜- Žǯȱœ£¢œ”’ŽȱŒ£Ž›¢ȱŒ£¢——’”’ȱ ¢“Šï—’Š“­ȱśŝǰŝƖȱ£–’Ž——˜ïŒ’ȱŒŠÙ”˜ ’Ž“ǯȱ£ŽŽ•—˜ï°ȱ ȱ˜ŒŽ—’˜—˜ȱ™˜™›£Ž£ȱ˜œ£ŠŒ˜ Š—’Žȱ“Ž˜ȱ£˜—˜ïŒ’ȱ Ž —¿›£—Ž“ǯȱ£¢œ”Š—¢ȱ œ™àÙ-czynnik ΅Ȭ›˜—‹ŠŒ‘Šȱ ¢—˜œ’ȱ•ŠȱŒŠÙŽ“ȱœ”Š•’ȱŖǰşřȱ’ȱ“Žœȱ—’ŽŒ˜ȱ ¢Čœ£¢ǰȱ—’Čȱ•Šȱ Ž›œ“’ȱ ˜›¢’—Š•—Ž“ǯȱ œ™àٌ£¢——’”’ȱ ›£ŽŽ•—˜ïŒ’ȱ  Ž —¿›£—Ž“ȱ •Šȱ ™˜œ£Œ£Žà•—¢Œ‘ȱ Œ£¢——’-”à ȱŠ”ČŽȱ—Š•ŽČ¢ȱž£—Š°ȱ£Šȱ ¢œ˜”’Žǰȱ¢Čȱ–’Žœ£Œ£­ȱœ’¿ȱ ȱ›Š—’ŒŠŒ‘ȱ˜ȱŖǰŜřȱ˜ȱŖǰŞŝǯȱ Š‹’•—˜ï°ȱ‹Ž£ £•¿—Šȱ–’Ž›£˜—Šȱ£Šȱ™˜–˜Œ­ȱŽœžȬ›ŽŽœžǰȱžœŠ•˜—Šȱ ȱŘȬ”›˜—¢Œ‘ȱ ‹ŠŠ—’ŠŒ‘ȱǻ™˜ȱŘȱ–’Žœ’­ŒŠŒ‘Ǽȱ ¢—˜œ’ȱŖǰŝŚȱ’ȱ“Žœȱ£Š˜ Š•Š“­ŒŠǯȱ

¢—’”’ȱ‹ŠŠÚ

›£Žȱ™›£¢œ­™’Ž—’Ž–ȱ˜ȱŠ—Š•’£ȱœŠ¢œ¢Œ£—¢Œ‘ȱœ™›Š £˜—˜ȱ—˜›–Š•—˜ï°ȱ›˜£-”ÙŠà ȱ Š—Š•’£˜ Š—¢Œ‘ȱ £–’Ž——¢Œ‘ȱ ˜›Š£ȱ ‘˜–˜Ž—’Œ£—˜ï°ȱ  Š›’Š—Œ“’ȱ •Šȱ £–’Ž——Ž“ȱ ˜‹“Šï—’Š—Ž“ǰȱ“ǯȱ£Š˜ ˜•Ž—’Šȱ£ȱČ¢Œ’Šǯȱ˜ȱ Ž›¢ę”ŠŒ“’ȱ’œ˜—˜ïŒ’ȱ›àȗ’Œȱ–’¿£¢ȱ-nimi stosowano test ȬžŽ—ŠǯȱŠ•ŽČ—˜ïŒ’ȱ–’¿£¢ȱ£–’Ž——¢–’ȱŠ—Š•’£˜ Š—˜ȱ£Šȱ™˜- –˜Œ­ȱ œ™àٌ£¢——’”à ȱ”˜›Ž•ŠŒ“’ȱŽŠ›œ˜—ŠǯȱȱŒŽ•žȱžœŠ•Ž—’Šȱ™›Ž¢”˜›à ȱȱ£Š˜ ˜-•Ž—’Šȱ£ȱČ¢Œ’Šȱ ¢”˜›£¢œŠ—˜ȱŠ—Š•’£¿ȱ›Ž›Žœ“’ȱǻ Ž›œ“Šȱ”›˜”˜ Šȱ™˜œ¿™ž“­ŒŠǼǯ £¢œ”Š—Žȱ—’Žȱ Š›˜ïŒ’ȱ£Š˜ ˜•Ž—’Šȱ£ȱČ¢Œ’Šȱ ȱ‹ŠŠ—Ž“ȱ›ž™’Žȱ˜œà‹ǰȱ”à›Žȱ ˜ï ’ŠŒ£¢Ù¢ȱ£Š ŠÙžȱœŽ›ŒŠȱǻ™˜›ǯȱŠ‹Ž•ŠȱŗǼǰȱœ­ȱ—’Čœ£Žȱ—’Čȱ—’Žȱž£¢œ”Š—Žȱ ȱ‹ŠŠ-—’ŠŒ‘ȱ—˜›–Š•’£ŠŒ¢“—¢Œ‘ǰȱȱ˜‹Ž“–ž“­Œ¢Œ‘ȱ˜œ˜‹¢ȱ£›˜ Žȱǻ‘˜”’Ž ’Œ£ǰȱŘŖŖşǼǯȱ Š‹Ž•Šȱŗǯȱg›Ž—’Žȱ Š›˜ïŒ’ȱŠ—Š•’£˜ Š—¢Œ‘ȱ£–’Ž——¢Œ‘ȱ M Min. Max. Š˜ ˜•Ž—’Žȱ£ȱČ¢Œ’ŠȱȮȱ ¢—’”ȱ˜à•—¢ 229,63 33,77 146 287 1. Zdrowie 29,02 6,74 12 46 2. Praca i zawód 32,53 7,35 17 49

(6)

řǯȱ¢žŠŒ“Šȱꗊ—œ˜ Š 29,62 8,61 13 46

4. Czas wolny 34,40 6,96 11 46

śǯȱ ˜—Š”¢ȱ£ȱ ÙŠœ—¢–’ȱ£’Ž°–’ 33,41 14,54 0 49

6. Moja osoba 35,7 6,58 15 49

7. Przyjaciele, krewni, znajomi 35,39 6,46 16 48

8. Mieszkanie 34,62 7,13 17 47

şǯȱŠÙȎڜ ˜Ȧ£ ’­£Ž”ȱ™Š›—Ž›œ”’ 32,54 15,36 0 49

ŗŖǯȱŽ”œžŠ•—˜ï° 31,37 9,87 7 49

˜›Šž–Š¢Œ£—¢ȱ £›˜œȱȮȱ˜àَ– 61,54 16,75 0 92

Cz. 1. Zmiany w percepcji siebie 23,15 8,90 0 41

Cz. 2. Zmiany w relacjach z innymi 22,29 5,87 0 35

£ǯȱřǯȱ˜ŒŽ—’Š—’ŽȱČ¢Œ’Š 11,08 3,14 0 15 Cz. 4. Zmiany duchowe 5,02 3,05 0 10 Oznaczenia: MȱȮȱ—’ŠDzȱȱȮȱ˜Œ‘¢•Ž—’ŽȱœŠ—Š›˜ ŽDzȱ’—ǯȱȮȱ Š›˜ï°ȱ–’—’–Š•—ŠDzȱ Š¡ǯȱȮȱ Š›˜ï°ȱ–Š”œ¢–Š•—Š àȗ’ŒŽȱ ’œ˜—Žȱ œŠ¢œ¢Œ£—’Žȱ ˜¢Œ£­ȱ  ¢—’”žȱ ˜à•—Ž˜ȱ  Žœ’˜—Š›’žœ£Šȱ Š˜ ˜•Ž—’Šȱ £ȱ …¢Œ’Šȱ ǻ ȱ ‹ŠŠ—’ŠŒ‘ȱ —˜›–Š•’£ŠŒ¢“—¢Œ‘ȱ Ȯȱ M = 242,78; =30,33, ™ȱǀȱŖŖŗǼȱ˜›Š£ȱ™’¿Œ’žȱ ¢–’Š›à ǰȱ“ǯȱȱ£Š˜ ˜•Ž—’Šȱ£ȱ ÙŠœ—Ž˜ȱ£›˜ ’Šȱǻ™ < 001), pra-cy i wykonywanego zawodu (™ȱǀȱŖǰŖśǼǰȱ”˜—Š”à ȱ£ȱ ÙŠœ—¢–’ȱ£’Ž°–’ȱǻ™ < 0,001), –ŠÙȎڜ ŠȦ£ ’­£”žȱǻ™ȱǀȱŖǰŖŖŗǼȱ’ȱœŽ”œžŠ•—˜ïŒ’ȱǻ™ȱǀȱŖǰŖŖŗǼǯȱ˜›à —ž“­Œȱ™˜œ£Œ£Žà•-—Žȱ ¢–’Š›¢ȱ£Š˜ ˜•Ž—’Šȱ£ȱČ¢Œ’Šǰȱ–˜Č—Šȱ£Šž ŠČ¢°ǰȱȎȱ ï›àȱ‹ŠŠ—¢Œ‘ȱ ¢œ¿™ž“Žȱ —’ŽŒ˜ȱ ¢Čœ£Žȱ£Š˜ ˜•Ž—’Žȱ£ȱČ¢Œ’Šȱ˜¢Œ£­ŒŽȱ›Ž•ŠŒ“’ȱ£ȱ™›£¢“ŠŒ’àٖ’ǰȱ”›Ž —¢–’ȱŒ£¢ȱ £—Š“˜–¢–’ȱ’ȱ£ȱ ÙŠœ—Ž“ȱ˜œ˜‹¢ǰȱ£Šïȱ—’Čœ£Žȱ£ȱ ÙŠœ—Ž˜ȱ£›˜ ’Šȱ’ȱœ¢žŠŒ“’ȱꗊ—œ˜ Ž“ǯȱ £¢œ”Š—Šȱ —’Šȱ ™˜›Šž–Š¢Œ£—Ž˜ȱ  £›˜œžȱ ˜™˜ ’ŠŠȱ  Š›˜ïŒ’ȱ śȱ œŽ—Šȱ ’ȱ“Žœȱ£‹•’Č˜—Šȱ˜ȱ›Ž£ž•Šžȱž£¢œ”Š—Ž˜ȱ™›£Ž£ȱŒ‘˜›¢Œ‘ȱ”Š›’˜•˜’Œ£—’Žȱ ȱ‹ŠŠ—’ŠŒ‘ȱ normalizacyjnych (M = 60,73; ȱƽȱŗşǰŖǼȱǻ’Úœ”ŠȬž•’”ǰȱ žŒ£¢Úœ”’ǰȱŘŖŗŖ‹Ǽǯȱ™˜ï›àȱ ‹ŠŠ—¢Œ‘ȱŘŜǰŝƖȱ ¢”Š£ž“Žȱ—’œ”’ȱ™˜£’˜–ȱ™˜›Šž–Š¢Œ£—Ž˜ȱ £›˜œžȱ•ž‹ȱ“Ž˜ȱ‹›Š”ȱ ǻ“Ž—Šȱ˜œ˜‹Šȱ—’Žȱ£Šž ŠČ¢ÙŠȱžȱœ’Ž‹’ŽȱȊ—¢Œ‘ȱ™˜£¢¢ —¢Œ‘ȱ£–’Š—ǼǰȱŚŝǰŝƖȱȮȱ™›£Ž-Œ’¿—¢ȱ’ȱŘśǰŜƖȱȮȱ ¢œ˜”’ǯȱ ™›Š £˜—˜ȱ›à —’ŽČǰȱŒ£¢ȱ ¢œ¿™ž“­ȱ›àȗ’ŒŽȱ ȱ—Šœ’•Ž—’žȱ£–’Š—ǰȱœ”ÙŠŠ“­Œ¢Œ‘ȱ œ’¿ȱ—Šȱ™˜œ£Œ£Žà•—Žȱ ¢–’Š›¢ȱ £›˜œžȱ™˜ȱ›Šž–’Žǯȱ¢Čœ£¢ȱ™˜£’˜–ȱ£–’Š—ȱ ¢œ¿™ž-“Žȱ ȱȱ£Š”›Žœ’Žȱ˜ŒŽ—’Š—’ŠȱČ¢Œ’ŠȱǻM = 3,69) i relacji z innymi (M = 3,18), w porówna-niu ze zmianami w percepcji siebie (M = 2,57) i sferze duchowej (M = 2,51) (™ < 0,01). œŠ•˜—˜ȱ ›à —’ŽČȱ —’Žȱ  Š›˜ïŒ’ȱ £Š˜ ˜•Ž—’Šȱ £ȱ Č¢Œ’Šȱ ’ȱ ™˜›Šž–Š¢Œ£—Ž˜ȱ  £›˜œžȱ ȱ‹ŠŠ—Ž“ȱ›ž™’Žȱ˜œà‹ȱ™˜ȱ£Š Š•ŽȱœŽ›ŒŠǰȱȱž £•¿—’Š“­Œȱ™ÙŽ°ǰȱ ’Ž”ȱ˜›Š£ȱŒ£Šœǰȱ “Š”’ȱž™Ù¢—­Ùȱ˜ȱ£Š›£Ž—’Šȱ˜›Š£ȱŠ”ȱžŒ£Žœ—’Œ Šȱ ȱ›Ž‘Š‹’•’ŠŒ“’ȱǻ‹­Ċȱ“Ž“ȱ‹›Š”žǼǯ cd. tabeli 1

