Geografia klasa 5 - 06 V 2020.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

06 V 2020

Temat: Krajobraz sawanny.

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku (str. 120 – 123), napisać notatkę w zeszycie na

temat sawanny. Dziękuję!

Materiał dodatkowy:

Obejrzyj filmik do tematu: https://www.youtube.com/watch?v=dnRgqCD0TDk

https://www.youtube.com/watch?v=nbz5eKd7wH8

https://www.youtube.com/watch?v=_o95OWYAFZk

dla chętnych: https://epodreczniki.pl/a/sawanny/DWzw5UGoo

https://epodreczniki.pl/a/przyroda-sawanny/DXOJlbe51

Figure

Updating...

References

Related subjects :