SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA. na rok szkolny 2022/2023

14  Download (0)

Full text

(1)

SZKOLNY ZESTAW

PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA

w Szkole Podstawowej nr 40 im. Gustawa Morcinka w Bytomiu

na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie :

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do

pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356)

(2)

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA - I ETAP EDUKACYJNY

Klasa I

Program Tytuł programu – autor Podręcznik - autor Numer w szkolnym

zestawie programów nauczania Edukacja

wczesnoszkolna

LOKOMOTYWA. Program edukacji wczesnoszkolnej ( klasy 1-3 szkoły podstawowej) red. M. Dobrowolska

Lokomotywa 1

Podręczniki (Elementarz cz.

1-2, Matematyka) oraz zestaw ćwiczeń (Czytam i piszę cz. 1-4, Matematyka cz.1-2)

Red. M. Dobrowolska

1/2022/2025/1sp

Język angielski Program nauczania języka angielskiego I-III - Mariola

Bogucka Materiały własne nauczyciela 3/2022/2025/1sp

Religia Zaproszeni na ucztę z Jezusem - Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Materiały własne nauczyciela 10/2022/2025/1sp

Etyka Etyka. Program nauczania w szkole podstawowej specjalnej

(I etap edukacyjny) dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową stopnia lekkiego

Materiały własne nauczyciela 17/2022/2025/1sp

(3)

Klasa II

Program Tytuł programu – autor Podręcznik - autor Numer w szkolnym

zestawie programów nauczania Edukacja

wczesnoszkolna LOKOMOTYWA. Program edukacji wczesnoszkolnej

(klasy 1-3 szkoły podstawowej) - red. M. Dobrowolska Lokomotywa 2

Podręczniki Poznaję świat Zestaw ćwiczeń (Czytam i piszę cz. 1-4, Matematyka cz.1-2)

Red. M. Dobrowolska

1/2021/2024/1sp

Język angielski Program nauczania języka angielskiego I-III - Mariola

Bogucka Materiały własne nauczyciela 3/2021/2024/1sp

Religia Zaproszeni na ucztę z Jezusem - Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Materiały własne nauczyciela 10/2021/2024/1sp

Etyka Etyka. Program nauczania w szkole podstawowej specjalnej

(I etap edukacyjny) dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową stopnia lekkiego - M. Saft

Materiały własne nauczyciela 17/2021/2024/1sp

(4)

Klasa III

Program Tytuł programu – autor Podręcznik - autor Numer w szkolnym

zestawie programów nauczania Edukacja

wczesnoszkolna

LOKOMOTYWA. Program edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3 szkoły podstawowej) - red. M. Dobrowolska

Lokomotywa 3

Podręczniki (Czytam i poznaję świat cz. 1-2, Matematyka) oraz zestaw ćwiczeń (Czytam i piszę cz.

1-4, Matematyka cz.1-2) Red. M. Dobrowolska

1/2020/2023/1sp

Język angielski Program nauczania języka angielskiego I-III - Mariola Bogucka

Materiały własne nauczyciela 3/2020/2023/1sp

Religia Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem - Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Materiały własne nauczyciela 10/2020/2023/1sp

Etyka Etyka. Program nauczania w szkole podstawowej specjalnej

(I etap edukacyjny) dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową stopnia lekkiego - M. Saft

Materiały własne nauczyciela 17/2020/2023/1sp

(5)

Klasa IV

Przedmiot Tytuł programu Podręcznik - autor Numer w szkolnym

zestawie programów nauczania Język polski Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły

Podstawowej „Słowa z uśmiechem”, „Myśli i słowa” - A. Żegleń, E. Nowak

“Słowa z uśmiechem.

Literatura

i kultura. Podręcznik kl.4”,

“Słowa z uśmiechem.

Nauka

o języku i ortografia.