(7)

َ°ȱ—’Žȱ›àȗ’Œž“Žȱ˜à•—Ž˜ȱ™˜£’˜–žȱ£Š˜ ˜•Ž—’Šȱ£ȱČ¢Œ’ŠȱŠ—’ȱȊ—Ž˜ȱ£ȱ“Ž˜ȱ  ¢–’Š›à ǯȱ£—ŠŒ£Šȱ˜ǰȱȎȱ–¿ČŒ£¢Ċ—’ȱ ¢”Š£ž“­ȱ™˜˜‹—¢ȱœ˜™’ŽÚȱœŠ¢œŠ”Œ“’ȱ£ȱČ¢-cia (M = 227,17; = 33,05) co kobiety (M = 236,00; ȱƽȱřśǰŚŞǼǯȱَ°ȱ—’Žȱ“ŽœȱŠ”ČŽȱ ™˜ ’­£Š—Šȱȱ ȱœ™˜œà‹ȱ’œ˜—¢ȱœŠ¢œ¢Œ£—’Žȱ£ȱ—Šœ’•Ž—’Ž–ȱ™˜›Šž–Š¢Œ£—Ž˜ȱ £›˜-œžȱǻ–¿ČŒ£¢Ċ—’DZȱM = 59,90; = 18,31, kobiety: M = 65,79; ȱƽȱŗŗǰŖŘǼȱŠ—’ȱȊ—¢–ȱ £ȱŒ£¢——’”à ǰȱŒ‘˜°ȱ”˜‹’Ž¢ȱž£¢œ”ŠÙ¢ȱ—’ŽŒ˜ȱ ¢Čœ£¢ȱ ¢—’”ȱ ȱ — Ž—Š›£žȱ˜›Šž–Š-tycznego Rozwoju. ’Ž”ȱ˜”Š£ŠÙȱœ’¿ȱŒ£¢——’”’Ž–ȱ›àȗ’Œž“­Œ¢–ȱ™˜£’˜–ȱ£Š˜ ˜•Ž—’Šȱ£ȱČ¢Œ’Šǯȱœ˜-‹¢ȱ–Ù˜œ£Žǰȱ™˜—’ČŽ“ȱŜŖȱ›˜”žȱČ¢Œ’Šȱǻ—ȱƽȱŚŚǼȱ™›£Ž“Š ’Š“­ȱ—’ŽŒ˜ȱ ¢Čœ£Žȱ£Š˜ ˜•Ž—’Žȱ (M = 237,70; = 31,08) w porównaniu ze starszymi (M = 221,19; = 34,76). Istot-—Žȱ ›àȗ’ŒŽȱ ˜¢Œ£­ȱ Š”ČŽȱ  àŒ‘ȱ  ¢–’Š›à ȱ  Œ‘˜£­Œ¢Œ‘ȱ  ȱ œ”ÙŠȱ £Š˜ ˜•Ž—’Šȱ £ȱČ¢Œ’Šǰȱ“ǯȱ£Š˜ ˜•Ž—’Šȱ£ȱ ÙŠœ—Ž˜ȱ£›˜ ’Šȱǻ–Ù˜œ’DZȱM = 31,47; = 5,54, starsi: M = 26,45; = 6,97,  = 3,71, ™ȱǀȱŖǰŖŖŗǼȱ˜›Š£ȱ£Š˜ ˜•Ž—’Šȱ£ȱ ÙŠœ—Ž“ȱœŽ”œžŠ•—˜ïŒ’ȱ ǻ–Ù˜œ’DZȱM = 35,68; = 7,45, starsi: M = 26,66; = 10,06,  = 4,74, ™ < 0,001). Wiek —’Žȱ ’­ČŽȱœ’¿ȱ—Š˜–’Šœȱ£ȱ™˜£’˜–Ž–ȱ™˜›Šž–Š¢Œ£—¢Œ‘ȱ£–’Š—ǰȱ£Š›à —˜ȱ ȱ˜—’Ž-œ’Ž—’žȱ˜ȱ ¢—’”žȱ˜à•—Ž˜ȱ ȱǻ–Ù˜œ’DZȱM = 61,13; = 18,21, starsi: M = 61,97;

 = 15,28), jak i poszczególnych wymiarów wzrostu po traumie.

Œ£Žœ—’Œ¢ȱ ‹ŠŠ—’Šȱ ˜ï ’ŠŒ£¢•’ȱ œ¢žŠŒ“’ȱ ›Šž–Š¢Œ£—Ž“ȱ  ȱ ™˜œŠŒ’ȱ £Š ŠÙžȱ –’¿ï—’ŠȱœŽ›Œ˜ Ž˜ȱ ȱ›àȗ¢–ȱŒ£Šœ’ŽǰȱŠȱ–’Š—˜ ’Œ’ŽDZȱŗǼȱ–—’Ž“ȱ—’Čȱ›˜”ȱ˜ȱ™›£Ž™›˜ Š-£˜—Ž˜ȱ‹ŠŠ—’ŠȱȮȱŘŖȱ˜œà‹ǰȱŘǼȱ ȱŒ’­žȱŗȬŘȱ•ŠȱȮȱŗŚȱ˜œà‹ǰȱřǼȱŘȬśȱ•ŠȱȮȱŗŝȱ˜œà‹ǰȱŚǼȱ ’¿ŒŽ“ȱ —’Čȱśȱ•ŠȱŽ–žȱȮȱřśȱ˜œà‹ǯȱ g›Ž—’ȱŒ£Šœǰȱ“Š”’ȱž™Ù¢—­Ùȱ˜ȱ˜ï ’ŠŒ£˜—Ž˜ȱ£Š›£Ž—’Šȱ ¢—˜œ’ȱŘǰŞŗȱǻ = 2,62). £¢——’”ȱŽ—ȱ—’Žȱ›àȗ’Œž“Žȱ ȱœ™˜œà‹ȱ’œ˜—¢ȱœŠ¢œ¢Œ£—’Žȱǻ = 0,99) ogólnego zado- ˜•Ž—’Šȱ£ȱČ¢Œ’ŠȱǻŗǯȱM = 239,45; = 37,81, 2. 230,28; = 32,35, 3. 230,82; = 28,28, 4. 223,20; ȱ ƽȱ řŚǰŘşǼȱ Š—’ȱ Ȋ—Ž˜ȱ £ȱ “Ž˜ȱ  ¢–’Š›à ǯȱ ȱ ’Žȱ ›àȗ’Œž“Žȱ Š”ČŽȱ —Šœ’-lenia wzrostu po traumie (ȱ ƽȱ ŖǰŖŝǼǰȱ •Šȱ ”à›Ž˜ȱ —’Žȱ  ¢—˜œ£­ȱ ˜™˜ ’Ž—’˜DZȱ dla 1. M = 60,55 ( = 15,21), 2. M = 62,28 ( = 21,32), 3. M = 62,88 ( = 12,12), 4. M = 61,17 ( = 18,09). ȱ ”˜•Ž’ȱ Š”ȱ žŒ£Žœ—’Œ Šȱ ǻ‹­Ċȱ “Ž˜ȱ ‹›Š”žǼȱ  ȱ ›Ž‘Š‹’•’ŠŒ“’ȱ ”Š›’˜•˜’Œ£—Ž“ȱ  ȱ œ™˜œà‹ȱ ’œ˜—¢ȱ œŠ¢œ¢Œ£—’Žȱ ›àȗ’Œž“Žȱ —Šœ’•Ž—’Žȱ  £›˜œžȱ ™˜ȱ ›Šž–’Žǯȱ ŠŠ—Žȱ ˜œ˜‹¢ǰȱ ”à›Žȱ ™˜ȱ £Š Š•Žȱ œŽ›ŒŠȱ žŒ£Žœ—’Œ£¢Ù¢ȱ  ȱ ›Ž‘Š‹’•’ŠŒ“’ȱ ”Š›’˜•˜’Œ£—Ž“ȱ ž“Š -—’Ù¢ȱ ¢Čœ£Žȱ£Š˜ ˜•Ž—’Žȱ£ȱČ¢Œ’ŠȱǻM = 236,42; = 28,65) w porównaniu z oso-‹Š–’ǰȱ ”à›Žȱ —’Žȱ ‹›ŠÙ¢ȱ ž£’ŠÙžȱ  ȱ ¢–ȱ ™›˜ŒŽœ’Žȱ ǻM = 225,86; = 38,18,  = 1,94, ™ȱǀȱŖǰŖśǼǯȱ £•¿—’Š“­Œȱ™˜œ£Œ£Žà•—Žȱ ¢–’Š›¢ȱ£Š˜ ˜•Ž—’Šȱ£ȱČ¢Œ’Šǰȱ’œ˜—’Žȱ ¢Č-œ£­ȱœŠ¢œŠ”Œ“¿ȱ™›£Ž“Š ’Š“­ȱ ȱ˜—’Žœ’Ž—’žȱ˜ȱ™›ŠŒ¢ȱǻM = 34,54; = 7,80 i M = 30,53; = 6,35,  = 2,61, ™ȱ ǀȱ ŖǰŖŗǼȱ ˜›Š£ȱ  ÙŠœ—Ž“ȱ œŽ”œžŠ•—˜ïŒ’ȱ ǻM = 33,81; = 6,72 i M = 28,74; = 11,79,  = 2,45, ™ȱ ǀȱ ŖǰŖŘǼǯȱ œ˜‹¢ȱ žŒ£Žœ—’Œ£­ŒŽȱ  ȱ ›Ž‘Š‹’•’ŠŒ“’ȱ  ¢”Š£ž“­ȱ ›à —’ŽČȱ ’œ˜—’Žȱ  ¢Čœ£Žȱ —Šœ’•Ž—’Žȱ ™˜£¢¢ —¢Œ‘ȱ £–’Š—ȱ ™˜ȱ ›Šž–’Žȱ (M = 67,04; ȱƽȱşǰŝřǼȱ ȱ™˜›à —Š—’žȱ£ȱ™˜£˜œŠÙ¢–’ȱǻM = 56,04; = 20,28,  = 3,20, ™ȱǀȱŖǰŖŗǼǯȱàȗ’ŒŽȱ˜¢Œ£­ȱ™›Š ’Žȱ œ£¢œ”’Œ‘ȱ ¢–’Š›à ȱ™˜›Šž–Š¢Œ£—Ž˜ȱ £›˜-œžǰȱ™˜£Šȱ£–’Š—Š–’ȱ ȱ›Ž•ŠŒ“ŠŒ‘ȱ£ȱ’——¢–’ǯȱ­ȱ˜—Žȱ—’ŽŒ˜ȱȱ ’¿”œ£Žȱ•Šȱ˜ŒŽ—’Š—’ŠȱČ¢Œ’Šȱ (M = 12,48; = 1,69 i M = 9,67; = 3,62,  = 4,61, ™ < 0,001) i sfery duchowej (M = 6,18; = 2,68 i M = 3,86; = 2,98,  = 3,79, ™ < 0,001), nieco mniejsze dla zmian w percepcji siebie (M = 25,41; = 5,68 i M = 20,88; = 10,84, ȱ= 2,42, ™ < 0,05).

