Znaki ostrzegawcze, test PDF / Memorizer

19  Download (3)

Full text

(1)

Test ze znajomości znaków drogowych ostrzegawczych.

1/ Co to za znak?

[ ] A-3 Niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo [ ] A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo

[ ] A-6B Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie [ ] A-6D Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony

2/ Co to za znak?

[ ] A-3 Niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo [ ] A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo

[ ] A-6B Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie [ ] A-6D Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony

3/ Co to za znak? [ ] A-5 Skrzyżowanie dróg

[ ] A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo

[ ] A-6B Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie [ ] A-6D Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony

4/ Co to za znak?

[ ] A-6C Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie [ ] A-2 Niebezpieczny zakręt w lewo

[ ] A-6E Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony [ ] A-5 Skrzyżowanie dróg

5/ Co to za znak?

[ ] A-6C Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie [ ] A-2 Niebezpieczny zakręt w lewo

(2)

[ ] A-12C Zwężenie jezdni lewostronne

6/ Co to za znak? [ ] A-5 Skrzyżowanie dróg

[ ] A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo

[ ] A-6B Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie [ ] A-6A Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach

7/ Co to za znak?

[ ] A-30 Inne niebezpieczeństwo [ ] A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo [ ] A-8 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym

[ ] A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

8/ Co to za znak?

[ ] A-16 Przejście dla pieszych [ ] A-9 Przejazd kolejowy z zaporami

[ ] A-6B Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie [ ] A-7 Ustąp pierwszeństwa

9/ Co to za znak?

[ ] A-10 Przejazd kolejowy bez zapór [ ] A-11 Nierówna droga

[ ] A-9 Przejazd kolejowy z zaporami [ ] A-12A Zwężenie jezdni - dwustronne

10/ Co to za znak?

[ ] A-12A Zwężenie jezdni dwustronne [ ] A-11A Próg zwalniający

[ ] A-10 Przejazd kolejowy bez zapór [ ] A- 9 Przejazd kolejowy z zaporami

11/ Co to za znak? [ ] A-11A Próg zwalniający

[ ] A-12B Zwężenie jezdni - prawostronne [ ] A-11 Nierówna droga

(3)

12/ Co to za znak? [ ] A-11A Próg zwalniający [ ] A-14 Roboty drogowe [ ] A-11 Nierówna droga [ ] A-22 Niebezpieczny zjazd

13/ Co to za znak?

[ ] A-12C Zwężenie jezdni lewostronne [ ] A-12B Zwężenie jezdni prawostronne [ ] A-12A Zwężenie jezdni dwustronne [ ] A-27 Nabrzeże lub brzeg rzeki

14/ Co to za znak? [ ] A-15 Śliska jezdnia

[ ] A-12C Zwężenie jezdni lewostronne [ ] A-13 Ruchomy most

[ ] A-16 Przejście dla pieszych

15/ Co to za znak?

[ ] A-12A Zwężenie jezdni dwustronne [ ] A-16 Przejście dla pieszych

[ ] A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym [ ] A-12B Zwężenie jezdni prawostronne

16/

[ ] A-17 Dzieci

[ ] A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym [ ] A-14 Roboty drogowe

[ ] A-27 Nabrzeże lub brzeg rzeki

17/ Co to za znak?

[ ] A-6E Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony [ ] A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym [ ] A-12C Zwężenie jezdni lewostronne

(4)

18/ Co to za znak? [ ] A-17 Dzieci

[ ] A-16 Przejście dla pieszych [ ] A-24 Rowerzyści

[ ] A-30 Inne niebezpieczeństwo

19/ Co to za znak? [ ] A-18B Zwierzęta dzikie [ ] A-18A Zwierzęta gospodarskie [ ] A-30 Inne niebezpieczeństwo [ ] A-14 Roboty drogowe

20/ Co to za znak? [ ] A-14 Roboty drogowe [ ] A-17 Dzieci

[ ] A-16 Przejście dla pieszych [ ] A-11A Próg zwalniający

21/ Co to za znak? [ ] A-18B Zwierzęta dzikie [ ] A-28 Sypki żwir

[ ] A-18A Zwierzęta gospodarskie [ ] A-32 Oszronienie jezdni

22/ Co to za znak?

[ ] A-12A Zwężenie jezdni dwustronne [ ] A- 5 Skrzyżowanie dróg

[ ] A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym [ ] A-15 Śliska jezdnia

23/ Co to za znak?

[ ] A-30 Inne niebezpieczeństwo [ ] A-15 Śliska jezdnia

[ ] A-11A Próg zwalniający [ ] A-19 Boczny wiatr

(5)

[ ] A-19 Boczny wiatr

[ ] A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym [ ] A-17 Dzieci

[ ] A-24 Rowerzyści

25/ Co to za znak? [ ] A-28 Sypki żwir

[ ] A-31 Niebezpieczne pobocze [ ] A-30 Inne niebezpieczeństwo [ ] A-25 Spadające odłamki skalne

26/ Co to za znak? [ ] A-23 Stromy podjazd [ ] A-27 Nabrzeże lub brzeg rzeki [ ] A-22 Niebezpieczny zjazd [ ] A-13 Ruchomy most

27/ Co to za znak? [ ] A-28 Sypki żwir [ ] A-13 Ruchomy most [ ] A-28 Sypki żwir

[ ] A-27 Nabrzeże lub brzeg rzeki

28/ Co to za znak?

[ ] A-31 Niebezpieczne pobocze [ ] A-28 Sypki żwir

[ ] A-22 Niebezpieczny zjazd [ ] A-23 Stromy podjazd

29/ Co to za znak?

[ ] A-30 Inne niebezpieczeństwo [ ] A-28 Sypki żwir

[ ] A-22 Niebezpieczny zjazd [ ] A-11 Nierówna droga

30/ Co to za znak? [ ] A-28 Sypki żwir

(6)

[ ] A-30 Inne niebezpieczeństwo [ ] A-14 Roboty drogowe [ ] A-34 Wypadek drogowy

31/ Co to za znak? [ ] A-28 Sypki żwir

[ ] A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym [ ] A-15 Śliska jezdnia

[ ] A-31 Niebezpieczne pobocze

32/ Co to za znak?

[ ] A-30 Inne niebezpieczeństwo [ ] A-33 Zator drogowy [ ] A-34 Wypadek drogowy [ ] A-29 Sygnały świetlne

33/ Co to za znak? [ ] A-33 Zator drogowy [ ] A-31 Niebezpieczne pobocze [ ] A-32 Oszronienie jezdni [ ] A-28 Sypki żwir

34/ Co to za znak? [ ] A-34 Wypadek drogowy [ ] A-31 Niebezpieczne pobocze [ ] A-33 Zator drogowy

[ ] A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

35/ Co to za znak?

[ ] A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym [ ] A-23 Stromy podjazd

[ ] A-31 Niebezpieczne pobocze [ ] A-34 Wypadek drogowy

Figure

Updating...

References

Related subjects :