Kąty w wielościanach – karta pracy

Download (0)

Full text

(1)

Zadanie 1.

W prostopadłościanie ABECFGHI zaznacz kąt nachylenia przekątnej AH do: a) 𝛼 – płaszczyzny podstawy ABEC

b) 𝛽 – ściany bocznej AFIC

c) 𝛾 – płaszczyzny podstawy FGHI d) 𝛿 – ściany bocznej BGHE

Zadanie 2. W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym zaznacz kąt nachylenia przekątnej ściany bocznej do sąsiedniej ściany bocznej.

(2)

Zadanie 4. W graniastosłupie trójkątnym zaznacz kąt:

a) 𝛼 – między sąsiadującymi ścianami bocznymi

b) 𝛽 – podstawą FED oraz ścianą boczną ACEF

Zadanie 5. W ostrosłupie zaznacz kąt:

a) 𝛼 – między ścianą boczną BCE a podstawą

b) 𝛽 – między sąsiadującymi ścianami bocznymi ABC i ADE

Zadanie 6. W ostrosłupie ABCD zaznacz kąt:

a) 𝛼 – między ścianą boczną ABD a podstawą

b) 𝛽 – między sąsiadującymi ścianami bocznymi ADC i ABD

Figure

Updating...

References

Related subjects :