kolekcja wiosna - lato spring - summer frühling - sommer весна - лето

28  Download (0)

Pełen tekst

(1)
(2)

art. 2406 art. 2407

Y/CZ

art. 2408

Y/GR Y/SZ

art. 2409

Y/BZ

guma

PAKOWANIE MIX 12 PAR

36 1

37 2

38 3

39 3

40 2

41 1

TOTAL 12

WERA

art. 2414

D/BZC

art. 2403 art. 2404

D/CZ L/BZ

LENA

D/GR D/SZ D/RO

art. 1801 art. 1802 art. 1803

D/BZ

art. 1800

art. 1806 art. 1804

art. 1805

V/GR V/SZ

V/BZ

1 2 3 4

8 9 10 11

12 13

5 6 7

14

(3)

Y/CZ

art. 1809

L/SZ/CZ

art. 1813

N/GR

art. 1815

Y/BZ

art. 1812

Y/SZ

art. 1811

Y/GR

art. 1810

SARA

Y/BZ

art. 471

Y/CZ

art. 481

Y/SZ

art. 473

Y/GR

art. 472

N/BZ N/BZ

art. 462 art. 458 art. 459

D/GR D/SZ

art. 460

1

24 25 26 27

28 29 30 31

18 19 20

21 22 23

(4)

SARA

L/BZ

art. 463

D/GR

art. 468 art. 469 art. 470

N/SZ N/BU

art. 453

V/CZ/BZ

art. 455

D/SZ

art. 401

N/CZ N/BZ

art. 402

N/GR

art. 464 art. 404

N/BZ

32 33 34 35

36 37 38 39

40 41

art. 456

D/GR

art. 433

D/GR

art. 441

D/BZC

art. 451

L/BZ

art. 452

D/CZ

art. 474

Y/BZ

art. 476 art. 475

Y/GR Y/SZ

art. 424

L/BZ

42

43 44 45 46

47 48 49 50

(5)

D/GR D/BZ L/CW D/GR

art. 430

D/BZ

art. 425

D/GR

art. 426

D/BZC

art. 406

D/BZ

art. 405

D/CZ

Y/BZ

art. 477

Y/GR

art. 478 art. 410

N/CZ N/BZ

art. 411

Y/GR

art. 480 art. 604 art. 605

N/GR N/CZ

55 56 57

58 59

64 65 66

51 52 53 54

60 61 62 63

(6)

PAKOWANIE MIX 12 PAR

36 1

37 2

38 3

39 3

40 2

41 1

TOTAL 12

WERA

art. 2302

D/BZC

V/GR V/BO

art. 2300 art. 2301

LENA

33 34 35

39

art. 897

V/GR V/SZ/RO

art. 898  art. 810

V/NI

art. 894

V/BZ V/ZI V/GR

art. 896 art. 895

art. 899

V/ZI

V/RO N/CZ

art. 893 art. 892

Y/BZ

art. 886

Y/GR

art. 887

Y/SZ

art. 888

67 68 69

70 71 72

73 74 75

76 77 78

79 80 81

(7)

V/GR V/SZ/RO N/BU

N/SZ

art. 885 art. 847

N/GR

art. 840

N/BZ

N/BO

art. 846 art. 837

N/BZC

art. 836

N/BZ

art. 822

D/GR

art. 844

D/BZ/RO

art. 872

D/GR

art. 862

N/BO

art. 861 art. 863

V/GR V/BU

82 83 84

85 86 87

88 89 90

91 92 93

94 95 96

(8)

PAKOWANIE MIX 12 PAR

36 1

37 2

38 3

39 3

40 2

41 1

TOTAL 12

LENA

art. 873

D/RO

art. 839

D/BZC

art. 831

D/BZ

art. 865

V/BO

art. 867 art. 869

N/GR V/BU

art. 868

V/BO

art. 864 art. 866

N/GR V/BU

art. 860 art. 859

V/FI V/NI/RO

art. 804

V/BO

art. 805

V/FI V/NI

art. 891

97 98 99

100 101 102

103 104 105

106 107

108 109 110

(9)

V/CZ/RO/ZI V/NI D/CZ/CW

art. 826 art. 828

D/CZ/NI D/GR

art. 830

N/BO

art. 829 art. 813

N/GR V/FI/RO

art. 842

V/NI

art. 870 art. 871

N/GR N/SZ

art. 858

V/GR/ZI

art. 811 art. 823

V/CZ/ZI V/SZ/RC

111 112 113

114 115 116

117 118 119

120 121

122 123 124

(10)

