• Nie Znaleziono Wyników

Polityka Wschodnia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Polityka Wschodnia"

Copied!
16
0
0

Pełen tekst

(1)

Nr 4 (11)/2010

Piotr Grochmalski

ȗ

WedÏug wielu obserwatorów, polskie postrzeganie wschodnich s¦siadów Polski jest nadal zdeterminowane przez pryzmat patrzenia historycz-nego, w którym waĂniejsze od przy-szÏoäci wzajemnych stosunków jest rozpatrywanie symbolicznych spo-rów historycznych (KatyÑ, ludobój-stwo na WoÏyniu, Ponary, a ze strony s¦siadów: JeÑcy z wojny polsko-bol-szewickiej, czy akcja „WisÏa”). Czy ist-nieje moĂliwoä© doprowadzenia do sytuacji, w której polskiej polityki wschodniej nie b¸d¦ determinowa© spory historyczne?

N

ƒ…œ‡Ž¦ œƒ•ƒ†¦ ™•œ‡Ž‹‡Œ ƒƒŽ‹œ› ™‹‘ „›© ’‘œ‘•–ƒ™ƒ‹‡ ™ œ‰‘†œ‹‡ œ ”œ‡…œ›™‹•–‘ä…‹¦Ǥ ƒƒœ‡ ™‹¸… ˆ—†ƒ‡–ƒŽ› Œ‡•– ™Ïƒä…‹™‡ Œ‡Œ ”‘œǦ ’‘œƒ‹‡ǡƒ–ƒĂ‡‘”‡äŽ‡‹‡•–‘’‹ƒ’ŽƒǦ •–›…œ‘ä…‹ †ƒ‡Œ ”œ‡…œ›™‹•–‘ä…‹ …œ›Ž‹ œ„ƒ†ƒ‹‡Œ‡Œ’‘†ƒ–‘ä…‹ƒœ‹ƒ›Ǥ‡œ¦ œƒ•ƒ†‹…œ¦ Œ‡•– •–™‹‡”†œ‡‹‡ǡ ‹Ă ™ ”‡ŽƒǦ …Œƒ…Š œ ‰Ïי›‹ ’ƒ”–‡”ƒ‹ ‘Ž•‹ ƒ ƒŒ¦ ‹–‡”‡•› ‰‡‘’‘Ž‹–›…œ‡ •–”‘Ǥ ‡ „‘™‹‡”‘œ•–”œ›‰ƒŒ¦‘™œƒŒ‡›…Š”‡ŽƒǦ …Œƒ…Š‹•’‘•‘„‹‡’”‘™ƒ†œ‘‡Œ’”œ‡œ•–”‘Ǧ › ’‘Ž‹–›…‡ Š‹•–‘”›…œ‡ŒǤ ’›–ƒ‹— œƒǦ ™ƒ”–ƒ Œ‡•– ‘†‹‡ƒ –‡œƒǤ ‘ ’‹‡”™•œ‡ǡ Ç ‘Ž•¦ ’‘Ž‹–›¸ ™•…Š‘†‹¦ †‡–‡”‹Ǧ —Œ¦•’‘”›Š‹•–‘”›…œ‡œ‘•Œ¦ǡ”ƒ‹¦ǡ ‹–™¦ ‹ ‹ƒÏ‘”—•‹¦Ǥ ‘ †”—‰‹‡ǡ Ç ™‹‘ •‹¸ †¦Ă›© ƒ„› ’”œ‡œ™›…‹¸Ă›© –ƒ¦ •›–—Ǧ ƒ…Œ¸ǡ„‘Œ‡•–‘ƒ•œ‘†Ž‹™ƒǤ ƒŽ‹œƒ ˆƒ–×™ ’‘ƒœ—Œ‡ǡ ‹Ă œƒ –œ™Ǥ •’‘”ƒ‹Š‹•–‘”›…œ›‹”›Œ¦•‹¸‘”‡–Ǧ ‡’”‘„Ž‡›‘ˆ—†ƒ‡–ƒŽ›œƒ…œ‡Ǧ ‹—†Žƒ‹–‡”‡•×™‰Ïי›…Š‰”ƒ…œ›™”‡Ǧ ‰‹‘‹‡Ǥ ›‹ •Ï‘™› •’‘”› ’‘‹¸†œ› ƒ ‹‡•¦‡ˆ‡–‡ƒ•œ‡Œ”—•‘ˆ‘Ǧ „‹‹ …œ› ’‘Žƒ‘ˆ‘„‹‹ œ‡ •–”‘› ”‘•›Œ•‹…Š ’‘Ž‹–›×™Ǥ ƒœ—Œ¦ ‘‡ ’”œ‡†‡ ™•œ›•–Ǧ ‹‹•–‘–‡•’”œ‡…œ‘ä…‹‹–‡”‡•×™‰‡‘Ǧ ’‘Ž‹–›…œ›…ŠǤ–ƒ‹‡Œ†‹ƒ‰‘œ›™›‹ƒǡ‹Ă –‡Ƿ•’‘”›Š‹•–‘”›…œ‡dz—Ž‡‰ƒ©„¸†¦œÏƒ‰‘Ǧ †œ‡‹—Ž—„‹–‡•›ϐ‹ƒ…Œ‹™œƒŽ‡Ă‘ä…‹‘† ƒ–—ƒŽ‡Œ •›–—ƒ…Œ‹ ‰‡‘’‘Ž‹–›…œ‡Œǡ ƒ –ƒǦ ÇǡǏ‘‰¦‘‡—Ž‡‰ƒ©™›‰ƒ•œƒ‹—Œ‡äŽ‹ ƒ•–¸’‘™ƒ© „¸†œ‹‡ œ„Ž‹Ă‡‹‡ ‹–‡”‡•×™ ™ ‘”‡äŽ‘›…Š ‘„•œƒ”ƒ…Š ™‡ ™œƒŒ‡Ǧ ›…Š•–‘•—ƒ…ŠǤ ‡…Šƒ‹œ–‡’”œ‡äŽ‡†Ā›ƒŒ‡†Ǧ ›‘”‡–›’”‘„Ž‡‹‡ǡ™‘„‡…–×Ǧ ”‡‰‘‹•–‹ƒÏƒœƒ•ƒ†‹…œƒœ‰‘†‘ä©™ä”׆ ’‘Ž•‹…Š‡Ž‹–Ȃ•—™‡”‡‘ä…‹ Ǥ”ƒǦ ƒ…Š‘„‘œ—•‘…ŒƒŽ‹•–›…œ‡‰‘ǡ‰Ï‘™Ǧ ‹‡ œ —™ƒ‰‹ ƒ •™‡ ‰‡‘’‘Ž‹–›…œ‡ ’‘Ǧ Ï‘Ă‡‹‡ǡ „›Ï ’ƒÑ•–™‡ ‘ Ž—…œ‘™› œƒ…œ‡‹— †Žƒ •–ƒ„‹Ž‘ä…‹ Ïƒ†— ƒ”Ǧ •œƒ™•‹‡‰‘Ǥ ƒŒ™‹¸•œ‡ œ‰”—’‘™ƒ‹‡ ™‘Œ•”ƒ†œ‹‡…‹…Š’‘œƒ‰”ƒ‹…ƒ‹ ‹•–‹ƒÏ‘ ™ Ǥ ‹‡ƒŽ ™•œ›•–‹‡ †”‘Ǧ ‰‹ œƒ‘’ƒ–”œ‡‹ƒ †Žƒ –›…Š •‹Ï ’”œ‡„‹‡‰ƒǦ ϛ ’”œ‡œ ‘Ž•¸Ǥ ‡Œ ™›’ƒ†‹‡…‹‡ œ •‘Ǧ ™‹‡…‹‡‰‘ ‘„‘œ— ‘œƒ…œƒÏ‘ œƒÏƒƒ‹‡ •‹¸ …ƒÏ‡Œ Ž‘‰‹‹ •‘™‹‡…‹‡Œ ‘–”‘Ž‹ ƒ† ’ƒÑ•–™ƒ‹ •ƒ–‡Ž‹…‹‹Ǥ •œ‡Ž‹‡ ’”œ‡Ǧ

ȗ Dr hab. Piotr Grochmalskiǡ‘”‡•’‘Ǧ †‡–™‘Œ‡›Ƿœ‡…œ’‘•’‘Ž‹–‡ŒdzǡǷϑ•—‹‡Ž‘Ǧ ’‘Ž•‹dz‹Ƿƒ†‹ƒ‡”—”›dzǤ”œ‡„›™ƒÏƒ™‘Œƒ…Š Ǥ‹Ǥ™ˆ‰ƒ‹•–ƒ‹‡ǡ”‡‹‹ǡœ‡…œ‡‹‹Ǥ„‘ –‡‘”‹‹ ’‘Ž‹–›‹ ‹ ‘—‹ƒ…Œ‹ •’‘χ…œ‡Œ •’‡…ŒƒǦ Ž‹œ—Œ‡•‹¸–ƒĂ‡™‰‡‘’‘Ž‹–›…‡Ǥ•’×ϒ”ƒ…‘™‹ 䔑†ƒ–—†‹×™•…Š‘†‹…Š™ƒ”•œƒ™‹‡Ǥ

(2)

Œƒ™› †¦Ă‡‹ƒ †‘ •—™‡”‡‘ä…‹ œ‡ •–”‘Ǧ › ‘Ž•‹ —•‹ƒÏ› „›© ‘†„‹‡”ƒ‡ Œƒ‘ 䏋‡”–‡Ž‡œƒ‰”‘ǐ‹‡†Žƒ‹–‡”‡•×™•‘Ǧ ™‹‡…‹…ŠǤ ›‘”œ›•–—Œ¦… ’”‘…‡• ’‘•–¸Ǧ ’—Œ¦…‡‰‘”‘œÏƒ†—ǡ‘Ž•ƒœƒ…œ¸Ïƒ ‘‰”ƒ‹…œƒ© ‘„•œƒ” •™‡Œ œƒŽ‡Ă‘ä…‹ ™‘Ǧ „‡… •‘™‹‡…‹‡‰‘ ‹’‡”‹—Ǥ ”œ‡Ï‘‡ ™†‡‘•–”—…Œ‹–‡‰‘‘†‡Ž—†‘‹ƒ…Œ‹ ™‘Ž•…‡™›†ƒ™ƒÏƒ•‹¸„›©‘„‹‡–Ǧ ‹…ƒ—œ›•ƒƒ’”œ‡œ”œ¦†ƒœ‘™‹‡…‹‡Ǧ ‰‘™ͳͻͺͻ”Ǥ‘™›…‘ˆƒ‹—•‹¸†‘ͳͻͻͳ”Ǥ ™‘Œ•”ƒ†œ‹‡…‹…Šœ‘Ž•‹Ǥœ”‘•–œƒǦ …œ‡‹ƒˆ”ƒ…Œ‹󆋏‹”ƒ”‹—…œ‘™ƒƒ ”‡Ž—•’‘™‘†‘™ƒÏ™›Šƒ‘™ƒ‹‡–‡‰‘ ’”‘…‡•—Ǥ‘•™ƒ™›ƒœ›™ƒÏƒœƒ‹–‡”‡Ǧ •‘™ƒ‹‡™‘†„—†‘™‹‡•™‘Œ‡Œ’”œ‡•–”œ‡Ǧ ‹ ‰‡‘’‘Ž‹–›…œ‡ŒǤ ‘’‹‡”‘ ’—…œ •‹‡”’Ǧ ‹‘™›ǡ–×”›’”œ›•’‹‡•œ›Ï”‘œ’ƒ†ǡ †‘’”‘™ƒ†œ‹Ï †‘ ’‘†’‹•ƒ‹ƒ –”ƒ–ƒ–— ‹¸†œ› ƒ”•œƒ™¦ ƒ ‘•™¦ǡ ‘”‡äŽƒǦ Œ¦…‡‰‘”‘ͳͻͻ͵Œƒ‘‘•–ƒ–‡…œ›–‡”‹ ™›…‘ˆƒ‹ƒ ™‘Œ• ”ƒ†œ‹‡…‹…Š œ ‘Ž•‹Ǥ ”œ‡œ…ƒÏ›–‡‘”‡•‘•Œƒ’‘†‡Œ‘™ƒǦ σ•œ‡”‡‰’”ׄƒ„›‘’×Ā‹©’”‘…‡•‘††ƒǦ Žƒ‹ƒ•‹¸œŒ‡Œ’”œ‡•–”œ‡‹™’Ï›™×™Ǥ ”ׄ‘™ƒÏƒ –‡Ă ƒ”œ—…‹© ’‡™‡ ‘‰”ƒ‹Ǧ …œ‡‹ƒ ™ ƒ•œ‡Œ ‹–‡‰”ƒ…Œ‹ œ œƒ…Š‘†‡ ȋ’Ǥ‘•™ƒƒ…‹•ƒÏƒƒœƒ’‹•™’”œ›Ǧ •œÏ› –”ƒ–ƒ…‹‡ ’‘Ž•‘Ǧ”‘•›Œ•‹ ‘ •–‘Ǧ •—ƒ…Š †™—•–”‘›…Šǡ –×”› —†œ‹ƒÏ —ƒ™‹ƒŒ¦…›…Š•‹¸•–”‘™•‘Œ—•œƒ…Š™‘ŒǦ •‘™›…Š—œƒŽ‡Ă‹ƒÏ„›‘†œ‰‘†›’ƒ”–‡Ǧ ”ƒȌǤ ‘•™ƒ …Š…‹ƒÏƒ ƒ„› ƒ”•œƒ™ƒ ƒǦ †ƒŽ’‘œ‘•–ƒ™ƒÏƒ™Œ‡Œ•–”‡ϐ‹‡™’Ï›™×™ǡ ‘Ž•ƒ •™¦ ’”œ›•œÏ‘ä© ™‹†œ‹ƒÏƒ ™ ‹–‡Ǧ ‰”ƒ…Œ‹œƒ…Š‘†‡Ǥ‘œ†‡”œ‡‹‡‹–‡”‡Ǧ •×™ ’”œ‡Ï‘Ă›Ï‘ •‹¸ ƒ Š‹•–‘”›…œ› †›•Ǧ —”•Ǥ …ƒÏ› ʹͲǦŽ‡…‹— ™œƒŒ‡›…Š ”‡Žƒ…Œ‹ ’‘Ž•‘Ǧ”‘•›Œ•‹…Š ™‹†‘…œƒ Œ‡•– 䅋•Ïƒ™•’×ϜƒŽ‡Ă‘ä©–‡’‡”ƒ–—”›•’‘Ǧ ”×™Š‹•–‘”›…œ›…Š‘†”‡ƒŽ‹œ‘™ƒ‡Œ•–”ƒǦ –‡‰‹‹’‘Ž‹–›…œ‡Œ’”œ‡œ‘„‹‡•–”‘›ǤƒĂ†› ’—–”›–›…œ›ǡŒƒ…Š‘©„›™‡Œä…‹‡‘ŽǦ •‹†‘ǡ†‘ǡ•–ƒ”ƒ‹ƒ‘’”œ›Ǧ Œ¸…‹‡ ‹–™› †‘ ƒ–— ×ϐ‘…‘ƒ–Žƒ–›…Ǧ ‹‡‰‘ǡ •’×” ‘ ‰‡‘’‘Ž‹–›…œ¦ ’”œ›•œÏ‘ä© –ƒ‹…Š’ƒÑ•–™Œƒ”ƒ‹ƒ…œ›‹ƒÏ‘”—äǡ ƒ•™‡’”œ‡Ï‘ǐ‹‡ƒŽƒ™‹‘™›™œ”‘•– –‡’‡”ƒ–—”›•’‘”×™Š‹•–‘”›…œ›…ŠǤ‘Ž‹Ǧ –›ƒ Š‹•–‘”›…œƒ Œ‡•– „‘™‹‡ ™›‘”œ›Ǧ •–ƒƒ†‘™•’‹‡”ƒ‹ƒœƒ•ƒ†‹…œ›…Š…‡Ž×™ ‰‡‘’‘Ž‹–›…œ›…ŠǤ ‡äŽ‹ ™‡Ā‹‡› ’‘† —™ƒ‰¸ ‹‹‘Ǧ ‡ʹͲŽƒ–™œƒŒ‡›…Š”‡Žƒ…Œ‹’‘Ž•‘Ǧ”‘Ǧ •›Œ•‹…Š–‘–”œ‡„ƒ–‡Ă†‘•–”œ‡…ǡ‹Ă‘•Œƒ …‘”ƒœ„ƒ”†œ‹‡Œ‰‘†œ‹•‹¸œˆƒ–‡ƒ•œ‡Œ ‘„‡…‘ä…‹™œƒ…Š‘†‹•›•–‡‹‡„‡œ’‹‡Ǧ …œ‡Ñ•–™ƒ‹œƒ…Š‘†‹‡Œ…›™‹Ž‹œƒ…Œ‹Ǥ •–‹‡Ǧ Œ‡ …‘”ƒœ ™‹¸•œƒ 䙋ƒ†‘‘ä© ™œƒŒ‡Ǧ ›…Š”ƒ…Œ‹‰‡‘’‘Ž‹–›…œ›…Šǡ…‘’”œ‡Ïƒ†ƒ •‹¸ƒ’‘œ‹‘™œƒŒ‡‡‰‘†›•—”•—Š‹Ǧ •–‘”›…œ‡‰‘Ǥ ‡•– –‘ ƒŒŽ‡’•œ› ‘† ‹Ž— •–—Ž‡…‹ ‘”‡• ƒ•œ›…Š ™œƒŒ‡›…Š ”‡Ǧ Žƒ…Œ‹Ǥ ƒ†ƒŽ ‹•–‹‡Œ‡ Œ‡†ƒ …ƒÏ› ƒ–ƒǦ Ž‘‰ •’‘”›…Š ’”‘„Ž‡×™ ‰‡‘’‘Ž‹–›…œǦ ›…ŠǤ¦‘‡ˆƒ–‡‹‹‡ƒŽ‡Ă›Ž‹…œ›©–— ƒ ™›’”ƒ…‘™ƒ‹‡ ’”‘•–‡‰‘ ‘’”‘‹Ǧ •—Ǥ‹¸•œ‘ä©œ‹…Š†‘–›…œ›’”œ›•œÏ‘ä…‹ ”ƒ‹›‹‹ƒÏ‘”—•‹ǡƒ–ƒĂ‡”‡’—„Ž‹ƒǦ ƒ—ƒ•‹…Š‘”ƒœ•’Ž‘–—’”‘„Ž‡×™‡‡”Ǧ ‰‡–›…œ›…ŠǤ ”œ‡„ƒ–‡Ă’ƒ‹¸–ƒ©ǡ‹ĂŠ‹•–‘”‹ƒ‘†Ǧ ‰”›™ƒ‘”‡äŽ‘¦”‘Ž¸™™‡™¸–”œ‡Œ’‘Ǧ Ž‹–›…‡’ƒÑ•–™”‡‰‹‘—ǤŽƒ‘•Œ‹™–‡Œ’‡”Ǧ •’‡–›™‹‡„—†‘™ƒ‹ƒ‘™‡Œ–‘Ă•ƒ‘ä…‹ ‹’‡”‹ƒŽ‡Œ ƒ œƒ…œ‡‹‡ —ƒœ›™ƒ‹‡ Š‡”‘‹œ—™‘”‡•‹‡ ™‘Œ›䙋ƒǦ –‘™‡Œ ‹ „ƒ‰ƒ–‡Ž‹œ‘™ƒ‹‡ •–ƒŽ‹‹œ— Œƒ‘ •›•–‡—ƒ•‘™‡Œ”‡’”‡•Œ‹Ǥ‘–›…œ›Ï‘–‘ –ƒ‹…Š™‡•–‹‹Œƒ†ƒ–ƒ™›„—…Š— ™‘Œ› 䙋ƒ–‘™‡Œȋ™…œƒ•ƒ…Š„‘Ž•œ‡™‹…‹…Š„›Ï ‹¦ƒŒƒœ† œ‡•œ›ƒȌǡ…œ›Ž—†‘Ǧ „׌•–™ƒƒ’‘Ž•‹…Š‘ϐ‹…‡”ƒ…ŠǤŽƒ‘Ž•‹ œ‘Ž‡‹’”‘„Ž‡›–‡™‹¦Ă¦•‹¸œ’‘†”‡Ǧ 䎃‹‡ƒ•œ‡Œ•—™‡”‡‘ä…‹Ǥ ‡•– Œ‡•œ…œ‡ Œ‡†‡ ™›‹ƒ” Ƿ’ƒ–”œ‡Ǧ ‹ƒ Š‹•–‘”›…œ‡‰‘dz Ȃ ‘–×Ă ™ ’”œ‡•œÏ‘ä…‹ ’‘Œƒ™‹ƒŒ¦•‹¸’‡™‡•…Š‡ƒ–›†œ‹ƒÏƒ‹ƒǤ