Podręcznik kl. 4”

E. Horwath, A. Żegleń

2/2022/2027/4sp

Język angielski Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Joanna Stefańska

Materiały własne nauczyciela

3/2022/2027/4sp

Historia Historia. Program nauczania. Szkoła Podstawowa. Klasa 4-8 Anita Plumińska - Mieloch

Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis Historia. Podręcznik.

Klasa 4. Szkoła podstawowa

4/2022/2027/4sp

Matematyka Matematyka z plusem Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego

(klasy IV – VIII szkoły podstawowej)

Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

Materiały własne nauczyciela

5/2022/2027/4sp

Przyroda Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej

Tajemnice przyrody - Jolanta Golanko

Tajemnice przyrody

M. Marko – Worłowska

6/2022/2023/4sp Muzyka Muzyka Program nauczania muzyki w klasach IV-VII – T. Wójcik

Muzyka 4 T. Wójcik

7/2022/2026/4sp

(6)

Plastyka Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej

„Do dzieła !” – J.Lukas, K.Onak, M.Ipczyńska, N.Mrozkowiak

Materiał własny nauczyciela

8/2022/2026/4sp Technika Program nauczania techniki w szkole podstawowej

Jak to działa?- Lech Łabecki, Marta Łabecka

Materiał własny nauczyciela

9/2022/2027/4sp Informatyka Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię

to” – Michał Kęska

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 4 M. Kęska

10/2022/2027/4sp

Wychowanie fizyczne Programu nauczania wychowania fizycznego dla klas IV –VIII szkoły podstawowej. Stanisław Żołyński

--- 11/2022/2027/4sp

Religia Odkrywamy tajemnice Bożego świata

Autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Materiały własne nauczyciela

18/2022/2027/4sp Etyka Etyka. Program nauczania w szkole podstawowej specjalnej

(II etap edukacyjny) dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową stopnia lekkiego. M. Saft

Materiały własne nauczyciela

17/2022/2027/4sp

Wychowanie do życia w rodzinie

Moje dorastanie – Wychowanie do życia w rodzinie

Program nauczania dla klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

Bożena Strzemieczna

Materiały własne nauczyciela

12/2022/2027/4sp

Biologia Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej.

Anna Zdziennicka

Puls Życia

seria podręczników

14/2023/2027/5sp Geografia Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej

– Planeta Nowa. Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

Planeta Nowa seria podręczników

15/2023/2027/5sp Chemia Program nauczania chemii w szkole podstawowej

Chemia Nowej Ery. Teresa Kulawik, Maria Litwin

Chemia Nowej Ery - seria podręczników

13/2025/2027/7sp Fizyka Program nauczania fizyki w szkole podstawowej – To jest fizyka.

Marcin Braun, Weronika Śliwa

To jest fizyka seria podręczników

19/2025/2027/7sp

Wiedza o Społeczeństwie

Program nauczania Wiedzy o Społeczeństwie w szkole podstawowej - „DZIS I JUTRO”

Barbara Furman

Dziś i Jutro

Podręcznik do Wiedzy o Społeczeństwie dla szkoły podstawowej.

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki

16/2026/2027/8sp

(7)

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Program nauczania edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej – „ Żyję i działam bezpiecznie” – Jarosław Słoma

Żyję i działam bezpiecznie

Podręcznik do Edukacji dla Bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej.

J.

Słoma

20/2026/2027/8sp

Klasa V

Przedmiot Tytuł programu Podręcznik - autor Numer w szkolnym

zestawie programów nauczania Język polski Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły

Podstawowej „Słowa z uśmiechem”, „Myśli i słowa” - A. Żegleń, E. Nowak

“Słowa z uśmiechem.

Literatura

i kultura. Podręcznik kl.5”,

“Słowa z uśmiechem.

Nauka

o języku i ortografia.

Podręcznik kl. 5”

E. Horwath, A. Żegleń

2/2021/2026/4sp

Język angielski Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Joanna Stefańska

Materiały własne nauczyciela

3/2021/2026/4sp

Historia Historia. Program nauczania. Szkoła Podstawowa. Klasa 4-8 Anita Plumińska - Mieloch

Historia. Podręcznik.