PAKOWANIE MIX 12 PAR

36 1

37 2

38 3

39 3

40 2

41 1

TOTAL 12

LENA

V/BZ/CZ

art. 801

V/SZ/RO

art. 802 art. 817

V/GR/FI

art. 818

V/SZ/RO

art. 800

V/BI/CZ

art. 856

V/GR

art. 857 art. 855

V/BZ V/SZ

art. 848

V/GR

art. 850 art. 851

V/BU N/BO

art. 849

N/CZ

V/GR V/CZ

art. 876 art. 877

L/BZ

art. 878

D/GR

art. 879

125 126 127

128 129

130 131 132

133 134 135 136

137 138 139 140

(11)

D/SZ N/SZ

N/GR

art. 845

N/BZ

art. 882

N/BU

SARA

art. 1351 art. 1352

Y/SZ Y/GR

art. 1353

Y/BZ

art. 1358

Y/CZ

art. 381

V/BO

art. 382

V/FI

art. 1357

V/NI

art. 1344

V/GR

art. 1345 art. 1346

V/CZ V/BU

141 142 143

144 145

146 147 148 149

150 151 152

153 154 155

(12)

PAKOWANIE MIX 12 PAR

36 1

37 2

38 3

39 3

40 2

41 1

TOTAL 12

SARA

art. 1303

V/CW

art. 1308 art. 1309

V/BO V/GR

art. 1311

V/SZ

art. 1339

V/RO

art. 1340

N/GR

art. 1341

N/BO

art. 379

V/CZ/ZI

art. 369

N/GR

V/GF

art. 370 art. 354

N/BZC

art. 353

N/BZ

art. 351

N/BZC

art. 347

N/BZC

156 157 158

159 160 161

162 163 164

165 166

167 168 169

(13)

guma

V/GR V/ZI V/BZ V/GR

art. 1370

N/GR

art. 1365

V/BU

art. 1364

V/BZ

art. 1363

V/ZI

art. 1368

V/BU

art. 1369

V/GR

art. 1366

N/GR

art. 1367

V/BU

art. 340

N/GR

art. 341

N/BO

art. 1356

N/FI

art. 371

N/BO

art. 1335

D/GR/RO

art. 1317

V/SZ/CW

182 183 184

185 186 187

170 171 172 173

174 175 176 177

178 179 180 181

(14)

art. 306

L/BZ

PAKOWANIE MIX 12 PAR

36 1

37 2

38 3

39 3

40 2

41 1

TOTAL 12

SARA

art. 1342

V/GR

art. 1343

V/BO

art. 1348 art. 1349

N/SZ N/BU

art. 399

V/GR

art. 1347 art. 1350

V/CZ/BZ V/GR

art. 301

L/BZ

art. 376

D/GR

art. 336

L/BZ

art. 1312

D/BZC

art. 335 art. 334

D/GR D/CZ

art. 357

N/GR

art. 358

N/BO

art. 1318

D/GR

art. 1319

D/SZ/CW

192 193 194

199 200 201

188 189 190 191

195 196 197 198

202 203 204 205

(15)

art. 361 art. 362

N/BZC N/BZ

D/CZ D/GR

L/BZ

art. 1338

D/GR/RO

art. 1355

Y/BZ

art. 1354

Y/GR

art. 391 art. 375

L/BZ D/GR

art. 394

L/BZ/RO

206 207 208

209 210

211 212 213

214 215 216

(16)

PAKOWANIE MIX 12 PAR

36 1

37 2

38 3

39 3

40 2

41 1

TOTAL 12

LENA

art. 752

V/GR

art. 754

art. 751

V/BZ

V/NI

art. 757 art. 756

V/ZI V/SZ/RO

art. 753

V/ZI

art. 702

V/BO

art. 703

V/FI

art. 755

V/GR

art. 750 art. 743 art. 744

V/SZ/RO V/NI V/FI

art. 717

V/CZ/RO

art. 718

V/SZ/RO

art. 719

V/NI

217 218 219

220 221 222

223 224 225

226 227 228

229 230 231

(17)

V/NI N/BO N/GR

art. 721 art. 722 art. 700

V/GR V/BO V/BI/CZ

art. 701

V/SZ/RO

art. 725

V/CZ/BZ

art. 731 art. 732

N/GR N/BZ

art. 730

N/SZ

art. 733

V/ZI

art. 749

V/GR

art. 727

V/NI

art. 728

V/BU

art. 709

V/CZ/ZI

art. 729

V/BZ

232 233 234

235 236 237

238 239 240

241 242 243 244

245 246 247 248

(18)

