Znaki drogowe poziome - test, test PDF / Memorizer

10  Download (0)

Full text

(1)

Test ze znajomości znaków drogowych poziomych

1/ Co to za znak poziomy?

[ ] P-19 Linia wyznaczająca pas postojowy

[X] P-1 Linia pojedyncza przerywana

[ ] P-7a Linia krawędziowa przerywana [ ] P-6 Linia ostrzegawcza

2/ Co to za znak poziomy?

[X] P-19 Linia wyznaczająca pas postojowy

[ ] P- 6 Linia ostrzegawcza [ ] P-1 Linia pojedyncza przerywana

(2)

[ ] P-3 Linia jednostronnie przekraczalna

3/ Co to za znak poziomy? [X] P- 2 Linia pojedyncza ciągła

[ ] P-12 Linia bezwzględnego zatrzymania - stop [ ] P-7b Linia krawędziowa ciągła

[ ] P-3 Linia jednostronnie przekraczalna

(3)

[ ] P-4 Linia podwójna ciągła [ ] P-25 Próg zwalniający

[X] P-5 Linia podwójna przerywana

[ ] P-3 Linia jednostronnie przekraczalna

5/ Co to za znak poziomy?

[X] P-21 Powierzchnia wyłączona z ruchu

[ ] P-17 Linia przystankowa [ ] P-25 Próg zwalniający [ ] P-18 Stanowisko postojowe

6/ Co to za znak poziomy?

[X] P-12 Linia bezwzględnego zatrzymania - stop

[ ] P-13 Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów [ ] P-19 Linia wyznaczająca pas postojowy

(4)

7/ Co to za znak poziomy?

[ ] P-13 Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów [ ] P-12 Linia bezwzględnego zatrzymania - stop

[ ] P-11 Przejazd dla rowerzystów

[X] P-14 Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów

8/ Co to za znak poziomy?

[ ] P-12 Linia bezwzględnego zatrzymania - stop

[X] P-13 Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów

[ ] P-15 Trójkąt podporządkowania

[ ] P-14 Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów

9/ Co to za znak poziomy? [X] P-10 Przejście dla pieszych

[ ] P-21 Powierzchnia wyłączona z ruchu [ ] P-11 Przejazd dla rowerzystów [ ] P-25 Próg zwalniający

10/ Co to za znak poziomy? [X] P-11 Przejazd dla rowerzystów

[ ] P-21 Powierzchnia wyłączona z ruchu [ ] P-17 Linia przystankowa

[ ] P-10 Przejście dla pieszych

11/ Co to za znak poziomy?

[ ] P-20 Koperta

[X] P-18 Stanowisko postojowe

[ ] P-21 Powierzchnia wyłączona z ruchu [ ] P-25 Próg zwalniający

12/ Co to za znak poziomy?

[ ] P-15 Trójkąt podporządkowania

[X] P-24 Miejsce dla dla pojazdu osoby niepełnosprawnej

[ ] P-23 Rower [ ] P-16 Napis stop

(5)

13/ Co to za znak poziomy?

[ ] P-15 Trójkąt podporządkowania

[ ] P-24 Miejsce dla dla pojazdu osoby niepełnosprawnej [ ] P-22 BUS

[X] P-23 Rower

14/ Co to za znak poziomy?

[ ] P-10 Przejście dla pieszych

[ ] P- 8b Strzałka kierunkowa do skręcania

[X] P-15 Trójkąt podporządkowania

[ ] P- 8a Strzałka kierunkowa na wprost

15/ Co to za znak poziomy?

[ ] P-19 Linia wyznaczająca pas postojowy

[X] P-17 Linia przystankowa

[ ] P-21 Powierzchnia wyłączona z ruchu [ ] P-25 Próg zwalniający

16/ Co to za znak poziomy?

[ ] P- 8B Strzałka kierunkowa do skręcania

[X] P- 8C Strzałka kierunkowa do zawracania

[ ] P- 9 Strzałka naprowadzająca [ ] P- 8A Strzałka kierunkowa na wprost

17/ Co to za znak poziomy?

[ ] P-8C Strzałka kierunkowa do zawracania [ ] P-8B Strzałka kierunkowa do skręcania [ ] P-8A Strzałka kierunkowa na wprost

(6)

18/ Co to za znak poziomy? [X] P-25 Próg zwalniający

[ ] P-21 Powierzchnia wyłączona z ruchu [ ] P-17 Linia przystankowa

[ ] P-19 Linia wyznaczająca pas postojowy

19/ Co to za znak poziomy? [X] P-22 BUS

[ ] P-11 Przejazd dla rowerzystów [ ] P-15 Trójkąt podporządkowania [ ] P-23 Rower

20/ Co to za znak poziomy?

[ ] P-18 Stanowisko postojowe [ ] P-11 Przejazd dla rowerzystów

[X] P-20 Koperta

[ ] P-17 Linia przystankowa

21/ Co to za znak poziomy?

[ ] P-5 Linia podwójna przerywana [ ] P-4 Linia podwójna ciągła

[X] P-3 Linia jednostronnie przekraczalna

(7)

22/ Co to za znak poziomy?

[ ] P-14 Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów

[X] P-6 Linia ostrzegawcza

[ ] P-1 Linia pojedyncza przerywana [ ] P-7a Linia krawędziowa przerywana

(8)

23/ Co to za znak poziomy?

[ ] P-5 Linia podwójna przerywana

[X] P-4 Linia podwójna ciągła

[ ] P-21 Powierzchnia wyłączona z ruchu [ ] P-19 Linia wyznaczająca pas postojowy

(9)

24/ Co to za znak poziomy?

[ ] P-9 Strzałka naprowadzająca

[ ] P-8C Strzałka kierunkowa do zawracania

[X] P-8A Strzałka kierunkowa na wprost

[ ] P-8B Strzałka kierunkowa do skręcania

25/ Co to za znak poziomy?

[ ] P- 6 Linia ostrzegawcza [ ] P-7B Linia krawędziowa ciągła [ ] P-3 Linia jednostronnie przekraczalna

(10)

26/ Co to za znak poziomy?

[ ] P-7A Linia krawędziowa przerywana [ ] P-11 Przejazd dla rowerzystów [ ] P-6 Linia ostrzegawcza

[X] P-7B Linia krawędziowa ciągła

27/ Co to za znak poziomy?

[ ] P-24 Miejsce dla dla pojazdu osoby niepełnosprawnej [ ] P-22 BUS

[X] P-16 Napis stop

[ ] P-17 Linia przystankowa

28/ Co to za znak poziomy?

[ ] P-8C Strzałka kierunkowa do zawracania [ ] P-8A Strzałka kierunkowa na wprost [ ] P-9 Strzałka naprowadzająca

Figure

Updating...

References

Related subjects :