(8)

Š•ŽČ—˜ïŒ’ȱ–’¿£¢ȱ£Š˜ ˜•Ž—’Ž–ȱ£ȱČ¢Œ’ŠȱŠȱ £›˜œŽ–ȱ™˜ȱ›Šž–’Žȱ£Š™›Ž£Ž—˜-wano w tabeli 2. Š‹Ž•ŠȱŘǯȱȱœ™àٌ£¢——’”’ȱ”˜›Ž•ŠŒ“’ȱ£Š˜ ˜•Ž—’Šȱ£ȱČ¢Œ’Šȱ£ȱ™˜›Šž–Š¢Œ£—¢–ȱ £›˜-stem IPR Cz. 1 Cz. 2 Cz. 3 Cz. 4 Š˜ ˜•Ž—’Žȱ£ȱČ¢Œ’ŠȱȮȱ ¢—’”ȱ˜à•—¢ 0,16 0,13 0,25* 0,02 0,00 1. Zdrowie 0,18 0,20 0,16 0,08 0,04 2. Praca i zawód -0,11 -0,19 0,09 -0,15 -0,05 řǯȱ¢žŠŒ“Šȱꗊ—œ˜ Š -0,00 -0,05 0,02 0,08 0,01 4. Czas wolny 0,27* 0,09 0,39** 0,25* 0,24* śǯȱ ˜—Š”¢ȱ£ȱ ÙŠœ—¢–’ȱ£’Ž°–’ -0,01 -0,08 0,13 -0,08 -0,00 6. Moja osoba 0,17 0,14 0,26* -0,04 0,06

7. Przyjaciele, krewni, znajomi 0,18 0,11 0,34* -0,00 0,03

8. Mieszkanie -0,04 -0,01 0,01 -0,16 -0,01

şǯȱŠÙȎڜ ˜Ȧ£ ’­£Ž”ȱ™Š›—Ž›œ”’ -0,07 -0,07 0,03 -0,08 -0,15

ŗŖǯȱŽ”œžŠ•—˜ï° 0,02 0,12 0,05 -0,09 -0,26

*™ < 0,05; **™ < 0,01

ȱȮȱ ¢—’”ȱ˜à•—¢ȱ — Ž—Š›£Šȱ˜›Šž–Š¢Œ£—Ž˜ȱ˜£ ˜“ž Cz. 1. Zmiany w percepcji siebie

Cz. 2. Zmiany w relacjach z innymi £ǯȱřǯȱ˜ŒŽ—’Š—’ŽȱČ¢Œ’Š Cz. 4. Zmiany duchowe £¢œ”Š—Žȱ ¢—’”’ȱ œ”Š£ž“­ȱ—ŠȱœÙŠ‹­ȱ£Š•ŽČ—˜ï°ȱ–’¿£¢ȱ£Š˜ ˜•Ž—’Ž–ȱ£ȱČ¢Œ’Šȱ Šȱ ¢œ¿™˜ Š—’Ž–ȱ™˜£¢¢ —¢Œ‘ȱ£–’Š—ǰȱ”à›Žȱ™˜“Š ’Ù¢ȱœ’¿ȱ ȱ ¢—’”žȱ˜ï ’ŠŒ£˜- —Ž˜ȱ£Š›£Ž—’Šǰȱ“Š”’–ȱ‹¢Ùȱ£Š ŠÙȱœŽ›ŒŠǯȱà•—¢ȱ ¢—’”ȱ  Žœ’˜—Š›’žœ£ŠȱŠ˜ ˜•Ž- —’Šȱ£ȱ…¢Œ’Šȱ”˜›Ž•ž“Žȱ˜Š—’˜ȱ“Ž¢—’Žȱ£ȱŒ£¢——’”’Ž–ȱŘǰȱ˜¢Œ£­Œ¢–ȱ£–’Š—ȱ ȱ›Ž•Š-Œ“ŠŒ‘ȱ£ȱ’——¢–’ǯȱ™˜ï›àȱ™˜œ£Œ£Žà•—¢Œ‘ȱ ¢–’Š›à ȱ£Š˜ ˜•Ž—’Šȱ£ȱČ¢Œ’Šȱ—Š“ ’¿ŒŽ“ȱ ™˜ ’­£ŠÚȱ£Žȱ £›˜œŽ–ȱ™˜ȱ›Šž–’Žȱ ¢”Š£ž“Žȱ£Š˜ ˜•Ž—’Žȱ£ȱŒ£Šœžȱ ˜•—Ž˜ǰȱ”à-re pozytywnie ko™˜ ’­£ŠÚȱ£Žȱ £›˜œŽ–ȱ™˜ȱ›Šž–’Žȱ ¢”Š£ž“Žȱ£Š˜ ˜•Ž—’Žȱ£ȱŒ£Šœžȱ ˜•—Ž˜ǰȱ”à-reluje ze zmianami w trzech obszarach wzrostu, tj. zmianami  ȱ›Ž•ŠŒ“ŠŒ‘ȱ£ȱ’——¢–’ǰȱ˜ŒŽ—’Š—’Ž–ȱČ¢Œ’Šȱ’ȱ£–’Š—Š–’ȱ ȱœŽ›£ŽȱžŒ‘˜ Ž“ǯȱ£›˜œȱ ™˜ȱ ›Šž–’Žǰȱ  ¢›ŠČŠ—¢ȱ ™›£ŽŽȱ  œ£¢œ”’–ȱ ™˜£¢¢ —¢–’ȱ £–’Š—Š–’ȱ  ȱ ›Ž•ŠŒ“ŠŒ‘ȱ £ȱ ’——¢–’ȱ  ’­ČŽȱ œ’¿ȱ £ȱ £Š˜ ˜•Ž—’Ž–ȱ £ȱ  ÙŠœ—Ž“ȱ ˜œ˜‹¢ȱ ’ȱ ™›£¢“ŠŒ’àÙǰȱ ”›Ž —¢Œ‘ȱ Œ£¢ȱ £—Š“˜–¢Œ‘ǯȱ Ž—Š”ȱ ȱ ’¿”œ£˜ïŒ’ȱŠ—Š•’£˜ Š—¢Œ‘ȱ ¢–’Š›à ȱ£Š˜ ˜•Ž—’Šȱ£ȱČ¢Œ’Šǰȱ £ ’­£”’ȱ£ȱ™˜›Šž–Š¢Œ£—¢–ȱ £›˜œŽ–ȱ˜›Š£ȱ“Ž˜ȱŒ£¢——’”Š–’ȱ˜”Š£ŠÙ¢ȱœ’¿ȱ—’Ž’œ˜—Žȱ statystycznie. Š•ŽČ—˜ï°ȱ™˜–’¿£¢ȱ£Š˜ ˜•Ž—’Ž–ȱ£ȱČ¢Œ’ŠȱŠȱ—Šœ’•Ž—’Ž–ȱ™˜£¢¢ —¢Œ‘ȱ£–’Š—ȱ ™˜ȱ›Šž–’Žȱœ™›Š £˜—˜ȱŠ”ČŽǰȱ˜”˜—ž“­Œȱ˜ŒŽ—¢ȱ™˜£’˜–žȱ™˜›Šž–Š¢Œ£—Ž˜ȱ £›˜-œžȱ’ȱ“Ž˜ȱŒ£¢——’”à ȱ ȱ›ž™’Žȱ˜ȱ—’œ”’–ȱ’ȱ ¢œ˜”’–ȱ™˜£’˜–’Žȱ£Š˜ ˜•Ž—’Šȱ£ȱČ¢Œ’Šȱ ǻ™˜£’ŠÙžȱ˜”˜—Š—˜ȱ—Šȱ™˜œŠ ’Žȱ—’Ž“ȱ’ȱŗȦŘȱ˜Œ‘¢•Ž—’ŠȱœŠ—Š›˜ Ž˜ǼǯȱŠ—Žȱ te prezentuje tabela 3.

(9)

Š‹Ž•ŠȱřǯȱȱŠœ’•Ž—’Žȱ£–’Š—ȱ™˜›Šž–Š¢Œ£—¢Œ‘ȱ ȱ£Š•ŽČ—˜ïŒ’ȱ˜ȱœ˜™—’Šȱ£Š˜ ˜•Ž—’Šȱ £ȱČ¢Œ’Š Š˜ ˜•Ž—’Žȱ£ȱČ¢Œ’Š  ™ Niskie (— = 24) Wysokie (— = 26) M M ˜›Šž–Š¢Œ£—¢ȱ £›˜œȱȮȱ ˜àَ– 59,37 7,71 64,85 19,94 -1,27 ni. Cz. 1. Zmiany w percepcji siebie 22,08 5,83 24,15 9,66 -0,90 ni. Cz. 2. Zmiany w relacjach z innymi 20,62 3,58 23,81 6,57 -2,09 0,01 £ǯȱřǯȱ˜ŒŽ—’Š—’ŽȱČ¢Œ’Š 11,37 2,24 11,53 3,52 -0,19 ni.

Cz. 4. Zmiany duchowe 5,29 2,61 5,34 3,05 -0,06 ni.

Š—Žȱ™›£ŽœŠ ’˜—Žȱ ȱŠ‹Ž•’ȱřȱ™˜ ’Ž›£Š“­ȱ£ ’­£Ž”ȱ–’¿£¢ȱ™˜£’˜–Ž–ȱ£Š˜- ˜•Ž—’Šȱ£ȱČ¢Œ’ŠȱŠȱ™˜›Šž–Š¢Œ£—¢–ȱ £›˜œŽ–ǰȱ˜—˜œ£­Œ¢–ȱœ’¿ȱ™›£ŽŽȱ œ£¢œ”’–ȱ ˜ȱ  ¢œ¿™˜ Š—’Šȱ ™˜£¢¢ —¢Œ‘ȱ £–’Š—ȱ  ȱ ›Ž•ŠŒ“ŠŒ‘ȱ £ȱ ’——¢–’ǯȱ ’¿ŒŽ“ȱ ¢Œ‘ȱ £–’Š—ȱ £Š—˜˜ Š—˜ȱ ȱ›ž™’Žȱ˜œà‹ȱŒ‘Š›Š”Ž›¢£ž“­Œ¢Œ‘ȱœ’¿ȱ ¢œ˜”’–ȱœ˜™—’Ž–ȱ£Š˜ ˜•Ž—’Šȱ £ȱČ¢Œ’Šǯ Šœ¿™—’Žȱœ™›Š £˜—˜ǰȱ”à›Žȱ ¢–’Š›¢ȱ £›˜œžȱ™˜ȱ›Šž–’Žȱ™˜£ Š•Š“­ȱ—Šȱ™›£Ž-  ’¢ Š—’Žȱ£Š˜ ˜•Ž—’Šȱ£ȱČ¢Œ’Šǰȱž £•¿—’Š“­Œȱ£Š›à —˜ȱ ¢—’”ȱ˜à•—¢ȱ  Žœ’˜—Š-›’žœ£ŠȱŠ˜ ˜•Ž—’Šȱ£ȱ…¢Œ’Šǰȱ“Š”ȱ’ȱ™˜œ£Œ£Žà•—Žȱ˜‹œ£Š›¢ǯȱ¢—’”’ȱ™›£Ž™›˜ Š£˜—Ž“ȱ analizy regresji zamieszczono w tabeli 4.

