• Nie Znaleziono Wyników

Contents [Optica Applicata, Vol. 31, 2001, nr 1]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Contents [Optica Applicata, Vol. 31, 2001, nr 1]"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

OPTICA

APPLICATA

VoL XXXI (2001) No. 1

PL ISSN 0078-5466 Index 367729

A j o i n t p u b l i c a t i o n o f t he

INSTITUTE OF PHYSICS, WROCŁAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, POLAND

&

SPIE/POLAND CHAPTER in association with SP IE -T H E INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING

Contents

Editorial ... 3

WiKTORCZYK T^ Rare earth oxide films: their preparation and characterization . . . 5

ŻUKOWSKA K., OLBSZKiEwicz E., Eiiipsometry in optical studies o f thin films conducted at the Institute o f Physics of Wrocław University o f Technology ... 35

DoBiBRZBWSKA-MozRZYMAS E., BtBGAŃSKi P., PiBCiUL E., D iscontinu ous m etal Ulrns on dielectric substrates, their optical and electrical properties, structures and statis­ tical descriptions ... 53

WiKTORCZYK T., Optical properties of electron beam deposited lutetium oxide thin

films ... 83 JARZABBK B., JuRUSiK J., CisowsKi J., NowAK M , Roughness of amorphous Zn-P

thin films ... 93 RATUSZNIK G .J , NAJECHALSKI P., ClOLBK R., PURA B., ZADROZNA L, MROZINSKI H ,

Determination of the thickness and optical constants of polyarylates with hetero­ cyclic side chain group ... 103

OPARA T.A., Diffraction methods of drop size measurement in polydispersive media 115 OPARA T.A., Test stands for measuring the average diameter of the fuel aerosol drops

by diffraction method ... 143

LATACZ L., Now AK P., M o d el exam ination o f application o f fluorescent substance to

silver halide light-sensitive layers ... 165

LATACZ L., NowAK P , M o d el exam ination o f the crossover effect in tw o-layer light

-sensitive system ... 177

RAJKOWSKi B., N ow A K P., Model examinations of edge effects in light-sensitive materials 185

DULSKI R., NIEDZIELA T., Verification of the correctness o f thermal imaging modelling 193

KuRZYNOWSKi P., RATAJCZYK F , Effective measurements of birefringence properties of nondichroic media using Poincare sphere ... 203

PLiŃSKi E.F., WITKOWSKI J.S., Thermal conductivity and temperature distribution in RF excited CO3, CO, and Xe laser media ... 209

ANDRZEJEWSKI D , PoDBiBLSKA H., Mutual influences of sol-gel matrices and dopants on the materials optical properties ... 223

NAWROCKA M. S-, URBAŃCZYK W., Optimization o f detection system for low-coherence interferometric sensors based on highly birefringent fibers ... 231

(2)

2

Letter* to the Editor

KuRZYNOWSKi P., W oiN iA K W. A., RATAJCZYK Polariscopic m easurem ent o f the optical path difference usin g the spectra! analysis m ethod ... 251

LBCHNA-MARCZYRSKA M ., PoDBtBLSKA H , Influence o f the tem perature o f prepara­ tio n process on refractive index o f sol-gel m atrices ... 257

(3)

Editorial

Some fifty years ago, thanks to the initiative and efforts of Professor Cecyiia Wesołowska, the investigations of thin fiim physics began at the Institute of Physics of the Technicai University of Wrocław (Połand). In the post-wars reałity, research basis in Połish Regained Territories had to be created from the very foundation. Professor Wesołowska contributed greatły to the preparation of essentia! apparatus equipment, such as vacuum evaporator, spectrophotometer, and opticał microscope. The expérimentai base for interference microscopy we owe to Docent Kazimiera Fulińska. Research in thin metał and diełectric films was at the first stage of an applied character, being an answer to the needs of developing opticał industry and scientific investigations done in various fields. Among the achievements of this period one list the method of obtaining interference filters, beam splitters and dielectric layers of high and low refraction indices in the wide spectrum range.

In further stage, the investigations of fundamental character started, dealing with electrical and optical properties of metal films on dielectric substrates and the metal-dielectric film systems. Electric transport phenomena investigated in wide temperature and film thicknesses range took into account both internal and external size effects. Optical investigations permitted to prove the existence of absorption bands dependent on the metal content

The ellipsometric method was applied in the optical studies of metal, dielectric, semiconductor, implanted and organic films. The optical constants, refractive indices and absorption coefficients were determined for the metals, and the refractive indices and the thicknesses for dielectric and organic films. Experimental examinations of rare earth metal oxide films were also carried out. Different fabrication methods of these films were elaborated and their optical, structural, dielectric and electric properties were examined. Metal-insulator-metal structures were prepared to their studies concerning conductivity, thermally stimulated processes, dielectric response, photoconductivity and the complex impedance diagnostics. Appropriate experimen­ tal techniques were introduced.

The investigations of discontinuous metal films on dielectric substrates were also undertaken, including the application of the effective medium theory to explain their optical and electrical properties and statistical description of inhomogeneous films on the basis of the Mandelbrot law. Some of the results of the above mentioned problems are presented in this volume.

Pro/! Ewa DoHerzewska-Mozrzymas

Cytaty

Powiązane dokumenty

informowanie o terminach i tematyce sesji Rady Powiatu oraz posiedzeń Rady Powiatu Lidzbarskiego pomoc w nawiązywaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów międzynarodowych. pomoc

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne, ochronę przeciwpożarową i ochronę zdrowia na obszarze województwa zachodniopomorskiego w latach 2008-2010 wy- niosły ponad 1,1 mld zł, ale

Przedmiotem kolejnej oceny jest zależność między zmianami poziomu zaso- bów budynków inwentarskich w wyodrębnionych ze względu na te zmiany gru- pach gospodarstw a występującymi

Celem badań było porównanie efektywności podejść do rozwiązywania problemu klasyfikacji z brakującymi obserwacjami dla wybranych klasyfikatorów prostych i złożonych

Nowe wyzwania wobec zarządzania i przywództwa często formułuje się w postaci postulatów – wykorzystajmy maksymalnie potencjał wszystkich uczestników orga- nizacji, dajmy im

W kolejnym punkcie przyj ęto trzyklasowy model ryzyka, w którym w dalszej cz ęści pracy przeprowadzono analizę wpływu zewnętrznych czynników ryzyka na prawdopodobie ństwo ruiny

Zaproponowana w artykule koncepcja parametryzacji zmian w modelach biznesowych jest skierowana do praktyki zarządzania jako narzędzie pomocne w analizie oraz planowaniu

W wyniku przeprowadzonej klasyfikacji obszary wiejskie pogranicza zachodniego podzielono na cztery klasy o zróżnicowa- nym poziomie ładu społecznego.. Rozkład