(3)

–ƒ‘™‹‘ƒƒ–—”ƒŽ‡œƒ’Ž‡…œ‡†‘䙋ƒ†Ǧ …œ‡Ñ ’‘Ž‹–›…œ›…ŠǤ ‘ ’”œ‡…‹‡Ă ‰Ï‘™‹‡ †‘䙋ƒ†…œ‡‹ƒŠ‹•–‘”›…œ‡ ™‘Œ›䙋ƒǦ –‘™‡Œ „›Ï› ˆ—†ƒ‡–‡ ’”‘…‡•— ‹–‡Ǧ ‰”ƒ…Œ‹ ‡—”‘’‡Œ•‹‡ŒǤ ‘Ž•ƒǡ Œƒ‘ Œ‡†›› ”ƒŒǡƒ‘‰”‘¦ǡŠ‹•–‘”›…œ¦™‹‡†œ¸ ƒ –‡ƒ– ‘•Œ‹Ǥ Žƒ‹ ‡•ƒ­‘ –”ƒ–—Ǧ Œ‡–¦™‡•–‹¸™”¸…œ™ƒ–‡‰‘”‹ƒ…Š‘†’‘Ǧ ™‹‡†œ‹ƒŽ‘ä…‹’‘Ž•‹…Š‡Ž‹–™‘„‡…–ƒ”‡‰‘ ‘–›‡–—Ǥ –™‹‡”†œƒǡ ‹Ă Ƿǥ‘Ž•ƒ Œ‡•– „ƒ”†œ‘™ƒĂƒǡ‰†›ĂŒ‡•–Œ‡†››”ƒŒ‡ —”‘’›ǡ–×”›œƒ‘•Œ¸Ǥ…œ›™‹ä…‹‡œƒŒ¦ Œ¦–‡Ă‹‡ǡŒƒ——‹ƒ‹—ωƒ”‹ƒǡƒŽ‡‘Ǧ Žƒ…›„›Ž‹Ž—†Ā‹™‘Ž›‹™•™‘‹•–‘•—Ǧ —†‘‘•Œ‹Ǥƒ™•œ‡×™‹Ï‡‘Žƒ‘ǡÇ ƒŒ¦„ƒ”†œ‘™ƒĂ›‘„‘™‹¦œ‡ƒ”‘†‘™›ǣ ™›Œƒä‹ƒ© ƒ…Š‘†‘™‹ǡ –×”› ‹‡ œƒ ‘Ǧ •Œ‹ǡ…œ›‘ƒŒ‡•–Ǥ‘Žƒ…›™›”œ‡Ž‹•‹¸–‡Œ ”‘Ž‹dzͳǤ •–‘–‹‡ǡ ‘Ѓ ‘†‹‡ä© ™”ƒĂ‡‹‡ǡ Ç—Ž‡‰ƒ’‡™›‹Ž—œŒ‘™‘„‡…‘Ǧ •Œ‹ǡƒŽ‡–‘‘†”¸„ƒ™‡•–‹ƒǤ‹‡™‘Ž‘‘†Ǧ „‹‡”ƒ©œƒ…œ‡‹ƒŠ‹•–‘”›…œ›…Š†‘䙋ƒ†Ǧ …œ‡Ñǡ„‘‘‡•¦œƒ•ƒ†‹…œ›‡Ž‡‡–‡ ™•œ‡Ž‹…ŠƒŽ—Žƒ…Œ‹’‘Ž‹–›…œ›…ŠǤ —Ž‹—•œ ‹‡”‘•œ‡™•‹ ‹ƒÏ ”ƒ…Œ¸ ‰†› •–™‹‡”†œƒÏǡ ‹ĂǷ‘Ž‹–›ƒ™͹Ͳǡƒ‘ǐƒ™‡–™ͺͲΨ Œ‡•–†›•—•Œ¦ƒ–‡ƒ–Š‹•–‘”‹‹dzʹǤŠ‹•–‘Ǧ ”‹ƒ—…œ›ƒ•’”œ‡†‡™•œ›•–‹Œ‡†‡‰‘Ȃ Œƒ „ƒ”†œ‘ ‹‡’”œ‡™‹†›™ƒŽ› ’ƒ”–‡Ǧ ”‡Œ‡•–‘•ŒƒǤ

Czy nadal o Polsce moĂemy mówi© jako „pomoäcie mi¸dzy Wschodem a Zachodem”? Czy sytuacja, nie wy-gl¦da tak, Ăe wspóÏpraca mi¸dzy Uni¦ Europejsk¦ a Rosj¦ rozwija si¸ bez na-szego udziaÏu?

‡ ™œ‰Ž¸†— ƒ •™‡ ‰‡‘’‘Ž‹–›…œ‡ ’‘Ï‘Ă‡‹‡ ‘Ž•ƒ Œ‡•– ƒ–—”ƒŽ› Ƿ’‘Ǧ

ͳ Ǥ‡•ƒ­‘ǡMyälaÏem, Ăe Polska da rad¸ǡ

‘™‡ƒÑ•–™‘ʹͲͳͲǡ”ͻǡ•ǤͳͻǤ

ʹ —Ž‹—•œ‹‡”‘•œ‡™•‹ǡRosyjski „kompleks

polski” i obszar ULBǡ—Ž–—”ƒͳͻ͹ͷǡ”ͷǤ

‘•–‡dz‹¸†œ›•…Š‘†‡‹ƒ…Š‘†‡Ǥ —Ă ‡”œ›‹‡†”‘›…Ïƒ†Ïƒ…‹•ǡÇ‘Ž•ƒ ’‘ͳͻͺͻ”‘—ƒƒŒŽ‡’•œ¦•›–—ƒ…Œ¸‰‡‘Ǧ ’‘Ž‹–›…œ¦‘†ͶͲͲŽƒ–Ǥ‘”‡•‹‡–›’‘ ”ƒœ ’‹‡”™•œ› ‘† „ƒ”†œ‘ †ƒ™ƒ œ‹‡‹Ï •‹¸ …Šƒ”ƒ–‡” ‘„‡…‘ä…‹ ‘Ž•‹ ‹¸†œ› ۙ‹‘χ‹‡‹‡…‹‹”‘•›Œ•‹Ǥ‹‡Ǧ …›ǡŒƒ‘‹•–‘–›‡Ž‡‡–‘™‡‰‘σ†—‡—Ǧ ”‘’‡Œ•‹‡‰‘ǡ•–ƒÏ›•‹¸Ž—…œ‘™›ƒ†™‘Ǧ ƒ–‡™ƒ•œ›…Š•–ƒ”ƒ‹ƒ…Š‘™‡Œä…‹‡†‘ ǡ ‘•Œƒ ƒ–‘‹ƒ•– œ‘•–ƒÏƒ œ‡’…Š‹¸–ƒ †ƒŽ‡‘ ƒ ™•…Š×† ‹ •–”ƒ…‹Ïƒ •™×Œ ‹’‡Ǧ ”‹ƒŽ›’‘–‡…ŒƒÏǤ ƒŽ•œƒ ”‘Žƒ ‘Ž•‹ Œƒ‘ Ƿ’‘‘•–—dz œƒŽ‡Ă›‘†‹‡”——œ‹ƒƒ™•…Š‘†œ‹‡ǡ ™–›‰Ï‘™‹‡™‘•Œ‹ǡƒ”ƒ‹‹‡ǡ‹ƒǦ ϑ”—•‹ ‹ ƒƒ—ƒœ‹—Ǥ ™›…‹¸•–™‘ ™ ‘’…Œ‹ǡ –×”ƒ ’‘•–ƒ™‹Ïƒ„› ƒ ‘†„—†‘™¸ ’‘–‡…ŒƒÏ—‹’‡”‹ƒŽ‡‰‘ǡ…Š‘©„›™‘”‘Ǧ Œ‘‡Œ ™‡”•Œ‹ǡ …œ›‹Ïƒ„› œ –‡‰‘ ’ƒÑ•–™ƒ •–ƒÏ› ‡Ž‡‡– †‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ…Œ‹ ”‡‰‹‘—ǡ …‘ •›–—‘™ƒÏ‘„› ™’‘œ›…Œ‹”ƒŒ—’‡”›Ǧ ˆ‡”›Œ‡‰‘œ’‡”•’‡–›™›”—•‡Ž‹‹’‘†Ǧ †ƒ‡‰‘•–ƒÏ‡Œ’”‡•Œ‹œ‡•–”‘›‘•™›Ǥ ‘•Œƒ ‹‡ †‘‘ƒÏƒ Œ‡•œ…œ‡ •–”ƒ–‡Ǧ ‰‹…œ‡‰‘™›„‘”—Ǥƒ†ƒŽ’‘†‡Œ—Œ‡’”×Ǧ „¸’”œ‡•—‹¸…‹ƒ•™‡Œ•–”‡ˆ›™’Ï›™×™†‘ ‰”ƒ‹…›œǡƒ–ƒĂ‡‘†œ›•ƒ‹ƒ’‡Ï‡Œ ‘–”‘Ž‹ ƒ ƒƒ—ƒœ‹—Ǥ ‡†ƒ ”‘•¦Ǧ …ƒ ’‘–¸‰ƒ Š …‘”ƒœ „ƒ”†œ‹‡Œ ™›—Ǧ •œƒ ƒ ‘’…Œ¸ ’”‘œƒ…Š‘†‹¦Ǥ ‡†Ï—‰ ‘…‡ ƒƒŽ‹–›×™ ƒ”‘†‘™‡Œ ƒ†› ›Ǧ ™‹ƒ†—ǷŠ‹›’”œ‡œƒŒ„Ž‹Ă•œ‡†™ƒǦ †œ‹‡ä…‹ƒŽƒ–‘‰¦™’Ï›™ƒ©ƒ䙋ƒ–‘™‡ ™›†ƒ”œ‡‹ƒ™•–‘’‹—™‹¸•œ›‹ĂŒƒǦ ‹‡‘Ž™‹‡‹‡’ƒÑ•–™‘dz͵Ǥƒ‡•’Ž‘œŒƒ •‹Ï› ƒœŒƒ–›…‹‡‰‘ ‹’‡”‹— ‡‰ƒ–›™‹‡ ™’Ï›‹‡ƒ™‡™¸–”œ¦•’׌‘ä©‘•Œ‹Ǥ ‘ƒŒ™‹¸•œ‡’ƒÑ•–™‘‰Ž‘„—‘‘„•œƒ”œ‡ ͳ͹ǡͲ͹ͷŽ;ǡ™‡†Ï—‰’”‘‰‘œ ǡ ™”‘—ʹͲͷͲ‘ÇŽ‹…œ›©ͳͳ͸ǡͳŽŽ—†Ǧ ‘ä…‹ȋͳͶ‹‡Œ•…‡™䙋‡…‹‡ǡ‘„‡…‹‡ͻȌǤ

͵ cwiat w 2025. Scenariusze Narodowej

(4)

