• Nie Znaleziono Wyników

1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1"

Copied!
36
0
0

Pełen tekst

(1)

Chemia

Chemia

dr hab. Joanna Łojewska

Zakład Chemii Nieorganicznej

1669 r

(2)

Wykłady Chemia Ogólna i

Wykłady Chemia Ogólna i

Nieorganiczna

Nieorganiczna

Organizacja kursu

WYKŁAD

Egzamin

Cwiczenia

Seminarium

1

2

3

Zal. (ECTS 1)

ZAJĘCIA

UZUPEŁNIAJĄCE

Zal.

Zal. (ECTS 9)

(3)

Wykłady z podstaw chemii

Wykłady z podstaw chemii

Materiały

1. L. Jones, P. Atkins, „Chemia Ogólna.

Cząasteczki, materia, reakcje”,

Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa

2004

2. A.Bielański "Chemia ogólna i nieorganiczna"

PWN

http://www.chemia.uj.edu.pl/~lojewska/ochrona1.htm

http://www.chemia.uj.edu.pl/zuochr/index.html

Kurs podstawowy - wykład

Zajęcia uzupełniające

http://www.chemia.uj.edu.pl/~lojewski/seminarium.htm

(4)

Chemia nieorganiczna - zw. kompleksowe Chemia nieorganiczna - metale i niemetale

Chemia nieorganiczna - oddziaływania cząsteczek Cząsteczki – wiązania

Cząsteczki wieloatomowe

Cząsteczki - orbitale cząsteczkowe Atomy - konfiguracja elektronowa Atom wodoru

Atomy - podstawy teorii kwantów Kinetyka

Elektrochemia - źródła energii Równowaga - obliczenia

Równowaga - roztwory elektrolitów Równowaga - podstawy

Termodynamika – przemiany fazowe Termodynamika – samorzutność reakcji Termodynamika - ciepło reakcji

Termodynamika- równania stanu gazu Stechiometria - roztwory

Stechiometria - podstawy

Stechiometria - pomiary w chemii Chemia jako nauka

Wykłady z

Wykłady z

podstaw

podstaw

chemii

chemii

Plan wykładów

zyk

chemii

Klasyczny opis materii i zjawis

k

Kwantowy opis materii i zjawis

k

Chemia materia

(5)

Chemia

Chemia

Nauka

Nauka

• o materii

• doświadczalna

• stosowana

metoda naukowa

(6)

1.

1.

Metoda naukowa

Metoda naukowa

2.

2.

Klasyfikacja materii

Klasyfikacja materii

3.

(7)

Metoda naukowa

Metoda naukowa

Uczony powinien porządkować. Naukę

Uczony powinien porządkować. Naukę

buduje się z faktów, tak jak dom z

buduje się z faktów, tak jak dom z

cegieł; lecz nagromadzenie faktów

cegieł; lecz nagromadzenie faktów

jeszcze nie jest nauką, podobnie jak

jeszcze nie jest nauką, podobnie jak

sterta kamieni nie jest domem…”

sterta kamieni nie jest domem…”

Poincar

Poincar

é

é

1900 r I Mi

1900 r I Mi

ę

ę

dzynarodowy

dzynarodowy

kongres fizyk

(8)

Metoda naukowa

Metoda naukowa

prawo

prawo

teoria/model

teoria/model

doświadczenie

doświadczenie

hipoteza

hipoteza

obserwacja

obserwacja

doświadczenie

doświadczenie

wnioski i przewidywania

wnioski i przewidywania

(9)

Metoda naukowa

Metoda naukowa

1.

1.

Obserwacje

Obserwacje

doświadczenia

doświadczenia

wstępne

wstępne

--

jakościowe

jakościowe

--

ilościowe

ilościowe

2.

2.

Hipotezy

Hipotezy

--

możliwe wyjaśnienia obserwacji

możliwe wyjaśnienia obserwacji

3.

3.

Doświadczenia sprawdzające

Doświadczenia sprawdzające

--

zbieranie nowych informacji w celu

zbieranie nowych informacji w celu

sprawdzenia hipotezy

(10)

Metoda naukowa

Metoda naukowa

prawo

prawo

teoria/model

teoria/model

doświadczenie

doświadczenie

hipoteza

hipoteza

obserwacja

obserwacja

doświadczenie

doświadczenie

wnioski i przewidywania

wnioski i przewidywania

(11)

Metoda naukowa

Metoda naukowa

Teoria i model (dlaczego się dzieje?)

Teoria i model (dlaczego się dzieje?)

„

„

wyjaśnienie praw lub obserwacji, uporządkowany

wyjaśnienie praw lub obserwacji, uporządkowany

układ postulatów w sposób całościowy

układ postulatów w sposób całościowy

wyjaśniających

wyjaśniających

obserwacje

obserwacje

Prawo naturalne (co się dzieje?)

