• Nie Znaleziono Wyników

Klasa I 15.06.2020 - Test 8.pdf

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Klasa I 15.06.2020 - Test 8.pdf"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Imię Klasa Nazwisko

© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o., 2017

PHOTOCOPIABLE 1

Hello Explorer 1 Test 8 grupa A

Unit 8. Food

Test 8 grupa A

Rozumienie ze słuchu

1

Posłuchaj nagrania i zakreśl YES lub NO.

Score / 3

2

Posłuchaj nagrania i zaznacz ✓ właściwe obrazki.

Score / 4

Yes No Yes No Yes No

Ten dokument PDF był edytowany w Icecream PDF Editor. Ulepsz program do wersji PRO, aby usunąć znak wodny.

(2)

© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o., 2017

PHOTOCOPIABLE 2

Hello Explorer 1 Test 8 grupa A

Rozumienie tekstu pisanego

3

Popatrz, przeczytaj i zakreśl pętlą właściwe wyrazy.

Score / 4

Słownictwo

4

Napisz po śladzie wyrazy i połącz je z właściwymi rysunkami.

Score / 3

c/h_e_e?sd]

m_e,a/t]

cake meat

candle birthday

fruit guest

candle sandwich

fruit party

candle sandwich

candle onion

cake cheese

[p_e,a/r

Ten dokument PDF był edytowany w Icecream PDF Editor. Ulepsz program do wersji PRO, aby usunąć znak wodny.

(3)

© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o., 2017

PHOTOCOPIABLE 3

Hello Explorer 1 Test 8 grupa A

Komunikacja

5

Odczytaj zdania i połącz je z właściwymi postaciami.

Score / 3

*Słownictwo

6

Popatrz na rysunki i napisz wyrazy z podanych liter.

Score / 3

I like meat.

I like onions. I like oranges.

p a p l e

d l e n a c

a r p e

Ten dokument PDF był edytowany w Icecream PDF Editor. Ulepsz program do wersji PRO, aby usunąć znak wodny.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przesiewanie surowca, transport nadziarna na składowisko surowca, załadowanie podziarna do młyna kulowego, mielenie przez określony czas, transport zawartości młyna do

SACRED HEART CANDLE Special Intensions DIVINE MERCY CANDLE + Genevieve Roszkowski (Daughter Eileen).. BLESSED MOTHER CANDLE + Estelle Judowski (Daughter Justine)

Sposoby, dzięki którym przez odpodobnienie (wielość!) dochodzi się jednak do upodobnienia (jedność!) są i chyba zawsze pozostaną nieprzeliczalne. Słowem, to, co Witkacy

Essential qualities human beings seek when being involved with other beings are defined by granularity and reciprocity in the design of time (duration of engagement,

The oblique vein of the left atrium, sometimes referred to as the vein of Marshall (VoM), is a small vessel that descends obliquely on the back of the left atrium and ends in the

wskazuje, że (w szczególności) organ prowadzący rejestr jest uprawniony do jej przeprowadzenia oraz odsyła do odpowiedniego stosowania art. 57 tejże ustawy. Jego odpowiednie użycie

Na uwagę zasługuje fakt, że kamienie cementowe uzyskane z zaczynów zawierających nanokomponenty charakteryzowały się wysokimi wartościami wytrzymałości na ściskanie, co

3 Ustalenia dotyczyły wielu faktów o rodzinie oraz o udzielanej pomocy dzieciom i rodzicom przez członka środkowego pokolenia, tzn.: 1) w jakich strukturach ro- dzinnych

2.Wzory wspierania zstępnych i wstępnych przez należących do środkowego pokolenia w rodzinie według statusu materialnego 130 2.1.Zasięg świadczonej pomocy a status materialny

Nieskazitelnie czysta, biel gamy Kringle Candle pasuje do każdego wystroju i jest jednocześnie dyskretnie elegancka!. Niezależnie od tego jaki aromat lub styl preferujecie,

Elton John, Candle In The Wind (Princess Diana Tribute). Goodbye

However, the greatest advantage of thyroid ultrasound examination is the possibility to visualize the tip of the needle during fine- needle aspiration biopsies, which allows a

Berekening van de destillatiekolom voor de scheiding van benzylchloride en tolueen in batch.. Berekening van de destillatiekolom voor de scheiding van

We show that the low-temperature negative magnetoresistance is anisotropic with respect to the magnetic field orientation, and its angular dependence reveals the appearance of

znaczących postaci świata teatru i filmu w kreowanie spektaklu oraz najlepszy dobór obsady wykonawczej produkcja staje się swoją własną reklamą. Budowaniu marki służy tu

The aim of this study was to perform a meta-analysis to test the association between red, pro- cessed, and total meat, as well as fruit and vegetable consumption, and selected

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Działanie toksyczne na narządy docelowe

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Działanie toksyczne na narządy docelowe

wyrażenie „inaczej patrzą na to, co ich otacza i na siebie samych” gramatycznie jest czynnością (działaniem podmiotu), ale oznaczało przede wszystkim poczucie przynależności

Naturally, even though candles and sealing waxes are no longer typically associated with pharmacy (see the woodcut The Lamentation of Dead Credit by People of Various

Otrzymujesz od nas 96 punktów – tyle ile masz decyzji do podjęcia. Za każdą poprawną odpowiedź dopisujemy Ci jeszcze 1 punkt, za błędną zabieramy dany punkt. Gdy nie

Wasz nauczyciel języka niemieckiego i Wasz dyrektor