Znaki drogowe poziome - test, test PDF / Memorizer

10  Download (1)

Full text

(1)

Test ze znajomości znaków drogowych poziomych

1/ Co to za znak poziomy? [ ] P-6 Linia ostrzegawcza

[ ] P-7a Linia krawędziowa przerywana [ ] P-19 Linia wyznaczająca pas postojowy [ ] P-1 Linia pojedyncza przerywana

2/ Co to za znak poziomy? [ ] P- 6 Linia ostrzegawcza

[ ] P-19 Linia wyznaczająca pas postojowy [ ] P-1 Linia pojedyncza przerywana

(2)

[ ] P-3 Linia jednostronnie przekraczalna

3/ Co to za znak poziomy?

[ ] P-3 Linia jednostronnie przekraczalna [ ] P-7b Linia krawędziowa ciągła [ ] P- 2 Linia pojedyncza ciągła

[ ] P-12 Linia bezwzględnego zatrzymania - stop

(3)

[ ] P-3 Linia jednostronnie przekraczalna [ ] P-4 Linia podwójna ciągła

[ ] P-5 Linia podwójna przerywana [ ] P-25 Próg zwalniający

5/ Co to za znak poziomy? [ ] P-25 Próg zwalniający [ ] P-18 Stanowisko postojowe

[ ] P-21 Powierzchnia wyłączona z ruchu [ ] P-17 Linia przystankowa

6/ Co to za znak poziomy?

[ ] P-19 Linia wyznaczająca pas postojowy

[ ] P-14 Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów [ ] P-13 Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów [ ] P-12 Linia bezwzględnego zatrzymania - stop

(4)

7/ Co to za znak poziomy? [ ] P-11 Przejazd dla rowerzystów

[ ] P-12 Linia bezwzględnego zatrzymania - stop

[ ] P-13 Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów [ ] P-14 Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów

8/ Co to za znak poziomy?

[ ] P-12 Linia bezwzględnego zatrzymania - stop

[ ] P-13 Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów [ ] P-14 Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów [ ] P-15 Trójkąt podporządkowania

9/ Co to za znak poziomy? [ ] P-25 Próg zwalniający [ ] P-11 Przejazd dla rowerzystów [ ] P-10 Przejście dla pieszych

[ ] P-21 Powierzchnia wyłączona z ruchu

10/ Co to za znak poziomy? [ ] P-10 Przejście dla pieszych [ ] P-17 Linia przystankowa

[ ] P-21 Powierzchnia wyłączona z ruchu [ ] P-11 Przejazd dla rowerzystów

11/ Co to za znak poziomy?

[ ] P-21 Powierzchnia wyłączona z ruchu [ ] P-25 Próg zwalniający [ ] P-18 Stanowisko postojowe [ ] P-20 Koperta 12/ Co to za znak poziomy? [ ] P-15 Trójkąt podporządkowania [ ] P-16 Napis stop

[ ] P-24 Miejsce dla dla pojazdu osoby niepełnosprawnej [ ] P-23 Rower

(5)

13/ Co to za znak poziomy? [ ] P-22 BUS

[ ] P-24 Miejsce dla dla pojazdu osoby niepełnosprawnej [ ] P-23 Rower

[ ] P-15 Trójkąt podporządkowania

14/ Co to za znak poziomy? [ ] P-10 Przejście dla pieszych [ ] P- 8a Strzałka kierunkowa na wprost [ ] P-15 Trójkąt podporządkowania [ ] P- 8b Strzałka kierunkowa do skręcania

15/ Co to za znak poziomy?

[ ] P-19 Linia wyznaczająca pas postojowy [ ] P-21 Powierzchnia wyłączona z ruchu [ ] P-25 Próg zwalniający

[ ] P-17 Linia przystankowa

16/ Co to za znak poziomy? [ ] P- 8A Strzałka kierunkowa na wprost [ ] P- 8B Strzałka kierunkowa do skręcania [ ] P- 8C Strzałka kierunkowa do zawracania [ ] P- 9 Strzałka naprowadzająca

17/ Co to za znak poziomy? [ ] P- 9 Strzałka naprowadzająca

[ ] P-8C Strzałka kierunkowa do zawracania [ ] P-8B Strzałka kierunkowa do skręcania [ ] P-8A Strzałka kierunkowa na wprost

(6)

18/ Co to za znak poziomy?

[ ] P-21 Powierzchnia wyłączona z ruchu [ ] P-25 Próg zwalniający

[ ] P-19 Linia wyznaczająca pas postojowy [ ] P-17 Linia przystankowa

19/ Co to za znak poziomy? [ ] P-22 BUS

[ ] P-23 Rower

[ ] P-15 Trójkąt podporządkowania [ ] P-11 Przejazd dla rowerzystów

20/ Co to za znak poziomy? [ ] P-17 Linia przystankowa [ ] P-18 Stanowisko postojowe [ ] P-20 Koperta

[ ] P-11 Przejazd dla rowerzystów

21/ Co to za znak poziomy? [ ] P-4 Linia podwójna ciągła

[ ] P-19 Linia wyznaczająca pas postojowy [ ] P-3 Linia jednostronnie przekraczalna [ ] P-5 Linia podwójna przerywana

(7)

22/ Co to za znak poziomy? [ ] P-1 Linia pojedyncza przerywana [ ] P-7a Linia krawędziowa przerywana

[ ] P-14 Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów [ ] P-6 Linia ostrzegawcza

(8)

23/ Co to za znak poziomy? [ ] P-5 Linia podwójna przerywana [ ] P-19 Linia wyznaczająca pas postojowy [ ] P-4 Linia podwójna ciągła

(9)

24/ Co to za znak poziomy?

[ ] P-8B Strzałka kierunkowa do skręcania [ ] P-8C Strzałka kierunkowa do zawracania [ ] P-8A Strzałka kierunkowa na wprost [ ] P-9 Strzałka naprowadzająca

25/ Co to za znak poziomy? [ ] P- 6 Linia ostrzegawcza

[ ] P-3 Linia jednostronnie przekraczalna [ ] P-7A Linia krawędziowa przerywana [ ] P-7B Linia krawędziowa ciągła

(10)

26/ Co to za znak poziomy? [ ] P-6 Linia ostrzegawcza

[ ] P-7A Linia krawędziowa przerywana [ ] P-7B Linia krawędziowa ciągła [ ] P-11 Przejazd dla rowerzystów

27/ Co to za znak poziomy? [ ] P-22 BUS

[ ] P-16 Napis stop [ ] P-17 Linia przystankowa

[ ] P-24 Miejsce dla dla pojazdu osoby niepełnosprawnej

28/ Co to za znak poziomy? [ ] P-8A Strzałka kierunkowa na wprost [ ] P-8C Strzałka kierunkowa do zawracania [ ] P-8B Strzałka kierunkowa do skręcania [ ] P-9 Strzałka naprowadzająca

Figure

Updating...

References

Related subjects :