Prawo naturalne (co się dzieje?)

„

„

prawidłowość występująca w naturze

prawidłowość występująca w naturze

ta sama

ta sama

obserwacja stosująca się do różnych układów,

obserwacja stosująca się do różnych układów,

podsumowanie

(12)

Metoda naukowa

Metoda naukowa

prawo

prawo

teoria/model

teoria/model

doświadczenie

doświadczenie

hipoteza

hipoteza

obserwacja

obserwacja

doświadczenie

doświadczenie

wnioski i przewidywania

wnioski i przewidywania

(13)

1.

1.

Metoda naukowa

Metoda naukowa

2.

2.

Klasyfikacja materii

Klasyfikacja materii

3.

(14)

Klasyfikacja materii

Klasyfikacja materii

Stany skupienia:

Stany skupienia:

„

„

Stały (solid):

Stały (solid):

rigid

rigid

-

-

fixed

fixed

volume

volume

and

and

shape

shape

„

„

Ciecz (

Ciecz (

liquid

liquid

):

):

definite

definite

volume

volume

but

but

assumes

assumes

the

the

shape

shape

of

of

its

its

container

container

„

„

Gazowy (

Gazowy (

gaseous

gaseous

):

):

no

no

fixed

fixed

volume

volume

or

or

shape

shape

-

-assumes

assumes

the

the

shape

shape

of

of

its

its

container

(15)

Klasyfikacja materii

Klasyfikacja materii

homogeniczne

homogeniczne

związki

związki

pierwiastki

pierwiastki

heterogeniczne

heterogeniczne

atomy

atomy

elektrony

elektrony

protony

protony

neutrony

neutrony

kwarki

kwarki

kwarki

kwarki

substancje czyste

substancje czyste

mieszaniny

mieszaniny

jądra

jądra

materia

materia

metody fizyczne metody fizyczne metody fizyczne metody fizyczne metody fizyczne metody fizyczne metody chemiczne metody chemiczne

(16)

Klasyfikacja materii

Klasyfikacja materii

Metody rozdziału mieszanin:

Metody rozdziału mieszanin:

„

„

Filtracja

Filtracja

„

„

Destylacja

Destylacja

„

„

Chromatografia

Chromatografia

(17)

Klasyfikacja materii

Klasyfikacja materii

Pierwiastki:

Pierwiastki:

substancje, których nie

substancje, których nie

można rozłożyć w przemianie

można rozłożyć w przemianie

chemicznej

chemicznej

Związki:

Związki:

substancje o stałym

substancje o stałym

składzie, które można rozdzielić na

składzie, które można rozdzielić na

pierwiastki w przemianie chemicznej.

(18)

Klasyfikacja materii

Klasyfikacja materii

Antoine Lavoisier ok. 1780 r

John Dalton 1808 r

Prawo zachowania masy

(19)

1.

1.

Metoda naukowa

Metoda naukowa

2.

2.

Klasyfikacja materii

Klasyfikacja materii

3.

(20)

Atomy

Atomy

-

-

dowody

dowody

eksperymentalne

eksperymentalne

Promieniotwórczość naturalna

Promieniowanie α, β i γ

Pierwiastki promieniotwórcze

Promieniotwórczość naturalna

Promieniotwórczość naturalna

Promieniowanie

Promieniowanie

α, β

α, β

i

i

γ

γ

Pierwiastki promieniotwórcze

Pierwiastki promieniotwórcze

Doświadczenia Marii Skłodowskiej

Doświadczenia Marii Skłodowskiej

(1903, 1911 r. nagrody Nobla)

(1903, 1911 r. nagrody Nobla)

Piotra Curie

Piotra Curie

Henri

(21)
(22)

Atomy

Atomy

-

-

dowody

dowody

eksperymentalne

eksperymentalne

Doświadczenie Thomsona (1898

Doświadczenie Thomsona (1898

-

-

1903)

1903)

Metal electrode Metal electrode (-) (+) (+) (-) Applied electric field

pole elektr.

metalowa

elektroda

metalowa

elektroda

bańka szklana - próżnia

Wnioski:

-atomy zawierają ujemnie naładowane cząstki

-naładowane cząstki mają zawsze stały

stosunek ładunku do masy

Wnioski:

-atomy zawierają ujemnie naładowane cząstki

-naładowane cząstki mają zawsze stały

(23)

Atom

Atom

model

model

Model atomu wg Thomsona

Model atomu wg Thomsona

+

--

-+?

