Znaki drogowe - część 1, test PDF / Memorizer

Download (0)

Full text

(1)

Znaki drogowe - część 1

Aktualny test na prawo jazdy, kategoria B - zachowanie przy znakach ogólnego zastosowania. Część 1.

1/ W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

[ ] jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo

[ ] dwóch niebezpiecznych zakrętach, z któych pierwszy jest w prawo [ ] nieokreślonej liczbie niebezpiecznych zakrętów

2/ W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

[ ] dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo

[ ] dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, a drugi w lewo [ ] nieokreślonej liczbie niebezpiecznych zakrętów

3/ W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien spodziewać się pierwszego zakrętu po przejechaniu:

[ ] 50-70 m [ ] 70-100 m [ ] co najmniej 150 m

4/ W tej sytuacji kierujący pojazdem :

[ ] jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną [ ] może skręcić na skrzyżowaniu w lewo

[ ] może spodziewać się pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie z lewej strony

5/ W tej sytuacji kierujący pojazdem:

[ ] jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną [ ] może spodziewać się pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie z prawej strony [ ] może skręcić na skrzyżowaniu w prawo

6/ W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

[ ] powinien zachować szczególną ostrożność

[ ] jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną

(2)

Znaki drogowe - część 1

https://www.memorizer.pl/nauka/116/znaki-drogowe---czesc-1/

[ ] może skręcić na skrzyżowaniu w lewo

7/ W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

[ ] zbliżaniu się do kilku wzniesień [ ] poprzecznej nierówności jezdni

[ ] możliwości zmniejszenia przyczepnośći kół do jezdni

8/ W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

[ ] wypukłości na jezdni, zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów [ ] podłużnej nierówności jezdni

[ ] poprzecznej nierówności jezdni

9/ Znak ten umieszczony na drodze o dopuszczalnej prędkości 60km/h, oznacza, że należy spodziewać się nierówności jezdni po przejechaniu:

[ ] nie więcej niż 100 m [ ] 101 - 150 m [ ] co najmniej 150 m

10/ W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

[ ] zamknięciu drogi dla ruchu z przeciwnego kierunku [ ] zwężeniu jezdni po lewej stronie

[ ] zweżeniu jezdni mogącym powodować utrudnienie ruchu

11/ W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

[ ] zamknięciu drogi dla ruchu [ ] zwężeniu jezdni po prawej stronie [ ] zwężeniu jezdni po obu stronach

12/ Znak ten umieszczony na drodze o dopuszczalnej prędkości 70 km/h, oznacza że należy spodziewać się zwężenia drogi:

[ ] na odcinku 100 m [ ] po przejechaniu 100 m

[ ] po przejechaniu co najmniej 150 m

13/ W tej sytuacji kierujący pojazdem:

[ ] powinien zachować szczególną ostrożność [ ] jest ostrzegany o możliwości poślizgu pojazdu

[ ] jest ostrzegany o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi

(3)

Znaki drogowe - część 1

https://www.memorizer.pl/nauka/116/znaki-drogowe---czesc-1/

14/ W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności:

[ ] zmianą nawierzchni jezdni [ ] okresowym zawilgoceniem jezdni [ ] stałym zawilgoceniem jezdni

15/ W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o możliwości poślizgu pojazdu:

[ ] od miejsca ustawienia znaku ostrzegawczego [ ] na odcinku 3,5 km

[ ] po przejechaniu 3,5 km

16/ W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

[ ] miejscu szczególnie uczęszczanym przez dzieci [ ] przejściu dla pieszych

[ ] miejscu częstych wypadków z pieszymi

17/ W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:

[ ] uważnie obserwować całe otoczenie drogi

[ ] dostosować prędkość jazdy do możliwości zatrzymania pojazdu przed przejściem dla pieszych [ ] być przygotowanym do hamowania pojazdu, jeżeli na przejściu pojawią się piesi

18/ W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien spodziewać się przejścia dla pieszych po przejechaniu:

[ ] 25-50 m [ ] 51-100 m [ ] co najmniej 150 m

19/ W tej sytuacji kierujący pojazdem może być ostrzegany o:

[ ] przejściu dla pieszych

[ ] miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci

[ ] bliskości miejsca na drodze szczególnie uczęszczanego przez dzieci

20/ W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:

[ ] zachować szczególną ostrożność [ ] uważnie obserwować całe otoczenie drogi

[ ] być przygotowanym do hamowania pojazdu, jeżeli zobaczy dzieci w pobliżu jezdni

(4)

Znaki drogowe - część 1

https://www.memorizer.pl/nauka/116/znaki-drogowe---czesc-1/

21/ W tej sytuacji można spodziewać się miejsca szczególnie uczęszczanego przez dzieci po przejechaniu:

[ ] nie więcej niż 100 m [ ] 101-150 m [ ] co najmniej 150 m

22/ W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

[ ] przejściu dla pieszych

[ ] miejscu częstych potrąceń pieszych

[ ] miejscu częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią

23/ W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:

[ ] zachować szczególną ostrożność [ ] uważnie obserwować całe otoczenie drogi

[ ] być przygotowanym do nagłego pojawienia się pieszego na jezdni

24/ W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

[ ] zwężeniu jezdni

[ ] miejscu, w którym rozpoczyna się ruch w jednym kierunku [ ] miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy

25/ Na drodze oznaczonej tym znakiem ruch pojazdów jest:

[ ] dozwolony w jednym kierunku

[ ] zabroniony, z wyjątkiem pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej [ ] zabroniony, z wyjątkiem pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Figure

Updating...

References

Related subjects :