Klasa 5. Szkoła podstawowa

Krzysztof Kowalewski, Igor Kąkolewski, Anita Plumińska- Mieloch

4/2021/2026/4sp

Matematyka Matematyka z kluczem Materiały własne 5/2021/2026/4sp

(8)

Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej - Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

nauczyciela

Muzyka Muzyka Program nauczania muzyki w klasach IV-VII – T. Wójcik

Muzyka 5 T. Wójcik

7/2021/2025/4sp Plastyka Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej

„Do dzieła !” – J.Lukas, K.Onak, M.Ipczyńska, N.Mrozkowiak

Materiał własny nauczyciela

8/2021/2025/4sp Technika Program nauczania techniki w szkole podstawowej

Jak to działa?- Lech Łabecki, Marta Łabecka

Materiał własny nauczyciela

9/2021/2026/4sp Informatyka Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię

to” – Michał Kęska

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 5 M. Kęska

10/2021/2026/4sp

Wychowanie fizyczne Programu nauczania wychowania fizycznego dla klas IV –VIII szkoły podstawowej. Stanisław Żołyński

--- 11/2021/2026/4sp

Religia Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość – ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

Materiały własne nauczyciela

18/2021/2026/4sp Etyka Etyka. Program nauczania w szkole podstawowej specjalnej

(II etap edukacyjny) dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową stopnia lekkiego. M. Saft

Materiały własne nauczyciela

17/2021/2026/4sp

Wychowanie do życia w rodzinie

Moje dorastanie – Wychowanie do życia w rodzinie

Program nauczania dla klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

Bożena Strzemieczna

Materiały własne nauczyciela

12/2021/2026/4sp

Biologia

Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej.

Anna Zdziennicka

Puls życia 5. Podręcznik do biologii dla szkoły podstawowej

Joanna Stawarz Marian Sęktas

14/2022/2026/5sp

Geografia

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej

– Planeta Nowa. Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic Planeta Nowa –

Podręcznik do geografii dla klasy 5 szk. Podst.

Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

15/2022/2026/5sp

(9)

Klasa VI

Przedmiot Tytuł programu Podręcznik - autor Numer w szkolnym

zestawie programów nauczania Język polski Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły

Podstawowej „Słowa z uśmiechem”, „Myśli i słowa” - A. Żegleń, E. Nowak

“Słowa z uśmiechem.

Literatura

i kultura, Podręcznik kl.6”,

“Słowa z uśmiechem.

Nauka

o języku i ortografia, Podręcznik kl. 6”, E. Horwath, A. Żegleń

2/2020/2025/4sp

Historia Historia. Program nauczania. Szkoła Podstawowa. Klasa 4-8 Anita Plumińska - Mieloch

Historia. Podręcznik.

Klasa 6. Szkoła podstawowa Igor Kąkolewski, Anita Plumińska- Mieloch

4//2020/2025/4sp

Język angielski Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej – J. Stefańska

Materiały własne nauczyciela

3/2020/2025/4sp Matematyka Matematyka z kluczem

Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej - Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Materiały własne nauczyciela

5/2020/2025/4sp

Muzyka Muzyka Program nauczania muzyki w klasach IV-VII – T. Wójcik Muzyka 6 T. Wójcik 7/2020/2025/4sp Plastyka Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Do

dzieła !” – J.Lukas, K.Onak, M.Ipczyńska, N.Mrozkowiak

Materiał własny nauczyciela

8/2020/2025/4sp Technika Program nauczania techniki w szkole podstawowej

Jak to działa?- Lech Łabecki, Marta Łabecka

Materiał własny nauczyciela

9/2020/2025/4sp Informatyka Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to”

– Michał Kęska

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 6 M. Kęska

10/2020/2025/4sp

(10)

Wychowanie fizyczne Programu nauczania wychowania fizycznego dla klas IV –VIII szkoły podstawowej. Stanisław Żołyński

--- 11/2020/2025/4sp

Religia Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość – Mielnicki K., Kondrak E. (Program zmieniono w kl.5 zgodnie z Uchwałą Komisji

Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dn.19.09.2018r. w sprawie obowiązywania Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce i programów nauczania religii).

