zadania dla klasy VIII - 05.05.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Zadania dla klasy VIII

Lekcje na dzień 05.05.2020 r. Thema: Wo arbeiten sie?

Na dzisiejszej lekcji poznamy nazwy zakładów pracy i rodzaje zawodów. Zrób ćwiczenie 1/125 podręcznik do zeszytu.

Zwróć uwagę, że w języku niemieckim żeńskie określenia zawodu to zawsze rodzajnik die, ale do wyrazu trzeba też dodać końcówkę –in

Np.

der Arzt – die Ȁrztin

Przepisz do zeszytu nazwy zawodów ze strony 112, zakładka 5., ale dopisz żeńskie odpowiedniki, wg wzoru:

Der Automechaniker – die Automechanikerin – mechanik samochodowy Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 1 ze str. 93.

Nic nie przysyłaj do sprawdzenia

Pozdrawiam Miłej pracy!

Figure

Updating...

References

Related subjects :