Š‹Ž•ŠȱŚǯȱ›Ž¢”˜›¢ȱ£Š˜ ˜•Ž—’Šȱ£ȱČ¢Œ’Šȱ ŽŠ Ù­ȱ  ™ Š˜ ˜•Ž—’Žȱ£ȱČ¢Œ’Šȱ˜àَ– Cz. 2. Relacje z innymi 0,35 1,99 0,72 2,73 0,01 Š›˜ï°ȱœŠÙŠ R = 0,29; RŘ = 0,08 205,83 15,15 13,58 0,001

Zadowolenie z pracy i zawodu

Cz. 2. Relacje z innymi 0,34 0,42 0,16 2,54 0,05

Š›˜ï°ȱœŠÙŠ

R = 0,33; RŘ = 0,07 33,37 3,27 10,19 0,001

Zadowolenie z czasu wolnego

Cz. 2. Relacje z innymi 0,43 0,51 0,14 3,51 0,001

Š›˜ï°ȱœŠÙŠ

(10)

Š˜ ˜•Ž—’Žȱ£ȱ”˜—Š”à ȱ£ȱ ÙŠœ—¢–’ȱ£’Ž°–’ Cz. 2. Relacje z innymi 0,30 0,73 0,33 2,17 0,05 Š›˜ï°ȱœŠÙŠ R = 0,25; RŘ = 0,05 31,50 6,64 4,69 0,001 Š˜ ˜•Ž—’Žȱ£ȱ ÙŠœ—Ž“ȱ˜œ˜‹¢ Cz. 2. Relacje z innymi £ǯȱřǯȱ˜ŒŽ—’Š—’ŽȱČ¢Œ’Š -0,260,40 0,45 -0,55 0,13 0,26 3,23 -2,10 0,01 0,05 Š›˜ï°ȱœŠÙŠ R = 0,36; RŘ = 0,11 31,30 2,91 10,77 0,001 Š˜ ˜•Ž—’Žȱ£ȱ™›£¢“ŠŒ’àÙ Cz. 2. Relacje z innymi £ǯȱřǯȱ˜ŒŽ—’Š—’ŽȱČ¢Œ’Š -0,270,49 0,54 -0,57 0,13 0,24 4,07 -2,31 0,001 0,05 Š›˜ï°ȱœŠÙŠ R = 0,40; RŘ = 0,17 29,67 2,77 10,72 0,001 Š˜ ˜•Ž—’Žȱ£ȱ ÙŠœ—Ž“ȱœŽ”œžŠ•—˜ïŒ’ Cz. 4. Zmiany duchowe Cz. 1. Zmiany w percepcji siebie -0,34 0,24 -1,18 0,26 0,35 0,12 -3,15 2,19 0,01 0,05 Š›˜ï°ȱœŠÙŠ R = 0,34; RŘ = 0,11 30,71 2,94 10,43 0,001 Oznaczenia: ŽŠȱȮȱœŠ—Š›¢£˜ Š—¢ȱ œ™àٌ£¢——’”ȱ›Ž›Žœ“’ȱ ȱȮȱ œ™àٌ£¢——’”ȱ›Ž›Žœ“’ȱ ‹Ù­ȱȱȮȱ‹Ù­ȱœŠ—Š›˜ ¢ȱ˜œ£ŠŒ˜ Š—’Š RȱȮȱ Š›˜ï°ȱ œ™àٌ£¢——’”Šȱ”˜›Ž•ŠŒ“’ȱ ’Ž•˜”›˜—Ž“ȱ Ȯȱ œ™àٌ£¢——’”ȱ”˜›Ž•ŠŒ“’ȱ ’Ž•˜”›˜—Ž“ȱ Š“ ’¿”œ£Žȱ£—ŠŒ£Ž—’Žȱ ȱ™›£Ž ’¢ Š—’žȱ£Š˜ ˜•Ž—’Šȱ£ȱČ¢Œ’Šȱ ï›àȱ ¢–’Š- ›à ȱ £›˜œžȱ™˜ȱ›Šž–’Žȱ—Š•ŽČ¢ȱ™›£¢™’œŠ°ȱ™˜£¢¢ —¢–ȱ£–’Š—˜–ȱ ȱ£Š”›Žœ’Žȱ›Ž•Š-Œ“’ȱ£ȱ’——¢–’ǯȱ˜™›Š Šȱ¢Œ‘ȱ›Ž•ŠŒ“’ȱ£ ’¿”œ£Šȱ™›Š ˜™˜˜‹’ŽÚœ ˜ȱ™˜“Š ’Ž—’Šȱœ’¿ȱ  ¢Čœ£Ž“ȱœŠ¢œŠ”Œ“’ȱ£ȱČ¢Œ’Šȱ˜àَ–ǰȱŠȱŠ”ČŽȱ£Š˜ ˜•Ž—’Šȱ£ȱŠ”’Œ‘ȱ˜‹œ£Š›à ǰȱ“Š”ȱ™›Š-ŒŠȦ ¢”˜—¢ Š—¢ȱ£Š àǰȱŒ£Šœȱ ˜•—¢ǰȱ”˜—Š”¢ȱ£ȱ ÙŠœ—¢–’ȱ£’Ž°–’ǰȱȱ™›£¢“ŠŒ’àٖ’ǰȱ ŠȱŠ”ČŽȱ£ȱ ÙŠœ—Ž“ȱ˜œ˜‹¢ǯȱ’¿”œ£Žȱ˜ŒŽ—’Š—’ŽȱČ¢Œ’Šȱ£Š“Žȱœ’¿ȱ˜‹—’ČŠ°ȱ£Š˜ ˜•Ž—’Žȱ £ȱ ÙŠœ—Ž“ȱ˜œ˜‹¢ȱ’ȱȱ”˜—Š”à ȱ£ȱ™›£¢“ŠŒ’àٖ’ǯȱ˜£ à“ȱœŽ›¢ȱžŒ‘˜ Ž“ȱ™˜ȱ˜ï ’Š-Œ£Ž—’žȱ›Šž–Š¢Œ£—¢–ǰȱ“Š”’–ȱ‹¢Ùȱ£Š ŠÙȱœŽ›ŒŠȱ‘Š–ž“Žȱ›à —’ŽČȱœŠ¢œŠ”Œ“¿ȱ£ȱ ÙŠœ—Ž“ȱ œŽ”œžŠ•—˜ïŒ’ǰȱ£ȱ”˜•Ž’ȱ™˜£¢¢ —Žȱ£–’Š—¢ȱ ȱ™Ž›ŒŽ™Œ“’ȱœ’Ž‹’Žȱ£Š“­ȱœ’¿ȱœ™›£¢“Š°ȱŽ˜ȱ typu satysfakcji. cd. tabeli 4

(11)

˜œ£ž”’ Š—˜ȱ›à —’ŽČȱ™›Ž¢”˜›à ȱ•Šȱ™˜œ£Œ£Žà•—¢Œ‘ȱ ¢–’Š›à ȱ£Š˜ ˜- •Ž—’Šȱ£ȱČ¢Œ’Šǯȱ›£Ž™›˜ Š£˜—ŠȱŠ—Š•’£Šȱ›Ž›Žœ“’ȱž“Š —’ÙŠǰȱȎȱ ¢œ­™’Ž—’Žȱ™˜£¢¢ -nych zmian w relacjach z innymi (cz. 2) pozwala na przewidywanie zadowolenia z pracy i zawodu (ŽŠȱ= 0,38; R = 0,33; RŘ = 0,06), z czasu wolnego (ŽŠȱ= 0,43;

R = 0,43; RŘ = 0,15), z dzieci (ŽŠȱ= 0,30; R = 0,25; RŘ = 0,06). Ponadto pozytywne

£–’Š—¢ȱ ȱ›Ž•ŠŒ“ŠŒ‘ȱ£ȱ’——¢–’ȱ˜›Š£ȱ˜ŒŽ—’Š—’ŽȱČ¢Œ’Šȱ˜”Š£ŠÙ¢ȱœ’¿ȱ™›Ž¢”˜›Š–’ȱ£Š-˜ ˜•Ž—’Šȱ£ȱ ÙŠœ—Ž“ȱ˜œ˜‹¢ȱǻŽŠȱ= 0,40 i ŽŠȱ= 0,26; R = 0,34; RŘ = 0,06 i RŘ = 0,05)

˜›Š£ȱ £Š˜ ˜•Ž—’Šȱ £ȱ ™›£¢“ŠŒ’àÙȱ ’ȱ £—Š“˜–¢Œ‘ȱ ǻŽŠȱ = 0,49 i ŽŠȱ = 0,28; R = 0,41;

= 0,11 i RŘ ƽȱŖǰŖśǼǯȱȱ”˜•Ž’ȱ•Šȱ£Š˜ ˜•Ž—’Šȱ£ȱ ÙŠœ—Ž“ȱœŽ”œžŠ•—˜ïŒ’ȱ™›Ž¢”˜›Š–’ȱ

˜”Š£ŠÙ¢ȱœ’¿DZȱŒ£ǯȱŚȱ™˜›Šž–Š¢Œ£—Ž˜ȱ £›˜œžǰȱŒ£¢•’ȱ£–’Š—¢ȱ ȱœŽ›£ŽȱžŒ‘˜ Ž“ȱȮȱ ujemnie (ŽŠȱ= -0,34) oraz cz. 1., tj. zmiany w percepcji siebie (ŽŠȱ= 0,26) (R = 0,34;

ƽȱŖǰŗŘǼǰȱ ¢“Šï—’Š“­Œȱ˜™˜ ’Ž—’˜ȱŝȱ’ȱśƖȱ Š›’Š—Œ“’ȱ£–’Ž——Ž“ȱ£Š•ŽČ—Ž“ǯȱ’Žȱž“Š - —’˜—˜ȱȊ—¢Œ‘ȱ™›Ž¢”˜›à ȱ•Šȱ£Š˜ ˜•Ž—’Šȱ£ȱ ÙŠœ—Ž˜ȱ£›˜ ’Šǰȱœ¢žŠŒ“’ȱꗊ—-œ˜ Ž“ǰȱ–’Žœ£”Š—’Šȱ’ȱ–ŠÙȎڜ Šǯ

