• Nie Znaleziono Wyników

Contents [Optica Applicata, Vol. 4, 1974, nr 2]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Contents [Optica Applicata, Vol. 4, 1974, nr 2]"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Editorial Board:

OPTICA

IV

Zygmunt Bodnar — Chairman, Miron

Gaj, Bedřich Havelka, Roman Ingar-

A PPLIC A TA

2

den, Bohdan Karczewski, Joachim Kiebe, Jan Matysiak, Maksymilian Pluta, Zbigniew Puzewicz, Antoni So- jecki, Szczepan Szczeniowski, Bogu­

sława Trzebiatowska

Editor in Chief

" Miron Gaj

Secretary

— Grażyna Mulak

Associate Editor

— Ireneusz Wilk

Editorial Office

Instytut Fizyki Politechniki Wrocław­ skiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland

Publisher

Politechnika Wrocławska (Technical University), Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland

!n addition to iarger originai papers brief reports wiii be published of the authors' own research work. The reports should be set out according to the above guide lines.

The Editorial Board invites the readers to send over any remarks or observations refer­ ring to the publications which will appear in

the O/v/ca The correspondence of

essential importance will be published in a separate column dealing with letters to the Editor.

Review of Matter

Application of the diffraction theory, quantum optics, problems in radiation cohe­ rence, light sources, holography and its appli­ cation, scientific photography, methods of image reconstruction, optical application of Fourier transforms, theory of optical systems, criteria of optical image evaluation, optical materials, technology of manufacturing optical elements, aspheric optics, optical properties of solids and thin films, lasers and their application, photo- and radiometry, problems in spectroscopy, non-linear optics, optical data processing, optical measurements, ñbre optics, optical instrumentation, interferometry, microscopy, non-visible optics, automation of optical computing, optoelectronics, colo­ rimetry, optical detectors, elipsometry and photoelasticity.

Contents

Simple Changes of an Object Studied by H o­ logram Interferometry, part II, M . MACÁKOVÁ, J. B E Ň A ... 3

Optical Properties o f Aluminium, G. H. TALAT,

M . H . E L N A B t, F . S . H A M M A M ...11

Bewertung optischer Systeme für den Prozess der automatischen Korrektion auf der Grund­ lage der Definitionshelligkeit, W. GROSSMANN,

G. PRÁDEL ... 17 P r e s e n t a t io n s ...29

Development in Non-linear and Coherent

Optics, A. P tE K A R A...29 Main Achievements in Non-linear Optics and

Quantum Electronics, S. К ш ы с н ... 39 Last Ten Years o f Scientific Activity, M. PLUTA 43 Letters to the E d i t o r ... 49 Kinematic Aberration at Optimal Position of the Intermediate Image in H igh—Sped Cameras with Image C om m u tation ...- . . . . 49

Cytaty

Powiązane dokumenty

Nowe wyzwania wobec zarządzania i przywództwa często formułuje się w postaci postulatów – wykorzystajmy maksymalnie potencjał wszystkich uczestników orga- nizacji, dajmy im

Wybrane formalne wyznaczniki sprawnej komunikacji w organizacji 135 Dokładność jest kategorią przedstawioną w następujących odsłonach: jako czu- łość narzędzi pomiaru i

Celem artykułu jest wstępna weryfikacja propozycji modelu kompetencji coacha profesjonalnego zespołu sportowego w halowej piłce siatkowej. Opracowanie go pozwoli kształcić

Zagadnienie – punkt do uzgodnienia, czyli aspekt przedmiotu negocjacji (atry- but alternatywy). Opcja – warto ść atrybutu. Opis sytuacji decyzyjnej jest punktem wyj ścia

W kolejnym punkcie przyj ęto trzyklasowy model ryzyka, w którym w dalszej cz ęści pracy przeprowadzono analizę wpływu zewnętrznych czynników ryzyka na prawdopodobie ństwo ruiny

X programem przez jego realizację w praktyce szkolnej. Rozumienie ogólnych założeń programu nauczyciel wyniósł lub wyniesie z zakładu kształ­ cenia nauczycieli, bądź zdobył

Brak jest również wskazówek co do tworzenia atmosfery sprzyjającej dynamicznemu rozwojowi i dostosowywa- niu rozwiązań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi we

The method for extraction of characteristic features (histograms of mutual angles of objects as an autocorrelation of histograms of absolute angles of contour