(24)

Doświadczenie

Doświadczenie

Rutheforda

Rutheforda

1911 r

1911 r

Geigera

Geigera

Marsdena

Marsdena

Atomy

Atomy

-

-

dowody

dowody

eksperymentalne

(25)

α

folia Au

ekran

Doświadczenie

Doświadczenie

Rutheforda

Rutheforda

1911 r.

1911 r.

Atomy

Atomy

-

-

dowody

dowody

eksperymentalne

eksperymentalne

Wnioski:

- materia nie jest ciągła

- wewnątrz atomów jądra o

masie większej niż elektrony

Wnioski:

- materia nie jest ciągła

- wewnątrz atomów jądra o

masie większej niż elektrony

(26)

Atom

Atom

model

model

Model atomu wg

Model atomu wg

Rutheforda

Rutheforda

+

--

--

(27)

-Atom

Atom

model

model

Model atomu wg Bohra 1913 r.

Model atomu wg Bohra 1913 r.

+

(28)

-Atom

Atom

model współczesny

model współczesny

„

„

Teoria kwantów

Teoria kwantów

Zasada nieoznaczoności

Zasada nieoznaczoności

Heisenberga

Heisenberga

Dualizm korpuskularno falowy

Dualizm korpuskularno falowy

Równanie

Równanie

Schroedingera

Schroedingera

Funkcje falowe

Funkcje falowe

„

„

protony

protony

„

„

neutrony

neutrony

„

„

elektrony

elektrony

(29)

1 a.j.m.= 1/12 m

12

C

Masa atomowa

Masa atomowa

(30)

Atom

Atom

-

-

pomiar masy

pomiar masy

atomowej

atomowej

Spektrometr

masowy

(31)

Pomiar masy

Pomiar masy

atomowej/cząsteczkowej

atomowej/cząsteczkowej

intensywność sygnału

m/z

(32)

Izotopy

Izotopy

Jak interpretować wyniki?

- 3 izotopy neonu

- intensywność proporcjonalna do ilości

- położenie proporcjonalne do masy

Jak interpretować wyniki?

- 3 izotopy neonu

- intensywność proporcjonalna do ilości

- położenie proporcjonalne do masy

20 21 22

masa

sygn. detektora

dete

ktor

(33)

Masa atomowa

Masa atomowa

3

3

2

2

1

1

Nr izotopu

Nr izotopu

8.8

8.8

0.3

0.3

90.9

90.9

rozpowszechnienie, %

rozpowszechnienie, %

22

22

21

21

20

20

masa atomowa, a.j.m

masa atomowa, a.j.m

(34)

Masa atomowa

Masa atomowa

a.j.m.

100

3

3

2

2

1

1

M

%

M

p

M

p

M

p

=

+

+

Średnia ważona

a.j.m.

20.2

100

22

8.8

21

0.3

20

90.9

=

+

+

(35)

carbon

carbon

= 98.89%

= 98.89%

12

12

C

C

1.11%

1.11%

13

13

C

C

<0.01%

<0.01%

14

14

C

C

atomic

atomic

mass = 12.01

mass = 12.01

amu

amu

Masa atomowa

Masa atomowa

(36)

Pierwiastki

Pierwiastki

0 2 _ 2 9 1 H 3 L i 1 1 N a 1 9 K 3 7 R b 5 5 C s 8 7 F r 4 B e 1 2 M g 2 0 C a 3 8 S r 5 6 B a 8 8 R a 2 1 S c 3 9 Y 5 7 L a * 8 9 A c† 2 2 T i 4 0 Z r 7 2 H f 1 0 4 U n q 2 3 V 4 1 N b 7 3 T a 1 0 5 U n p 2 4 C r 4 2 M o 7 4 W 1 0 6 U n h 2 5 M n 4 3 T c 7 5 R e 1 0 7 U n s 2 6 F e 4 4 R u 7 6 O s 1 0 8 U n o 2 7 C o 4 5 R h 7 7 Ir 1 0 9 U n e U u n1 1 0 U u u1 1 1 2 8 N i 4 6 P d 7 8 P t 2 9 C u 4 7 A g 7 9 A u 3 0 Z n 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 4 8 C d 8 0 H g 3 1 G a 4 9 In 8 1 T l 5 B 1 3 A l 3 2 G e 5 0 S n 8 2 P b 6 C 1 4 S i 3 3 A s 5 1 S b 8 3 B i 7 N 1 5 P 3 4 S e 5 2 T e 8 4 P o 8 O 1 6 S 9 F 1 7 C l 3 5 B r 5 3 I 8 5 A t 1 0 N e 1 8 A r 3 6 K r 5 4 X e 8 6 R n 2 H e 5 8 C e 9 0 T h 5 9 P r 9 1 P a 6 0 N d 9 2 U 6 1 P m 9 3 N p 6 2 S m 9 4 P u 6 3 E u 9 5 A m 6 4 G d 9 6 C m 6 5 T b 9 7 B k 6 6 D y 9 8 C f 6 7 H o 9 9 E s 6 8 E r 1 0 0 F m 6 9 T m 1 0 1 M d 7 0 Y b 1 0 2 N o 7 1 L u 1 0 3 L r 1 A 2 A T ra n s itio n m e ta ls 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 Alkali meta ls A lk a lin e e a rth m e ta ls H a lo g e n s N o b le g a s e s *L a n th a n id e s † A c tin id e s