PAKOWANIE MIX 12 PAR

36 1

37 2

38 3

39 3

40 2

41 1

TOTAL 12

art. 749

V/GR

art. 748

V/GR

art. 747

V/BU

art. 736

V/BU

art. 735

V/BO

art. 734

N/GR

art. 739

V/BU

art. 738

V/BO

art. 737

N/GR

art. 740 art. 741 art. 742

N/GR V/BO V/BU

art. 616 art. 617

Y/CZ Y/GR

N/GR

art. 613

LENA

249 250 251

252 253 254

255 256 257

258 259 260

261 262 263

(19)

Y/BZ Y/SZ V/GR

art. 621

V/SZ

art. 625

N/SZ

art. 624

N/BU

art. 610

N/CZ

SARA

art. 557 art. 558 art. 559

V/GR V/ZI V/BZ

art. 560 art. 561 art. 567

V/BZ V/BU V/ZI

art. 524

N/GR

art. 525

N/BO

art. 545

N/BO

art. 544

N/GR

art. 568

V/GR

264 265 266

271 272 273

267 268 269 270

274 275 276 277

278 279 280 281

(20)

PAKOWANIE MIX 12 PAR

36 1

37 2

38 3

39 3

40 2

41 1

TOTAL 12

art. 501

N/BO

art. 502

N/GR

art. 555

N/FI

art. 566

N/GR

art. 562

N/GR

art. 565

V/GR

art. 564

V/BU

art. 563

V/BU

art. 533 art. 532

V/FI V/BO

art. 556

V/NI

art. 526

V/GR/FI

art. 528

V/CZ/ZI

art. 531

V/NI

art. 516

N/BO

art. 515

N/GR

SARA

art. 546

V/GR

art. 548

V/BU

art. 549

V/GR

art. 552

V/CZ/BZ

art. 519

N/GR

art. 521

N/BO

281 282 283 284

285 286 287 288

289 290

293 294 295 296

297 298 299 300

291 292

301 302

(21)

N/GR N/BO V/BU

art. 2505 art. 2504

art. 2503

N/GR N/BO V/BU

art. 2511 art. 2510

art. 2509

V/GR N/BO

art. 2512 art. 2513 art. 2514

V/GR N/BO V/BU

art. 2515 art. 2516 art. 2517

N/GR N/BO V/BU

303 304

305 306 307

308 309 310

311 312 313

314 315 316

(22)

PAKOWANIE MIX 12 PAR

36 1

37 2

38 3

39 3

40 2

41 1

TOTAL 12

WERA

art. 2518 art. 2519 art. 2520

N/GR N/BO V/BU

art. 2522 art. 2523

N/BO V/BU

art. 2525

N/BO

art. 2528 art. 2529 art. 2530

N/BO V/BU N/GR

art. 2531 art. 2532

N/BO V/BU V/FI

art. 2534

N/GR

art. 2538

V/NI

art. 2536

N/BO

art. 2537

317 318 319

320 321 322

323 324 325

326 327 328

329 330 331

(23)

art. 911

Y/SZ

art. 912

Y/CZ

art. 909

V/GR

art. 910

N/SZC

art. 908

V/SZ

art. 913

V/GR

art. 907

V/BR

art. 906

V/SZ

art. 904

V/SZ

art. 903

N/GR

art. 902

N/CZ

art. 901

N/GR

art. 900

N/CZ KR

332 333 334

335 336 337

338

341 342

339 340

343 344

(24)

PAKOWANIE MIX A MIX B MIX C

37 2

38 2

39 3 2

40 3 2

41 - 2 2

42 - 2 2

43 - 2 2

44 - - 2

45 - - 2

TOTAL 10 10 10

TEKSTYLNE MĘSKIE PCV

Y/BZ

art. 226 art. 225

Y/SZ

art. 227

Y/GR

Y/CZ

art. 224 art. 204

D/CZ

art. 228 KR L/BZ

KR KR

S/GR

art. 223 art. 201

S/KH S/CZ

art. 202

V/SZ

art. 904 art. 546

V/GR

art. 334

D/GR

Y/GR

art. 1352 art. 829

N/GR

art. 732

N/GR

Wzory pakowane jako karton rozmiar

345 346 347

348 349 350

351

354 355 356

357

352 353

358 359

(25)

ST SZ T TP V W Y

Skóra + tworzywo Sztruks

Tworzywo

Tkanina poliestrowa Welur

Wełna Inne materiały

Leather+Material similar to leather Corduroy

Material similar to leather Polyester material Velvet

Woll

Other (leatherlike,synthetic)