ƒ–ǡ‹Ăœ†‡…›†‘™ƒƒ™‹¸•œ‘ä©’‘’—ŽƒǦ …Œ‹ ǡ ƒ –ƒĂ‡ Œ‡Œ ’‘–‡…ŒƒÏ— ‰‘•’‘†ƒ”Ǧ …œ‡‰‘Œ‡•–œŽ‘ƒŽ‹œ‘™ƒƒ™‡—”‘’‡Œ•‹‡Œ …œ¸ä…‹ȋ‘‘Ï‘ͺͲ’”‘…Ǥ’‘’—Žƒ…Œ‹‹ʹͷ’”‘…Ǥ ’‘™‹‡”œ…Š‹Ȍǡ†œ‹‡Ž‹–‡”ƒŒƒ†™‹‡”ƒǦ †›ƒŽ‹‡‘†‹‡‡’”œ‡•–”œ‡‹‡‰‡‘’‘Ǧ Ž‹–›…œ‡Ǥ •–‹‡Œ‡ ’”ƒ™†œ‹™ƒ ’”œ‡’ƒä© ™’‘œ‹‘‹‡”‘œ™‘Œ—‹ˆ”ƒ•–”—–—”›–›…Š †™×…Š™‹‡Ž‹…Š‘„•œƒ”×™Ǥ‘•Œƒ’‘•–”œ‡Ǧ ‰ƒƒ œ –‡Œ ’‡”•’‡–›™› Œ‡•– •ƒœƒƒ ƒ œ„Ž‹Ă‡‹‡œœƒ…Š‘†‡Ǥ ƒœƒ—™ƒĂƒ„‹Ǧ ‰‹‡™”œ‡œ‹Ñ•‹Ƿ‹‡œ‹‡”œ‘‡„‘‰ƒ…Ǧ –™ƒƒ–—”ƒŽ‡›„‡”‹‹•¦ƒŒŽ‡’•œ¦‰™ƒǦ ”ƒ…Œ¦’”œ›•œÏ‘ä…‹‘•Œ‹ǡƒ„‡œœƒ…Š‘†‹‡Œ ’‘‘…›‘•™ƒ‹‡‘Ǐ‹‡©’‡™‘Ǧ 䅋ǡÇœƒ…Š‘™ƒƒ†‹‹‘–”‘Ž¸dzͶǤ ‡äŽ‹ ‘•Œƒ œ†‡…›†—Œ‡ •‹¸ ƒ •œ‡”‘Ǧ ‹‡‘–™ƒ”…‹‡ƒœƒ…Š×†ǡ‘œƒ…œƒ©–‘„¸Ǧ †œ‹‡ ™œ‘…‹‡‹‡ ’‘œ›…Œ‹ ‘Ž•‹ Œƒ‘ ’‘‘•–—œ‡™•…Š‘†‡Ǥ‹‹‘‡ʹͲǦ ǦŽ‡…‹‡•Ïƒ„‘™›‘”œ›•–ƒŽ‹ä›™–™‘”œ‡Ǧ ‹— ‹ˆ”ƒ•–”—–—”› –”ƒ•’‘”–‘™‡Œ ȋƒ—–‘Ǧ •–”ƒ†›ǡ †”‘‰‹ǡ Ž‹‹‡ ‘Ž‡Œ‘™‡Ȍ ’‘œ™ƒŽƒǦ Œ¦…‡Œ ‘Ž•…‡ …œ‡”’ƒ© ‘‰”‘‡ ‘”œ›ä…‹ ƒ–‡”‹ƒŽ‡ œ‡ ™œ‰Ž¸†— ƒ •™‡ ‰‡‘’‘Ž‹Ǧ –›…œ‡’‘Ï‘Ă‡‹‡ǤƒĂ‡Œƒ‘‰Ïי›‘„Ǧ •œƒ”–”ƒœ›–—•—”‘™…×™‡‡”‰‡–›…œ›…Š œ‡™•…Š‘†—ƒœƒ…Š×†‹–‡…Š‘Ž‘‰‹‹œœƒǦ …Š‘†— ƒ ™•…Š×† ‹‡ ™›‘”œ›•–ƒŽ‹ä› ™ •’‘•×„ ™Ïƒä…‹™› ƒ–—–×™ ™›‹ƒŒ¦Ǧ …›…Š œ ƒ•œ‡‰‘ ’”œ‡•–”œ‡‡‰‘ —•›–—Ǧ ‘™ƒ‹ƒ™—”‘’‹‡Ǥ ‘†œ‹ä†œ‹‡Ñ ǡ™™›‹ƒ”œ‡Ž‘Ǧ ‰‹•–›…œ›ǡ‹‡‘†’‘™‹‡†œ‹ƒÏƒƒ–¦‰‡‘Ǧ ’‘Ž‹–›…œ¦‘…‡’…Œ¸‘Ž•‹Œƒ‘™‹‡Ž‹‡Œ ’”œ‡•–”œ‡‹–”ƒœ›–‘™‡ŒǤ‹‡’‘†Œ¸Ïƒ–‡Ă ™›œ™ƒ‹ƒ™›‹ƒŒ¦…‡‰‘œ‡•™‡‰‘—•›–—Ǧ ‘™ƒ‹ƒƒ•–›—†™×…Š™‹‡Ž‹…Š…›™‹Ž‹Ǧ œƒ…Œ‹Ǥ ‹‡ ™›‘”œ›•–ƒÏƒ –‡Ă ‘ĂŽ‹™‘ä…‹ Ȃ‘–×”‡Œ×™‹Žƒ‹‡•ƒ­‘Ȃ•–ƒ‹ƒ •‹¸ †Žƒ ƒ…Š‘†— ‰Ïי› Ƿ–Ï—ƒ…œ‡dz …›™‹Ž‹œƒ…Œ‹’”ƒ™‘•Ïƒ™‡Œ‹’”‘…‡•×™’‘Ǧ

Ͷ Ǥ”œ‡œ‹Ñ•‹ǡWybór. Dominacja czy

przy-wództwoǡ”ƒ×™ʹͲͲͶǡ•ǤͳʹʹǤ Ž‹–›…œ›…Š œƒ…Š‘†œ¦…›…Š ™ ‘•Œ‹Ǥ œ‹ä „ƒ”†œ‹‡Œ•–ƒŒ‡›•‹¸’ƒÑ•–™‡‰”ƒ‹…œǦ › †Žƒ ‹Ă –”ƒœ›–‘™›Ǥ ‘ •ƒ‘ †‘–›…œ›ƒ•œ‡‰‘’‘•–”œ‡‰ƒ‹ƒœ‡•–”‘› ‹Œ‘™ƒ ‹ ‘•™›Ǥ ‘ ™‡Œä…‹— ‘Ž•‹ †‘ •–”‡ˆ›…Š‡‰‡™ʹͲͲ͹”Ǥƒ•–¦’‹ÏƒœƒǦ …œ¦…ƒ”‡†‡ϐ‹‹…Œƒ™•’‘•‘„‹‡’‘•–”œ‡‰ƒǦ ‹ƒ’”œ‡•–”œ‡‹‰”ƒ‹…œ‡Œ’”œ‡œƒ•œ›…Š ™•…Š‘†‹…Š•¦•‹ƒ†×™Ǥ ‹‡Œ‡•–™›Ž—…œ‘›Œ‡†‡œ†™×…Š ”ƒ†›ƒŽ‹‡ ‡‰ƒ–›™›…Š •…‡ƒ”‹—•œ›ǣ ͳȌ ‘•Œƒǡ ‹‘ œ„Ž‹Ă‡‹ƒ œ ‹ ǡ ‹‡’‘†‡Œ‹‡‰Ï¸„‘‹…Š”‡ˆ‘”•–”—–—Ǧ ”ƒŽ›…Š‹’‘Ž‹–›…œ›…ŠǤ¸†œ‹‡†”›ˆ‘™ƒÏƒ ™‹‡”———–”™ƒŽ‘‡‰‘‹’‘‰Ï¸„‹ƒŒ¦…‡Ǧ ‰‘•‹¸•›•–‡—ƒ—–‘”›–ƒ”‡‰‘ǡ…‘•’‘™‘Ǧ †—Œ‡ ƒ”ƒ•–ƒ‹‡ …›™‹Ž‹œƒ…›Œ›…Š ‹ ’‘Ž‹Ǧ –›…œ›…Š”×Ћ…‹¸†œ›ƒ…Š‘†‡ƒ Ǥ ”œ›Œ¸…‹‡ —”…Œ‹ †‘ ‘–™‘”œ› ’”œ‡† ‹¦ ‘™› ‘•– ‡‡”‰‡–›…œ› †‘ ‘„Ǧ •œƒ”—œŒ‹c”‘†‘™‡Œ‹Ž‹•‹‡‰‘•…Š‘Ǧ †— ‹ œ‹‡Œ•œ› ‰‡‘’‘Ž‹–›…œ‡ œƒ…œ‡‹‡ ‘•Œ‹Ǥ ʹȌ ™ ™›‹— ƒ”ƒ•–ƒ‹ƒ •’”œ‡…œǦ ‘ä…‹™‡™¸–”œ›…Š™‘•Œ‹†‘Œ†œ‹‡†‘ †‡œ‹–‡‰”ƒ…Œ‹ ǡ…‘•’‘™‘†—Œ‡ǡ‹Ă‹‡”—Ǧ ‡™•…Š‘†‹•–ƒ‹‡•‹¸‘„•œƒ”‡•œ…œ‡Ǧ ‰×Ž‡Œ‹‡•–ƒ„‹Ž‘ä…‹†ŽƒǤ‘„—–›…Š ’”œ›’ƒ†ƒ…Š ‘Ž•ƒ •–ƒ‹‡ •‹¸ ”ƒŒ‡ „—ˆ‘”‘™›Ǥ

Jak naleĂy oceni©, po roku dziaÏania, program „Partnerstwa wschodniego”? Czy zostaÏo ono naleĂycie zrozumiane przez innych czÏonków UE (poza oczy-wiäcie Szwecj¦)? Ƿƒ”–‡”•–™‘ •…Š‘†‹‡dz –”œ‡„ƒ ™‹Ǧ †œ‹‡© ™ •œ‡”•œ‡Œ ’‡”•’‡–›™‹‡Ǥ ƒ•ƒ†Ǧ ‹…œƒ –‡œƒ ‹‹‡Œ•œ‡‰‘ ™›™‘†— Œ‡•– ƒǦ •–¸’—Œ¦…ƒǣ ‹‡…› …Š…¦ ™‹†œ‹‡© ‘•Œ¸ Œƒ‘™‹‡Ž‹‡œƒ’Ž‡…œ‡•—”‘™…‘™‡†Žƒ‰‘Ǧ •’‘†ƒ”‹ —‹Œ‡ŒǤ ›•–‡ƒ–›…œ‹‡ ˆ‘”•—Ǧ Œ¦ ‘…‡’…Œ¸ „‡œ’‹‡…œ‡Ñ•–™ƒ ‡—”‘’‡ŒǦ •‹‡‰‘ ‘’ƒ”–‡‰‘ ƒ —Ïƒ†œ‹‡ Ȃ‘•Œƒ

(5)

‹†¦Ă¦†‘™›’ƒ”…‹ƒœ‡–ƒ”‡‰‘‘Ǧ –›‡–—Ǥ ‡ƒŽ‹œƒ…Œƒ –ƒ‹‡‰‘ ’”‘‰”ƒ— „‡œ ™›—•œ‡‹ƒ ƒ ‘•Œ‹ ’”œ‡•–”œ‡‰ƒǦ ‹ƒ•–ƒ†ƒ”†×™†‡‘”ƒ–›…œ›…Šǡ‘Ç †‘’”‘™ƒ†œ‹©†‘œƒ•ƒ†‹…œ‡‰‘‘•Ïƒ„‹‡‹ƒ „‡œ’‹‡…œ‡Ñ•–™ƒ ‹ œƒ…Š¸…‹© ‘•Œ¸ †‘ ƒ‰”‡•›™‡Œ’‘Ž‹–›‹™‘„‡…Œ‡Œ•¦•‹ƒ†×™Ǥ •Ïƒ„‹ –‡Ă ‘”ƒœ „‡œ’‹‡…œ‡Ñ•–™‘ ’ƒÑ•–™ƒ ’‘Ž•‹‡‰‘Ǥ ƒ•–ƒ™‹‡‹‡ ƒ †‘Ǧ •–¸’†‘‘‰”‘›…Šœƒ•‘„×™‡‡”‰‡–›…œǦ ›…Š œ‹‡Œ•œ›–‡Ă’”‡•Œ¸™•ƒ‡Œ ƒ”ƒ…Œ‘ƒŽ‹œƒ…Œ¸œ—Ă›…‹ƒ•—”‘™…×™‹’‘Ǧ •œ—‹™ƒ‹ƒ Ā”׆‡Ï ‡‡”‰‹‹ ‘†ƒ™‹ƒŽ‡ŒǤ ™‹‡ ™‘Œ› ™ œ‡…œ‡‹‹ǡ ‹‡•–ƒ„‹Ž‘ä© ‘„•œƒ”—ƒ—ƒœ—×ϐ‘…‡‰‘ǡ™›†ƒ”œ‡Ǧ ‹ƒ™”—œŒ‹ǡ™‘Œ›‡‡”‰‡–›…œ‡œ”ƒǦ ‹¦ ‹ ‹ƒÏ‘”—•‹¦ǡ ƒ –ƒĂ‡ •’‘•×„ ™ Œƒ‹ ‘•Œƒ’”‘™ƒ†œ‹䎇†œ–™‘™•’”ƒ™‹‡ƒǦ –ƒ•–”‘ˆ›•‘Ž‡Ñ•‹‡Œ‘‰¦™•ƒœ›™ƒ©ǡ‹Ă ‘•Œƒ‹‡†‘Œ”œƒÏƒ†‘‘†‡‰”ƒ‹ƒ”‘Ž‹Ž—Ǧ …œ‘™‡‰‘’ƒ”–‡”ƒ™•’”ƒ™‹‡„—†‘™› ™•’׎‡Œ’”œ‡•–”œ‡‹‰‡‘’‘Ž‹–›…œ‡ŒǤ ƒ”–‘ ’”œ›’‘‹‡© œƒ•ƒ†‹…œ‡ ’”œ‡•Ïƒ‹‡ ‹‡‹‡…‹‡Œ ›äŽ‹ ‰‡‘’‘Ž‹Ǧ –›…œ‡Œƒ–×”‡œ™”ƒ…ƒ—™ƒ‰¸Ǥ‘ŽơǦ Ǧ‘™¸•ƒ‹Ǥ…Š—ŽœǣǷƒ•œƒ’”œ›•œÏ‘ä© Ž‡Ă›ƒ•…Š‘†œ‹‡dzͷǤ ƒ’‹•œ¦…‹ƒ—–‘”œ› Ƿ‡Ï‡ ’‘†œ‹™— †Žƒ Ƿ™‹‡Ž‘’”œ‡•–”œ‡Ǧ ‘ä…‹dz•…Š‘†—Ǥ ƒ—•Š‘ˆ‡”†‘•–”œ‡‰ƒÏ ™•œ‡”‘‘’‘Œ¸–›‘„•œƒ”œ‡Ƿ䔑†‘™‘Ǧ ‡—”‘’‡Œ•‹dz•’‡Ï‹‡‹‡‹‡‹‡…‹‡Œ‹Ǧ •Œ‹ ‘’ƒ‘™ƒ‹ƒ ‡”œŽƒ†— Œƒ‘ ’—–— ™›Œä…‹ƒ — •Ïƒ„‘ œƒŽ—†‹‘‡Œ ‹ ‘–™ƒ”–‡Œ ’”œ‡•–”œ‡‹ƒœŒƒ–›…‹‡ŒǤ‘œ™×Œ‹––‡Ž‡—Ǧ ”‘’›™‹‡”——™•…Š‘†‹™‹¦œƒÏ•‹¸ œ’”‘„Ž‡‡—–™‘”œ‡‹ƒ–œ™Ǥ„Ž‘—‡—Ǧ ”‘ƒœŒƒ–›…‹‡‰‘ǡ…‘‘œƒ…œƒÏ‘’‘†’‘”œ¦†Ǧ ‘™ƒ‹‡ •–”‡ϐ‹‡ ™’Ï›™×™ ‹‡‹‡…‹…Š ͷ Ǥ ‘ŽơǦ‘™¸•ƒǡ Ǥ …Š—Žœǡ PrzestrzeÑ

i polityka w niemieckiej myäli politycznej XIX i XX wiekuǡ ȏ™ǣȐ PrzestrzeÑ i polityka. Z dziejów niemieckiej myäli politycznejǡ™›„×”‹‘’”Ǥƒ

‘ŽơǦ‘™¸•ƒǡ„‡”Šƒ”†…Š—Žœǡ‘œƒÑʹͲͲͲǡ •Ǥ͹ʹǤ ‡—”‘’‡Œ•‹‡Œ…œ¸ä…‹™‹¦œ—ƒ†œ‹‡…‹‡Ǧ ‰‘ǡ ‘”‡äŽƒ‡Œ ‹ƒ‡ ”ƒŒ— ‹…œ›Œ‡‰‘ ȋ‹‡ƒ†•Žƒ†Ȍǡ–×”‡Œ’”œ›•œÏ‡™…ŠÏ‘Ǧ ‹‡…‹‡ —œƒ•ƒ†‹ƒ‘ Ǥ‹Ǥ Ǯ‹‡œ†‘Ž‘ä…‹¦ ™‹¦œ— ƒ†œ‹‡…‹‡‰‘ †‘ ™›–™‘”œ‡‹ƒ ™Ïƒ•‡Œ—Ž–—”›ǯdz͸Ǥ •–‹‡Œ‡™›”ƒĀƒŽ‹‹ƒ ’”œ‡™‘†‹ƒ•–”ƒ–‡‰‹‹‹‡‹‡…‹‡ŒǤ‹‡Ǧ …›–”ƒ–—Œ¦Œƒ‘䔑†‡†‘…‡Ž—ǡƒ‹‡ Œƒ‘…‡Ž‘•–ƒ–‡…œ›Ǥ‡‘’‘Ž‹–›…œ›™›„×” ‡”Ž‹ƒƒ•–‘Ž‹…¸œŒ‡†‘…œ‘‡‰‘’ƒÑ•–™ƒ „›Ï‘Œ—Ă’‹‡”™•œ›•›‰ƒÏ‡ǡ‹Ăƒ•‹œƒǦ …Š‘†‹ •¦•‹‡†œ‹ •–ƒ”ƒŒ¦ •‹¸ •–‘’‹‘™‘ ’”œ‡•—™ƒ©’—–…‹¸Ă‘ä…‹™•–”‘¸ ™•…Š‘†‹¦Ǥ‡†Ï—‰ƒ’‘”–—ƒ”‘†‘™‡Œ ƒ†››™‹ƒ†—‹‡†‘•–ƒ–‡‡‡”‰‹‹ •–ƒŒ‡ •‹¸ ‰Ïי› …œ›‹‹‡ ‰‡‘’‘Ž‹Ǧ –›…œ›͹ǡ „‘™‹‡ Ƿ‘™‡ –‡…Š‘Ž‘‰‹‡ ‡‡”‰‡–›…œ‡‹‡™‡Œ†¦†‘’‘™•œ‡…Š‡Ǧ ‰‘—Ă›–—’”œ‡†ʹͲʹͷ”‘‹‡‹‹‡•–ƒǦ ¦•‹¸‘’σ…ƒŽ‡œ‰‘•’‘†ƒ”…œ‡‰‘’—–— ™‹†œ‡‹ƒdzͺǤ’‘ƒ™‘Œ›‘•—”‘™…‡œ—Ǧ •œƒ‹‡…›†‘’”œ›•’‹‡•œ‡‹ƒ‹…Š•–”ƒ–‡Ǧ ‰‹‹œ™‹¦œƒ‹ƒœ‘•Œ¦ƒœƒ•ƒ†œ‹‡œƒǦ •ƒ†‹…œ‡Œ ‹†‡‹ „Ž‘— ‡—”‘ƒœŒƒ–›…‹‡‰‘ǡ ™–×”‡Œ—”‘’ƒǡ™–›‰Ï‘™‹‡‹‡…› ‹ ”ƒ…Œƒ„›Ï›„›‘’Ž‡‡–ƒ”‡™‘„‡… ‘•Œ‹Ȃ ’‘–”œ‡„—Œ‡ƒ’‹–ƒÏי‹‘™‘Ǧ …œ‡•›…Š –‡…Š‘Ž‘‰‹‹ǡ ƒ Ƿ‘–‘” ƒ’¸†‘Ǧ ™›dz•™‘„‘†‡‰‘†‘•–¸’—†‘‘‰”‘Ǧ ›…Šœƒ•‘„×™•—”‘™…‘™›…Š‘•Œ‹Ǥ–‡Œ •œ‡”•œ‡Œ’‡”•’‡–›™‹‡ƒŽ‡Ă›’‘•–”œ‡‰ƒ© Ƿƒ”–‡”•–™‘™•…Š‘†‹‡dzǤ –ƒ‹ —Œ¸…‹— ™›”ƒĀ‹‡ ™‹†ƒ©ǡ ‹Ă ‘Ž•ƒŒ‡•–•’”‘™ƒ†œƒƒŒ‡†›‹‡†‘”‘Ž‹ ”‡ƒŽ‹œƒ–‘”ƒ •–”ƒ–‡‰‹‹ ‹‡‹‡…‘Ǧˆ”ƒ…—Ǧ •‹‡Œ ™‘„‡… Ǥ ƒ ™•’ƒ”…‹‡ œ‡ •–”‘› ƒ”›Ăƒ‹‡”Ž‹ƒœƒ•Ï—‰—Œ¦Œ‡†›‹‡–‡‹‹Ǧ …Œƒ–›™› ™•…Š‘†‹‡ ƒ”•œƒ™›ǡ –×”‡ •¦ œ‰‘†‹‡œ‹–‡”‡•ƒ‹ ”ƒ…Œ‹‹‹‡‹‡…Ǥ ”œ‡äŽ‡†Ā› ‹Žƒ ‹•–‘–›…Š ™›†ƒǦ ”œ‡Ñ ™ ‹…Š ’‡”•’‡–›™‹‡ ‰‡‘’‘Ž‹–›…œǦ ͸ „‹†‡ǡ•Ǥ͹͹Ǥ ͹ cwiat w 2025…ǡ•ǤͶͻǤ ͺ „‹†‡ǡ•Ǥ͵ͳǤ

(6)

‡ŒǤ —†‘™ƒ ƒœ‘…‹¦‰— ×ϐ‘…‡‰‘ ‘† •ƒ‡‰‘ ’‘…œ¦–— ‘•‡™‡–‹‡ „›Ïƒ ’‘•–”œ‡‰ƒƒ’”œ‡œ’‘Ž•‹‡‡Ž‹–›Œƒ‘œƒǦ ‰”‘ǐ‹‡ۙ‘–›…Š‹–‡”‡•×™ ‹”‡Ǧ ’—„Ž‹ƒ†„ƒÏ–›…‹…ŠǤƒ†‘•Ïƒ™‹‘”•‹ ™ ʹͲͲ͸ ”Ǥǡ Œƒ‘ •œ‡ˆ ”‡•‘”–— ‘„”‘› ǡ ’”œ›”×™ƒÏ ƒ™‡– —‘™¸ ‘ „—†‘™‹‡ ‰ƒœ‘…‹¦‰— †‘ ƒ–— ‹„„‡–”‘’Ȃ‘Ï‘Ǧ –‘™Ǥ ›†ƒŒ‡ •‹¸ǡ ‹Ă ‰ƒœ‘…‹¦‰ –‡ ƒŽ‡Ă› ’‘•–”œ‡‰ƒ©™’”œ›•œÏ‘ä…‹Œƒ‘•—–‡…œ› ‡Ž‡‡– ’‘Ž‹–›…œ‡‰‘ ƒ…‹•— œ‡ •–”‘› ‘•Œ‹‹‹‡‹‡…™‘„‡…‘Ž•‹Ǥ –”ƒ–‡‰‹¸ ‹‡‹‡…‘Ǧ”‘•›Œ•¦ œ™‹¦Ǧ œƒ¦ œ ‰ƒœ‘…‹¦‰‹‡ ƒŽ‡Ă› ™’‹•›™ƒ© ™ •œ‡”•œ› ‘–‡•– ‹›…Š ™›†ƒ”œ‡Ñǡ –×”‡™•ƒœ—Œ¦ƒ•–”ƒ–‡‰‹…œ‡œƒ…œ‡‹‡ ‘•Œ‹ ™ ’‘Ž‹–›…‡ œƒ‰”ƒ‹…œ‡Œ ‹‡‹‡…Ǥ †‹— ͶȂͷ …œ‡”™…ƒ ʹͲͳͲ ”Ǥ ƒ…Ž‡”œ  ‰‡Žƒ ‡”‡Ž •’‘–ƒÏƒ •‹¸ ™ ‡Ǧ •‡„‡”‰—’‘†‡”Ž‹‡œ’”‡œ›†‡–‡ ‹–”‹Œ‡ ‹‡†™‹‡†‹‡™‡Ǥ ‡œ —œ‰‘†Ǧ ‹‡‹ƒœ‹›‹’ƒÑ•–™ƒ‹—‹Œ›‹•œ‡ˆ ”œ¦†—‹‡‹‡…‹‡‰‘ǡ™”ƒœœ‰Ï‘™¦”‘•›ŒǦ •‹‡‰‘ ’ƒÑ•–™ƒ ’”œ‡†•–ƒ™‹Ž‹ ‘…‡’…Œ¸ —–™‘”œ‡‹ƒ ‹Œ‘Ǧ‘•›Œ•‹‡‰‘ ‘‹–‡Ǧ –—‘Ž‹–›…œ‡‰‘‹‡œ’‹‡…œ‡Ñ•–™ƒǤŒ‡‰‘ •Ïƒ† ‹‡Ž‹„› ™‡Œä© •œ‡ˆ‘™‹‡ ”‡•‘”–×™ •’”ƒ™œƒ‰”ƒ‹…œ›…Š’ƒÑ•–™…œÏ‘‘™Ǧ •‹…Š ǡ ›•‘‹ ”œ‡†•–ƒ™‹…‹‡Ž †•Ǥ •’׎‡Œ ‘Ž‹–›‹ ƒ‰”ƒ‹…œ‡Œ ‹ ‡œǦ ’‹‡…œ‡Ñ•–™ƒ ‘”ƒœ ’”œ‡†•–ƒ™‹…‹‡Ž ‘•Œ‹Ǥ ‘›•Ïǡ ƒ„› ‹ƒǡ œ‡ •™› ‘‰”‘› ’‘–‡…ŒƒÏ‡ ‰‘•’‘†ƒ”…œ›ǡ ’”œ‡™›ĂǦ •œƒŒ¦…›†œ‹‡•‹¦–‹”ƒœ›”‘•›Œ•‹ǡ™–ƒ œƒ•ƒ†‹…œ› •’‘•×„ ’‘†‘•‹Ïƒ œƒ…œ‡‹‡ ™‡™œƒŒ‡›…Š”‡Žƒ…Œƒ…Šǡ™›†ƒŒ‡•‹¸ ’”œ‡†•‹¸™œ‹¸…‹‡‹‡”ƒ…Œ‘ƒŽ›ǡ‘’ƒ”Ǧ –›ƒˆƒÏ•œ›™›…Š’”œ‡•Ïƒƒ…ŠǤ‡†Ï—‰ ’”‘Œ‡–—‹‡‹‡…‘Ǧ”‘•›Œ•‹‡‰‘‘‹–‡– ‹ƒÏ„›‹¸†œ›‹›‹™›’”ƒ…‘™ƒ©•’׌Ǧ ¦ ‘…‡’…Œ¸ ™‘Œ•‘™‡‰‘ ‹ …›™‹Ž‡‰‘ ‡…Šƒ‹œ— ”‘œ™‹¦œ›™ƒ‹ƒ ‘ϐŽ‹–×™ ™—”‘’‹‡Ǥ„‡…‹‡‹•–‹‡Œ‡‡…Šƒ‹œ …‘‹‡•‹¸…œ›…Š‘•—Ž–ƒ…Œ‹‘‹–‡–—‘Ǧ Ž‹–›…œ‡‰‘‹‡œ’‹‡…œ‡Ñ•–™ƒœƒ„ƒǦ •ƒ†‘”‡ ’”œ›Ǥ ‹¸© ‹‡•‹¸…› ’×Ā‹‡Œǡ ͳͺȂͳͻ ’ƒĀǦ †œ‹‡”‹ƒ ʹͲͳͲ ”Ǥǡ œ ‹‹…Œƒ–›™› ‡”Ž‹ƒ •’‘–ƒŽ‹•‹¸™‡ˆ”ƒ…—•‹—”‘”…‹‡‡Ǧ ƒ—˜‹ŽŽ‡Ž‹†‡”œ›‹‡‹‡…ǡ ”ƒ…Œ‹‹‘•Œ‹Ǥ‡Ǧ Ž‡–‡‰‘•œ…œ›–—ǡ™–×”›‹‡—…œ‡•–‹Ǧ …œ›Ï‹‹•–‡”•’”ƒ™œƒ‰”ƒ‹…œ›…Š‹‹ǡ „›Ï‘™›’”ƒ…‘™ƒ‹‡™•’׎‡‰‘•–ƒ‘™‹Ǧ •ƒ•–”‘’”œ‡†•œ…œ›–ƒ‹ǡȂ Ȃ‘•Œƒ‹Ȃ‘•ŒƒǤœ–‡”›Žƒ–ƒ™…œ‡ä‹‡Œ ’‘†‘„› •œ…œ›– ȋ—–‹ǡ Š‹”ƒ…ǡ …Š”‘Ǧ ‡†‡”Ȍ œƒ‘Ñ…œ›Ï •‹¸ „‡œ ™›’”ƒ…‘™ƒ‹ƒ ™•’׎‡Œ •–”ƒ–‡‰‹‹ǡ ƒŽ‡ œƒ‘™‘…‘™ƒÏ œƒǦ •ƒ†‹…œ› œ„Ž‹Ă‡‹‡ •–ƒ‘™‹• ‹¸Ǧ †œ›ƒ”›Ă‡ǡ‡”Ž‹‡ƒ‘•™¦Ǥ› ”ƒœ‡ ‹…‘Žƒ• ƒ”‘œ›ǡ ‰‡Žƒ ‡”‡Ž ‹‹–”‹Œ‹‡†™‹‡†‹‡™Ž‹…œ›Ž‹ƒ™›’”ƒǦ …‘™ƒ‹‡ ‡Ž‡‡–×™ ™•’׎‡Œ •–”ƒ–‡‰‹‹ „‡œ’‹‡…œ‡Ñ•–™ƒǡ –×”‡ —†ƒ •‹¸ ƒ”œ—Ǧ …‹©—”‘’‹‡Ǥœ›•ƒ‘–‡ĂƒŒ’”ƒ™†‘’‘Ǧ †‘„‹‡Œ œƒ•ƒ†‹…œ‡ ’‘”‘œ—‹‡‹‡ †‘–›Ǧ …œ¦…‡ ”‘Ž‹ ™ ‘™‡Œ ƒ”…Š‹–‡–—”œ‡ „‡œ’‹‡…œ‡Ñ•–™ƒƒ…‘‘‰¦™•ƒœ›™ƒ© ˆ”ƒ‰‡–› ‘‰Ï‘•œ‘‡Œ ™•’׎‡Œ †‡ŽƒǦ ”ƒ…Œ‹Ǥ‘™ƒŒ‡•–™‹‡Œ‘™•’׎‡Œ’”ƒ…› •–”‘ƒ†™‡•–‹ƒ‹†‘–›…œ¦…›‹†™×…Š •–”‡ˆ „‡œ’‹‡…œ‡Ñ•–™ƒ Ȃ ‡—”‘ƒ–Žƒ–›…‹‡Œ ‹‡—”ƒœŒƒ–›…‹‡Œȋ†‘–¦†‹‡’‘†™ƒĂƒŽ› †‘‰ƒ–‡„›ÏƒŒ‡†‘Ž‹–ƒǡ™•’׎ƒ’”œ‡Ǧ •–”œ‡Ñ „‡œ’‹‡…œ‡Ñ•–™ƒȌǤ ‡•– –‘ ‹‡„‡œǦ ’‹‡…œ› •›‰ƒÏ œ ’—–— ™‹†œ‡‹ƒ ’‘ŽǦ •‹‡Œ ”ƒ…Œ‹ •–ƒ—Ǥ ƒĂ†‡ ‘•Ïƒ„‹ƒ‹‡ ”‘Ž‹ ‹ ™ •›•–‡‹‡ ‡—”‘’‡Œ•‹‡‰‘ „‡œ’‹‡…œ‡Ñ•–™ƒ ‘•Ïƒ„‹ƒ ’‘œ›…Œ¸ ‘Ž•‹ ™ ‹ œ‹‡Œ•œƒ ƒ•œ‡ ‰™ƒ”ƒ…Œ‡ „‡œǦ ’‹‡…œ‡Ñ•–™ƒǤ ‹‡’‘‘‹–‡ĂŒ—Ă•ƒˆƒ–ǡ‹Ă‡”Ž‹Ȃ Ȃƒ”›Ă‹‘•™ƒǡœ’‘‹‹¸…‹‡•–”—Ǧ –—”—‹Œ›…Šǡ—œ‰ƒ†‹ƒŒ¦™•’׎‡•–ƒ‘Ǧ ™‹•‘Ǥ ‡•––‘‹‡„‡œ’‹‡…œ‡œ‡™œ‰Ž¸†— ƒ’”œ›•œÏ‘䩐‹‹ǡƒ–ƒĂ‡œ‡™œ‰Ž¸†—ƒ ˆƒ™‘”›œ‘™ƒ‹‡‹–‡”‡•×™‘•Œ‹‘•œ–‡ ‹–‡”‡•×™‹›…Š’ƒÑ•–™Ǥ

(7)