¢œ”žœ“Š

Š˜ ˜•Ž—’Žȱ£ȱČ¢Œ’Šȱ˜œà‹ǰȱ”à›Žȱ˜ï ’ŠŒ£¢Ù¢ȱ£Š ŠÙžȱœŽ›ŒŠȱ“Žœȱ—’Čœ£Žȱ ȱ™˜-›à —Š—’žȱ£ȱ›ž™­ȱ˜œà‹ȱ£›˜ ¢Œ‘ǰȱžŒ£Žœ—’Œ£­Œ¢Œ‘ȱ ȱ‹ŠŠ—’ŠŒ‘ȱ—˜›–Š•’£ŠŒ¢“—¢Œ‘ǰȱ ™›£ŽŽȱ  œ£¢œ”’–ȱ  ȱ  ¢–’Š›ŠŒ‘ȱ ȱ  ÙŠœ—Ž˜ȱ £›˜ ’Šǰȱ ™›ŠŒ¢ǰȱ £’ŽŒ’ǰȱ –ŠÙȎڜ Šȱ ’ȱ ÙŠœ—Ž“ȱœŽ”œžŠ•—˜ïŒ’ǯȱŠŠ—Žȱ˜œ˜‹¢ǰȱ™˜–’–˜ȱŒ‘˜›˜‹¢ȱ’ȱ£Š›ŠČŠ“­ŒŽ˜ȱČ¢Œ’žȱ£Š-›£Ž—’Šǰȱ“Š”’–ȱ‹¢Ùȱ£Š ŠÙȱœŽ›ŒŠȱ˜œ›£ŽÙ¢ȱŠ”ČŽȱ”˜›£¢ïŒ’ȱ£ȱ˜ï ’ŠŒ£˜—Ž“ȱœ¢žŠŒ“’ȱ  ȱ™˜œŠŒ’ȱ™˜£¢¢ —¢Œ‘ȱ£–’Š—ȱ™˜›Šž–Š¢Œ£—¢Œ‘ǯȱ£¢œ”Š—Žȱ›Ž£ž•Š¢ȱ œ”Š£ŠÙ¢ǰȱ ȎȱŘśǰŜƖȱȱœ™˜ï›àȱ‹ŠŠ—¢Œ‘ȱ ¢”Š£ž“Žȱ ¢œ˜”’ȱ™˜£’˜–ȱ™˜›Šž–Š¢Œ£—Ž˜ȱ £›˜œžȱ ǻŚŝǰŝƖȱ™›£ŽŒ’¿—¢ȱ’ȱŘśǰŜƖȱ—’œ”’Ǽǯȱ Žœȱ˜ȱ—’ŽŒ˜ȱ—’Čœ£¢ȱ˜œŽŽ”ȱ—’Čȱž£¢œ”Š—˜ȱ ȱ’—-nej grupie osób chorych kardiologicznie (poddanych operacji kardiochirurgiczǻŚŝǰŝƖȱ™›£ŽŒ’¿—¢ȱ’ȱŘśǰŜƖȱ—’œ”’Ǽǯȱ Žœȱ˜ȱ—’ŽŒ˜ȱ—’Čœ£¢ȱ˜œŽŽ”ȱ—’Čȱž£¢œ”Š—˜ȱ ȱ’—-nej w postaci transplantacji serca, wszczepienia by-passów lub sztucznej zastawki),  ȱ ”à›Ž“ȱ ™˜£’˜–ȱ ™˜£¢¢ —¢Œ‘ȱ £–’Š—ȱ ™˜ȱ ›Šž–’Žȱ £Š—˜˜ Š—˜ȱ žȱ řŖƖȱ ‹ŠŠ—¢Œ‘ȱ ǻ’Úœ”ŠȬž•’”ǰȱ žŒ£¢Úœ”’ǰȱŘŖŗŘǼǯȱŠ›˜ȱ—Š–’Ž—’°ǰȱȎȱž£¢œ”Š—¢ȱ˜œŽŽ”ȱ ȱ‹ŠŠ- —’ŠŒ‘ȱ˜œà‹ȱ™˜ȱ£Š Š•ŽȱœŽ›ŒŠȱ“Žœȱ ¢›ŠĊ—’Žȱ—’Čœ£¢ȱ ȱ™˜›à —Š—’žȱ£ȱ›ž™­ȱ”˜‹’ŽȱŒ‘˜-›¢Œ‘ȱ˜—”˜•˜’Œ£—’Žȱȱ™˜ȱ£Š‹’Žžȱ›ŽœŽ”Œ“’ȱ™’Ž›œ’ǰȱ ȱ”à›Ž“ȱŠČȱśŖƖȱ‹ŠŠ—¢Œ‘ȱ˜”›Žï•’Ù˜ȱ œ à“ȱ™˜£’˜–ȱ£–’Š—ȱ™˜›Šž–Š¢Œ£—¢Œ‘ȱ“Š”˜ȱ ¢œ˜”’ȱǻ’Úœ”ŠȬž•’”ǰȱŘŖŗŖǼǯȱȱ َ°ȱ’ȱŒ£Šœǰȱ“Š”’ȱž™Ù¢—­Ùȱ˜ȱ ¢œ­™’Ž—’Šȱ£Š ŠÙžȱœŽ›ŒŠȱ—’Žȱœ­ȱ™˜ ’­£Š—Žȱ£ȱ™˜£’˜-–Ž–ȱœŠ¢œŠ”Œ“’ȱ£ȱČ¢Œ’Šȱ‹ŠŠ—¢Œ‘ǯȱ£¢——’”Š–’ǰȱ”à›Žȱ˜”Š£ŠÙ¢ȱœ’¿ȱ–’Ž°ȱ£—ŠŒ£Ž—’Žȱ •Šȱȱ˜‹›˜œŠ—žȱ“Ž—˜œ”’ȱ˜”Š£ŠÙȱœ’¿ȱ ’Ž”ȱ˜›Š£ȱŠ”ȱžŒ£Žœ—’Œ Šȱ ȱ›Ž‘Š‹’•’ŠŒ“’ǯȱ œ˜‹¢ȱ–Ù˜œ£Žȱ˜›Š£ȱ™˜Š—Žȱ™›˜ŒŽœ˜ ’ȱ˜£’ŠÙ¢ ŠÚȱ™œ¢Œ‘˜•˜’Œ£—¢Œ‘ȱ ȱ›Š–ŠŒ‘ȱ ›Ž‘Š‹’•’ŠŒ“’ȱ™˜œ£™’Š•—Ž“ȱž“Š —’Š“­ȱ ¢Čœ£Žȱ™˜Œ£žŒ’Žȱ£Š˜ ˜•Ž—’Šȱ£ȱČ¢Œ’Šǯȱ َ°ǰȱ ’Ž”ȱŠ—’ȱŒ£Šœȱ˜ȱ ¢œ­™’Ž—’Šȱ£Š ŠÙžȱœŽ›ŒŠȱ—’Žȱ ™Ù¢ Š“­ȱ ȱœ™˜œà‹ȱ’œ˜—¢ȱ statystycznie na nasilenie zmian potraumatycznych. Podobnie jak dla zadowolenia £ȱČ¢Œ’Šǰȱ’œ˜—Žȱ˜”Š£ŠÙ˜ȱœ’¿ȱžŒ£Žœ—’Œ ˜ȱ ȱ›Ž‘Š‹’•’ŠŒ“’ǯȱœ˜‹¢ǰȱ”à›Žȱ£˜œŠÙ¢ȱ™˜-Š—Žȱ£’ŠÙŠ—’˜–ȱ›Ž‘Š‹’•’ŠŒ¢“—¢–ȱ£Šž ŠČ¢Ù¢ȱžȱœ’Ž‹’Žȱ’œ˜—’Žȱ ’¿ŒŽ“ȱ™˜£¢¢ —¢Œ‘ȱ £–’Š—ȱ ȱ™˜›à —Š—’žȱ£ȱ˜œ˜‹Š–’ǰȱ”à›Žȱ—’ŽȱžŒ£Žœ—’Œ£¢Ù¢ȱ ȱŠ”’–ȱ™›˜ŒŽœ’Žǯ £›˜œȱ™˜ȱ›Šž–’ŽȱœÙŠ‹˜ȱ ’­ČŽȱœ’¿ȱ£ȱ£Š˜ ˜•Ž—’Ž–ȱȱ£ȱČ¢Œ’Šȱ˜œà‹ǰȱ”à›Žȱ˜-ŠŒ£¢Ù¢ȱ£Š›£Ž—’Šȱ›Šž–Š¢Œ£—Ž˜ǰȱ“Š”’–ȱ‹¢Ùȱ£Š ŠÙȱœŽ›ŒŠǯȱȱ ¢œ¿™˜ Š—’Ž–ȱ ™˜£¢¢ —¢Œ‘ȱ£–’Š—ȱ™˜ȱ›Šž–’Žȱ ’­ČŽȱœ’¿ȱ™›£ŽŽȱ œ£¢œ”’–ȱ£Š˜ ˜•Ž—’Žȱ£ȱŒ£Šœžȱ

(12)

