klasa 3 od 15.04. do 17.04..docx

35  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

Praca dla uczniów klasy III z podręcznikiem „Elementarz odkrywców” od 15.04. – 17.04. Krąg tematyczny: Utrwalić to, co piękne

15.04.2020r. (środa)

Temat dnia: Jak powstaje film?

1. Przeczytaj tekst z podręcznika s. 45 - 46. Udziel odpowiedzi na pytania pod tekstem. S. 47 „Rodzina wyrazów” . Wykonaj zadania: 1,2 i 3.

2. „Elementarz odkrywców”- Ćwiczenia. Wykonaj ćwiczenia na s. 53 - 54. 3. Podręcznik matematyka s.23.

4. Ćwiczenia – matematyka – wykonaj zadania na s. 27.

16. 04. 2020r. ( czwartek)

Temat dnia: Cudze chwalicie, swego nie znacie

1. Przeczytaj tekst informacyjny s.48 – 49. Odszukaj na mapie Polski opisane regiony. Znajdź w domu widokówkę lub wydrukuj ilustrację, przyklej ją do zeszytu i przepisz tekst z podręcznika o jednym wybranym regionie.

2.„Elementarz odkrywców”- Ćwiczenia. Wykonaj ćwiczenia na s. 55 - 57. 3. Podręcznik matematyka s. 24.

4. Ćwiczenia – matematyka – wykonaj zadania na s. 28. 17.04. 2020r. ( piątek)

Temat dnia: Takie niezwykłe miejsca

1.Wyszukaj w słowniku lub encyklopedii i odczytaj głośno hasła: zabytek, muzeum, zbiory muzealne, eksponat, muzealnik, kustosz. Przeczytaj tekst informacyjny s. 50.

2.„Elementarz odkrywców”- Ćwiczenia. Wykonaj ćwiczenia na s. 58 - 59. 4.Ćwiczenia – matematyka – wykonaj zadania na s. 29 - 30.

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :