• Nie Znaleziono Wyników

Feliksa Konecznego nauka o cywilizacjach wobec współczesnych zjawisk życia społecznego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Feliksa Konecznego nauka o cywilizacjach wobec współczesnych zjawisk życia społecznego"

Copied!
59
0
0

Pełen tekst

(1)

1GRZEGORZ BEDNARCZYK, magister historii i filozofii, doktorant na Wydziale

Humani-stycznym UMCS w Lublinie; adres do korespondencji: Instytut Historii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodow-skiej 4a, 20–031 Lublin; e-mail: grzesiekgb@poczta.fm

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(2)

1

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(3)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(4)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(5)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(6)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(7)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(8)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(9)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(10)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(11)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(12)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(13)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(14)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(15)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(16)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(17)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(18)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(19)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(20)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(21)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(22)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(23)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(24)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(25)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(26)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(27)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(28)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(29)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(30)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(31)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(32)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(33)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(34)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(35)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(36)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(37)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(38)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(39)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(40)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(41)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(42)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(43)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(44)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(45)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(46)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(47)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(48)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(49)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(50)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(51)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(52)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(53)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(54)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(55)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(56)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(57)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(58)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

(59)

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl Data: 12/07/2021 16:38:38

Cytaty

Powiązane dokumenty

Pre-translation stage includes reading for comprehension, identifying main ideas, target audience, translators problems (difficulties): terminology and grammar

Jeśli proces „wpajania” kultury danej organizacji jest długotrwały, a jej pracownicy cechują się małą elastycznością i niechęcią wobec inno­ wacji, po

Comparison with the catalogues of large Polish university libraries (with more than one million volumes) indicates that the subindexes created as a result of keyword binding are

W artykule przed- stawione są możliwości skorzystania przez te instytucje z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

Na marginesie nowej ustawy o egzemplarzu obowiązkowym, „biuletyn Informacyjny biblioteki Narodowej” 1997, nr 3,

Graficzne Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska” (Bydgoszcz), Władysław Ko- ścielski, druki ulotne, drukarstwo, edytorstwo, księgarstwo, Wojewódzka i Miejska

Ponadto romantyzm - okres powstań narodowych i związanej z nimi literatury - wydał sią Żółkiewskiemu szczególnie ważny dla kształtowania się polskiej

Model