 ˜•—Ž˜ǯȱ’¿ŒŽ“ȱ¢Œ‘ȱ£–’Š—ȱ£Š—˜˜ Š—˜ȱ ȱ›ž™’Žȱ˜œà‹ȱŒ‘Š›Š”Ž›¢£ž“­Œ¢Œ‘ȱœ’¿ȱ ¢-œ˜”’–ȱœ˜™—’Ž–ȱ£Š˜ ˜•Ž—’Šȱ£ȱČ¢Œ’Šǯ ˜“Š ’Š—’Žȱ œ’¿ȱ ™˜£¢¢ —¢Œ‘ȱ £–’Š—ȱ  ȱ  ¢—’”žȱ ˜ï ’ŠŒ£˜—Ž˜ȱ £Š›£Ž—’Šȱ ˜ȱŒ‘Š›Š”Ž›£Žȱ›Šž–Š¢Œ£—¢–ȱœ™›£¢“Šȱ ’¿”œ£Ž–žȱ™˜Œ£žŒ’žȱ£Š˜ ˜•Ž—’Šȱ£ȱČ¢Œ’Šǰȱ Œ‘˜°ȱ—’Žȱ Žȱ œ£¢œ”’Œ‘ȱ“Ž˜ȱ ¢–’Š›ŠŒ‘ǯȱŠ“ ’¿”œ£Žȱ£—ŠŒ£Ž—’Žȱ ȱ™›£Ž ’¢ Š—’žȱ £Š˜ ˜•Ž—’Šȱ £ȱ Č¢Œ’Šȱ —Š•ŽČ¢ȱ ™›£¢™’œŠ°ȱ ™˜£¢¢ —¢–ȱ £–’Š—˜–ȱ  ȱ £Š”›Žœ’Žȱ ›Ž•ŠŒ“’ȱ £ȱ’——¢–’ǯȱȱ ’¿”œ£Š“­ȱ˜—Žȱȱ™›Š ˜™˜˜‹’ŽÚœ ˜ȱ™˜“Š ’Ž—’Šȱœ’¿ȱ ¢Čœ£Ž“ȱœŠ¢œŠ”Œ“’ȱ £ȱČ¢Œ’Šǰȱ™›£ŽŽȱ œ£¢œ”’–ȱ£ȱŠ”’Œ‘ȱ˜‹œ£Š›à ǰȱ“Š”ȱ™›ŠŒŠȦ ¢”˜—¢ Š—¢ȱ£Š àǰȱŒ£Šœȱ  ˜•—¢ǰȱ”˜—Š”¢ȱ£ȱ ÙŠœ—¢–’ȱ£’Ž°–’ǰȱ™›£¢“ŠŒ’àٖ’ǰȱŠȱŠ”ČŽȱ£ȱ ÙŠœ—Ž“ȱ˜œ˜‹¢ǯȱ Ž—Š”ČŽǰȱ“Š”ȱ œ”Š£ž“­ȱž£¢œ”Š—Žȱ ¢—’”’ǰȱ™˜“Š ’Š—’Žȱœ’¿ȱȱ—’Ž”à›¢Œ‘ȱ™˜£¢¢ -—¢Œ‘ȱȱ£–’Š—ȱ–˜ČŽȱ˜‹—’ČŠ°ȱœŠ¢œŠ”Œ“¿ȱ£ȱČ¢Œ’Šǯȱ ȱŠ”ȱ ’¿”œ£Žȱ˜ŒŽ—’Š—’ŽȱČ¢Œ’Šȱ£Š“Žȱ œ’¿ȱ˜‹—’ČŠ°ȱ£Š˜ ˜•Ž—’Žȱ£ȱ ÙŠœ—Ž“ȱ˜œ˜‹¢ȱ’ȱȱ”˜—Š”à ȱ£ȱ™›£¢“ŠŒ’àٖ’ǰȱ£Šïȱȱ›˜£ à“ȱ œŽ›¢ȱžŒ‘˜ Ž“ȱ‘Š–ž“ŽȱœŠ¢œŠ”Œ“¿ȱ£ȱ ÙŠœ—Ž“ȱœŽ”œžŠ•—˜ïŒ’ǯȱœ”Š£ž“Žȱ˜ȱ¢–ȱœŠ–¢–ȱ —Šȱ £Ù˜Č˜—Žȱ £Š•ŽČ—˜ïŒ’ȱ –’¿£¢ȱ  ¢œ¿™˜ Š—’Ž–ȱ ™˜£¢¢ —¢Œ‘ȱ £–’Š—ȱ ™˜ȱ ›Šž–’Žȱ Šȱ™˜Œ£žŒ’Ž–ȱ£Š˜ ˜•Ž—’Šȱ£ȱČ¢Œ’Šǯ £¢œ”Š—Žȱ ¢—’”’ȱ ȱ£—ŠŒ£—¢–ȱœ˜™—’žȱ”˜›Žœ™˜—ž“­ȱ£ȱŠ—¢–’ȱ™›Ž£Ž—˜ Š—¢-–’ȱ ȱ•’Ž›Šž›£Žǯȱ˜£¢¢ —­ȱ£Š•ŽČ—˜ï°ȱ–’¿£¢ȱ“Š”˜ïŒ’­ȱČ¢Œ’ŠȱŠȱŒ£Ž›™Š—’Ž–ȱ”˜›£¢ïŒ’ȱ z traumy uzyskano w badaniach takich autorów, jak: Abraido-Lanzy, Guier i Colon (1998); Jackson (2007); Mols i in., (2009); Tomich, Helgeson, (2004) czy Urcuyo i in., ǻŘŖŖśǼǯȱ œ˜—Žȱ˜Š—’Žȱ£Š•ŽČ—˜ïŒ’ȱ–’¿£¢ȱ £›˜œŽ–ȱ™˜ȱ›Šž–’Žȱǻ˜ŒŽ—’Š—¢–ȱ  Ž- œ’˜—Š›’žœ£Ž–ȱœ˜‹˜ Ž˜ȱ£›˜œžǼȱŠȱ“Š”˜ïŒ’­ȱČ¢Œ’Šȱǻ–’Ž›£˜—­ȱ£Šȱ™˜–˜Œ­ȱ” Žœ’˜-—Š›’žœ£Šȱ ’œŒ›ŽŽ—Ǽȱ£Š˜‹œŽ› ˜ Š—˜ȱ ȱ›ž™’Žȱ—Šœ˜•Š”à ǰȱ”à›£¢ȱ˜ï ’ŠŒ£¢•’ȱ ›àȗ¢Œ‘ȱ—ŽŠ¢ —¢Œ‘ȱ£Š›£ŽÚȱČ¢Œ’˜ ¢Œ‘ȱǻ’Úœ”ŠȬž•’”ǰȱŘŖŗřǼǯȱœ˜‹˜ ¢ȱ £›˜œȱ ǻ œ”ŠĊ—’”ȱ˜à•—¢Ǽȱ ’­£ŠÙȱœ’¿ȱ ȱœ™˜œà‹ȱ’œ˜—¢ȱœŠ¢œ¢Œ£—’Žȱ£ȱœ£ŽïŒ’˜–Šȱǻœ™˜ï›àȱ £’Žœ’¿Œ’žȱž £•¿—’˜—¢Œ‘ȱ ȱ‹ŠŠ—’žǼȱ ¢–’Š›Š–’ȱ“Š”˜ïŒ’ȱČ¢Œ’Šǰȱ—Š“œ’•—’Ž“ȱ£ȱ“Š”˜-­ȱČ¢Œ’Šȱ˜—˜œ£­Œ­ȱœ’¿ȱ˜ȱ›à ’Žï—’”à ȱ’ȱ œ™Š›Œ’Šȱœ™˜ÙŽŒ£—Ž˜ǯȱ ˜œ¿™—Žȱœ­ȱ“Ž—Š”ȱŠ”ČŽȱ ¢—’”’ȱ‹ŠŠÚȱ œ”Š£ž“­ŒŽȱ—Šȱȱ ¢œ¿™˜ Š—’Žȱ—ŽŠ-¢ —Ž“ȱ£Š•ŽČ—˜ïŒ’ȱǻ˜–’Œ‘ǰȱŽ•Žœ˜—ǰȱŘŖŖŘǼȱ‹­Ċȱ‹›Š”ȱ£ ’­£”žȱ–’¿£¢ȱ£–’Ž——¢–’ȱ ǻ’—•Ž¢ǰȱ ˜œŽ™‘ǰȱŘŖŖŚDzȱŠ—˜—ǰȱ˜ Ž›ǰȱ˜ ǯǰȱŘŖŖŜǼǯȱŠ•ŽČ¢ȱ›à —’ŽČȱ™˜”›Žï•’°ǰȱȎȱ ž£¢œ”Š—Žȱ ¢—’”’ȱ˜™Š›Žȱœ­ȱ ȱ ’¿”œ£˜ïŒ’ȱ—Šȱ–˜Ž•žȱ”˜›Ž•ŠŒ¢“—¢–ǰȱŒ˜ȱ—’Žȱ™˜£ Š•Šȱ —Šȱ —’˜œ”˜ Š—’Žȱ˜ȱ’œ—’Ž—’žȱ£Š•ŽČ—˜ïŒ’ȱ™›£¢Œ£¢—˜ ˜Ȭœ”ž”˜ Ž“ǯ ˜Č—Šȱ™›£¢™žœ£Œ£Š°ǰȱȎȱȱ ¢œ¿™ž“­ŒŽȱ£Š•ŽČ—˜ïŒ’ȱ–’¿£¢ȱ £›˜œŽ–ȱ™˜ȱ›Šž–’Žȱ Šȱ“Š”˜ïŒ’­ȱČ¢Œ’Šȱœ­ȱ–˜Ž›˜ Š—Žȱ™›£Ž£ȱ’——ŽȱŒ£¢——’”’ǰȱ ȱ¢–ȱ£–’Ž——Žȱ™˜–’˜˜ Žǯȱȱȱ œ”Š£ž“Žȱ—Šȱ˜ȱ–ǯ’—ǯȱŠ›”ȱǻŘŖŖŚǼǰȱ”à›ŠȱȱœžŽ›ž“ŽǰȱȎȱ£ ’­£Ž”ȱ–’¿£¢ȱ˜‹›˜œŠ—Ž–ȱ “Ž—˜œ”’ȱŠȱŒ£Ž›™Š—’Ž–ȱ”˜›£¢ïŒ’ȱ£ȱ›Šž–¢ȱ–˜ČŽȱ£Š•ŽČŽ°ȱ˜ȱ™˜œ’ŠŠ—¢Œ‘ȱ™›£Ž£ȱ—’­ȱ £Šœ˜‹à ȱ˜œ˜‹’œ¢Œ‘ǰȱ ȱ¢–ȱœ£Œ£Žà•—’Žȱ˜ȱ™˜£’˜–žȱ˜™¢–’£–žǯȱ’Žȱ–˜Č—ŠȱŠ”-Ȏȱ ¢”•žŒ£¢°ǰȱȎȱȱ˜ȱ“Š”˜ï°ȱČ¢Œ’Šȱ ȱ ’¿”œ£¢–ȱœ˜™—’žȱŽŽ›–’—ž“Žȱ ¢œ¿™˜ Š—’Žȱ  £›˜œžȱ™˜ȱ›Šž–’Žȱ—’ČȱŒ£Ž›™Š—’Žȱ”˜›£¢ïŒ’ȱȱ£ȱ ¢Š›£Ž—’Šȱ›Šž–Š¢Œ£—Ž˜ȱœ™›£¢“Šȱȱ “Š”˜ïŒ’ȱČ¢Œ’ŠǯȱŠŠ—’Ž—’Žȱ˜ȱ ¢–ŠŠȱ ’¿ŒȱŠ•œ£¢Œ‘ȱŠ—Š•’£ǯ ›£Ž™›˜ Š£˜—Žȱ ‹ŠŠ—’Šȱ  ’­Č­ȱ œ’¿ȱ £ȱ ™Ž —¢–’ȱ ˜›Š—’Œ£Ž—’Š–’ǯȱ ȱ ’ŠÙ¢ȱ ˜—Žȱ Œ‘Š›Š”Ž›ȱ™›£Ž”›˜“˜ ¢ǰȱŒ˜ȱ—’Žȱ™˜£ Š•Šȱ—Šȱ˜›£Ž”Š—’Žȱ£ ’­£”à ȱ™›£¢Œ£¢—˜ ˜Ȭœ”ž-”˜ ¢Œ‘ǯȱȱ‹ŠŠ—’ŠŒ‘ȱ™›£¢“¿˜ǰȱȎȱ£Š ŠÙȱœŽ›ŒŠȱ“Žœȱ ¢Š›£Ž—’Ž–ȱ›Šž–Š¢Œ£—¢–ǯȱ ’Žȱ‹¢ÙŠȱ˜ȱ“Ž—Š”ȱ˜ŒŽ—Šȱ˜œà‹ȱ‹ŠŠ—¢Œ‘ǰȱ“Š”ȱ›à —’ŽČȱ—’Žȱ˜”˜—¢ Š—˜ȱ’Š—˜£¢ȱ

(13)

