Historia klasa 5 - 03 VI 2020.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

03 VI 2020

Temat: Rozwój chrześcijaństwa – utrwalenie wiadomości.

Zapoznaj się z materiałem: https://epodreczniki.pl/a/narodziny-i-rozwoj-chrzescijanstwa/D1FxNnjXY

Dla chętnych: można wykonać zadania zawarte w materiale edukacyjnym (nie odsyłać)

05 VI 2020

Temat: Osiągnięcia starożytnych Rzymian – utrwalenie wiadomości.

Zapoznaj się z materiałem: https://epodreczniki.pl/a/dokonania-starozytnych-rzymian/DTbCv1FyY Dla chętnych: można wykonać zadania zawarte w materiale edukacyjnym (nie odsyłać)

Figure

Updating...

References

Related subjects :