Materiały własne nauczyciela

18/2020/2025/4sp

Etyka Etyka. Program nauczania w szkole podstawowej specjalnej (II etap edukacyjny) dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową stopnia lekkiego. M. Saft

Materiały własne

nauczyciela 17/2020/2025/4sp

Wychowanie do życia w rodzinie

Moje dorastanie – Wychowanie do życia w rodzinie

Program nauczania dla klasy IV – VIII szkoły podstawowej. Bożena Strzemieczna

Materiały własne nauczyciela

12/2020/2025/4sp

Biologia

Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej.

Anna Zdziennicka

Puls życia –

Podręcznik do biologii dla klasy 6 szk. Podst.

Nowa edycja 2022 -24 Joanna Stawarz

14/2021/2025/5sp

Geografia

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa. Ewa Maria Tuz Barbara Dziedzic

Planeta Nowa kl. 6 F. Szlajfer, Z.

Zaniewicz, T.

Rachwał, R. Malarz

15/2021/2025/5 sp

(11)

Klasa VII

Przedmiot Tytuł programu Podręcznik - autor Numer w szkolnym

zestawie programów nauczania Język polski Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły

Podstawowej „Słowa z uśmiechem”, „ „Myśli i słowa” A. Żegleń, E. Nowak

„Myśli i słowa.

Literatura – kultura – język“

Podręcznik do j.

polskiego klasa 7 wyd.

WSiP

E. Nowak, J. Gaweł

2/2019/2024/4sp

Historia Historia. Program nauczania. Szkoła Podstawowa. Klasa 4-8 Anita Plumińska - Mieloch

Historia. Podręcznik.

Klasa 7. Szkoła podstawowa Igor Kąkolewski, Anita Plumińska- Mieloch

4/2019/2024/4sp

Język angielski Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII

szkoły podstawowej. J. Stefańska Materiały własne

nauczyciela 3/2019/2024/4sp Matematyka Matematyka z kluczem

Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej.

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Materiały własne nauczyciela

5/2019/2024/4sp

Muzyka Muzyka Program nauczania muzyki w klasach IV-VII T. Wójcik Muzyka 7 T. Wójcik 7/2019/2023/4sp Plastyka Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej

„Do dzieł !”. J..Lukas, K.Onak, M.Ipczyńska, N.Mrozkowiak

Materiał własny nauczyciela

8/2019/2023/4sp Technika Program nauczania techniki w szkole podstawowej

Jak to działa?. Lech Łabecki, Marta Łabecka

Materiał własny nauczyciela

9/2019/2024/4sp

Informatyka Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to”.

Michał Kęska

Lubię to . podręcznik do informatyki dla kl. 7 M. Kęska

10/2019/2024/4sp

Biologia Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej. Puls życia. Podręcznik 11/2020/2024/5sp

(12)

Anna Zdziennicka do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Małgorzata Jefimow Atlas anatomiczny – Tajemnice ciała Geografia

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa. Ewa Maria Tuz Barbara Dziedzic

Planeta Nowa kl. 7 T.Rachwał, R. Malarz, D. Szczypiński

18/2020/2024/5sp

Wychowanie fizyczne Programu nauczania wychowania fizycznego dla klas IV –VIII szkoły podstawowej. Stanisław Żołyński

--- 17/2019/2024/4sp

Religia Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość – Mielnicki

K., Kondrak E. Materiały własne

nauczyciela 12/2019/2024/4sp Etyka Etyka. Program nauczania w szkole podstawowej specjalnej

