Polska i świat po II wojnie światowej (lekcja powtórzeniowa)

Download (0)

Full text

(1)

Polska i świat po II wojnie światowej (lekcja powtórzeniowa)

Materiał składa się z sekcji: "Dla zainteresowanych".

Materiał zawiera 2 ilustracje: Fotografię prezydenta USA Ronalda Reagana z premierem Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher w Camp David w 1986 r., Lizbona 19 - 20 XI 2010 r., 10 ćwiczeń, w tym 8

interaktywnych oraz 9 poleceń dla ucznia. Ćwiczenia są na zasadzie: Uporządkuj chronologicznie wydarzenia; połącz biogram z imieniem i nazwiskiem; połącz wydarzenia z państwem. Ćwiczenia są również na zasadzie wyboru poprawnej odpowiedzi, odnoszą się do zdjęć lub fragmentów tekstów.

Znajdują się również ćwiczenia podsumowujące oraz jako przypomnienie wcześniejszych wiadomości.

Materiał zawiera tekst Piotra Sarzyńskiego "Ideologia przeciw wyobraźni".

(2)

Polska i świat po II wojnie światowej (lekcja powtórzeniowa)

Ćwiczenie 1

Połącz nazwiska polityków z odpowiednimi ugrupowaniami politycznymi.

PPR, PSL, PPS, PPR, SL

Stanisław Mikołajczyk Józef Cyrankiewicz Władysław Gomułka Józef Niećko

Bolesław Bierut

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Polecenie 1

Napisz w 10 punktach, na jakie problemy natrafiał w życiu codziennym obywatel PRL.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 2

Jaki nurt w sztuce charakteryzuje Piotr Sarzyński? Podaj trzy cechy tego nurtu. Jak sądzisz, czy autor tekstu jest admiratorem opisywanej przez siebie sztuki?

Piotr Sarzyński

Ideologia przeciw wyobraźni

Krakowska wystawa przypomniała dzieła może mniej spektakularne w swym ideologicznym uniesieniu, ale przecież bardzo charakterystyczne dla tamtej epoki. Surowa technika łączyła się z wyjątkowo skromną gamą tematów:

robotnicy i rolnicy budujący socjalizm, dzielne Ludowe Wojsko Polskie, elektryfikacja, pionierzy oddani sprawie partii itd. Partyjne wytyczne nie

pozostawiały wątpliwości, musi być realistycznie, czytelnie, z zaangażowaniem, bez jakichkolwiek artystycznych udziwnień wizji (formalizm!). Kiedyś ta sztuka wywoływała nieprzyjemne dreszcze, za odstępstwa od niej można było mieć spore kłopoty, dziś raczej budzi uśmiech politowania. […] Wystawa […] pokazuje bowiem, co ideologia potrafi zrobić z ludzką wyobraźnią i twórczą inwencją […].

W swej masie to raczej zbiorowy, wstydliwy dokument zniewolenia umysłów.

(3)

Ćwiczenie 3 Rozwiń skróty.

PKWN – ...

PZPR – ...

PRL – ...

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 4

Ułóż wydarzenia w kolejności chronologicznej, rozpoczynając od najwcześniejszego.

Obrady Okrągłego Stołu.

Poznański Czerwiec.

Pierwsze częściowo wolne wybory, tzw. kontraktowe.

Wydarzenia grudniowe na Wybrzeżu.

Podpisanie porozumień sierpniowych.

Powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego.

Wprowadzenie stanu wojennego.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Polecenie 2

Czyje wizerunki znajdowały się na PRL‑owskich banknotach? Zastanów się, czym się kierowano, umieszczając na nich podobizny konkretnych postaci. Zapisz swoje wnioski.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Polecenie 3

Wyjaśnij, dlaczego przedstawieni na zdjęciu politycy uchodzą za tych, którzy odegrali istotną rolę w kształtowaniu polityki światowej.

Prezydent USA Ronald Reagan z premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher w Camp David w 1986 roku.

(4)

Prezydent USA Ronald Reagan z premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher w Camp David w 1986 roku., 1986, domena publiczna

Polecenie 4

Który jeszcze z polityków warty jest – twoim zdaniem – docenienia ze względu na szczególny wkład w historię II połowy XX wieku? Uzasadnij odpowiedź.

Ćwiczenie 5

W jakich państwach miały miejsce te wydarzenia?

wojna Jom Kipur, wojna sześciodniowa, praska wiosna, konflikt sueski, aksamitna rewolucja, rządy Czerwonych Khmerów, pierestrojka

ZSRR

Czechosłowacja

Egipt

Izrael

(5)

Kambodża

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6

W którym roku powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych?

1944 1945 1946

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

(6)

Ćwiczenie 7

Przyporządkuj krajom europejskim państwa azjatyckie i afrykańskie, nad którymi pragnęły utrzymać władzę.

Wietnam, Indie, Algieria, Laos, Indonezja, Kambodża

Francja

Wielka Brytania

Holandia

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

(7)

Ćwiczenie 8

Połącz biogram z imieniem i nazwiskiem.

Kim Ir Sen, Mahatma Gandhi, Ho Szi Min, Mao Tse-tung, Nelson Mandela

Wzywał do biernego oporu przeciw kolonizatorom;

kierował Indyjskim Kongresem Narodowym.

Stał na czele Komunistycznej Par i Chin.

Proklamował powstanie

Chińskiej Republiki Ludowej.

Stał na czele Wietkongu.

Przywódca komunistów koreańskich.

Zaangażowany w walkę z apartheidem;

pierwszy czarnoskóry prezydent RPA.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Dla zainteresowanych

Polecenie 5

Na podstawie posiadanej już wiedzy podaj przyczyny interwencji USA w Iraku.

Polecenie 6

Określ charakter prowadzonych tam działań.

Polecenie 7

Podaj nazwę grupy społecznej, która wystąpiła przeciwko dyktaturze Saddama Husajna.

(8)

Polecenie 8

Przypomnij, w którym roku wojska irackie zostały wycofane z Kuwejtu.

Polecenie 9

Wyjaśnij, dlaczego prezydent USA George Bush nie doprowadził do upadku rządów Husajna.

Ćwiczenie 9

Wskaż te pary wydarzeń, które miały miejsce w tym samym roku.

plan Marshalla; pierwsze wybory do sejmu w Polsce po II wojnie światowej powołanie RWPG; traktat założycielski EWG

powstanie NATO; powstanie Układu Warszawskiego początek wojny koreańskiej; śmierć Stalina

lot Gagarina w Kosmos; powstanie muru berlińskiego

obchody tysiąclecia chrztu Polski; obchody tysiąclecia państwa polskiego

wydarzenia marcowe w Polsce; interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji zamach na Jana Pawła II, śmierć kardynała Stefana Wyszyńskiego

powstanie ruchu „Solidarność”; wybór Ronalda Reagana na prezydenta USA

śmierć księdza Jerzego Popiełuszki, wybór Michaiła Gorbaczowa na sekretarza generalnego KPZR

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 10

Napisz, czego dotyczyło spotkanie przedstawione na zdjęciu. Wymień postacie, które rozpoznajesz.

Lawrence Jackson, domena publiczna

Figure

Updating...

References

Related subjects :