Antarktyda, test PDF / Memorizer

Download (0)

Full text

(1)

Antarktyda

Geografia na poziomie 2 klasy gimnazjum

1/ Ile wynosi powierzchnia Antarktydy ?.

[ ] 9 mln km (kwadratowych) [ ] 12 mln km (kwadratowych) [ ] 16 mln km (kwadratowych)

[X] 14 mln km (kwadratowych)

2/ Najniższa temperatura jaką zanotowano na ziemi wynosi:

- 89,6

3/ Ile % obszaru Antarktydy pokrywa lądolód ?.

[ ] 100 % [ ] 98,5 % [ ] 99 % [ ] 99,2 % [ ] 99,7 % [X] 99,5 %

4/ Najwyższym szczytem Antarktydy (5140m n.p.m) jest:

Masyw Vinsona

5/ Na płaskich odcinkach wybrzeży tworzą się:

Lodowce Szelfowe

6/ Czy w jakimś regionie Antarktydy w ciągu roku temp. wzrasta powyżej 0°C ?.

Tak

7/ Polska stacja badawcza działająca na terenach Antarktydy nazywa się:

Henryk Arctowski

8/ Czy Antarktyda jest obszarem międzynarodowym ?.

Tak

9/ Jakie złoża występują na Antarktydzie ?.

[ ] Węgiel brunatny, miedź, rudy żelaza

(2)

Antarktyda

https://www.memorizer.pl/nauka/4252/antarktyda/

[X] Rudy żelaza, węgla kamiennego, srebra

[ ] Węgiel kamienny, srebro, platyna

10/ Marek Kamiński zdobył oba bieguny w...

[ ] 1991 roku [ ] 1985 roku [ ] 1988 roku

[X] 1995 roku

11/ Pojedyncze wzniesienia lub grzbiety górskie na Antarktydzie nazywamy...

nunataki

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Figure

Updating...

References

Related subjects :