• Nie Znaleziono Wyników

Pola magnetyczne w materii (pdf),

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Pola magnetyczne w materii (pdf),"

Copied!
84
0
0

Pełen tekst

(1)

Elektrodynamika

Część 5

Pola magnetyczne w materii

Ryszard Tanaś

Zakład Optyki Nieliniowej, UAM

(2)

Spis treści

6 Pola magnetyczne w materii 3

6.1 Magnetyzacja . . . 3

6.2 Pole namagnesowanego ciała . . . 14

6.3 Natężenie pola magnetycznego H . . . 22

(3)

6 Pola magnetyczne w materii

6.1 Magnetyzacja

6.1.1 Diamagnetyki, paramagnetyki, ferromagnetyki

• Paramagnetyki — materiały, dla których namagnesowanie M

ma ten sam kierunek i zwrot co wektor indukcji B

• Diamagnetyki — materiały, dla których namagnesowanie M

ma ten sam kierunek, ale zwrot przeciwny do wektora B

• Ferromagnetyki — materiały, które zachowują

(4)

6 Pola magnetyczne w materii

6.1 Magnetyzacja

6.1.1 Diamagnetyki, paramagnetyki, ferromagnetyki

• Paramagnetyki — materiały, dla których namagnesowanie M

ma ten sam kierunek i zwrot co wektor indukcji B

• Diamagnetyki — materiały, dla których namagnesowanie M

ma ten sam kierunek, ale zwrot przeciwny do wektora B

• Ferromagnetyki — materiały, które zachowują

(5)

6 Pola magnetyczne w materii

6.1 Magnetyzacja

6.1.1 Diamagnetyki, paramagnetyki, ferromagnetyki

• Paramagnetyki — materiały, dla których namagnesowanie M

ma ten sam kierunek i zwrot co wektor indukcji B

• Diamagnetyki — materiały, dla których namagnesowanie M

ma ten sam kierunek, ale zwrot przeciwny do wektora B

• Ferromagnetyki — materiały, które zachowują

(6)

6 Pola magnetyczne w materii

6.1 Magnetyzacja

6.1.1 Diamagnetyki, paramagnetyki, ferromagnetyki

• Paramagnetyki — materiały, dla których namagnesowanie M

ma ten sam kierunek i zwrot co wektor indukcji B

• Diamagnetyki — materiały, dla których namagnesowanie M

ma ten sam kierunek, ale zwrot przeciwny do wektora B

• Ferromagnetyki — materiały, które zachowują

(7)

6.1.2 Siły i momenty sił działających na dipole magnetyczne

I

Każdą pętlę z prądem można złożyć z infinitezymalnych prostokątów. Prądy od „wewnętrznych” boków znoszą się wzajemnie.

(8)

x y z B m θ θ b a I y z B m θ θ a F F

(9)

x y z B m θ θ b a I y z B m θ θ a F F

N = aF sin θ ˆx, moment sił

(10)

x y z B m θ θ b a I y z B m θ θ a F F

N = aF sin θ ˆx, moment sił

F = IbB, wartość siły

(11)

x y z B m θ θ b a I y z B m θ θ a F F

N = aF sin θ ˆx, moment sił

F = IbB, wartość siły

N = Iab sin θ ˆx = mB sin θ ˆx

(12)

F = I I ( dl × B) = I I dl  × B = 0

W polu jednorodnym siła wypadkowa działająca na pętlę z prądem znika

(13)

B

I I

(14)

B I I pole niejednorodne x y z R I I θ B B F F

pole ma składową radialną siła ma składową pionową

(15)

F = ∇(m · B)

Siła dla infinitezymalnej pętli o momencie dipolowym m

(16)

Modele momentu dipolowego

N

S

+

m

p

m

I

dipol magnetyczny

(17)

6.1.3 Wpływ pola magnetycznego na orbity atomowe x y z m −e v R T = 2πR v I = e T = ev 2πR

ruch elektronu można

(18)

6.1.3 Wpływ pola magnetycznego na orbity atomowe x y z m −e v R T = 2πR v I = e T = ev 2πR

ruch elektronu można

potraktować jako prąd stały

m = −IπR2 z = −ˆ 1

(19)

6.1.3 Wpływ pola magnetycznego na orbity atomowe x y z m −e v R T = 2πR v I = e T = ev 2πR

ruch elektronu można

potraktować jako prąd stały

m = −IπR2 z = −ˆ 1

2evR ˆz orbitalny moment dipolowy

(20)

1 4π0 e2 R2 = me v2 R

w nieobecności pola magnetycznego siła

dośrodkowa pochodzi wyłącznie od ładunków elektrycznych

(21)

1 4π0 e2 R2 = me v2 R

w nieobecności pola magnetycznego siła

dośrodkowa pochodzi wyłącznie od ładunków elektrycznych

−e(v × B) dodatkowa siła w polu magnetycznym;

(22)

1 4π0 e2 R2 = me v2 R

w nieobecności pola magnetycznego siła

dośrodkowa pochodzi wyłącznie od ładunków elektrycznych

−e(v × B) dodatkowa siła w polu magnetycznym;

elektron przyspiesza i zwalnia

x y z +e −e v R B B B B

zakładamy, że pole B jest

(23)

1 4π0 e2 R2 = me v2 R

w nieobecności pola magnetycznego siła

dośrodkowa pochodzi wyłącznie od ładunków elektrycznych

−e(v × B) dodatkowa siła w polu magnetycznym;

elektron przyspiesza i zwalnia

x y z +e −e v R B B B B

zakładamy, że pole B jest

prostopadłe do płaszczyzny orbity

1 4π0 e2 R2 + e¯vB = me ¯ v2

(24)

e¯vB = me Rv

2 − v2

) = me

(25)

e¯vB = me Rv 2 − v2 ) = me Rv + v)(¯v − v) δv = eRB 2me elektron przyspiesza

(26)

e¯vB = me Rv 2 − v2 ) = me Rv + v)(¯v − v) δv = eRB 2me elektron przyspiesza δm = −1 2e(δv)R ˆz = − e2R2

(27)

e¯vB = me Rv 2 − v2 ) = me Rv + v)(¯v − v) δv = eRB 2me elektron przyspiesza δm = −1 2e(δv)R ˆz = − e2R2

4me B zmiana momentu dipolowego

Zmiana momentu magnetycznego m ma przeciwny zwrot niż sama indukcja B — diamagnetyzm

(28)

6.1.4 Magnetyzacja

(29)

6.1.4 Magnetyzacja

M ≡ magnetyczny moment dipolowy na jednostkę objętości

(30)

6.2 Pole namagnesowanego ciała 6.2.1 Prądy związane P R dτ′ m A(r) = µ0 m × ˆR

(31)

6.2 Pole namagnesowanego ciała 6.2.1 Prądy związane P R dτ′ m A(r) = µ0 m × ˆR

R2 potencjał wektorowy dipola m

A(r) = µ0

Z M (r0) × ˆR

R2

(32)

∇0 1

R =

ˆ

R

(33)

∇0 1 R = ˆ R R2 A(r) = µ0 Z " M (r0) ×  ∇0 1 R # dτ0

(34)

∇0 1 R = ˆ R R2 A(r) = µ0 Z " M (r0) ×  ∇0 1 R # dτ0 ∇ × (f A) = f (∇ × A) − A × (∇f ) pochodne iloczynów

(35)

∇0 1 R = ˆ R R2 A(r) = µ0 Z " M (r0) ×  ∇0 1 R # dτ0 ∇ × (f A) = f (∇ × A) − A × (∇f ) pochodne iloczynów A(r) = µ0    Z 1 R[∇ 0 × M (r0 )] dτ0 Z ∇0 × " M (r0) R # dτ0   

(36)

∇0 1 R = ˆ R R2 A(r) = µ0 Z " M (r0) ×  ∇0 1 R # dτ0 ∇ × (f A) = f (∇ × A) − A × (∇f ) pochodne iloczynów A(r) = µ0    Z 1 R[∇ 0 × M (r0 )] dτ0 Z ∇0 × " M (r0) R # dτ0    Z V (∇ × A) dτ = − I S A × da twierdzenie