˜‹“Š à ȱœ›Žœžȱ™˜ž›Š£˜ Ž˜ȱǻǼǰȱ”à›Žȱ–˜Ù¢‹¢ȱ™˜ ’Ž›£Š°ǰȱȎȱ˜ï ’ŠŒ£˜-—Žȱ ¢Š›£Ž—’Žȱ›£ŽŒ£¢ ’Žȱ–’ŠÙ˜ȱŒ‘Š›Š”Ž›ȱ›Šž–Š¢Œ£—¢ǯȱ ȱŒŽ•žȱœ™›Š £Ž—’Šȱȱ£Š•ŽČ—˜ïŒ’ȱ–’¿£¢ȱ ¢œ¿™˜ Š—’Ž–ȱ™˜£¢¢ —¢Œ‘ȱ£–’Š—ȱ ™˜ȱ ˜£—Š—Ž“ȱ ›Šž–’Žȱ Šȱ £Š˜ ˜•Ž—’Ž–ȱ £ȱ Č¢Œ’Šȱ  œ”Š£Š—Žȱ ‹¢Ù¢‹¢ȱ ‹ŠŠ—’Šȱ ™›˜ Š-£˜—Žȱ ï›àȱȱ˜œà‹ǰȱ”à›Žȱ˜ï ’ŠŒ£¢Ù¢ȱŠ”ČŽȱ’——¢Œ‘ȱ ¢Š›£ŽÚȱ›Šž–Š¢Œ£—¢Œ‘ǯȱ Š›˜ȱ‹¢Ù˜‹¢ȱŠ”ČŽȱ˜”˜—Š°ȱ˜ŒŽ—¢ȱŒ£¢ȱŽ”•Š›˜ Š—Žȱ£Š˜ ˜•Ž—’Žȱ£ȱČ¢Œ’ŠǰȱŠȱŠ”ČŽȱ ™˜£¢¢ —Žȱ £–’Š—¢ȱ ™˜›Šž–Š¢Œ£—Žȱ £Š˜‹œŽ› ˜ Š—Žȱ ™›£Ž£ȱ ‹ŠŠ—¢Œ‘ȱ ž›£¢–ž“­ȱ œ’¿ȱ ȱŒ£Šœ’Žǰȱ˜ȱ£ȱ”˜•Ž’ȱ ¢–ŠŠÙ˜‹¢ȱ™›£Ž™›˜ Š£Ž—’Šȱ‹ŠŠÚȱÙž˜Š•˜ ¢Œ‘ǯ Šȱ £Š”˜ÚŒ£Ž—’Žȱ —Š•ŽČ¢ȱ ™˜”›Žï•’°ȱ ›˜•¿ȱ ›Ž‘Š‹’•’ŠŒ“’ȱ ™œ¢Œ‘˜•˜’Œ£—Ž“ǰȱ Œ˜ȱ –Šȱ ’œ˜—Žȱ£—ŠŒ£Ž—’Žȱ•Šȱ™›Š”¢”’ǯȱ˜Š—’Žȱ™ŠŒ“Ž—Šȱ˜£’ŠÙ¢ Š—’˜–ȱ™œ¢Œ‘˜•˜’Œ£- —¢–ȱ ȱ›Š–ŠŒ‘ȱ›Ž‘Š‹’•’ŠŒ“’ȱ£ ’¿”œ£Šȱ™›Š ˜™˜˜‹’ŽÚœ ˜ȱ™˜“Š ’Š—’Šȱœ’¿ȱ™˜£¢-¢ —¢Œ‘ȱ£–’Š—ȱ™˜›Šž–Š¢Œ£—¢Œ‘ȱ˜›Š£ȱœ™›£¢“Šȱ ’¿”œ£Ž–žȱ£Š˜ ˜•Ž—’žȱ£ȱČ¢Œ’Šǯȱȱ ›˜ Š£˜—Žȱ˜£’ŠÙ¢ Š—’Šȱ ȱ›Š–ŠŒ‘ȱ›Ž‘Š‹’•’ŠŒ“’ȱ”Š›’˜•˜’Œ£—Ž“ȱ™˜ ’——¢ȱ ’¿Œȱ ˜‹Ž“–˜ Š°ȱ ›à —’ŽČȱ ˜‹œ£Š›ȱ ž—”Œ“˜—˜ Š—’Šȱ ™˜£—Š Œ£Ž˜ǰȱ  ȱ ¢–ȱ ”œ£ŠÙ˜ Š—’Žȱ ’ȱ›˜£ ’“Š—’Žȱž–’Ž“¿—˜ïŒ’ȱ™›£Ž™›ŠŒ˜ ¢ Š—’Šȱ™›£ŽČ¢Ž“ȱ›Šž–¢ǰȱ—ŠŠ Š—’ŠȱœŽ—œžȱ ’ȱ£—ŠŒ£Ž—’Šȱȱ˜ï ’ŠŒ£˜—¢–ȱ ¢Š›£Ž—’˜–ǯȱ ’Ž›Šž›ŠȱŒ¢˜ Š—Š

Abraido-Lanza, A.F., Guier, C., Colon, R.M. (1998). Psychological thriving among Latinas with chronic illness. ˜ž›—Š•ȱ˜ȱ˜Œ’Š•ȱ œœžŽœ, 54(2), 405-424.

Š——ǰȱǯǰȱŠ•‘˜ž—ǰȱǯ ǯǰȱŽŽœŒ‘’ǰȱǯ ǯǰȱ˜•˜–˜—ǰȱǯǯȱǻŘŖŗŖǼǯȱ˜œĴ›Šž–Š’Œȱ›˜ ‘ȱ and depreciation as independent experiences and predictors of well-being.

˜ž›—Š•ȱ˜ȱ˜œœȱŠ—ȱ›Šž–ŠDZȱ —Ž›—Š’˜—Š•ȱŽ›œ™ŽŒ’ŸŽœȱ˜—ȱ›ŽœœȱŠ—ȱ˜™’—, 15(3), 151-166. Š›ŸŽ›ǰȱǯǯǰȱ—˜—’ǰȱǯǯȱǻŘŖŖŚǼǯȱ’—’—ȱ‹Ž—Žęȱ’—ȱ‹›ŽŠœȱŒŠ—ŒŽ›ȱž›’—ȱ‘Žȱ¢ŽŠ›ȱ ŠŽ›ȱ’Š—˜œ’œȱ™›Ž’Œœȱ‹ŽĴŽ›ȱŠ“žœ–Ž—ȱśȱ˜ȱŞȱ¢ŽŠ›œȱŠŽ›ȱ’Š—˜œ’œǯ ŽŠ•‘ȱ œ¢Œ‘˜•˜¢, 23, 595-598. ‘˜”’Ž ’Œ£ǰȱ ǯȱ ǻŘŖŖşǼǯȱ Š™ŠŒ“Šȱ ™˜•œ”Šȱ  Žœ’˜—Š›’žœ£Šȱ Š˜ ˜•Ž—’Šȱ £ȱ …¢Œ’Šȱ (FLZ). ž’Šȱœ¢Œ‘˜•˜’Œ£—Ž, 47(3), 5-21. £Š™’Úœ”’ǰȱ ǯȱǻŘŖŖŘǼǯȱ£Œ£¿ï•’ ¢ȱŒ£Ù˜ ’Ž”ȱ ȱœ£Œ£¿ï•’ ¢–ȱŒ£Ù˜ ’ŽŒ£ŽÚœ ’Žǵȱ›à -—˜ ŠČ˜—¢ȱ›˜£ à“ǰȱ“Š”˜ï°ȱČ¢Œ’Šȱ’ȱ£Ùž£Ž—’Žȱ™˜œ¿™žǯ œ¢Œ‘˜•˜’Šȱ Š”˜ïŒ’ȱ…¢Œ’Š, 1(1), 9-34.

Davis, C.G., Nolen-Hoeksema, S., Larson, J. (1998). Making sense of loss and bene-Ꝓ—ȱ›˜–ȱ‘ŽȱŽ¡™Ž›’Ž—ŒŽDZȱ ˜ȱŒ˜—œ›žŠ•œȱ˜ȱ–ŽŠ—’—ǯȱ ˜ž›—Š•ȱ˜ȱŽ›œ˜—Š•’¢ȱŠ—ȱ

˜Œ’Š•ȱœ¢Œ‘˜•˜¢, 75, 561-574.

Diener, E., Lucas, R.E. (1999). Personality and subjective well-being. W: D. Kahneman, E. Diener, N. Schwarz (red.), Ž••Ȭ‹Ž’—DZȱ ‘Žȱ ˜ž—Š’˜—œȱ ˜ȱ ‘Ž˜—’Œȱ ™œ¢Œ‘˜•˜¢ (s. 213-229). New York: Russell Sage Foundation.

£’ž›˜ ’Œ£Ȭ ˜£Ù˜ œ”ŠǰȱǯȱǻŘŖŖŘǼǯȱ˜”àÙȱ™˜“¿Œ’Šȱ“Š”˜ïŒ’ȱČ¢Œ’Šǯȱœ¢Œ‘˜•˜’Šȱ Š”˜ïŒ’ȱ …¢Œ’Š, 2(1), 77-99. Ž•Œ¢—Ȭ ˜Œ£Ž œ”Šǰȱ ǯǰȱ ’Úœ”ŠȬž•’”ǰȱ ǯȱ ǻŘŖŗŗǼǯȱ ˜•Šȱ ™›¿Č—˜ïŒ’ȱ  ȱ ›˜£ ˜“žȱ ™˜-›Šž–Š¢Œ£—¢–ȱ ˜œà‹ȱ  ȱ ČŠÙ˜‹’Žǯȱ DZȱ ǯȱ ˜•’Úœ”Šǰȱ ǯȱ ’Ž•Š œ”ŠȬŠ˜›˜ ’Œ£ȱ (red.), ˜£’—Šȱ’ȱ™›ŠŒŠȱ ȱ Š›ž—”ŠŒ‘ȱ”›¢£¢œžȱǻœǯȱśŗŗȬśŘŚǼǯȱRàĊDZȱ¢Š —’Œ ˜ȱ —’ Ž›œ¢ŽžȱRà£”’Ž˜ǯȱ

(14)

Felcyn-Koczewska, M., Ogiڜ”ŠȬž•’”ǰȱǯȱǻŘŖŗŘǼǯȱœ¢Œ‘˜•˜’Œ£—ŽȱŒ£¢——’”’ȱœ™›£¢- “Š“­ŒŽȱ ¢œ­™’Ž—’žȱ™˜›Šž–Š¢Œ£—Ž˜ȱ £›˜œžȱžȱ˜œà‹ȱ ȱČŠÙ˜‹’ŽǯȱDZȱǯȱ’Ú-ska-Bulik, J. Miniszewska (red.), ›˜ ’Žȱ ȱŒ¢”•žȱČ¢Œ’ŠȱŒ£Ù˜ ’Ž”ŠȱǻœǯȱśşȬŝŘǼǯȱRàĊDZȱ ¢Š —’Œ ˜ȱ—’ Ž›œ¢ŽžȱRà£”’Ž˜ǯ Ž•Žœ˜—ǰȱ ǯǰȱ Ž¢—˜•œǰȱ ǯǰȱ ˜–’Œ‘ǰȱ ǯȱ ǻŘŖŖŜǼǯȱȱ –ŽŠȬŠ—Š•¢’Œȱ ›ŽŸ’Ž ȱ ˜ȱ ‹Ž—Žęȱ ꗍ’—ȱŠ—ȱ›˜ ‘ǯȱ ˜ž›—Š•ȱ˜ȱ˜—œž•’—ȱŠ—ȱ•’—’ŒŠ•ȱœ¢Œ‘˜•˜¢, 74(5), 797-816. £Ž‹œ”’ǰȱǯǰȱž™›¢—˜ ’Œ£ǰȱǯȱǻŘŖŗŗǼǯȱ˜£ à“ȱ™˜ž›Š£˜ ¢ȱŠȱ™›¿Č—˜ï°ǯȱŠž”’ȱ˜ȱž-”ŠŒ“’ǯȱ˜Œ£—’”ȱŠž”˜ ¢ȱ ž“Š œ”˜Ȭ˜–˜›œ”’Ž“ȱ£”˜Ù¢ȱ¢Čœ£Ž“ȱ ȱ¢˜œ£Œ£¢ǰȱ 5, 61-69. ŠŒ”œ˜—ǰȱǯǯȱǻŘŖŖŝǼǯȱ˜œĴ›Šž–Š’Œȱ›˜ ‘DZȱ œȱ‘Ž›ŽȱŽŸ’Ž—ŒŽȱ˜›ȱŒ‘Š—’—ȱ˜ž›ȱ™›ŠŒ-tice? ‘Žȱžœ›Š•Šœ’Š—ȱ ˜ž›—Š•ȱ˜ȱ’œŠœŽ›, 1, ‘Ĵ™DZȦȦ   ǯ–ŠœœŽ¢ǯŠŒǯ—£Ȧ›Šž–ŠȦ’œ-sues/ /jackson. htmȱǻŠŠȱ˜œ¿™žDZȱŘŖǯŖŘǯŘŖŗŖǼǯ

Linley, P.A., Joseph, S. (2004). Positive change following trauma and adversity: A review. ˜ž›—Š•ȱ˜ȱ›Šž–Š’Œȱ›Žœœ, 17(1), 11-21. Ž›ŽŒ£ǰȱǯǰȱŠœ£”˜ œ”ŠǰȱǯȱǻŘŖŗŗǼǯȱ ’­£”’ȱ™˜–’¿£¢ȱ˜‹“Š Š–’ȱ£Š‹ž›£Ž—’Šȱ™˜ȱ œ›Žœ’Žȱ›Šž–Š¢Œ£—¢–ȱŠȱ›˜£ ˜“Ž–ȱ™˜›Šž–Š¢Œ£—¢–ȱžȱ”’Ž›˜ Œà ȱȮȱžŒ£Žœ-—’”à ȱ ¢™Š”žȱ›˜˜ Ž˜ǯȱDZȱǯȱ ˜•’Úœ”Šǰȱǯȱ’Ž•Š œ”ŠȬŠ˜›˜ ’Œ£ȱǻ›ŽǯǼǰȱ ˜£’—Šȱȱ’ȱ™›ŠŒŠȱ ȱ Š›ž—”ŠŒ‘ȱ”›¢£¢œžȱǻœǯȱśŚŗȬśśŘǼǯȱRàĊDZȱ¢Š —’Œ ˜ȱ—’ Ž›-œ¢ŽžȱRà£”’Ž˜ǯȱ Ž¢Ž›œ˜—ǰȱǯǰȱ ›Š—ǰȱ ǯǰȱ–’‘ȬŠ›Ž›ǰȱ ǯǰȱ ’•–Ž›ǰȱǯȱǻŘŖŗŗǼǯȱ˜œĴ›Šž–Š’Œȱ›˜ ‘ȱ among children and adolescents. •’—’ŒŠ•ȱœ¢Œ‘˜•˜¢ȱŽŸ’Ž , 31(6), 949-964. Mols, F., Vingerhoets, A.J., Coebergh, J.W., van de Poll-Franse, L.V. (2009).

