Afryka, test PDF / Memorizer

Download (0)

Full text

(1)

Afryka

Test sprawdzający wiedzę na temat Afryki. Przetestuj swoją znajomość państw, ukształtowania terenu i

gospodarki Afrykańskiej. Przygotowanie do sprawdzianu czy klasówki o Afryce.

1/ Ile milionów kilometrów kwadratowych zajmuje Afryka?

[ ] 30,3

[ ] 17,8

[ ] 7,7

[ ] 24,2

2/ Linia brzegowa Afryki jest:

[ ] słabo rozwinięta

[ ] bogato rozwinięta

3/ Zasadniczą cechą ukształtowania powierzchni Afryki:

[ ] są rozległe tereny wyżynne otaczające kotlinowate obniżenia

[ ] są rozległe tereny nizinne otaczające kotlinowate obniżenia

[ ] jest duża ilość gór(ok.90%),resztę stanowią niziny,wyżyny,kotliny,pustynie)

[ ] jest duża ilość nizin(ok.90%),resztę stanowią jedynie kotliny i góry

4/ Najwyższy szczyt Afryki to:

[ ] Kibo

[ ] Kenia

[ ] Ruwenzori

[ ] Moko

5/ Największą pustynią świata leżącą na kontynencie afrykańskim jest Sahara a najstarszą...

[ ] ...Kalahari

[ ] ...Namib

[ ] ...Libijska

[ ] ...Nubijska

(2)

Afryka

https://www.memorizer.pl/nauka/1291/afryka/

6/ Które tereny Afryki zamieszkują ludzie rasy białej?

[ ] wybrzeże północne i obszar saharyjski

[ ] wybrzeże południowe i obszar saharyjski

[ ] środkowa Afryka i obszar saharyjski

[ ] wybrzeże zachodnie i obszar środkowo-afrykański

7/ Obszar,na którym gęstość zaludnienia na kilometr kwadratowy jest największa to:

[ ] dolina Nilu

[ ] Irk asz-Szasz

[ ] Kotlina Konga

[ ] Kotlina Czadu

8/ Największa wyspą Afryki jest:

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9/ Najdłuższą rzeką Afryki jest:

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10/ Największym afrykańskim jeziorem jest Jezioro...

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

11/ Stolicą Etiopii jest

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

12/ Stolicą Libii jest:

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

13/ Stolicą Nigerii jest:

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

14/ Stolicą RPA jest:

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

15/ Stolicą Sudanu jest:

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

16/ Stolicą Tunezji jest:

(3)

Afryka

https://www.memorizer.pl/nauka/1291/afryka/

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

17/ Rzeka prowadząca wodę sporadycznie, tylko w czasie pory deszczowej a w kolejnych porach roku wysychająca to:

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

18/ Biały mieszkaniec Afryki to:

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

19/ Czy większość państw afrykańskich charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem HDI?

[ ] tak

[ ] nie

20/ Czy Afryka jest kontynentem wyżynnym?

[ ] tak

[ ] nie

21/ Czy w Etiopii odnaleziono szczątki praczłowieka, któremu nadano imię Lucy?

[ ] nie

[ ] tak

22/ Czy około 60% powierzchni Afryki to obszary bezodpływowe?

[ ] nie

[ ] tak

23/ Największym miastem Afryki jest:

[ ] Lagos

[ ] Johannesburg

[ ] Kair

[ ] Kinszasa

24/ Wskaźnik urbanizacji w Afryce wynosi:

[ ] 73%

[ ] 54%

[ ] 45%

[ ] 37%

(4)

Afryka

https://www.memorizer.pl/nauka/1291/afryka/

25/ Surowce eksploatowane w RPA w największym zakresie to:

[ ] rudy chromu [ ] ropa naftowa [ ] węgiel brunatny [ ] złoto [ ] platyna [ ] gaz ziemny

26/ Główne rośliny uprawiane w Etiopii to:

[ ] ryż [ ] chmiel [ ] teff [ ] ziemniaki [ ] kawa [ ] kukurydza Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Figure

Updating...

References

Related subjects :