• Nie Znaleziono Wyników

The Pierre Savard Award dla doktor Kaliny Kukiełko-Rogozińskiej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "The Pierre Savard Award dla doktor Kaliny Kukiełko-Rogozińskiej"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Renata Nowak-Lewandowska

The Pierre Savard Award dla doktor

Kaliny Kukiełko-Rogozińskiej

Edukacja Humanistyczna nr 1 (34), 169

(2)

INFORMACJE Z ŻYCIA UCZELNI

EDUKACJA HUMANISTYCZNA nr 1 (34), 2016 Szczecin 2016

The Pierre Savard Award dla doktor Kaliny Kukiełko-Rogozińskiej

Doktor Kalina Kukiełko-Rogozińska, Prorektor ds. Nauki Wyższej Szkoły Humani-stycznej TWP w Szczecinie, otrzymała prestiżową Nagrodę im. Pierre’a Savarda za autor-ską książkę Między nauką a sztuką. Teoria i praktyka artystyczna w ujęciu Marshalla McLuhana, wydaną przez Narodowe Centrum Kultury. Książka została uznana za najlep-szą publikację naukową poświęconą tematyce kanadyjskiej (w języku innym niż angielski i francuski) w 2016 roku.

The Pierre Savard Award to międzynarodowe wyróżnienie dla prac naukowych do-tyczących Kanady. Służy promowaniu studiów kanadyjskich na całym świecie i jest przy-znawane każdego roku przez International Council for Canadian Studies (ICCS) z Kanady. Wyjątkowości dodaje fakt, że doktor Kalina Kukiełko-Rogozińska jest drugą w historii konkursu Polką, która została tak uhonorowana. Uroczyste wręczenie Nagrody im. Pierre’a Savarda odbyło się 13 czerwca 2016 roku w Ottawie.

dr Renata Nowak-Lewandowska Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych WSH TWP w Szczecinie

Granty Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

W dniach od 25 października do 30 listopada 2016 roku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie zorganizował konferencję oraz warsztaty w ramach tak zwanych Grantów Zachodniopomorskiego Kuratora Oświa-ty. W tych bezpłatnych formach doskonalenia nauczycieli wzięło udział 260 osób. Oferta skierowana była do dyrektorów, nauczycieli oraz pedagogów wszystkich poziomów szkół z powiatów: choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego,

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wykonaj kolejne ćwiczenia.Ozdób starannnie karty do andrzejkowych wróżb, wykorzystaj

1) dla terenu oznaczonego symbolem: 1WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS znajdującego się zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku planu w obszarze szczególnego

Kompetencje cyfrowe – używanie e-narzędzi w pracy z uczniami Skuteczne techniki uczenia się – rozwinięcie kompetencji piątej Kilka słów o dokumentacji, czyli jak się rozliczyć

Dzieje unii kos´cielnej na Rusi. Praca jed- nak nie była zbyt udana ze wzgle˛du na jej powierzchownos´c´ − tak np. w wy- prawie patriarchy Jeremiasza na Rus´ Papée widział

Dlatego warto, żeby się nim przejmowali Polacy i żeby jego uprawianie w sposób dodatni wpływało na charakter i postawę życiową” (Głowacki, 1972, s. 7), autora wspaniałych

Z tego katalogu korzystamy, gdy szukamy książki z danej dziedziny wiedzy, ale nie znamy autora ani tytułu książki.. Na rewersie należy wpisać numer dostępnej książki

Dziekan wydziału moŜe ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w zaleŜności od potrzeb danego wydziału lub kierunku (specjalności). Collegium

Energia kinetyczna samochodu zamienia się w energię potencjalną. Energia potencjalna samochodu zamienia się w