Cytaty

Powiązane dokumenty

kącie prostokątnym nazywamy stosu- nek długości przyprostokątnej leżącej przy kącie ostrym do długości przypro- stokątnej leżącej naprzeciw kąta. ctgα =

Może Muzeum w Kolbuszowej pokusi się o zdobycie jakichś prac dwóch do­ tychczasowych artystów - malarzy, urodzonych w tym mieście, prac Jana Tade­ usza

Widzimy, że w zależności od wyboru metody pomiarowej, wartości niektórych wielkości fizycznych mogą być wyznaczane zarówno drogą pomiarów bezpośrednich, jak i

Gdy podłączymy bombki choinkowe do różnych biegunów, naciskamy przycisk zapalacza i obserwujemy zbliżanie się bombek, a właściwie ich szybkie zderzenie.. Bombki

Podczas doświadczenia w kolbach zachodzi reakcja utleniania luminolu wg równania:..

szerzyła się wiedza o czyrmikach ryzyka chorób wieku podeszłego.. Uległo poprawie rozpoznawanie rozpoczynających się

Dopóki jednak owo transcendentalne warunkowanie do- świadczenia przez pojęcia rozumiemy jako jego determinujące określanie, projektowanie i z góry organizowanie jego

D ośw iadczenie potoczne to bezpośrednie zaobserwowanie zdarzenia, zjawiska, procesu lub rzeczy. Takie dośw iadczenie obejmuje wszystko to, co się narzuca bezpośrednio

The first group included the following stimulators: scope of knowledge of the market needs and preferences, the necessity to expand the products range, level of technical and

In the present work, it has been demonstrated that the composition and luminescence properties of YAG:Ce 3+ phosphor can be modified through the reaction between YAG:Ce 3+ and

In this type of behavior, coumarin derivatives were significantly more often used than organophosphorus compounds or pesticides classified as “others.” The patients with

Aby sprawdzić, czy wynik doświadczenia jest skutkiem wprowadzanego przez nas czynnika przeprowadzamy kontrolę negatywną – doświadczenie pomocnicze, przeprowadzone w

Freudow ska myśl prześwieca we wspomnia­ nym już kapitalnym dla tego okresu twórczości Nałkowskiej problemie antynom ii między jednostką a cywilizacją,

Tam, gdzie Szymonowicz zdobył się na samodzielność, na bezpretensjonalne prze­ transponowanie silnie narzucającej się za- obserwanej rzeczywistości, tam stworzył

Demonstruje działanie prądu w przewodzie na igłę magnetyczną ( zmiany kierunku wychylenia , przy zmianie kierunku przepływu prądu, zależność wychylenia igły od pierwotnego

Schizofrenia jest nazwą – pisze Jacek Wciórka – pacjent spełnia kryteria zapisane w kla- syfikacji i przypisywane tej chorobie, ale one się zmieniają i dyskusja nad samym

Niezwykły zapis doświadczenia lektury, jaki wyczytać może- my z kart jego książki był – znów – zapisem indywidualnego doświadczenia samego jej autora –

1: „Quia ergo auctoritate Leonis Papae sym oniaci non nisi spiritum m endacii accipiunt; secun­ dum Gregorium apud symoniiacos sacerdotium non subsistât, benedictio

Istnieje inna kategoria dialogów, które zasadniczo nie aspirują do osiągnięcia tak dalekosiężnych celów i pozostają na bardziej podsta- wowym poziomie: chodzi tu o wzajemne

Bolesnym problemem wszystkich krajów postkolonialnych jest także odrzucenie miejscowej elity jako mającej charakter kompradorski, w kolaboranckich państwach wolnych ludzie z

Uczymy się od Księdza Profesora miłości do Ojca Świętego, którego naukę śledzi, zna i z wielkim zaangażowaniem propaguje, miłości do Kościoła powszechnego i

odbył się we Wrocławiu Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji, w którym wzięło udział ok.. 12 farmaceutów,

Określenie prędkości wznoszenia się i opadania kropelek w polu elektrycznym kondensatora pozwala wyznaczyć wielkość zgromadzonego na nich ładunku