Historia klasa 8 - 23 IV 2020.docx

43  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

23 IV 2020

Temat: Polska po II wojnie światowej – powtórzenie wiadomości.

Proszę zapoznać się z tematem (str. 198 – 200), powtórzyć wiadomości do sprawdzianu. Dla chętnych: można wykonać zadania powtórzeniowe w zeszycie ćwiczeń (nie odsyłać). 24 IV 2020

Temat: Polska po II wojnie światowej – sprawdzian wiadomości.

Proszę o wykonanie zadań w teście i przesłanie do oceny do 28 IV (test do pobrania w załączniku).

Figure

Updating...

References

Related subjects :