Alkany, test PDF / Memorizer

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Alkany

1/ Przeróbka ropy naftowej polega na poddawaniu jej destylacji... (jakiej?) - nazwa

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2/ Przeróbka węgla kamiennego polega na poddawaniu go destylacji bez dostępu powietrza, czyli jakiej? (nazwa)

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3/ Substytucja to reakcja...

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4/ Podaj wzór półstrukturalny związku o nazwie: 2-brono,3-metylobutan

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5/ Do której grupy należą halogeny? (numer) (1-18)

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6/ Jaka objętość CO powstanie podczas spalania 0,5 mola heptanu?

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7/ Oblicz stosunek masowy węgla do wodoru w związku o wzorze C5H12

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Figure

Updating...

References

Related subjects :