język polski 7 22.06.2020.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Klasa VII Język polski

22.06.20r. poniedziałek

Temat: Gatunki liryczne. Powtórzenie. Notatka

Jednym z gatunków lirycznych jest sonet. Cechuje się charakterystyczną budową: 14 wersów w 4 strofach o układzie wersów 4 – 4 – 3 – 3. Pierwsze dwie zwrotki 4-wersowe mają charakter opisowy, a 3 i 4 zwrotka mają po 3 wersy o charakterze refleksyjnym.

Przeczytaj w ćwiczeniach na str. 116 sonet Adama Mickiewicza pod tytułem „Żegluga”. Wykonaj pisemnie zadania 1- 3 i prześlij do sprawdzenia dzisiaj.

23.06.20r. wtorek

Temat: Gatunki epickie. Powtórzenie. Notatka

Podsumuj swoje wiadomości dotyczące gatunków epickich. 24.06.20r. środa

Temat: Podsumowanie wiadomości z nauki o języku. Notatka

Przypomnij sobie zdobyte wiadomości z fonetyki, słowotwórstwa, składni, fleksji, interpunkcji oraz ortografii.

Zachowaj zeszyt ćwiczeń do klasy VIII. 25.06.20r. czwartek

Temat: Lektury obowiązkowe w klasie VIII. W klasie VIII obowiązują lektury:

Opowieść wigilijna, Zemsta, Kamienie na szaniec, Żona modna, Mały Książę, Quo vadis, Latarnik, Balladyna, Syzyfowe prace, Pan Tadeusz (całość), Dziady. Część II, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Sonety krymskie (wybór), treny, pieśni, fraszki Jana Kochanowskiego.

Niektóre już poznałeś (-aś) w kl. VI i VII. Jeżeli je zapomniałeś (-aś), bądź jeszcze nie przeczytałeś (-aś), to proszę je sobie przypomnieć (przeczytać). Są one obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty.

Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice!

Dziękuję Wam serdecznie za wspólną pracę w czasie zdalnego nauczania. Życzę zdrowych, radosnych, bezpiecznych i udanych wakacji.

Figure

Updating...

References

Related subjects :