Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Informacja dla klas VIII

Z geografii przypominam, że obowiązuje uzupełnienie informacji na mapie fiz. Europy. Obydwie karty pracy należy wkleić do zeszytu. Na pierwszej lekcji, która odbędzie się w szkole, piszemy zapowiedziane wcześniej dwie krótkie kartkówki :

1. ze znajomości podstawowych inf. związanych ze środowiskiem przyrodniczym Europy 2. ze znajomości mapy fizycznej Europy

Figure

Updating...

References

Related subjects :