‡Žƒ”ƒ…Œƒœ‡ƒ—˜‹ŽŽ‡ǡ™•™‡Œ™‹œŒ‹ ™‹‡Ž‹‡‰‘’”‘Œ‡–—Ƿ’ƒ”–‡”•–™ƒ‘†‡”Ǧ ‹œƒ…›Œ‡‰‘dzǡ ‘–™ƒ”…‹ƒ ‰”ƒ‹… †Žƒ ”—…Š— „‡œ™‹œ‘™‡‰‘ œ ‘•Œ¦ǡ ƒ –ƒĂ‡ ™•’׎‡Œ •–”ƒ–‡‰‹‹ „‡œ’‹‡…œ‡Ñ•–™ƒǡ Œ‡•– —–‘’‹Œ¦ ™‹œŒ¦ǡ –×”‡Œ ’”ׄƒ ”‡ƒŽ‹œƒ…Œ‹ ‘Ç ™›Ǧ ™‘󩑉”‘‡œƒ™‹”‘™ƒ‹ƒ™‰‡‘’‘Ž‹Ǧ –›…‡‘–›‡–ƒŽ‡ŒǤ‹‡’‘‘‹ǡ‹Ă•–”‘› †‡Žƒ”ƒ…Œ‹ —œƒÏ›ǡ ‹Ă –‡•–‡ ™‹ƒ”›‰‘†Ǧ ‘ä…‹™†œ‹ƒÏƒ‹ƒ…Šƒ”œ‡…œ™•’׎‡‰‘ •›•–‡— ‡—”‘’‡Œ•‹‡‰‘ „‡œ’‹‡…œ‡Ñ•–™ƒ ƒ„›©”‘œ™‹¦œƒ‹‡’”‘„Ž‡—ƒ††‹‡Ǧ •–”œƒǤ ‘‹Œƒ •‹¸ ’”œ› –› ‹Ž…œ‡‹‡ǡ ‹Ă–ƒƒϐ‹Œƒ•–”—–—”ƒ™…Š‘†œ‹™•Ïƒ† ‘φƒ™‹‹ǡƒ™‹¸…•—™‡”‡‡‰‘’ƒÑ•–™ƒ ‡—”‘’‡Œ•‹‡‰‘ǡ ƒ ’‘™•–ƒÏƒ –›Ž‘ †œ‹¸Ǧ ‹™•’ƒ”…‹—”‘•›Œ•‹‡Œƒ”‹‹Ǥƒ›™‹¸… †‘…œ›‹‡‹ƒœ•›–—ƒ…Œ¦ǡ‹Ă’”‘’‘—Œ‡•‹¸ ƒ‰”‘†œ‹©‘•Œ¸œƒ—•—‹¸…‹‡’”‘„Ž‡—ǡ –×”›•ƒƒ•–™‘”œ›ÏƒǤי‘…œ‡ä‹‡’‘Ǧ ‹Œƒ•‹¸‹–‡”‡•›’ƒÑ•–™ƒǡƒ–‡”›–‘”‹— –×”‡‰‘ †œ‹ƒÏƒ •–”—–—”ƒǡ ‘–”‘Ž‘™ƒƒ ’”œ‡œ‘•™¸Ǥ ‡†œ‹ƒÏƒ‹ƒ‡”Ž‹ƒ‹…œ¸ä…‹‘™‘ƒǦ ”›Ăƒ‘•Ïƒ„‹ƒŒ¦•’׌‘ä©™‡™¸–”œ¦ǡ †‡•–ƒ„‹Ž‹œ—Œ¦ Œ¦ǡ ƒŽ‡ –‡Ă Ȃ ™ ™›‹— ĀŽ‡ ‘†…œ›–ƒ›…Š–”‡†×™‰‡‘’‘Ž‹–›…œ›…ŠȂ •–ƒ‘™‹¦ œƒ‰”‘ǐ‹‡ †Žƒ •ƒ‡Œ ƒ”•œƒǦ ™›Ǥ ƒ”ƒ†‘•ƒŽ‹‡ –‡Ă ‘‰¦ ‘‡ ’”œ›Ǧ ‹‡ä© ‡‰ƒ–›™‡ •—–‹ †Žƒ •ƒ‡Œ ‘•Œ‹ ȋ…‘™‘•‡™‡…Œ‹‘„”×…‹•‹¸’”œ‡…‹™‘ ƒ…Š‘†‘™‹ȌǤ „‡…‡ ‡Ž‹–› –‡‰‘ ’ƒÑ•–™ƒ œ†ƒŒ¦•‹¸™‹‡”œ›©ǡ‹Ă†œ‹¸‹—‹Œ›’‹‡Ǧ ‹¦†œ‘—†ƒ‹•‹¸—”ƒ–‘™ƒ© ’”œ‡† ‹’Ž‘œŒ¦Ǥ ‡ˆ‡…‹‡ –ƒ‹‡ œƒ…Š‘™ƒ‹ƒǡ œƒ‹ƒ•– ™›—•‹© ‹‡œ„¸†‡ ”‡ˆ‘”› ™‡™¸–”œ‡™‘•Œ‹ǡ–×”‡œ™‹¸•œ›Ï›„› •œƒ•‡•–ƒ„‹Ž‹œƒ…Œ‹™‡™¸–”œ‡Œ’ƒÑ•–™ƒǡ ’‘†‘•œ¦’”ƒ™†‘’‘†‘„‹‡Ñ•–™‘œƒ’ƒä…‹ –‡‰‘ ’‘•–‹’‡”‹—Ǥ Žƒ ƒ”•œƒ™› –ƒƒ •›–—ƒ…Œƒǡ ‰†› ƒ ™•…Š‘†‹…Š ‰”ƒ‹…ƒ…Š ‘Ž•‹ ‘Ç ’‘Œƒ™‹© •‹¸ ‰‡‘’‘Ž‹–›…œƒ ’”×ЋƒǡŒ‡•–™›•‘…‡‰”‘ĀƒǤ”‘œ’ƒ†‘Ǧ •Œ‹Œ‡•–•…‡ƒ”‹—•œ‡’”ƒ™†‘’‘†‘„›Ǥ ™”ƒ…ƒƒ‹¦—™ƒ‰¸…Š‘©„›Ž‡•ƒ†‡” ‹‘™‹‡™ǡƒ–ƒĂ‡’‘Œƒ™‹ƒ•‹¸‘ƒ™•œ‡Ǧ ”‡‰—‘’”ƒ…‘™ƒÑ™‡™¸–”œ›…Š™‘•Œ‹Ǥ ƒ”×™‘Œƒ‹‘Ž•ƒ™‹›„›©’”œ›Ǧ ‰‘–‘™ƒ‡ƒ–ƒ¦‡™‡–—ƒŽ‘ä©Ǥ …œ›™‹ä…‹‡ œ„—†‘™ƒ‹‡ †‘„”›…Š ”‡Žƒ…Œ‹œ‡•–ƒ„‹Ž¦‹’”œ‡™‹†›™ƒŽ¦‘•Œ¦ —™ƒĂƒ‡ Œ‡•– –ƒĂ‡ ’”œ‡œ œ†‡…›†‘™ƒ¦ ™‹¸•œ‘ä©’ƒÑ•–™‹‹‹œƒƒŒŽ‡’Ǧ •œ¦ ‡–‘†¸ ’‘œ™ƒŽƒŒ¦…¦ ƒ œƒ•ƒ†‹…œ› ™œ”‘•– „‡œ’‹‡…œ‡Ñ•–™ƒ ‡—”‘’‡Œ•‹‡‰‘Ǥ ‡†ƒ•ƒ‡…Š¸…‹–‘œ„›–ƒÏ‘ƒ„›†‘Ǧ ‘ƒ©”œ‡…œ›™‹•–‡Œœ‹ƒ›Ǥƒ…Š—„›™‹Ǧ ›‘’‹‡”ƒ©•‹¸ƒ…ŠÏ‘†‡Œ‘…‡‹‡†œ‹ƒÏƒÑ ƒ’”œ‡•–”œ‡‹‘•–ƒ–‹…ŠʹͲŽƒ–Ǥ™›Ǧ ‹ƒ œ ‹‡Œǡ ‹Ă „›Ïƒ ‹•–‘–› …œ›‹Ǧ ‹‡ †‡•–ƒ„‹Ž‹œ—Œ¦…› •›–—ƒ…Œ¸ ™ ’ƒ•‹‡ ’ƒÑ•–™ǡ –×”‡ —œƒ™ƒÏƒ œƒ •™‘Œ¦ •–”‡ˆ¸ ™’Ï›™×™Ǥ‹‡Œ‡•––‡Ă‘…œ›™‹•–‡…œ›‡Ž‹–› ™•’×υœ‡•‡Œ ‘•Œ‹ ‰‘†œ¦ •‹¸ ƒ –”™ƒÏ‡ ™›…‘ˆƒ‹‡•‹¸’‘•–‹’‡”‹—ƒœƒ…Š‘†Ǧ ‹¦ Ž‹‹¸ ‰”ƒ‹…œ¦ ‘„‡…‡Œ Ǥ ƒĂ‡ ™‹‘•‹ ™›‹ƒŒ¦ –‡Ă œ ‘…‡› ’‘–‡…ŒƒǦ ϗ‘”‰ƒ‹œƒ…›Œ‡‰‘‹‹‘™ƒ…›Œ‡‰‘‘Ǧ •Œ‹Ǥ ‡Œ „‡œ”ƒ†‘ä© ™‘„‡… ™›œ™ƒ‹ƒ Ž‘Ǧ ‰‹•–›…œ‡‰‘Œƒ‹Œ‡•–’‘ƒœ—Œ‡ǡ‹Ă ’ƒÑ•–™‘–‘‹‡’”œ‡”‘…œ›Ï‘’”‘‰—‘Ǧ ’‡–‡…Œ‹ ‘”‰ƒ‹œƒ…›Œ‡Œǡ –×”› ’‘œ™‘Ž‹ÏǦ „›’‘™ƒĂ‹‡›äŽ‡©‘Œƒ‹‡Œ‘Ž™‹‡ˆ‘”Ǧ ‹‡ “—ƒ•‹ ‹–‡‰”ƒ…Œ‹ Ȃ‘•ŒƒǤ ‘Ž‡‹ ‹ƒŒ‡•–™–”ƒ…‹‡™‡™¸–”œ‡Œ‘•‘Ž‹Ǧ †ƒ…Œ‹Ǥ‘’‹‡”‘…œƒ•’‘ƒĂ‡Œƒ™’”ƒ–›…‡ œƒ†œ‹ƒÏƒŒ¦‘™‡‹•–”—‡–›‹”‘œ™‹¦œƒǦ ‹ƒ‘”‰ƒ‹œƒ…›Œ‡Ǥ•œ‡Ž‹‡’”ׄ›‹•–›Ǧ –—…Œ‘ƒŽ‡‰‘™’”‘™ƒ†œƒ‹ƒ’”œ‡†•–ƒ™‹Ǧ …‹‡Ž‹‘•Œ‹™‹‡–×”‡•–”—–—”›—‹Œ‡‰‘ „‡œ’‹‡…œ‡Ñ•–™ƒǡ ™›†ƒŒ¦ •‹¸ †œ‹ƒÏƒ‹‡ œ†‡…›†‘™ƒ‹‡’”œ‡†™…œ‡•›Ǥ –ƒ‹‡Œ•œ‡”•œ‡Œ’‡”•’‡–›™‹‡ƒǦ Ž‡Ă› ™‹†œ‹‡© Ƿƒ”–‡”•–™‘ •…Š‘†‹‡dzǤ ‘ †Žƒ–‡‰‘ ‹•–‹‡Œ‡ ‹•–‘–ƒ ”×Ћ…ƒ ‹¸Ǧ †œ›‘Ž•¦ǡƒ‹‡…ƒ‹™’‘•–”œ‡‰ƒ‹— ǤŽƒƒ”•œƒ™›–‘Œ‡†‡œŽ—…œ‘™›…Š ’”‘Œ‡–×™ǡ–×”›ƒ™‘•‡™‡…Œ‹†‘Ǧ

(8)

’”‘™ƒ†œ‹© †‘ •–ƒ„‹Ž‹œƒ…Œ‹ ‹ ™œ‘…‹‡Ǧ ‹ƒ •—™‡”‡‘ä…‹ ’ƒÑ•–™ǡ –×”‡ •¦•‹ƒǦ †—Œ¦ œ œƒ…Š‘†‹¦ ‰”ƒ‹…¦ Ǥ ‹…œ››ǡ ‹Ă’”‘Œ‡––‡’”œ›•’‹‡•œ›’”œ›•œÏ¦‹–‡Ǧ ‰”ƒ…Œ¸”ƒ‹›œ‹’”œ›…‹¦‰‹‡†‘œƒǦ …Š‘†—‹ƒÏ‘”—äǤ‘™›—•‹Ï‘„›ƒ‘•Œ‹ œƒ’”œ‡•–ƒ‹ƒ †œ‹ƒÏƒÑ œ‹‡”œƒŒ¦…›…Š †‘ –”™ƒÏ‡‰‘’”œ‡Œ¸…‹ƒ‘–”‘Ž‹ƒ†–¦’”œ‡Ǧ •–”œ‡‹¦‰‡‘’‘Ž‹–›…œ¦‹•—’‹‡‹ƒ•‹¸ƒ ™‡™¸–”œ›”‘œ™‘Œ—Ǥ‡”Ž‹…Š…‡•’”‘Ǧ ™ƒ†œƒ©’”‘Œ‡–Œ‡†›‹‡†‘Œ‡‰‘™›‹ƒ”— ‰‘•’‘†ƒ”…œ‡‰‘Ǥƒ‘–™‹‡”ƒ©†Žƒ‹‡‹‡… ”›‹ œ„›–—ǡ –×”‡ •¦ •œ…œ‡‰×Ž‹‡ ƒ–”ƒǦ …›Œ‡†Žƒ–‡‰‘’ƒÑ•–™ƒœ—™ƒ‰‹ƒŒ‡‰‘ œ†‡…›†‘™ƒ¦ ’”œ‡™ƒ‰¸ –‡…Š‘Ž‘‰‹…œǦ ¦Ǥ‹•ƒ…‡ƒ’”ƒ…›’‘œ™ƒŽƒ–‡ĂƒσǦ –™¦ ‡•’ƒ•Œ¸ ƒ’‹–ƒÏ— ‹‡‹‡…‹‡‰‘Ǥ  „¸†œ‹‡ ƒ–‘‹ƒ•– „Ž‘‘™ƒÏ ™•œ‡ŽǦ ‹‡ —‹Œ‡ ‹ ’‘Ž•‹‡ ‹‹…Œƒ–›™›ǡ –×”‡ œ‹‡”œƒÏ›„›†‘•–™‘”œ‡‹ƒ”‡ƒŽ›…Š™ƒǦ ”—×™’‘Ž‹–›…œ›…Š†‘”‘œ•œ‡”œ‡‹ƒ ƒ™•…Š×†Ǥ–›™›‹ƒ”œ‡‹‡…›‹‡ œ”‘„‹¦‹…œ‡‰‘ǡ…‘ƒ”ƒœ‹Ï‘„›‹…Š”‡Žƒ…Œ‡ œ‘•Œ¦ǡƒ †ƒŒ‡™›”ƒĀ‹‡†‘œ”‘œ—‹‡Ǧ ‹ƒǡ‹ĂŒ‡•––‘Œ‡Œ‘„•œƒ”™’Ï›™×™ȋ™ƒ”Ǧ –‘ ’”œ›’‘‹‡© ™›’‘™‹‡†Ā œ ʹͳ ƒ”Ǧ …ƒ ʹͲͲͻ ”Ǥ ‹‡”‰‹‡Œƒ Oƒ™”‘™ƒǡ ‹‹•–”ƒ •’”ƒ™ œƒ‰”ƒ‹…œ›…Š ǡ –×”› •”›–›Ǧ ‘™ƒÏǷdzŒƒ‘’”ׄ¸„—†‘™ƒ‹ƒ’”œ‡œ ”—•‡Ž¸•–”‡ˆ›™’Ï›™×™ƒ™•…Š‘†œ‹‡ȌǤ ƒŽ‹–› 䔑†ƒ –—†‹×™ •…Š‘†‹…Šǡ —•–›ƒ‘–‘™•ƒǡ’‘†”‡äŽƒǡ‹ĂǷ‹‡Ǧ …›™’”œ›•œÏ‘ä…‹‹‡…Š…¦œ‹ƒ›‹•–‘–› ”‡Žƒ…Œ‹’‘Ž‹–›…œ›…ŠœŒ‡Œ™•…Š‘†‹‹ •¦•‹ƒ†ƒ‹ Ȃ ”ƒ‹¦ǡ ‘φƒ™‹¦ǡ ‹ƒÏ‘Ǧ ”—•‹¦ǡ”‡‹¦ǡœ‡”„‡Œ†Ăƒ‡‹”—œŒ¦Ǥ ¦ œƒ —–”œ›ƒ‹‡ •–ƒ–—• “—‘ǡ ™ –×Ǧ ”› Œ‡•– …œ¸ä…‹¦ —”‘’‡Œ•‹‡Œ ‘Ž‹Ǧ –›‹ ¦•‹‡†œ–™ƒ ‹ ‹‡ ™’Ï›™ƒ ƒ‹ ’‘œ›Ǧ –›™‹‡ ƒ ’‡”•’‡–›™¸ ƒ…‡•Œ‹ †‘ ”ƒŒ×™’ƒ”–‡”•‹…Šǡƒ‹‡‰ƒ–›™‹‡ƒ ”‡Žƒ…Œ‡œ‘•Œ¦Ǥ–‡‰‘™œ‰Ž¸†—‹‡Ǧ …›„¸†¦™’”œ›•œÏ‘ä…‹”ƒ…œ‡Œ•’”œ‡…‹™‹ƒ© •‹¸œ™‹¸•œ‡‹—䔑†×™ƒ”‘œ™×Œǡ ‘‰”ƒ‹…œƒ© ”‘œ™×Œ †‹ƒŽ‘‰×™ ™‹œ‘™›…Š ‘”ƒœ‹‰‘”‘™ƒ©™•’×ϒ”ƒ…¸™‹‡Ž‘•–”‘Ǧ ¦™”ƒƒ…ŠdzͻǤ‹‡…›’”‡ˆ‡”—Œ¦–‡Ă ”‡Žƒ…Œ‡†™—•–”‘‡œ’ƒÑ•–™ƒ‹‘„Œ¸–›Ǧ ‹Ƿƒ”–‡”•–™‡•…Š‘†‹dzǤŽƒ–‡‰‘ ‹‡‘ЃŽ‹…œ›©ƒ™•’ƒ”…‹‡œ‹…Š•–”‘Ǧ ›†ŽƒƐ‡‰‘’”‘Œ‡–—ǡ–×”›•’‘–ƒÏ„› •‹¸œ‹‡…Š¸…‹¦‘•Œ‹Ǥ ƒœƒ—™ƒĂƒ Ǥ‘–Ǧ ‘™•ƒǷ •–‘‹ƒ•–ƒ‘™‹•—ǡÇ ‹‡‘Çœƒ–ƒ‰‘‹œ‘™ƒ©‘•Œ‹‹œƒ‰”‘Ǧ œ‹© ”‘œ™‹Œƒ‹— •–”ƒ–‡‰‹…œ‡‰‘ ’ƒ”–‡”Ǧ •–™ƒ —‹Œ‘Ǧ”‘•›Œ•‹‡‰‘ǡ –×”‡ Œ‡•– †Žƒ ‹‡‹‡…’”‹‘”›–‡–‡Ǥ ƒ†ƒŽ‹‡”—Œ‡ •‹¸œƒ•ƒ†¦Russia firstdzͳͲǤ ‡œ •‹Ž‡‰‘ ™•’ƒ”…‹ƒ œ‡ •–”‘› ‹‡‹‡… ‹‡ ‘†‹‡•‹‡ œƒ…œ¦…›…Š •—…‡•×™Ǥ ‘„”› ’”œ›Ïƒ†‡ ’‘ŽǦ •‹‡Œ „‡œ”ƒ†‘ä…‹ ™‘„‡… Ƿƒ”–‡”•–™ƒ •…Š‘†‹‡‰‘dz Œ‡•– ‹‡ˆ‘”ƒŽ› •œ…œ›– ǡ–×”›‘†„›Ï•‹¸ʹͶƒŒƒʹͲͳͲ”Ǥ™‘Ǧ ’‘…‹‡œ‹‹…Œƒ–›™›‘Ž•‹‹ ‹•œ’ƒ‹‹Ǥ‹‡ ’”œ›‹×•Ï‘Ɛ›…Š‘”‡–›…Š—•–ƒǦ Ž‡ÑǤ‡™›‘’–›‹œ‡ƒ’ƒ™ƒŒ¦–‘Ǧ …œ¦…‡•‹¸‡‰‘…Œƒ…Œ‡™•’”ƒ™‹‡’‘™•–ƒǦ ‹ƒ ’‘‰Ï¸„‹‘›…Š •–”‡ˆ ™‘Ž‡‰‘ Šƒ†Ž— œ”ƒ‹¦‹‘φƒ™‹¦ǡ–×”‡™’”œ›•œÏ‘Ǧ 䅋ƒŒ¦–‡Ă‘„Œ¦©’ƒÑ•–™ƒƒ—ƒœ—Ǥ ƒ”–›‘†‘–‘™ƒ‹ƒ™›†ƒ”œ‡‹‡ǡ ™•ƒœ—Œ¦…›ƒ–‘ǡ‹Ă’‘Œƒ™‹ƒ•‹¸’‡™ƒ ™•’׎‘–ƒ ‹–‡”‡•×™ ™ä”׆ ™‹¸•œ‘ä…‹ ’ƒÑ•–™‘„Œ¸–›…Šǡ„›Ïƒ’‡Ž’”œ‡™‘†Ǧ ‹…œ¦…›…Š ’ƒ”Žƒ‡–×™ ”‡‹‹ǡ œ‡”Ǧ „‡Œ†Ăƒ—ǡ”—œŒ‹ǡ‘φƒ™‹‹‹”ƒ‹›†‘ ǡ ƒ„› †‘ ’”ƒ… ™ ”ƒƒ…Š –™‘”œ¦…‡‰‘ •‹¸ œ‰”‘ƒ†œ‡‹ƒ ’ƒ”Žƒ‡–ƒ”‡‰‘ —Ǧ ”‘‡•– ȋƒŒ¦…›…Š „›© ˆ‘”¦ ’‘Ž‹–›…œ‡Œ ’Žƒ–ˆ‘”›™•’×ϒ”ƒ…›ƒ”Žƒ‡–——”‘Ǧ ’‡Œ•‹‡‰‘ œ ’ƒ”Žƒ‡–ƒ‹ ’ƒÑ•–™ ‘„Œ¸Ǧ