(37)

A(r) = µ0 Z 1 R[∇ 0 × M (r0 )] dτ0 + µ0 I 1 R[M (r 0 ) × da0]

(38)

A(r) = µ0 Z 1 R[∇ 0 × M (r0 )] dτ0 + µ0 I 1 R[M (r 0 ) × da0] Jzw = ∇ × M Kzw = M × ˆn

(39)

A(r) = µ0 Z 1 R[∇ 0 × M (r0 )] dτ0 + µ0 I 1 R[M (r 0 ) × da0] Jzw = ∇ × M Kzw = M × ˆn A(r) = µ0 Z V Jzw(r0) R 0 + µ0 I S Kzw(r0) R da 0

(40)

Przykład:

Znaleźć pole magnetyczne jednorodnie namagnesowanej kuli.

x y z M θ φ r Jzw = ∇ × M = 0, Kzw = M × ˆn = M sin θ ˆφ

(41)

K = σv = σωR sin θ ˆφ dla obracającej się sfery,

(42)

K = σv = σωR sin θ ˆφ dla obracającej się sfery,

patrz wcześniejszy przykład

Pole jednorodnie namagnesowanej kuli jest takie samo, jak pole obracającej się jednorodnie naładowanej sfery, po podstawieniu

(43)

K = σv = σωR sin θ ˆφ dla obracającej się sfery,

patrz wcześniejszy przykład

Pole jednorodnie namagnesowanej kuli jest takie samo, jak pole obracającej się jednorodnie naładowanej sfery, po podstawieniu

σRω → M.

B = 2

(44)

K = σv = σωR sin θ ˆφ dla obracającej się sfery,

patrz wcześniejszy przykład

Pole jednorodnie namagnesowanej kuli jest takie samo, jak pole obracającej się jednorodnie naładowanej sfery, po podstawieniu

σRω → M.

B = 2

3µ0M wewnątrz sfery, pole jednorodne

m = 4

3πR

3

(45)

K = σv = σωR sin θ ˆφ dla obracającej się sfery,

patrz wcześniejszy przykład

Pole jednorodnie namagnesowanej kuli jest takie samo, jak pole obracającej się jednorodnie naładowanej sfery, po podstawieniu

σRω → M.

B = 2

3µ0M wewnątrz sfery, pole jednorodne

m = 4

3πR

3

M na zewnątrz sfery, pole dipola m

Podobieństwo do pola elektrycznego spolaryzowanej kuli, ale tu mamy 23 zamiast 13.

(46)
(47)

6.2.2 Fizyczna interpretacja prądów związanych

I I I

M

(48)

6.2.2 Fizyczna interpretacja prądów związanych I I I M t I I M ˆn

(49)

6.2.2 Fizyczna interpretacja prądów związanych I I I M t I I M ˆn I a M t

(50)

6.2.2 Fizyczna interpretacja prądów związanych I I I M t I I M ˆn I a M t m = M at = Ia I = M t Kzw = I/t = M

(51)

6.2.2 Fizyczna interpretacja prądów związanych I I I M t I I M ˆn I a M t m = M at = Ia I = M t Kzw = I/t = M Kzw = M × ˆn

(52)

z y x I dy Mz(y) Mz(y + dy) dz magnetyzacja niejednorodna

(53)

z y x I dy Mz(y) Mz(y + dy) dz z y x dz My(z) My(z + dz) dy magnetyzacja niejednorodna Ix = [Mz(y + dy) − Mz(y)] dz = ∂Mz ∂y dy dz

(54)

z y x I dy Mz(y) Mz(y + dy) dz z y x dz My(z) My(z + dz) dy magnetyzacja niejednorodna Ix = [Mz(y + dy) − Mz(y)] dz = ∂Mz ∂y dy dz (Jzw)x = ∂Mz ∂y podobnie (Jzw)x = − ∂My ∂z

(55)

(Jzw)x = ∂Mz

∂y

∂My ∂z

(56)

(Jzw)x = ∂Mz

∂y

∂My ∂z

(57)

