• Nie Znaleziono Wyników

Znaki ostrzegawcze, test PDF / Memorizer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Znaki ostrzegawcze, test PDF / Memorizer"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

Test ze znajomości znaków drogowych ostrzegawczych.

1/ Co to za znak?

[ ] A-3 Niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo [ ] A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo

[ ] A-6B Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie [ ] A-6D Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony

2/ Co to za znak?

[ ] A-3 Niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo [ ] A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo

[ ] A-6B Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie [ ] A-6D Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony

3/ Co to za znak? [ ] A-5 Skrzyżowanie dróg

[ ] A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo

[ ] A-6B Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie [ ] A-6D Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony

4/ Co to za znak?

[ ] A-6C Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie [ ] A-2 Niebezpieczny zakręt w lewo

[ ] A-6E Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony [ ] A-5 Skrzyżowanie dróg

5/ Co to za znak?

[ ] A-6C Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie [ ] A-2 Niebezpieczny zakręt w lewo

(2)

[ ] A-12C Zwężenie jezdni lewostronne

6/ Co to za znak? [ ] A-5 Skrzyżowanie dróg

[ ] A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo

[ ] A-6B Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie [ ] A-6A Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach

7/ Co to za znak?

[ ] A-30 Inne niebezpieczeństwo [ ] A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo [ ] A-8 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym

[ ] A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

8/ Co to za znak?

[ ] A-16 Przejście dla pieszych [ ] A-9 Przejazd kolejowy z zaporami

[ ] A-6B Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie [ ] A-7 Ustąp pierwszeństwa

9/ Co to za znak?

[ ] A-10 Przejazd kolejowy bez zapór [ ] A-11 Nierówna droga

[ ] A-9 Przejazd kolejowy z zaporami [ ] A-12A Zwężenie jezdni - dwustronne

10/ Co to za znak?

[ ] A-12A Zwężenie jezdni dwustronne [ ] A-11A Próg zwalniający

[ ] A-10 Przejazd kolejowy bez zapór [ ] A- 9 Przejazd kolejowy z zaporami

11/ Co to za znak? [ ] A-11A Próg zwalniający

[ ] A-12B Zwężenie jezdni - prawostronne [ ] A-11 Nierówna droga

(3)

12/ Co to za znak? [ ] A-11A Próg zwalniający [ ] A-14 Roboty drogowe [ ] A-11 Nierówna droga [ ] A-22 Niebezpieczny zjazd

13/ Co to za znak?

[ ] A-12C Zwężenie jezdni lewostronne [ ] A-12B Zwężenie jezdni prawostronne [ ] A-12A Zwężenie jezdni dwustronne [ ] A-27 Nabrzeże lub brzeg rzeki

14/ Co to za znak? [ ] A-15 Śliska jezdnia

[ ] A-12C Zwężenie jezdni lewostronne [ ] A-13 Ruchomy most

[ ] A-16 Przejście dla pieszych

15/ Co to za znak?

[ ] A-12A Zwężenie jezdni dwustronne [ ] A-16 Przejście dla pieszych

[ ] A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym [ ] A-12B Zwężenie jezdni prawostronne

16/

[ ] A-17 Dzieci

[ ] A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym [ ] A-14 Roboty drogowe

[ ] A-27 Nabrzeże lub brzeg rzeki

17/ Co to za znak?

[ ] A-6E Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony [ ] A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym [ ] A-12C Zwężenie jezdni lewostronne

(4)

18/ Co to za znak? [ ] A-17 Dzieci

[ ] A-16 Przejście dla pieszych [ ] A-24 Rowerzyści

[ ] A-30 Inne niebezpieczeństwo

19/ Co to za znak? [ ] A-18B Zwierzęta dzikie [ ] A-18A Zwierzęta gospodarskie [ ] A-30 Inne niebezpieczeństwo [ ] A-14 Roboty drogowe

20/ Co to za znak? [ ] A-14 Roboty drogowe [ ] A-17 Dzieci

[ ] A-16 Przejście dla pieszych [ ] A-11A Próg zwalniający

21/ Co to za znak? [ ] A-18B Zwierzęta dzikie [ ] A-28 Sypki żwir

[ ] A-18A Zwierzęta gospodarskie [ ] A-32 Oszronienie jezdni

22/ Co to za znak?

[ ] A-12A Zwężenie jezdni dwustronne [ ] A- 5 Skrzyżowanie dróg

[ ] A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym [ ] A-15 Śliska jezdnia

23/ Co to za znak?

[ ] A-30 Inne niebezpieczeństwo [ ] A-15 Śliska jezdnia

[ ] A-11A Próg zwalniający [ ] A-19 Boczny wiatr

(5)

[ ] A-19 Boczny wiatr

[ ] A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym [ ] A-17 Dzieci

[ ] A-24 Rowerzyści

25/ Co to za znak? [ ] A-28 Sypki żwir

[ ] A-31 Niebezpieczne pobocze [ ] A-30 Inne niebezpieczeństwo [ ] A-25 Spadające odłamki skalne

26/ Co to za znak? [ ] A-23 Stromy podjazd [ ] A-27 Nabrzeże lub brzeg rzeki [ ] A-22 Niebezpieczny zjazd [ ] A-13 Ruchomy most

27/ Co to za znak? [ ] A-28 Sypki żwir [ ] A-13 Ruchomy most [ ] A-28 Sypki żwir

[ ] A-27 Nabrzeże lub brzeg rzeki

28/ Co to za znak?

[ ] A-31 Niebezpieczne pobocze [ ] A-28 Sypki żwir

[ ] A-22 Niebezpieczny zjazd [ ] A-23 Stromy podjazd

29/ Co to za znak?

[ ] A-30 Inne niebezpieczeństwo [ ] A-28 Sypki żwir

[ ] A-22 Niebezpieczny zjazd [ ] A-11 Nierówna droga

30/ Co to za znak? [ ] A-28 Sypki żwir

(6)

[ ] A-30 Inne niebezpieczeństwo [ ] A-14 Roboty drogowe [ ] A-34 Wypadek drogowy

31/ Co to za znak? [ ] A-28 Sypki żwir

[ ] A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym [ ] A-15 Śliska jezdnia

[ ] A-31 Niebezpieczne pobocze

32/ Co to za znak?

[ ] A-30 Inne niebezpieczeństwo [ ] A-33 Zator drogowy [ ] A-34 Wypadek drogowy [ ] A-29 Sygnały świetlne

33/ Co to za znak? [ ] A-33 Zator drogowy [ ] A-31 Niebezpieczne pobocze [ ] A-32 Oszronienie jezdni [ ] A-28 Sypki żwir

34/ Co to za znak? [ ] A-34 Wypadek drogowy [ ] A-31 Niebezpieczne pobocze [ ] A-33 Zator drogowy

[ ] A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

35/ Co to za znak?

[ ] A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym [ ] A-23 Stromy podjazd

[ ] A-31 Niebezpieczne pobocze [ ] A-34 Wypadek drogowy

Cytaty

Powiązane dokumenty

PROCEEDINGS OF THE ETHICOMP* 2020 18th International Conference on the Ethical and Social Impacts of ICT Logroño, La Rioja, Spain June 15 – July 6 online.. Title Paradigm Shifts in

Można więc zastanowić się, dlaczego Tchorżewski domaga się pod­ jęcia wobec „Gazety Lubelskiej” aż tak drastycznych środków, skoro w uzasadnieniu podaje

50 Kandydat był współzałożycielem gazety „Robotnik” należącej do członków Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarności ( MRKS ) oraz Grupy

The aim of this work is to discuss the issue of the presence of Commander—the character known from the canonical version of the myth about Don Juan Tenorio—in the operatic work.1 If

randomness spreads through all components - ensuring the existence of smooth transition densities of the diffusion, even though the diffusion is possibly not uniformly elliptic

The deformed shapes of all structures were accurately predicted by our FEA models ( Fig. 3 ), meaning that they could be used as a predictive tool for the rational design of

Prior studies in online learning have revealed that conversational systems can improve learning outcomes in some specific scenarios [ 3 , 4 , 5 ]. However, to what extent CUIs

A close analysis of the historic transformation of the built environment (such as land use, land ownership, infrastructures), the development of institutional structures