ͻ Ǥ‘–‘™•ƒǡNiemcy wobec Partnerstwa

Wschodniegoǡ Š––’ǣȀȀ™™™Ǥ‘•™Ǥ™ƒ™Ǥ’ŽȀ’ŽȀ’—„Ž‹Ǧ

ƒ…Œ‡Ȁ‘‡–ƒ”œ‡Ǧ‘•™ȀʹͲͳͲǦͲ͸ǦͳͺȀ‹‡…›Ǧ™‘Ǧ „‡…Ǧ’ƒ”–‡”•–™ƒǦ™•…Š‘†‹‡‰‘ǡȋͳͻǤͳͳǤʹͲͳͲȌǤ

(9)

–›…ŠȌ†‘’—ä…‹©ƒ”×™›…Š’”ƒ™ƒ…Š †‡Ž‡‰ƒ…Œ¸„‹ƒÏ‘”—•¦Ǥ ƒ”†œ‘ ‘•Ïƒ„‹Ïƒ ƒ•œ¦ ’‘œ›…Œ¸ ™‘Ǧ „‡…”ƒŒ×™‘„Œ¸–›…Šƒ–ƒ•–”‘ˆƒ•‘Ǧ Ž‡Ñ•ƒ ‹ ˆƒ– ‹‡ ’”œ›Œ¸…‹ƒ ’”œ‡œ ’‘Ž•¦ •–”‘¸œƒ•ƒ†›•›‡–”‹‹™’”‘™ƒ†œ‘› †‘…Š‘†œ‡‹—™–‡Œ•’”ƒ™‹‡ǤŽƒ’ƒÑ•–™ –›…Š •›‰ƒÏǡ ‹Ă ‘Ž•ƒ ‹‡ ’‘–”ƒϐ‹ •—Ǧ –‡…œ‹‡ œƒ„‹‡‰ƒ© ‘ •™‘Œ‡ ‹–‡”‡•› ‹ ‹‡ Œ‡•– ™ •–ƒ‹‡ œƒ’‡™‹© „‡œ’‹‡…œ‡Ñ•–™ƒ •™‘‹ ‡Ž‹–‘ǡ Œ‡•– ‘†„‹‡”ƒ› Œƒ‘ œƒ ‹‡Œ•œ‡Œ ƒ•œ‡Œ ™‹ƒ”›‰‘†‘ä…‹ Œƒ‘ •—–‡…œ‡‰‘ ’ƒ”–‡”ƒ ”‡’”‡œ‡–—Œ¦…‡Ǧ ‰‘‹…Š‹–‡”‡•›™‹™•’‹‡”ƒŒ¦…‡‰‘‹…Š ™‰‡‘’‘Ž‹–›…œ‡Œ‰”œ‡œ Ǥ

Czy wybór Wiktora Janukowycza nie postawiÏ polskiej dyplomacji w doä© dziwnej sytuacji, przecieĂ przez ostat-nie lata jednoznaczostat-nie popieraliämy ärodowiska (od dÏuĂszego czasu we-wn¸trznie podzielone) „PomaraÑczo-wej rewolucji”, a zwyci¸ĂyÏ Janukowycz nie ciesz¦cy si¸ sympati¦ w Polsce? –› ‘–‡ä…‹‡ ™ƒ”–‘ ’‘™”×…‹© †‘ ‰Ï‘䐇Œ ’—„Ž‹ƒ…Œ‹ ȋƒ—–‘”•–™ƒ ‹‹Ǧ •–”ƒ •’”ƒ™ œƒ‰”ƒ‹…œ›…Š ǡ ƒ†ƒ ‹Ǧ ‘”•‹‡‰‘Ȍǡ –×”ƒ —ƒœƒÏƒ •‹¸ ™ ʹͲͲͻ ”Ǥ ™ Ƿƒœ‡…‹‡ ›„‘”…œ‡Œdz ™ ’”œ‡††œ‹‡Ñ —”‘…œ›•–‘ä…‹ œ™‹¦œƒ›…Š œ ͹ͲǤ ”‘…œ‹…¦ ™›„—…Š— ™‘Œ›䙋ƒ–‘™‡ŒͳͳǤ ƒ•–™‹‡”Ǧ †œƒÏ†”œ‡Œ‘™ƒǣǷ›Ï–‘ƒ”–›—ÏǦƒǦ ‹ˆ‡•–ƒ’‹•ƒ›•’‡…ŒƒŽ‹‡ƒ’”œ›™‹–ƒ‹‡ Œ‡†‡‰‘œ‰‘ä…‹•’‘–ƒ‹ƒƒ‡•–‡”’Žƒ–Ǧ –‡Ȃ’”‡‹‡”ƒ󆋏‹”ƒ—–‹ƒdzͳʹǤ–‡Ǧ 䅋‡–›ƒ‹”ƒœ—‹‡œ‘•–ƒÏƒ™›‹‡‹‘Ǧ

ͳͳ Min. Sikorski dla „Gazety”: 1 wrzeänia

– lekcja historiiǡ Š––’ǣȀȀ™›„‘”…œƒǤ’ŽȀͳǡ͹͸ͺͶʹǡ

͸ͻ͹ͺͲͻͺǡ‹̴‹‘”•‹̴†Žƒ̴ƒœ‡–›̴ͳ̴™”œ‡•‹ƒ̴ Ž‡…Œƒ̴Š‹•–‘”‹‹ǤŠ–ŽǡȋͳͻǤͳͳǤʹͲͳͲȌǤ

ͳʹ Ǥ‘™ƒǡPolska polityka wschodnia:

hi-storyczne inspiracje i wspóÏczesne dylematyǡȏ™ǣȐ

Š––’ǣȀȀ™™™Ǥ‘’Ǥ‘”‰Ǥ’ŽȀƒ”–›—ŽǤ’Š’ǫƒ”–›—Žα ͳͺǡȋͳͻǤͳͳǤʹͲͳͲȌǤ ƒ ”ƒ‹ƒǡ ‹–™ƒ …œ› ‹ƒÏ‘”—äǤ ‘•–ƒÏ‘ –‘ Œ‡†‘œƒ…œ‹‡ ‘†…œ›–ƒ‡ ™ •–‘Ž‹…ƒ…Š –›…Š’ƒÑ•–™Œƒ‘œƒ’‘™‹‡†Ā”ƒ†›ƒŽ‡‰‘ œ™”‘–—™’‘Ž‹–›…‡™•…Š‘†‹‡Œ‘Ž•‹Ǥ›Ï –‘…œ›–‡Ž›•›‰ƒÏ‘ƒ•œ›™›…‘ˆƒ‹—•‹¸ œƒ–›™‡Œ’‘Ž‹–›‹™–›”‡‰‹‘‹‡‹•—Ǧ ’‹‡‹—•‹¸ƒˆ—…Œ‘‘™ƒ‹—™”ƒƒ…Š Ǥ —”ƒ•–ƒÏƒ™–›‘–‡ä…‹‡Œƒ‘Œ‡Ǧ †››ƒ•œ•–”ƒ–‡‰‹…œ›’ƒ”–‡”ƒ™•…Š‘Ǧ †œ‹‡Ǥ •›–—ƒ…Œ‹ ‰†› ‘•Œƒ ‘•‡™‡–Ǧ ‹‡ ‹ •›•–‡ƒ–›…œ‹‡ ‘†„—†‘™—Œ‡ •™‘Œ¦ ’”œ‡•–”œ‡Ñ ‰‡‘’‘Ž‹–›…œ¦ ƒ œƒ…Š‘†œ‹‡ǡ ‹‘”•‹ ‘‰Ï‘•‹Ï ™ ƒ”–›—Ž‡ Ƿϐ‹ƒ•‘ ’‘Ž‹Ǧ –›‹•ˆ‡”™’Ï›™×™dzͳ͵Ǥƒ”ƒ†‘•ƒŽ‹‡–‡•– –‡œƒ’‘™‹ƒ†ƒÏ‹Ž…œ¦…¦œ‰‘†¸‘Ž•‹ƒ ™‡Œä…‹‡”ƒ‹›™”‘•›Œ•¦•–”‡ˆ¸™’Ï›Ǧ ™×™Ǥ‹‹•–‡”‹‘”•‹•–™‹‡”†œ‹Ï–‡Ăǡ‹Ă Ƿǥ™Ïƒä…‹™‡Œ ‘†’‘™‹‡†œ‹ ƒ †›Ž‡ƒ–› ‰‡‘•–”ƒ–‡‰‹…œ‡ ‹ –‘Ă•ƒ‘ä…‹‘™‡ ‘Ž•‹ ‹‡‘ˆ‡”—Œ¦Œƒ‰‹‡ŽŽ‘Ñ•‹‡ƒ„‹…Œ‡‘…ƒ”Ǧ •–™‘™‡dzͳͶǤ ”œ‡œ ǷŒƒ‰‹‡ŽŽ‘Ñ•‹‡ ƒ„‹…Œ‡dz ƒ—–‘”–‡‰‘ƒ‹ˆ‡•–—”‘œ—‹ƒÏ™‹•–‘…‹‡ ƒ–›™¦ ’‘Ž•¦ ’‘Ž‹–›¸ ƒ ™•…Š‘†œ‹‡ǡ ™–›‰Ï‘™‹‡™‘„‡…”ƒ‹›Ǥœ‡ˆ’‘ŽǦ •‹‡Œ †›’Ž‘ƒ…Œ‹ǡ ™ œƒ•ƒ†‹…œ› ’”œ‡Ǧ •Ïƒ‹—ƒ”–›—Ï—ǡ•–™‹‡”†œ‹ÏǣǷ„‡…‡„‡œǦ ’‹‡…œ‡Ñ•–™‘ ‘Ž•‹ ‘’‹‡”ƒ› ƒ †™×…Š ϐ‹Žƒ”ƒ…ŠǤŒ‡†‡Œ•–”‘›Œ‡•––‘•›•–‡•‘Ǧ Œ—•œ›‹™•’×φœ‹ƒÏƒ‹ƒ‘’ƒ”–›ƒ‹–‡‰”ƒǦ …Œ‹‡—”‘’‡Œ•‹‡Œ‹‡—”‘ƒ–Žƒ–›…‹‡ŒǤ†”—Ǧ ‰‹‡Œ •–”‘› Œ‡•– –‘ ’”‘…‡• ‘†‡”‹œƒ…Œ‹ ƒ•œ‡‰‘ ”ƒŒ—ǡ —‹‡”—‘™ƒ› ƒ œ„—Ǧ †‘™ƒ‹‡ ‘™‘…œ‡•‡‰‘ ‹ †‡‘”ƒ–›…œǦ ‡‰‘’ƒÑ•–™ƒƒ”‘†‘™‡‰‘dzͳͷǤ”œ›…œ› ȂŒƒœƒœƒ…œ›ÏȂ’”œ›‹‘–‹ƒǮƒ”‘†‘Ǧ ™›ǯ—Ă›Ï‹‡™œƒ…œ‡‹—‡–‹…œ›ǡŽ‡…œ ’‘Ž‹–›…œ›ǡ‘„›™ƒ–‡Ž•‹ͳ͸Ǥ ‡ ’‘Ž‹–›…œ› ƒ‹ˆ‡•– •œ‡ˆƒ ’‘ŽǦ •‹‡‰‘ ”‡•‘”–— •’”ƒ™ œƒ‰”ƒ‹…œ›…Š •‹‡”‘™ƒ›†‘‘•Œ‹ǡŒ‡•–Œ‡†›‹‡‘•‡Ǧ

ͳ͵ Min. Sikorski dla „Gazety”: 1 wrzeänia… ͳͶ „‹†‡Ǥ

ͳͷ „‹†‡Ǥ ͳ͸ „‹†‡Ǥ

(10)

™‡…Œ¦ œƒ•ƒ†‹…œ‡‰‘ œ™”‘–— ™ ’”›Ǧ …›’‹ƒ…Š ’‘Ž•‹‡Œ ’‘Ž‹–›‹ ™•…Š‘†‹‡Œ Œƒ‹ †‘‘ƒÏ ”œ¦† ǦǤ ‘”’‡†‘™ƒǦ ‹‡ ’‘Ž‹–›‹ œƒ‰”ƒ‹…œ‡Œǡ ’”‘™ƒ†œ‘‡Œ ’”œ‡œ ‘„ל ’”‡œ›†‡–ƒ ‡…Šƒ ƒ…œ›ÑǦ •‹‡‰‘ǡ „›Ï‘ ‘•‡™‡…Œ¦ ‘†•–¦’‹‡‹ƒ ’”œ‡œ ‰ƒ„‹‡– ‘ƒŽ†ƒ —•ƒ œ ”‡ƒŽ‹œ‘Ǧ ™ƒ‡Œ†‘–¦†‘†ͳͻͺͻ”Ǥ™•…Š‘†‹‡Œ•–”ƒǦ –‡‰‹‹Ǥ —Ă™”×–…‡’‘™›„‘”ƒ…Š™ʹͲͲ͹”Ǥ ’‘Ž•‹”œ¦†™›•ÏƒÏ™‹‡Ž‡•›‰ƒÏי™‹‡Ǧ ”——‘•Œ‹‘–›ǡ‹Ăœƒ…œ›ƒ‘‰”ƒ‹…œƒ© •™‡œƒƒ‰ƒĂ‘™ƒ‹‡ƒ”ƒ‹‹‡Ǥ›Ï‘–‘ •œ…œ‡‰×Ž‹‡ ™‹†‘…œ‡ ’‘†…œƒ• •œƒ–ƒǦ × ‡‡”‰‡–›…œ‡‰‘ œ‡ •–”‘› ‘•Œ‹ ™‘Ǧ „‡…”œ¦†— —Ž‹‹‹‘•œ‡‘Ǥ ƒœƒ—™ƒĂƒ Ǥ ‘™ƒǣ Ƿ™‘‹•–› ’‘†•—‘™ƒ‹‡ –‡Œ –‡†‡…Œ‹ „›Ï‘ ’‘–”ƒ–‘™ƒ‹‡ ”ƒǦ ‹› ȋƒŽ‡ ”×™‹‡Ă ’ƒÑ•–™ „ƒÏ–›…‹…ŠȌ ƒ •œ–ƒ†ƒ”‘™›…Š †Žƒ ’‘Ž‹–›‹ —”‘…œ›Ǧ •–‘ä…‹ƒ…Š ͳ ™”œ‡ä‹ƒ ƒ ‡•–‡”’Žƒ––‡Ǥ ‡†›› †‘•–”œ‡‰ƒ› ’”œ‡œ ‰‘•’‘†ƒǦ ”œ› ‰‘ä…‹‡ œ‡ ™•…Š‘†— ’‘œ‘•–ƒÏ ’”‡Ǧ ‹‡”—–‹Ǥ”‡‹‡”›‘•œ‡‘œ†‘σσ –¸—™ƒ‰¸œ™”×…‹©ƒ•‹‡„‹‡‹ƒ”ƒ‹¸ ™–‡†›†‘’‹‡”‘ǡ‹‡†›‘䙋ƒ†…œ›Ïƒǡǐ‹‡ •’‘–ƒ•‹¸œ‘ƒŽ†‡—•‹‡ǡ„‘—•‹ Ž‡…‹‡©†‘ǥ‹„‹‹Ǥ‡ƒ…Œƒ„›Ïƒƒ†‡™ƒ–ƒ †‘‹‡Œ•…ƒǡŒƒ‹‡”ƒ‹ƒœƒŒ¸Ïƒ™’‘Ž‹–›Ǧ …‡’‘Ž•‹‡‰‘”œ¦†—dzͳ͹Ǥ ‘‰†ƒ •ƒ†…œ—ǡ …œÏ‘™‹‡ ‹•–›Ǧ –—…Œƒ™”‡Žƒ…Œƒ…Š’‘Ž•‘Ǧ—”ƒ‹Ñ•‹…Šǡ–ƒ •‘‡–‘™ƒÏ …‹¦‰ –›…Š ™›†ƒ”œ‡Ñǣ Ƿ† ‘†œ›•ƒ‹ƒ ‹‡’‘†Ž‡‰Ï‘ä…‹ ‹‡’‹•ƒ› ƒ‘‡’‘Ž•‹‡Œ”ƒ…Œ‹•–ƒ—„›Ïƒœƒ•ƒǦ †ƒǡǍ”ƒ‹ƒŒ‡•–ƒ’‹‡”™•œ›’Žƒ‹‡Ǥ ƒ„›Ï‘œƒƒÏ¸•›ǡœƒ™ƒä‹‡™•‹‡‰‘ ‹–ƒ•‹¸œƒ’‘™‹ƒ†ƒÏ‘œƒ’”‡œ›†‡–ƒ‡Ǧ …Šƒƒ…œ›Ñ•‹‡‰‘ǤŽ‡’”œ›•œ‡†Ï†‘™ÏƒǦ †œ› ’”‡‹‡” —• ‹ Ž‡‘›äŽ‹‡ ‘„ƒŽ‹Ï –‡ˆ—†ƒ‡–Ǥƒ”ƒœ’‘™›„‘”ƒ…Š…œ‡Ǧ ƒ‘™‹Œ‘™‹‡ƒŒ‡‰‘’”œ›Œƒœ†ǤŽ‡‘ ‘„”ƒÏ ‹¦ †”‘‰¸ǡ ƒŒ’‹‡”™ ’‘Œ‡…ŠƒÏ ƒ

ͳ͹ Ǥ‘™ƒǡPolska polityka wschodnia…

ƒ…Š×†ǡƒ’‘–‡ƒϑ™ƒ…Œ¸Ǥ ‡†‘…œ‡Ǧ 䐋‡œƒ…œ¸Ïƒ•‹¸Ž¸•ƒƒ•–¸’•–™™•–¦Ǧ ’‹‡‹ƒ ‘Ž•‹ †‘ •–”‡ˆ› …Š‡‰‡Ǥ ȋǥȌ –‘•—‹ ’‘Ž•‘Ǧ—”ƒ‹Ñ•‹‡ •¦ œ”—Œ‘Ǧ ™ƒ‡ǡ„›©‘Ç’‘Œƒ‹ä…œƒ•‹‡œ‘•–ƒǦ ¦ ‘†„—†‘™ƒ‡ǡ ƒŽ‡ ƒ ’‡™‘ Œ—Ă ‹‡ „¸†¦–ƒ‹‡Œƒ†‘–¦†Ǥ‹‡•–‡–›ǡœƒ„”ƒÏ‘ ™‘Ž•…‡Ž—†œ‹œ†‘䙋ƒ†…œ‡‹‡‹…ŠƒǦ ”›œ¦ǡ–×”¦‹‡‰†›ä‹ƒÏ›–ƒ‹‡’‘•–ƒǦ …‹‡ǡŒƒ ‡”œ›‹‡†”‘›…ǡ’‘Ž•‹’ƒ’‹‡Ă…œ› ‡…ŠƒÏ¸•ƒǡƒƒ™‡–™•’‘‹ƒ›‡•Ǧ ’”‡œ›†‡–™ƒä‹‡™•‹Ǥ׉Ï–‡ƒ—–‘Ǧ ”›–‡–—”ƒ–‘™ƒ©σ†›•Ïƒ™ƒ”–‘•œ‡™•‹ǡ ƒŽ‡™†ƒÏ•‹¸™’ƒ”–›Œ‡•’‘”›‹‹‘™‘ŽǦ ‹‡œƒ‹‡‹Ï†ƒ™›•ƒ”„ƒ‰”‘•œ‡Ǥ Œƒ ‘‰‹ä”œ‡Ï’‹‡”™•œ›’”‡œ›†‡–‹‡’‘†Ǧ Ž‡‰Ï‡Œ”ƒ‹›‡‘‹†”ƒ™…œ—ǡǮƒ› –‘ǡ…‘ƒ›ǯǡ…œ›Ž‹‹…Ǥ”›œ›•ǡ–×”›’‘Ǧ ™•–ƒÏ™•–‘•—ƒ…Š’‘Ž•‘Ǧ—”ƒ‹Ñ•‹…Šǡ ƒ„”ƒÏ–ƒ‹…Š”‘œ‹ƒ”×™ǡÇ™¦–’‹¸ǡƒ„› †œ‹•‹‡Œ•œ›•œ‡ˆ”œ¦†—’‘Ž•‹‡‰‘„›Ï™•–ƒǦ ‹‡‰‘œƒĂ‡‰ƒ©Ǥ‘Ç–‡‰‘†‘‘ƒ©–›ŽǦ ‘ ’‘Ž‹–› œ †Ï—Ă•œ› ‹ •œ‡”•œ› ’‘Ž‹Ǧ –›…œ› †‘䙋ƒ†…œ‡‹‡dzͳͺǤ ‘ ™ƒĂƒ ™›’‘™‹‡†Ā „‘ ’‘ƒœ—Œ‡ǡ ‹Ă ’›–ƒ‹‡ ’‘Ǧ ‹Œƒ Ž—…œ‘™› ’”‘„Ž‡ Ȃ †Žƒ…œ‡‰‘ ‘ŽǦ •ƒ‘††ƒÏƒ’‘Ž‡‘•Œ‹™’ƒÑ•–™‹‡ǡ–×”‡ •–ƒ‘™‹Ž—…œ‘™›‡Ž‡‡–ƒ•œ‡‰‘„‡œǦ ’‹‡…œ‡Ñ•–™ƒǤ ƒ’‘™‹‡†œ‹ƒÏ•™‡‰‘…œƒǦ •—Ǥ”œ‡œ‹Ñ•‹•—™‡”‡ƒ”ƒ‹ƒŒ‡•– ™ƒĂ‹‡Œ•œ› ‰™ƒ”ƒ–‡ „‡œ’‹‡…œ‡ÑǦ •–™ƒ†Žƒ‘Ž•‹‘†ƒ•œ‡‰‘—†œ‹ƒÏ—™ ‹Ǥ ‡”œ›‹‡†”‘›…™ͳͻͻ͸”Ǥ•–™‹‡”Ǧ †œ‹ÏǣǷ‹‡’‘†Ž‡‰Ï‘䩐ƒ•œ›…Š™•…Š‘†‹…Š •¦•‹ƒ†×™Œ‡•–”×™‹‡™ƒĂƒŒƒdzͳͻǤ œ‹ƒÏƒ‹ƒ”œ¦†—Ǥ—•ƒ™‘„‡…”ƒ‹› •¦ƒŒ™‹¸•œ›„ϸ†‡™’‘Ž•‹‡Œ’‘Ž‹Ǧ –›…‡™•…Š‘†‹‡ŒǤ–”ƒ–›Œƒ‹‡’‘‹‡äŽ‹ä› ™–‡Œ‹‡”œ‡•¦™†—Ă›•–‘’‹—‹‡‘†

ͳͺ Ǥ •ƒ†…œ—ǡ Jak Donald Tusk

prze-graÏ Ukrain¸ǡ Ǥǡ Š––’ǣȀȀ™™™Ǥ”’Ǥ’ŽȀƒ”–›—Ǧ

ŽȀͺ͹ͺͶͺǤŠ–ŽǡȋʹͷǤͳͳǤʹͲͳͲȌǤ

ͳͻ Ǥ ‹‡†”‘›…ǡ Notatki Redaktoraǡ —Ž–—”ƒ

(11)

‘†”‘„‹‡‹ƒǤƒ”ƒ†›ƒŽƒœ‹ƒƒ’‘†‡ŒǦ 䅋ƒ†‘”ƒ‹›ƒ•–¦’‹Ïƒœƒ‹Ǥ ƒ—Ǧ ‘™›…œ†‘•œ‡†Ï†‘™Ïƒ†œ›Ǥ ‘…‡’…Œƒ †™×…Š ϐ‹Žƒ”×™ „‡œ’‹‡Ǧ …œ‡Ñ•–™ƒǡ’”œ‡†•–ƒ™‹‘ƒ™‘ƒ™‹ƒǦ › ’‘™›Ă‡Œ ƒ‹ˆ‡ä…‹‡ Ǥ ‹‘”•‹‡‰‘ Œ‡•–‹‡”ƒ…Œ‘ƒŽƒǤ‘䙋ƒ†…œ‡‹‡Š‹•–‘Ǧ ”›…œ‡—…œ›ǡ‹Ă‹‡ƒ‹‡œ‹‡›…Š‰™ƒǦ ”ƒ…Œ‹ „‡œ’‹‡…œ‡Ñ•–™ƒǤ ‘Ç œ‘Ǧ •–ƒ©™›’…Š‹¸–‡œ—”‘’›ǡ†‘…œ‡‰‘†¦Ă› ‘•Œƒ‹‹‡…›ǡ‹ƒ‘Ç’”œ‡•œ–ƒÏ…‹© •‹¸™—Ïƒ†œ†‘‹—Œ¦…¦’‘œ›…Œ¦ ”ƒǦ …Œ‹‹‹‡‹‡…™•’ƒ”–›…Šƒ•–”ƒ–‡‰‹…œ› •‘Œ—•œ—œ‘•Œ¦Ž—„–‡Ă—Ž‡…”‘œ’ƒ†‘™‹œ‡ ™œ‰Ž¸†—ƒ™œ”‘•–™‡™¸–”œ›…Šƒ–ƒǦ ‰‘‹œ×™Ǥ –ƒ‹•Ïƒ™ ‹‡Ž‡Ñ •–™‹‡”†œƒǣ Ƿ”‘„Ž‡–™‹Œ‡†ƒ™–›ǡÇœ…Š™‹Ǧ Ž¦ ™‡Œä…‹ƒ †‘ ‹ †‘ ‹‹ —”‘’‡ŒǦ •‹‡Œ‘Ž•ƒœƒ…œ¸Ïƒœƒ…Š‘™›™ƒ©•‹¸–ƒǡ Œƒ‰†›„›Š‹•–‘”‹ƒ•‹¸•‘Ñ…œ›Ïƒǡƒ•–”—Ǧ –—”›–‡„›Ï›„›–ƒ‹‹‡–›Ž‡™‹‡…œ›‹ǡ ƒŽ‡ ‹ ‹‡œ‹‡›‹Ǥ ›…œƒ•‡ ™›†ƒǦ ”œ‡‹ƒ‹‹‘›…Š’‹¸…‹—Žƒ–†‘™‹‘†Ï›ǡÇ –ƒ‹‡Œ‡•–ǡƒ™‹‡Ž‡’”œ‡ƒ™‹ƒœƒ–›ǡÇ ‘Ž‡Œ‡ ’‹¸…‹‘Ž‡…‹‡ †‘•–ƒ”…œ› ƒ Œ‡•œǦ …œ‡ „ƒ”†œ‹‡Œ ™›”ƒœ‹•–›…Š †‘™‘†×™ ƒ ’‘’ƒ”…‹‡–‡Œ–‡œ›dzʹͲǤ–‡Œ‰‡‘’‘Ž‹–›…œ‡Œ ‰”œ‡‘•Œƒǡƒ„›•–ƒ©•‹¸•‹Žƒǡ’‘–”œ‡„—Ǧ Œ‡œ™ƒ•ƒŽ‹œ‘™ƒ‡Œ”ƒ‹›Ǥ¦Ă›†‘–‡‰‘ ‘•‡™‡–‹‡Ǥ Ž‡ ƒ™‡– ƒ—‘™›…œ œƒ‹–‡”‡•‘™ƒ› Œ‡•– ™ ‹‡’‘†Ž‡‰Ï‘ä…‹ •™‡‰‘’ƒÑ•–™ƒǤ‘™‹‹ä›–‘†‘•–”œ‡Ǧ ‰ƒ©‹™•’‹‡”ƒ©ƒ„‹…Œ‡ƒ”‘†‘™‡”ƒǦ ‹›ǡƒ‹‡™•’‹‡”ƒ©•–”ƒ–‡‰‹…œ‡‹–‡”‡•› ‘•Œ‹Ǥ ‡•––‘‹‡†‘’—•œ…œƒŽ‡Ǥ ƒ•ƒ†‹…œ›’”‘„Ž‡’‘Ž•‹‡Œ’‘Ž‹–›Ǧ ‹œƒ‰”ƒ‹…œ‡Œ—Œƒ™‹Ï•‹¸™…ƒÏ‡Œ•™‘Œ‡Œ ™›”ƒœ‹•–‘ä…‹ ™Ïƒä‹‡ ™ ’”œ›’ƒ†— ƒǦ

ʹͲ Ǥ‹‡Ž‡ÑǡPolska mi¸dzy Niemcami a

Ro-sj¦ – determinizm czy pluralizm geopolitycznyǡ

ȏ™ǣȐ Polityka zagraniczna Polski po wst¦pieniu

do NATO i do Unii Europejskiej. Problemy toĂsa-moäci i adaptacjiǡ–ƒ‹•Ïƒ™‹‡Ž‡Ñȋ”‡†Ǥƒ—‘Ǧ ™ƒȌǡƒ”•œƒ™ƒʹͲͳͲǡ•Ǥʹ͹ͷǤ •œ‡Œ ’‘Ž‹–›‹ ™•…Š‘†‹‡ŒǤ œ¸ä© ƒ•œ›…Š ‡Ž‹– ’‘Ž‹–›…œ›…Š œ†‡…›†‘™ƒ‹‡ ‹‡ ”‘œǦ ”×Ћƒ …‡Ž×™ ‘† ƒ”œ¸†œ‹ ‹…Š ”‡ƒŽ‹œƒ…Œ‹Ǥ Ǥ‹‡Ž‡Ñƒœƒ•ƒ†‹…œ¦”ƒ…Œ¸‰†›œ™”ƒ…ƒ —™ƒ‰¸ƒƒ•œ¦‘‰”‘¦„‹‡”‘ä©™™›Ǧ œƒ…œƒ‹— •–”ƒ–‡‰‹…œ›…Š ‹‡”—×™ †œ‹ƒÏƒ‹ƒǤ œ‡…œ ™ –›ǡ ‹Ă œƒ”×™‘ ƒǦ •œƒ‘„‡…‘ä©™Œƒ‹‹‡‘‰¦ „›© –”ƒ–‘™ƒ‡ ™ ƒ–‡‰‘”‹ƒ…Š …‡Ž—Ǥ ¦ –‘ •—–‡…œ‡ 䔑†‹ œ™‹¸•œƒŒ¦…‡ ƒ•œ‡ „‡œ’‹‡…œ‡Ñ•–™‘‹™•’‹‡”ƒŒ¦…‡ƒ•™’”‘Ǧ …‡•‹‡ ‘†‡”‹œƒ…Œ‹Ǥ ƒ•ƒ†‹…œ› …‡Ž‡ Œ‡•–Œ‡†ƒ•—–‡…œ‡™›‘”œ›•–ƒ‹‡‹•–Ǧ ‹‡Œ¦…›…Š ™ƒ”—×™ †‘ ‘’–›ƒŽ‡‰‘ ”‘œ™‘Œ—’ƒÑ•–™ƒ‹•’‘χ…œ‡Ñ•–™ƒǡ†‘”‡Ǧ ƒŽ‹œƒ…Œ‹’‡™‡Œ™‹œŒ‹ǡ’Žƒ—’‘Ž‹–›…œ‡‰‘ ‹‰‘•’‘†ƒ”…œ‡‰‘Ǥͳͻ͸͸”Ǥ —Ž‹—•œ‹‡Ǧ ”‘•œ‡™•‹ ’‹•ƒÏ ƒ 󏃅Š Ƿ—Ž–—”›dzǣ Ƿ‘Žƒ…›’‘™‹‹’‘…œ—©•‹¸ƒ‘™‘Š‹Ǧ •–‘”›…œ›ƒ”‘†‡Ǥ‡™•œ›•–‹…Š‘„Ǧ …Š‘†ƒ…Š ‹Ž‡‹Œ›…Š –”—†‘ †‘’ƒ–”œ›© •‹¸”‡‡•ƒ•—‘Ž•‹Œƒ‘’ƒÑ•–™ƒŠ‹•–‘Ǧ ”›…œ‡‰‘Ǥ‹‡…œ‡†‡Žƒ‘™ƒ‹‡‘Ǯ‘ŽǦ •…‡™ƒŽ…œ¦…‡Œǯǡ‘‹‡’‘†Ž‡‰Ï‘ä…‹ǥ‹‡Œ‡•– ƒ‹Š‹•–‘”‹¦ǡƒ‹’‘Ž‹–›¦ǡƒ‹’”‘‰”ƒ‡Ǥ ‹•–‘”›…œ› ƒ”׆ —•‹ ‹‡© 䙋ƒ†‘Ǧ ‘ä©…‡Ž—‹†”׉†‘‘™‡‰‘…‡Ž—™‹‘†¦Ǧ …›…Šǡ ’‘‹‡™ƒĂ ’ƒÑ•–™‘ ‹‡ ‘Ç „›© –›Ž‘ ‘•‹‡†Ž‡ ‹‡•œƒ‹‘™› Ȃ …Š‘© ‹‡’‘†Ž‡‰Ï›‹†‡‘”ƒ–›…œ‹‡”œ¦†œ‘Ǧ ›Ǥ ƒÑ•–™‘ —•‹ „›© …œ›ä ™‹¸…‡ŒǤ –‡‰‘ Ǯ™‹‡…‡Œǯ ‹‡ —‹‡Ž‹ä› †‘–¦† ‘†Ǧ ƒŽ‡Ā©dzʹͳǤ ‹œ™‹¸•œƒƒ•œ‡„‡œ’‹‡Ǧ …œ‡Ñ•–™‘ǡ ƒŽ‡ ‹‡ ’”œ‡”‡äŽƒ œƒ‰”‘ÇÑǤ ‹–‹‡™‹‡Œƒ„¸†œ‹‡™›‰Ž¦†ƒÏƒ—”‘’ƒ œƒ͵ͲȂͷͲŽƒ–‹Œƒ„¸†œ‹‡™›‰Ž¦†ƒÏ‘„‡œǦ ’‹‡…œ‡Ñ•–™‘‰Ž‘„ƒŽ‡Ǥ‡Ž‡‘Ž•‹™‹Ǧ ƒ„›©‹‹ƒŽ‹œƒ…Œƒœƒ‰”‘ÇÑǡƒ‹‡„‡œǦ ‰”ƒ‹…œƒ™‹ƒ”ƒ™•–ƒ„‹Ž‘ä©‹Ǥ ƒ•œ‡™›…‘ˆƒ‹‡•‹¸œ”ƒ‹›ǡ”ƒ†›ƒŽ‡ ’‘‰‘”•œ‡‹‡•–‘•—×™œ‹–™¦‹‹›‹

ʹͳ Ǥ‹‡”‘•œ‡™•‹ǡFinaÏ klasycznej Europyǡ

(12)

’ƒÑ•–™ƒ‹ ƒ†„ƒÏ–›…‹‹ǡ Œ‡•– ’‘Ž‹–›¦ œ™‹¸•œƒ‹ƒǡƒ‹‡œ‹‡Œ•œƒ‹ƒ”›œ›ƒǤ ‘œ„ƒ™‹ƒ‹‡•‹¸ƒ–—–×™™–ƒ‹‡Œ‰”œ‡–‘ „”ƒ ”‡ƒŽ‹œ— ’‘Ž‹–›…œ‡‰‘ǡ –‘ ’”œ‡Œƒ™ ‹‡œ”‘œ—‹‡‹ƒ‹•–‘–›…Š‡…Šƒ‹œ×™ „‡œ’‹‡…œ‡Ñ•–™ƒ–‡‰‘”‡‰‹‘—䙋ƒ–ƒǤ — ™”ƒ…ƒ› †‘ ’‹‡”™•œ‡‰‘ ’›–ƒǦ ‹ƒǤ œ¸ä© ’‘Ž•‹…Š ‡Ž‹– …Š…‡ œƒ‡‰‘™ƒ© ‹•–‹‡‹‡ ‰‡‘’‘Ž‹–›‹Ǥ ™ƒĂƒǡ ‹Ă ‹‡ ‹•–Ǧ ‹‡Œ¦ œƒ•ƒ†‹…œ‡ •’”œ‡…œ‘ä…‹ •–”ƒ–‡Ǧ ‰‹…œ‡ ‹¸†œ› ‘Ž•¦ ƒ ‘•Œ¦Ǥ ”‘„Ž‡ ™ –›ǡ ‹Ă ‘•Œƒ ‹‡ ƒ œƒ‹ƒ”— œ”‡œ›Ǧ ‰‘™ƒ© œ‡ •™›…Š …‡Ž×™ •–”ƒ–‡‰‹…œ›…Š ‹‹‡…Š…‡’”œ›Œ¦©†‘™‹ƒ†‘‘ä…‹ǡ‹ĂƒǦ •–¦’‹Ïƒ䏋‡”©‰‡‘’‘Ž‹–›‹Ǥ

Jak powinna wygl¦da© polska polityka zagraniczna wzgl¸dem reĂymu A. Ou-kaszenki, czy wspieranie wewn¸trz-nie podzielonych siÏ demokratycznych w tym kraju, nie doprowadzi (zakÏa-daj¦c, Ăe uda im si¸ w jakiä sposób zdoby© wÏadz¸), do sytuacji, w której powtórzy si¸ scenariusz sprzed roku 1994, gdy system polityczny na BiaÏo-rusi byÏ maÏo stabilny, co w przyszÏo-äci moĂe uÏatwi© penetracj¸ gospo-darki biaÏoruskiej przez oligarchów rosyjskich i podporz¦dkowania i tak zaleĂnej w duĂym stopniu gospodarki biaÏoruskiej od Rosji? ƒ•ƒ†‹…œ› …‡Ž‡ ƒ•œ‡Œ ’‘Ž‹–›‹ ™‘Ǧ „‡… ‹Ñ•ƒ ™‹‘ „›© ™•’‹‡”ƒ‹‡ –‡‰‘ ™•œ›•–‹‡‰‘ǡ …‘ •Ï—Ă›© „¸†œ‹‡ „—†‘™ƒǦ ‹— –‘Ă•ƒ‘ä…‹ ƒ”‘†‘™‡Œ ’”œ‡œ ‹ƒÏ‘Ǧ ”—•‹×™Ǥ –¦† ƒ•œ¦ ƒ–›™‘ä© ƒŽ‡Ă› •—’‹ƒ© ‰×™‹‡ ƒ •’‘χ…œ‡Ñ•–™‹‡ „‹ƒǦ ϑ”—•‹ǡ ƒ ™•’‹‡”ƒ‹— ‹‹…Œƒ–›™ —ŽǦ –—”ƒŽ›…Šǡ ƒ œƒ’‡™‹ƒ‹— •–›’‡†‹×™ †Žƒ•–—†‡–×™‹ƒ—‘™…×™™’‘Ž•‹…Š —…œ‡Ž‹ƒ…ŠǤ‹ƒÏ›•–‘™‹‹‡•–ƒ©•‹¸•‹ŽǦ › ‘䔑†‹‡ ™›‹ƒ› —Ž–—”ƒŽ‡Œ ‹¸†œ›ƒ•œ›‹’ƒÑ•–™ƒ‹Ǥ‘•¦‹™‡Ǧ •–›…Œ‡™’”œ›•œÏ‘ä©Ǥ‹‹ä›–‡Ă™•’‹‡Ǧ ”ƒ©™–‡™•œ›•–‹‡‹‹…Œƒ–›™›ǡ–×”‡ ‘‰¦™•’‹‡”ƒ©‰‘•’‘†ƒ”…œ¦‹’‘Ž‹–›…œ¦ ‹‡œƒŽ‡Ă‘ä©‹ƒÏ‘”—•‹‘†‘•Œ‹ǡƒ–ƒĂ‡ ™•ƒœ›™ƒ© †Žƒ ‹Ñ•ƒ ”‡ƒŽ¦ ’‡”•’‡Ǧ –›™¸‹–‡‰”ƒ…Œ‹œ‡•–”—–—”ƒ‹—‹Œ›‹Ǥ Po 1989 roku w myäli politycznej, czy teĂ praktyce politycznej cz¸sto odwo-Ïywano si¸ do dziedzictwa II Rzeczy-pospolitej. Wówczas bardzo pr¸Ănie rozwijaj¦cym si¸ nurtem byÏ prome-teizm. Czy obecnie osoby odpowie-dzialne za kreowanie polskiej poli-tyki zagranicznej powinny si¸ga© do dorobku chociaĂ WÏodzimierza B¦cz-kowskiego czy teĂ Instytutu Wschod-niego? ͳǤ‘”‡•‹‡‹¸†œ›™‘Œ‡›•‘™‹‡…Ǧ ƒ ‘•Œƒ „›Ïƒ ‰Ïי› ‘„‹‡–‡ œƒ‹Ǧ –‡”‡•‘™ƒ‹ƒ ’‘Ž•‹‡‰‘ ™›™‹ƒ†— ™‘ŒǦ •‘™‡‰‘Ǥ ›‹ƒÏ‘ –‘ œ —™ƒ”—‘™ƒÑ ‰‡‘’‘Ž‹–›…œ›…ŠǤ’‡™›—’”‘•œ…œ‡Ǧ ‹— ‘Ѓ •–™‹‡”†œ‹©ǡ ‹Ă œƒ•ƒ†‹…œ› œƒÏ‘ǐ‹‡ƒ•œ‡Œ†‘–”››™•…Š‘†‹‡Œ „›Ï‘—œƒ™ƒ‹‡‘•Œ‹ǡ„‡œ™œ‰Ž¸†—ƒŒ‡Œ …Šƒ”ƒ–‡”ǡ Œƒ‘ ƒŒ™‹¸•œ‡ œƒ‰”‘ǐ‹‡ †Žƒ‹•–‹‡‹ƒ Ǥ •–‘–›‡Ž‡‡–‡ ƒ•œ‡‰‘ „‡œ’‹‡…œ‡Ñ•–™ƒ „›Ïƒ ™‹¸… ”œ‡Ǧ –‡Žƒ ™‹‡†œƒ ƒ –‡ƒ– Ǥ ‹‡ †œ‹™‹ ™‹¸…ǡ‹Ă††œ‹ƒÏ œ–ƒ„—Ïי‡‰‘‘ŒǦ •ƒ ‘Ž•‹‡‰‘ ȋ™›™‹ƒ† ‹ ‘–”™›™‹ƒ† ™‘Œ•‘™›Ȍ „›Ï ۙ‘–‹‡ œƒ‹–‡”‡•‘™ƒǦ ›’‘™•–ƒ‹‡™‘Ž•…‡•‹Ž›…Š•‘™‹‡Ǧ –‘Ž‘‰‹…œ›…Š‘䔑†×™ƒ—‘™›…Š‹”‘œǦ „—†‘™ƒ‡‰‘œƒ’Ž‡…œƒ†Žƒ†œ‹ƒÏƒÑ”—…Š— ’”‘‡–‡Œ•‹‡‰‘Ǥ ‘ †œ‹¸‹ ‹‡ˆ‘”ƒŽ‡Ǧ —™•’ƒ”…‹—Ƿ†™×Œ‹dz™ͳͻʹ͸”Ǥ’‘™•–ƒÏ ™Ïƒä‹‡™ƒ”•œƒ™‹‡ •–›–—–•…Š‘†Ǧ ‹ ’”œ› ‘™ƒ”œ›•–™‹‡ ‘Ž•‘ǦœŒƒ–›…Ǧ ‹ǡ ’”œ› –×”› ’‘™‘σ‘ ‹Žƒ Žƒ– ’×Ā‹‡Œ ‡Ž‹–ƒ”¦ œ‘ϸ •…Š‘†‘œƒ™Ǧ …œ¦Ǥœ…œ‡‰×Ž¦”‘Ž¸•’‡Ï‹ƒÏ‘ƒ–‘‹ƒ•–

Cytaty

Powiązane dokumenty

Infrastruktura informacji przestrzennej przeznaczona dla zarz¹dzania kryzysowego ko- rzysta z systemów i technologii fotogrametrii, teledetekcji, pozycjonowania i nawigacji, a tak¿e

Chodzi tu nie tylko o wymiar inte- lektualny prawd wiary, o kodeks dogmatów, ale również o odróżnienie tego, co najbardziej istotne w zobowiązaniach moralnych

dużo skorup typu słowiańskiego przeważnie (orn. falisty); trafiają się żelazne nożyki, groty do strzał oraz kawałki żelaza, nieco pacior- ków glinianych, wiórów

Należy także zauważyć, że choć treści plakatu zazwyczaj są dość proste w odbiorze, to jednak, by osiągnąć efekt „przejrzystości” oraz sku- teczności, pracy

Wielka Wieś jest osadą wiejską położoną na obszarze współczesnej gminy Szadek, której dotyczy najstarszy zapis źródłowy, gdyż odnosi się on do doku­ mentu z 1295

Zgodnie z uwagami teoretycznymi przedstawionymi w Teorii, jak i z uwa- gami Garegnani’ego (1983), krótkookresowe braki popytu mogłyby zatem prowa- dzić do zwolnienia akumulacji

optio of the century of Maximus [acknowledges or reports that he] has received by the legacy of Petronius Bland[... assistant to the benefici]arius of Maximus, the dead

1700 odbyła się w kaplicy seminaryjnej uroczysta msza święta z udziałem Księży Biskupów, Księży Profesorów i Spowiedników oraz całej wspólnoty seminaryjnej.. Homilię