(Jzw)x = ∂Mz ∂y ∂My ∂z Jzw = ∇ × M ogólnie ∇ · Jzw = ∇ · (∇ × M ) = 0 równanie ciągłości

(58)

(Jzw)x = ∂Mz ∂y ∂My ∂z Jzw = ∇ × M ogólnie ∇ · Jzw = ∇ · (∇ × M ) = 0 równanie ciągłości

6.2.3 Pole magnetyczne w materii

Mówiąc o polu magnetycznym w materii mamy na myśli pole makroskopowe (uśrednione po obszarze wytarczająco dużym by zawierał bardzo wiele atomów)

(59)

6.3 Natężenie pola magnetycznego H

6.3.1 Prawo Ampère’a w materiałach magnetycznych

(60)

6.3 Natężenie pola magnetycznego H

6.3.1 Prawo Ampère’a w materiałach magnetycznych

J = Jzw + Jsw

1

(61)

6.3 Natężenie pola magnetycznego H

6.3.1 Prawo Ampère’a w materiałach magnetycznych

J = Jzw + Jsw 1 µ0 (∇ × B = J = Jsw + Jzw = Jsw + (∇ × M ) ∇ × 1 µ0 B − M ! = Jsw

(62)

6.3 Natężenie pola magnetycznego H

6.3.1 Prawo Ampère’a w materiałach magnetycznych

J = Jzw + Jsw 1 µ0 (∇ × B = J = Jsw + Jzw = Jsw + (∇ × M ) ∇ × 1 µ0 B − M ! = Jsw H ≡ 1 µ0 B − M

(63)

6.3 Natężenie pola magnetycznego H

6.3.1 Prawo Ampère’a w materiałach magnetycznych

J = Jzw + Jsw 1 µ0 (∇ × B = J = Jsw + Jzw = Jsw + (∇ × M ) ∇ × 1 µ0 B − M ! = Jsw H ≡ 1 µ0 B − M ∇ × H = Jsw prawo Ampère’a

(64)

I

(65)

I

H · dl = Iswc prawo Ampère’a w postaci całkowej

Iswc — całkowite natężenie prądu swobodnego płynącego przez kontur Ampère’a

(66)

6.3.2 Myląca analogia

(67)

6.3.2 Myląca analogia

∇ × H = Jsw

(68)

6.3.2 Myląca analogia

∇ × H = Jsw

∇ · H = −∇ · M 6= 0 dywergencja różna od zera

(69)

6.3.3 Warunki brzegowe

W języku natężenia pola magnetycznego H i gęstości prądów swobodnych:

(70)

6.3.3 Warunki brzegowe

W języku natężenia pola magnetycznego H i gęstości prądów swobodnych:

Hnad − Hpod = −(Mnad − Mpod )

(71)

6.3.3 Warunki brzegowe

W języku natężenia pola magnetycznego H i gęstości prądów swobodnych:

Hnad − Hpod = −(Mnad − Mpod )

Hnadk − Hpodk = Ksw × ˆn

(72)

6.3.3 Warunki brzegowe

W języku natężenia pola magnetycznego H i gęstości prądów swobodnych:

Hnad − Hpod = −(Mnad − Mpod )

Hnadk − Hpodk = Ksw × ˆn

Bnad − Bpod = 0

(73)

6.4 Ośrodki liniowe i nieliniowe

6.4.1 Podatność i przenikalność magnetyczna

M = 1

(74)

6.4 Ośrodki liniowe i nieliniowe

6.4.1 Podatność i przenikalność magnetyczna

M = 1

µ0 χmB (niepoprawnie!)

(75)

6.4 Ośrodki liniowe i nieliniowe

6.4.1 Podatność i przenikalność magnetyczna

M = 1

µ0 χmB (niepoprawnie!)

M = χmH ośrodki liniowe

χm — podatność magnetyczna, dodatnia dla paramagnetyków, ujemna dla diamagnetyków; typowe wartości są rzędu 10−5

(76)

6.4 Ośrodki liniowe i nieliniowe

6.4.1 Podatność i przenikalność magnetyczna

M = 1

µ0 χmB (niepoprawnie!)

M = χmH ośrodki liniowe

χm — podatność magnetyczna, dodatnia dla paramagnetyków, ujemna dla diamagnetyków; typowe wartości są rzędu 10−5

(77)

6.4 Ośrodki liniowe i nieliniowe

6.4.1 Podatność i przenikalność magnetyczna

M = 1

µ0 χmB (niepoprawnie!)

M = χmH ośrodki liniowe

χm — podatność magnetyczna, dodatnia dla paramagnetyków, ujemna dla diamagnetyków; typowe wartości są rzędu 10−5

B = µ0(H + M ) = µ0(1 + χm)H

(78)

Przykład:

Nieskończenie długi solenoid (o n zwojach na jednostkę długości, przez

który płynie prąd o natężeniu I) wypełniony jest substancją liniową o

(79)

Przykład:

Nieskończenie długi solenoid (o n zwojach na jednostkę długości, przez

który płynie prąd o natężeniu I) wypełniony jest substancją liniową o

podatności χm. Znaleźć indukcję pola we wnętrzu solenoidu.

ˆz

(80)

Przykład:

Nieskończenie długi solenoid (o n zwojach na jednostkę długości, przez

który płynie prąd o natężeniu I) wypełniony jest substancją liniową o

podatności χm. Znaleźć indukcję pola we wnętrzu solenoidu.

ˆz

φ

Nie możemy wprost obliczyć B, bo nie znamy prądów

związanych, ale ze względu na symetrię możemy

obliczyć H ze znajomości prądów swobodnych

H = nI ˆz

B = µ0(1 + χm)nI ˆz

(81)

M M = 0 próżnia paramagnetyk powierzchnia Gaussa I

(82)

M M = 0 próżnia paramagnetyk powierzchnia Gaussa I

M · da 6= 0 dla powierzchni Gaussa

(83)

M M = 0 próżnia paramagnetyk powierzchnia Gaussa I

M · da 6= 0 dla powierzchni Gaussa

∇ · M nie może znikać wszędzie wewnątrz powierzchni Gaussa

Jzw = ∇ × M = ∇ × (χmH) = χmJsw

Jeśli prąd swobodny nie płynie w objętości próbki, prąd związany płynie jedynie na powierzchni.

(84)

6.4.2 Ferromagnetyzm M I a b c d e f g (trwały magnes)

(nasycenie) (trwały magnes)

(nasycenie)

Cytaty

Powiązane dokumenty

3 przedstawiono zależności wartości szczytowej prądu, którego prze- pływ w próżniowym układzie izolacyjnym z 10 mm przerwą międzyelektrodo- wą, przy napięciu na

Prosz¦ próbowa¢ pisa¢ porz¡dnie, wi¦ksze programiki zachowywa¢ (mo»na robi¢ od- dzielne projekty), stosowa¢ si¦ konsekwentnie do wybranych stylów pisania, komentowa¢,

Prosz¦ próbowa¢ pisa¢ porz¡dnie, wi¦ksze programiki zachowywa¢ (mo»na robi¢ od- dzielne projekty), stosowa¢ si¦ konsekwentnie do wybranych stylów pisania, komentowa¢,

Prosz¦ próbowa¢ pisa¢ porz¡dnie, wi¦ksze programiki zachowywa¢ (mo»na robi¢ od- dzielne projekty), stosowa¢ si¦ konsekwentnie do wybranych stylów pisania, komentowa¢,

• diamagnetyzm – słabe momenty magnetyczne są indukowane (w przeciwnym kierunku) w atomach, gdy zostaną one umieszczone w zewnętrznym polu magnetycznym, po usunięciu

Znaleźć indukcję pola magnetycznego wewnątrz i na zewnątrz nieskończenie długiego przewodnika o promieniu R, w którym płynie prąd o

• diamagnetyzm – słabe momenty magnetyczne są indukowane (w przeciwnym kierunku) w atomach, gdy zostaną one umieszczone w zewnętrznym polu magnetycznym, po usunięciu

Prąd indukowany płynie w takim kierunku, że pole magnetyczne wytworzone przez ten prąd przeciwdziała zmianie strumienia pola.. magnetycznego, która ten