Arktyka, test PDF / Memorizer

Download (0)

Full text

(1)

Arktyka

Do konursu

1/ Jak nazywa się podwodny grzbiet przechodzący pod biegunem

[ ] Łomonosowa [ ] Mendelejewa [ ] Syberyjski [ ] Atlantycki

2/ Zaznacz morza znajdujące się w Arktyce

[ ] Beringa [ ] Ochockie [ ] Barentsa [ ] Północne [ ] Sargassowe [ ] Arafura

3/ Na jakim Archipelagu Polska prowadzi badania naukowe

[ ] Spitsbergen [ ] Ziemia Północna [ ] Ziemia Franciszka Józefa [ ] Archipelag Arktyczny

4/ Przez który z wymienionych krajów nie przechodzi koło podbiegunowe

[ ] Islandia [ ] Norwegia [ ] Szwecja [ ] Finlandia

5/ Dokończ zdania

Im bliżej bieguna tym dzień polarny jest . . .

(2)

Arktyka

https://www.memorizer.pl/nauka/10009/arktyka/

Inna określenie Eskimosa to . . .

6/ Największy fjord świata to

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7/ Jaki % Grenlandii jest pokryty lodem

[ ] 85 [ ] 70 [ ] 90 [ ] 66

8/ Szacuje się, że stopienie lądolodu na Grenlandii podniosłoby ocean o

[ ] 6-7 m [ ] 2-3 m [ ] ok 10 m [ ] 1 m

9/ Zaznacz prawdziwe zdanie

[ ] Grenlandia nie należy do UE [ ] Grenlandia to suwerenne państwo [ ] Całą Grenlandię pokrywa lądolód [ ] Grenlandia uniezależniła się od Danii

10/ Co jest najważniejszą gałęzią gospodarki Grenlandii

[ ] rybołówstwo [ ] myślistwo

[ ] wydobycie surowców [ ] turystyka

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Figure

Updating...

References

Related subjects :