• Nie Znaleziono Wyników

Tadeusz Jałmużna (1939–2006) – polski historyk wychowania

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tadeusz Jałmużna (1939–2006) – polski historyk wychowania"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

GRZEGORZ MICHALSKI DOI: 10.17460/2015.1_2.11 Uniwersytet Łódzki

Tadeusz Jałmużna (1939–2006) – polski historyk wychowania Tadeusz Jalmuzna (1939-2006) – polish historian of education

Summary

Tadeusz Jalmuzna lived from 1939 till 2006. After finishing primary school in the village Łaznów, he trained as a teacher at the Grammar School of Education and Teacher Training College in Piotrków. A turning point in his biography was the year 1960, when he began to study pedagogy at the University of Łódź where, under the influence of Stefan Truchim and Eugenia Podgórska, he undertook research on the history of education. In the years 1968–2006 he was employed at the University of Łódź, where he obtained a PhD degree (1973) and habilitation (1983). In 2000 he received the title of professor.

In his alma mater he held a number of functions, but he also worked for other institutions and organizations.

T. Jalmuzna is the author of several books, treatises and articles on the history of education. Their subject matter is education, science and culture in Poland during the Second World War, the theory and practice of teaching in the interwar period, biographies of prominent educators and educational activists and the history of schools and teacher training institutions.

Cytaty

Powiązane dokumenty

in our patient, five of these features were observed: tracheoesophageal fistu- la, anal atresia, renal anomalies (ureteral reflex), cardiovascular defect (VsD) and

Powodem, dla którego sieci typu intranet i ekstranet cieszą się coraz większą popularnością jako narzędzie zarządzania wiedzą firmy, jest fakt wyko- rzystywania przez

Współpracują one wówczas ze sobą podczas wdrażania, sprzedaży i dalszego rozwoju innowacji w czasie, osiągając w ten sposób efekty synergiczne w zakresie wykorzystania

W badaniu zastosowano Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC-29) Antonovsky’ego oraz Portretowy Kwestionariusz Wartości (PVQ-R2) Schwartza. Przebadano dwie grupy:

W podobnym tonie poetyckiego zamyślenia, choć o znacznie mniejszych rozmiarach, utrzymana jest powstała rok później kantata Chwila westchnienia na alt lub baryton i

mogelijkheden van een bouwkundige opname. De punten II! en V bleken niet gelijktijdig kombineerbaar. Daarom is gekozen voor een projekt dat reeds in uitvoering

Jednak układ wyciągniętych ramion Chrystusa na feruli Pawła VI w formie litery „V” to wprost nawiązanie do kompozycji krzyża widlastego – crucifixus dolorosus (krzyż

Na zawody robotów składa się duża liczba różnych konkurencji, z których najpopular- niejsze to wyścigi robotów (ang. Line Follower) poruszających się po trasie