Well-be- ’—ǰȱ™˜œĴ›Šž–Š’Œȱ›˜ ‘ȱŠ—ȱ‹Ž—ŽęȬꗍ’—ȱ’—ȱ•˜—ȬŽ›–ȱ‹›ŽŠœȱŒŠ—ŒŽ›ȱœž›-vivors. œ¢Œ‘˜•˜¢ȱǭȱŽŠ•‘, 24(5), 583-595.

Nolen-Hoeksema, S., Davis, C. (2004). Theoretical and methodological issues in the ŠœœŽœœ–Ž—ȱŠ—ȱ’—Ž›™›ŽŠ’˜—ȱ˜ȱ™˜œĴ›Šž–Š’Œȱ›˜ ‘ǯȱœ¢Œ‘˜•˜’ŒŠ•ȱ —šž’›¢, 15(1), 60-65. ’Úœ”ŠȬž•’”ǰȱǯȱǻŘŖŗŖǼǯȱ˜›Šž–Š¢Œ£—¢ȱ›˜£ à“ȱ ȱŒ‘˜›˜‹’Žȱ—˜ ˜ ˜›˜ Ž“ȱȮȱ›˜•Šȱ ™›¿Č—˜ïŒ’ǯȱ˜•œ”’Žȱ˜›ž–ȱœ¢Œ‘˜•˜’Œ£—Ž, 15(2), 125-139. ’Úœ”ŠȬž•’”ǰȱǯȱǻŘŖŗŘǼǯȱ ’Ž¢ȱÙ£¢ȱ£Š–’Ž—’Š“­ȱœ’¿ȱ ȱ™Ž›Ù¢ȱȮȱŒ£¢•’ȱ˜ȱ”˜›£¢ïŒ’ŠŒ‘ȱ  ¢—’”Š“­Œ¢Œ‘ȱ£Žȱ£–ŠŠ—’Šȱœ’¿ȱ£ȱ›Šž–­ǯȱDZȱǯȱ’Úœ”ŠȬž•’”ǰȱ ǯȱ’—’œ£Ž œ”Šȱ (red.), ›˜ ’Žȱ ȱŒ¢”•žȱČ¢Œ’ŠȱŒ£Ù˜ ’Ž”ŠȱǻœǯȱřşȬśŝǼǯȱRàĊDZȱ¢Š —’Œ ˜ȱ—’ Ž›-œ¢ŽžȱRà£”’Ž˜ǯ ’Úœ”ŠȬž•’”ǰȱǯȱǻŘŖŗřǼǯȱ ’Ž¢ȱÙ£¢ȱ£Š–’Ž—’Š“­ȱœ’¿ȱ ȱ™Ž›Ù¢ȱȮȱŒ£¢•’ȱ˜ȱ™˜£¢¢ —¢Œ‘ȱœ”ž-”ŠŒ‘ȱ˜ï ’ŠŒ£ŽÚȱ›Šž–Š¢Œ£—¢Œ‘ǯȱŠ›œ£Š ŠDZȱ¢Š —’Œ ˜ȱ’ę—ǯ ’Úœ”ŠȬž•’”ǰȱ ǯǰȱ Š›Œ£Š”ǰȱ ǯȱ ǻŘŖŗŘǼǯȱ ŽŽ›–’—Š—œȱ ˜ȱ ™˜œĴ›Šž–Š’Œȱ ›˜ ‘ǯȱ W: D. Kubacka-Jasiecka, M. Kuleta (red.), ŽĚŽŒ’˜—œȱ˜—ȱ™œ¢Œ‘˜•˜’ŒŠ•ȱ–ŽŒ‘Š—’œ–œȱ

˜ȱ ›Šž–Šȱ Š—ȱ ™˜œĴ›Šž–Š’Œȱ ŽŸŽ•˜™–Ž— (s. 179-196). Kraków: Wydawnictwo

KON-Tekst.

’Úœ”ŠȬž•’”ǰȱǯǰȱ žŒ£¢Úœ”’ǰȱǯȱǻŘŖŗŖŠǼǯȱœ˜‹˜ ˜ï°ǰȱœ›ŽœȱŠȱ£›˜ ’Ž (wyd. II). War-œ£Š ŠDZȱ¢Š —’Œ ˜ȱ’ę—ǯ

’Úœ”ŠȬž•’”ǰȱǯǰȱ žŒ£¢Úœ”’ǰȱǯȱǻŘŖŗŖ‹Ǽǯȱ˜£ à“ȱ™˜›Šž–Š¢Œ£—¢ȱȮȱŒ‘Š›Š”Ž›¢œ¢-ka i pomiar. œ¢Œ‘’Š›’Š, 7(4), 129-142.

(15)

’Úœ”ŠȬž•’”ǰȱǯǰȱ žŒ£¢Úœ”’ǰȱǯȱǻŘŖŗŘǼǯȱȱ ˜—œŽ” Ž—Œ“Žȱ˜ï ’ŠŒ£Š—¢Œ‘ȱ—ŽŠ¢ -—¢Œ‘ȱ  ¢Š›£ŽÚȱ Č¢Œ’˜ ¢Œ‘ȱ Ȯȱ ˜‹“Š ¢ȱ œ›Žœžȱ ™˜ž›Š£˜ Ž˜ȱ ’ȱ ™˜›Šž–Š¢Œ£—¢ȱ wzrost. œ¢Œ‘’Š›’Š, 9(1), 1-10.

•ŽïǰȱǯȱǻŘŖŗŖǼǯȱ Š”˜ï°ȱČ¢Œ’Šȱ–Ù˜£’ŽČ¢ȱ ȱ£›˜ ’žȱ’ȱŒ‘˜›˜‹’Ž. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Park, C.L. (2004). The notion of growth following stressful life experiences: prob-lems and prospects. œ¢Œ‘˜•˜’ŒŠ•ȱ —šž’›¢, 15(1), 69-76.

Š—˜—ǰȱ ǯǯǰȱ ˜ Ž›ǰȱ ǯǯǰȱ ˜ ǰȱ ǯǯȱ ǻŘŖŖŜǼǯȱ ˜œĴ›Šž–Š’Œȱ ›˜ ‘ȱ ŠŽ›ȱ ŒŠ—ŒŽ›ǯȱ W: L.G. Calhoun, R.G. Tedeschi (red.), Š—‹˜˜”ȱ˜ȱ™˜œĴ›Šž–Š’Œȱ›˜ ‘DZȱŽœŽŠ›Œ‘ȱ

Š—ȱ™›ŠŒ’ŒŽ (s. 138-175). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Publishers.

Tedeschi, R.G., Calhoun, L.G. (1996). The Post-Traumatic Growth Inventory: Mea-suring the positive legacy of trauma. ˜ž›—Š•ȱ˜ȱ›Šž–Š’Œȱ›Žœœ, 9(3), 455-471. ŽŽœŒ‘’ǰȱ ǯ ǯǰȱ Š•‘˜ž—ǰȱ ǯ ǯȱ ǻŘŖŖŚǼǯȱ ˜œĴ›Šž–Š’Œȱ ›˜ ‘DZȱ ˜—ŒŽ™žŠ•ȱ

˜ž—Š-tions and empirical evidence. œ¢Œ‘˜•˜’ŒŠ•ȱ —šž’›¢, 15, 1-8.

Tomich, P.L., Helgeson, V. (2002). Five years later: A cross-sectional comparison of breast cancer survivors with healthy women. œ¢Œ‘˜Ȭ—Œ˜•˜¢, 11, 154-169. ˜–’Œ‘ǰȱ ǯǯǰȱ Ž•Žœ˜—ǰȱ ǯȱ ǻŘŖŖŚǼǯȱ œȱ ꗍ’—ȱ œ˜–Ž‘’—ȱ ˜˜ȱ ’—ȱ ‘Žȱ ‹Šȱ Š• Š¢œȱ

˜˜ǵȱŽ—Žęȱꗍ’—ȱŠ–˜—ȱ ˜–Ž—ȱ ’‘ȱ‹›ŽŠœȱŒŠ—ŒŽ›ǯȱŽŠ•‘ȱœ¢Œ‘˜•˜¢, 23, 16-23.

›£Ž‹’Úœ”ŠǰȱǯȱǻŘŖŖŞǼǯȱœ¢Œ‘˜•˜’Šȱ™˜£¢¢ —Š. Warszawa: Wydawnictwa Akademic-kie i Profesjonalne.

›Œž¢˜ǰȱ ǯǯǰȱ ˜¢Ž›œǰȱǯǯǰȱ Š›ŸŽ›ǰȱ ǯǯǰȱ—˜—’ǰȱ ǯǯȱ ǻŘŖŖśǼǯȱ ’—’—ȱ ‹Ž—Žęȱ ’—ȱ breast cancer: Relations with personality, coping, and concurrent well-being.

œ¢Œ‘˜•˜¢ȱŠ—ȱŽŠ•‘, 20, 175-192.

Š—”’Ž ’Œ£ȬgŒ’ŠÙŠǰȱǯȱǻŘŖŖşǼǯȱŠ£’Ž“Šȱ™˜œŠ ˜ Šȱ“Š”˜ȱ–˜Ž›Š˜›ȱ™›˜ŒŽœžȱŠŠ-ptacji po traumie. W: J. Strelau, B. Zawadzki, M. Kaczmarek (red.),

˜—œŽ” Ž—-Œ“Žȱ™œ¢Œ‘’Œ£—Žȱ›Šž–¢ǯȱ Š›ž—”˜ Š—’Šȱ’ȱŽ›Š™’Š (s. 132-153). Warszawa:

Wydaw-nictwo Naukowe Scholar.

’¿‹Šǰȱǯǰȱ£Š›—ŽŒ”ŠȬŸŠ—ȱž’“”Ž—ǰȱ ǯǰȱŠ ›£¢—’Š”ǰȱǯȱǻŘŖŗŖǼǯȱŠ£’Ž“Šȱ™˜œŠ ˜-wa i wzrost potraumatyczny. ž’Šȱœ¢Œ‘˜•˜’Œ£—Ž, 49(1), 109-121.

’¿‹ŠǰȱǯǰȱŠ ›£¢—’Š”ǰȱǯǰȱg ’›”ž•ŠǰȱǯȱǻŘŖŗŖǼǯȱ”Š•Šȱ–’Š—ȱ…¢Œ’˜ ¢Œ‘ȱȮȱ—Š›£¿-£’Žȱ˜ȱ™˜–’Š›žȱœ”ž”à ȱ”›¢¢Œ£—¢Œ‘ȱ ¢Š›£ŽÚǯ œ¢Œ‘˜•˜’Šȱ Š”˜ïŒ’ȱ…¢Œ’Š, 1, 145-169.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :