Arktyka, test PDF / Memorizer

Download (0)

Full text

(1)

Arktyka

Do konursu

1/ Jak nazywa się podwodny grzbiet przechodzący pod biegunem

[ ] Syberyjski [ ] Mendelejewa

[X] Łomonosowa

[ ] Atlantycki

2/ Zaznacz morza znajdujące się w Arktyce

[ ] Północne [X] Barentsa [ ] Arafura [X] Beringa [ ] Sargassowe [X] Ochockie

3/ Na jakim Archipelagu Polska prowadzi badania naukowe

[ ] Archipelag Arktyczny [ ] Ziemia Północna

[X] Spitsbergen

[ ] Ziemia Franciszka Józefa

4/ Przez który z wymienionych krajów nie przechodzi koło podbiegunowe

[ ] Norwegia [ ] Szwecja

[X] Islandia

[ ] Finlandia

5/ Dokończ zdania

Im bliżej bieguna tym dzień polarny jest : dłuższy Inna określenie Eskimosa to: Innuita

(2)

Arktyka

https://www.memorizer.pl/nauka/10009/arktyka/

6/ Największy fjord świata to

Scoresby Sund

7/ Jaki % Grenlandii jest pokryty lodem

[ ] 66

[X] 85

[ ] 70 [ ] 90

8/ Szacuje się, że stopienie lądolodu na Grenlandii podniosłoby ocean o

[ ] 2-3 m

[X] 6-7 m

[ ] ok 10 m [ ] 1 m

9/ Zaznacz prawdziwe zdanie

[ ] Grenlandia uniezależniła się od Danii [ ] Grenlandia to suwerenne państwo [ ] Całą Grenlandię pokrywa lądolód

[X] Grenlandia nie należy do UE

10/ Co jest najważniejszą gałęzią gospodarki Grenlandii

[ ] myślistwo

[X] rybołówstwo

[ ] turystyka

[ ] wydobycie surowców

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Figure

Updating...

References

Related subjects :