(II etap edukacyjny) dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową stopnia lekkiego. M. Saft

Materiały własne nauczyciela

14/2019/2024/4sp

Wychowanie do życia w rodzinie

Moje dorastanie – Wychowanie do życia w rodzinie

Program nauczania dla klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

Bożena Strzemieczna

Materiał własny nauczyciela

15/2019/2024/4 sp

Chemia

Program nauczania chemii w szkole podstawowej

Chemia Nowej Ery. Teresa Kulawik, Maria Litwin Chemia Nowej Ery Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

13/2022/24/7 sp

Fizyka Program nauczania fizyki w szkole podstawowej – To jest fizyka.

Marcin Braun, Weronika Śliwa

To jest fizyka M. Braun

19/2022/24/7 sp

(13)

Klasa VIII

Przedmiot Tytuł programu Podręcznik - autor Numer w szkolnym

zestawie programów nauczania Język polski Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły

Podstawowej „Słowa z uśmiechem”, „Myśli i słowa” A. Żegleń, E. Nowak

“Myśli i słowa.

Literatura – kultura - język” Podręcznik do j. polskiego kl 8.

E. Nowak, J. Gaweł

2/2018/2023/4sp

Historia Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej

„ Wczoraj i dziś”. dr T. Maćkowski

Wczoraj i dziś – kl. 8 Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

4/2018/2023/4sp

Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII

J. Stefańska Materiały własne

nauczyciela 3/2018/2023/4sp Matematyka Matematyka z kluczem

Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej.

Marcin Braun,Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Materiały własne nauczyciela

5/2018/2023/4sp

Technika Program nauczania techniki w szkole podstawowej Jak to działa?. Lech Łabecki, Marta Łabecka

Materiały własne nauczyciela

9/2018/2023/4sp

Informatyka Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to”

Michał Kęska.

Lubię to . Podręcznik do informatyki kl.8 G. Koba

10/2018/2023/4sp

Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego dla klasy IV – VIII

szkoły podstawowej Stanisław Żołyński --- 14/2019/2023/4sp

Religia Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin Autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Materiały własne nauczyciela

15/2019/2023/4 sp Etyka Etyka. Program nauczania w szkole podstawowej specjalnej

(II etap edukacyjny) dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową stopnia lekkiego. M. Saft

Materiały własne nauczyciela

11/2018/2023/4sp

Wychowanie do życia w rodzinie

Moje dorastanie – Wychowanie do życia w rodzinie

Program nauczania dla klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

Bożena Strzemieczna

Materiały własne nauczyciela

18/2018/2023/4sp

(14)

Biologia

Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej.

Anna Zdziennicka

Puls Życia kl. 8 Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

17/2019/2023/5sp

Geografia

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa. Ewa Maria Tuz Barbara Dziedzic

Planeta Nowa kl. 8 D. Szczypiński, T.

Rachwał

12/2019/2023/5sp

Chemia

Program nauczania chemii w szkole podstawowej Chemia Nowej Ery. Teresa Kulawik, Maria Litwin

Chemia Nowej Ery – podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej. Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

13/2021/23/7 sp

Fizyka Program nauczania fizyki w szkole podstawowej – To jest fizyka.

Marcin Braun, Weronika Śliwa

To jest fizyka 8 M. Braun

19/2021/23/7 sp

Wiedza o Społeczeństwie

Program nauczania Wiedzy o Społeczeństwie w szkole podstawowej - „DZIS I JUTRO”

Barbara Furman

Dziś i Jutro

Podręcznik do Wiedzy o Społeczeństwie dla szkoły podstawowej.

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki

16/2022/23/8 sp

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Program nauczania edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej – „ Żyję i działam bezpiecznie” – Jarosław Słoma

Żyję i działam bezpiecznie Podręcznik do Edukacji dla Bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej.

J.

Słoma

20/2022/23/8sp

Figure

Updating...

References

Related subjects :