• Nie Znaleziono Wyników

Piłka siatkowa. Nauka odbić oburącz dolnych .Klasa1 - Centralne Repozytorium Treści Dydaktycznych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Piłka siatkowa. Nauka odbić oburącz dolnych .Klasa1 - Centralne Repozytorium Treści Dydaktycznych"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Odbicie oburącz dolne -nauczanie w klasie 1

Siatkówka to sport   idealny dla dzieci. Rozwija zarówno ciało jak i umysł-można współdziałać w drużynie i świetnie się bawić we własnej klasie. 

Temat: Siatkówka .Zabawy z piłką .  Liczba ćwiczących 20 

Czas trwania 45min 

Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna  Przybory: piłki siatkowe, . 

CELE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE: 

 Poznawczym: uczeń   dokładnie wykonuje ćwiczenia oraz poznaje różne rodzaje postawy siatkarskiej 

 Kształcącym: uczeń doskonali płynność i swobodę wykonywania ruchu  

 Wychowawczym: uczeń kształtuje samodyscyplinę, samokontrolę, zaradność 

 Motoryczności uczeń doskonali sprawność ogólną, szybkość i zwinność 

 Umiejętności: uczeń umie współpracować i poznaje nowe elementy 

 Wiadomości; uczeń współdziała w grupie w celu osiągnięcia zwycięstwa.   

Tok Treść Uwagi

rozgrzewka 5m

1. Zabawa naśladowcza: "lustro". Naśladowanie ruchów kolegi "jak w lustrze", np: postawa siatkarska, ułożenie RR do odbicia oburącz górnego i dolnego oraz krok dostawny.

2. Ćwiczenia przygotowujące. Dzieci przemieszczają się na drugą stronę sali i jednocześnie wykonują: − prowadzenie piłki prawą i lewą nogą, powrót tak samo,

− toczenie piłki prawą i lewą dłonią,

(2)

− toczenie piłki prostymi, złączonymi RR (jak do odbicia oburącz dolnego), − przekładanie piłki pod udem uniesionego kolana,

− przekładanie piłki pod udem, podczas wypadów w przód,

− toczenie piłki głową na czworakach.

ćwiczenia analityczne 10m

3. Nauczanie. Chwyty i odbicia oburącz dolne z własnego podrzutu ipo koźle. − pionowy rzut oburącz od dołu, chwyt na wysokości bioder,

− pionowy rzut oburącz od dołu, odbicie oburącz dolne nad siebie, chwyt,

− pionowy rzut oburącz od dołu, po koźle chwyt na wysokości bioder, − pionowy rzut oburącz od dołu, po koźle odbicie oburącz dolne nad siebie, chwyt. W "rozsypce". ćwiczenia syntetyczne 10m

(3)

4. Nauczanie. Odbicia oburącz dolne i górne z podrzutu kolegi.

Dwójkami, około 2,5m od siebie. Piłka na dwójkę

5. Konkurs odbić oburącz górnych i dolnych:

− (1) Rzuć piłkę oburącz znad głowy. (2) Odbij oburącz górnym nad siebie i złap. − (1) Rzuć piłkę oburącz od dołu. (2) Odbij oburącz dolnym nad siebie i złap. − Która dwójka w czasie 2 min wykona ćwiczenie z najmniejszą liczbą błędów -"piłka nie spada"?

część końcowa 5m

5. Ćwiczenia rozciągające, z piłką. Leżenie tyłem, kolana ugięte, stopy na parkiecie:

− podciąganie prawego kolana pod klatkę piersiową z jednoczesnym przechwytem piłki za prawym udem, − druga strona tak samo.

Leżenie tyłem, prawa noga prosta w pionie:

Każdy z piłką.

W "rozsypce". − (1) Rzuć piłkę oburącz od dołu do

kolegi. (2) Złap na wysokości bioder. − (1) Rzuć piłkę oburącz od dołu. (2) Odbij oburącz dolnym nad siebie i złap.

− (1) Rzuć piłkę oburącz znad głowy. (2) Odbij oburącz górnym nad siebie i złap.

− (1) Rzuć piłkę oburącz od dołu. (2) Odbij oburącz górnym nad siebie i złap

(4)

− przesuwanie piłki do prawej stopy, − druga strona tak samo.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Pamiętajcie, że w szkole średniej nie uwzględniamy oporów powietrza, dlatego z obliczeń może wam wyjść, że kamień spada tak samo jak piórko (co było by

2. *Promień okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym jest równy wysokości opuszczonej na przeciwprostokątną i wynosi 7 cm. Oblicz obwód trójkąta. *Dane są długości

 nauczyciel wyjaśnia, jaka jest zasada porównywania liczb (można poprzedzić zapytaniem uczniów, jak według nich porównujemy liczby całkowite, np.  na forum klasy

Obserwacja budowy pióra, różnych ich rodzajów, doświadczenie w grupach- Dlaczego pióra ptaków nie mokną.. (Karta pracy

Urządzenia wszczepialne na przewodnictwo kostne BAHA CONNECT Przetwornik drgający umieszczony w części zewnętrznej Przetwornik drgający umieszczony w części wewnętrznej

Natomiast czytelnicy zainteresowani tematyką leczenia i profilaktyki zaburzeń głosu mają możliwość zapoznania się z autorskim programem terapii funkcjonalnej –

W trakcie tego prestiżowego spotkania delegacja Zakładu Genetyki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu miała przy- jemność zaprezentować wyniki pięciu prac badawczych:

Wstęp: Tłuszczak jest guzem występującym po 40 roku życia u około 1% ludzi. Jest to guz łagodny wywodzący się z komórek tłuszczowych, który rzadko ulega zezłośliwie-