кожа + кожа эко вельвет

кожа эко ткань полиэстер велюр

шерсть

другие материалы

Biały Bordowy Brązowy Burgundowy Beżowy Beżowy Ciemny Czerwony Czarny Fioletowy Granatowy Khaki Kwiaty Oliwkowy Panterka Pomarańczowy Różowy Szary Szary Ciemny Zielony Złoty BI

BO BR BU BZ BZC CW CZ FI GR KH KW OL PN PO RO

SZ SZC ZI

White Bordeaux Red Braun Burgundy Beige Dark Beige Red Black Purple Navy Blue Khaki Flowers Olive Panther Orange Pink Gray Gray Dark Green Golden

Белый Бордовый Коричневый Бургундия Бежевый Бежевый темный Kрасный

черный Фиолетовый темно-синий Хаки Цвет Оливковый Пантера Оранжевый Розовый Серый Темно-серый Зеленый Золотой BI

BO BR BU BZ BZC CW CZ FI GR KH KW OL PN PO RO

SZ SZC ZI

BI BO BR BU BZ BZC CW CZ FI GR KH KW OL PN PO RO SZ SZC ZI

KOLORY COLOURS ЦВЕТА

ST SZ T TP V W Y

ST SZ T TP W W Y

Pozycja katalogowa Numer artykułu

KR

art. 032

Упаковка 1 размер в коробке или микс

Catalogue numer Каталог позиция

Article number Номер товара

KR KR

V - materiał / BO - kolor V - materials used / BO - colour

V - используемые материалы /

BO - цвет голенища

V/BO V/BO V/BO

Szanowni klienci, jeżeli nasz standardowy system pakowania nie jest dla Was odpowiedni to możemy wykonać obuwie wg. innego klucza pakowania. Warunkiem realizacji specjalnego zamówienia jest wyprzedzenie terminu dostawy średnio o 60 dni roboczych. Opis możliwych systemów pakowania dostępny na naszej stronie internetowej. Inny sposób pakowania każdorazowo na zapytanie.

12 12 12

art. 032 art. 032

Pakowanie jeden rozmiar w kartonie lub mix

One size in a carton or mix

(26)

SARA

D/RO

art. 875 art. 843

D/GR/RO

art. 874

D/RO D/BZ/RO

art. 835 art. 815

L/NI

art. 816 L/FI

art. 834

V/BZ/FI V/SZ/CW

art. 825 art. 820

V/RO/NI

art. 809 V/NI

art. 808

V/FI/RO V/BZ/CZ

art. 854 art. 852 art. 853

V/NI V/BU

art. 838 L/BZ

V/RO

art. 726 art. 706

V/FI/RO

art. 707

V/NI/RO N/BO

art. 614

D/CZ/CW art. 609

art. 608 N/GR

art. 612 S/BZ

art. 615

D/CZ/NI S/BZ

art. 606

S/GR

art. 611

LENA

S/CZ N/BO

art. 607 art. 603 art. 511 art. 514

S/GR S/CZ

art. 520 N/BO

art. 510

N/BO L/SZ/CZ

art. 467 art. 457

L/SZ/CZ D/RO

art. 461

art. 448 D/GR/RO

art. 445 D/BZ/RO

art. 442 D/BZ/FI

art. 440 D/BZ/GR N/BZ

art. 415

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29

30 31 32 33 34

35 36 37 38 39

WYPRZEDAŻ 2022

(27)

art. 308 L/BZ

art. 328 L/BZ

art. 1300 D/GR

art. 1328 D/GR/RO art. 1316

D/GR

art. 2401 V/GR

art. 2405 D/GR

art. 2402 D/BZ

art. 2303 D/GR

art. 380 V/NI

art. 443 D/BZ/RO

art. 446 D/GR/RO

art. 438 D/BZ/RO

art. 427 D/CZ/NI

art. 450 D/CZ/CW

art. 409 I/BZ

art. 454

V/GR N/BU

art. 465

N/SZ

art. 466 art. 434

D/GR

N/BZC

art. 422 art. 449

D/GR

art. 369 N/GR

art. 368

N/BO V/CZ/BZ

art. 303

art. 1336 D/GR/RO

art. 1301

D/CZ/NI D/GR/RO

art. 1328 art. 1327

D/GR/RO

art. 1313 D/BZC

art. 1310 D/SZ/CW

art. 366 V/BO

art. 367 V/GR

art. 363 L/ZŁ

art. 1331 D/BZ/RO

art. 1314 D/BZ

art. 1307 D/CZ/CW

art. 350 I/BZ

art. 1320 D/GR

WERA

45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58 59

60 61 62 63 64

65 66 67 68 69

70 71 72 73

74 75 76 77 78

79 80 81 82 83

(28)

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :