• Nie Znaleziono Wyników

profili Twój aktualny profil i kliknij na przycisk Kopiuj, po czym wpisz nazwę dla nowego profilu (będzie ona widoczna przy uruchamianiu systemu).

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "profili Twój aktualny profil i kliknij na przycisk Kopiuj, po czym wpisz nazwę dla nowego profilu (będzie ona widoczna przy uruchamianiu systemu)."

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Nie zawsze włączając komputer chcesz drukować

połączenie z Internetem. Otóż wszystkie urzą ą

obciążenie (ładują biblioteki DLL sterowników do pamię ć profili, dzięki którym Twój komputer zostanie zoptymali

czynności.

1. Otwórz Panel sterowania Profile sprzętu.

2. Teraz zaznacz na liście profili Twój aktualny profil i kliknij na przycisk czym wpisz nazwę dla nowego

systemu).

3. Aby skonfigurować utworzony profil uruchom ponownie komputer, a gdy system poprosi o wybranie profilu wybierz ten wcześ

Cała konfiguracja profilu będzie polegała na uruchomieniu sterowania | System | Sprzęt

urządzeń takich jak: karty sieciowe, modeny, drukarki, nieuż ą zainstalowane w Twoim komputerze. Aby wyłą ć ą

kliknij na nazwę urządzenia prawym przyciskiem myszy i wybierz wyłączać sterownika karty graficznej, bo wtedy Windows bę zgodności VGA (640x480 pikseli).

ą ąc komputer chcesz drukować dokumenty kopiować dane, mieć ączenie z Internetem. Otóż wszystkie urządzenia (drukarki, modemy) powodują

ąż ą biblioteki DLL sterowników do pamięci). Warto byłoby stworzyć

ęki którym Twój komputer zostanie zoptymalizowany do wykonywanych na nim

Panel sterowania, kliknij na ikonę System, a następnie przejdź

ście profili Twój aktualny profil i kliknij na przycisk

ę dla nowego profilu (będzie ona widoczna przy uruchamianiu

ć utworzony profil uruchom ponownie komputer, a gdy system poprosi o wybranie profilu wybierz ten wcześniej utworzony.

ędzie polegała na uruchomieniu Menedżera urzą ń

(zakładka) | Menadżer urządzeń i wyłączeniu niepotrzebnych ą ń takich jak: karty sieciowe, modeny, drukarki, nieużywane porty i inne urzą

zainstalowane w Twoim komputerze. Aby wyłączyć urządzenie rozwiń odpowiednią ąź ę ądzenia prawym przyciskiem myszy i wybierz Wyłącz

ą ć sterownika karty graficznej, bo wtedy Windows będzie pracował w trybie ści VGA (640x480 pikseli).

1 ć dane, mieć aktywne

ą ż ądzenia (drukarki, modemy) powodują pewne

ąż ą ęci). Warto byłoby stworzyć kilka

zowany do wykonywanych na nim

ępnie przejdź do zakładki

ście profili Twój aktualny profil i kliknij na przycisk Kopiuj, po ędzie ona widoczna przy uruchamianiu

ć utworzony profil uruchom ponownie komputer, a gdy system

żera urządzeń (Panel ż ą ń ączeniu niepotrzebnych

ą ń żywane porty i inne urządzenia

ń odpowiednią gałąź, ącz. Nie powinieneś

ą ć ędzie pracował w trybie

(2)

2 Włączając lub wyłączając usługi możemy w bardzo dużym stopniu sterować Windows XP.

Trudno jednak pogodzić ilość uwolnionego RAM'u z bezpieczeństwem i funkcjonalnością systemu. Dlatego mamy możliwość stworzenia profili, dla których zdefiniujemy różne

schematy procesów uruchamianych wraz z komputerem. Możemy np. dodać profil, w którym większość składników Windows XP będzie wyłączona. Ustawienia te będziemy ładować tylko wtedy gdy zechcemy uruchomić najnowsze tytuły.

Kliknijmy prawym przyciskiem na ikonę Mój komputer oraz wybierzmy Właściwości.

Przejdźmy na zakładkę Sprzęt i kliknijmy w przycisk Profile sprzętu.

Następnym naszym krokiem będzie naciśnięcie pozycji Kopiuj, zostaniemy poproszeni o nazwę nowych ustawień. Po dwukrotnym naciśnięciu OK nowy profil zostanie utworzony.

Teraz musimy dla niego zmienić listę usług. Wchodzimy do okna Zarządzanie komputerem i wybieramy proces, który w nowym profilu ma być wyłączony. Przejdźmy na zakładkę Logowanie i w dolnej sekcji najpierw wybierzmy nazwę nowych ustawień a następnie wyłączmy proces.

(3)

3 Powtórzmy te kroki dla pozostałych składników systemu, które mają być deaktywowane. Po tych wszystkich operacjach w czasie uruchamiania systemu będziemy decydować, który z profili ma zostać uruchomiony.

(4)

4

Zadania

ZADANIA POWINNY BYĆ WYKONANE NA MASZYNIE WIRTUALNEJ Z WYKORZYSTANIEM VIRTUAL BOX Z ZAINSTALOWANYM SYSTEMEM

WINDOWS XP.

Zadanie 1

Korzystając z pomocy strony Microsoftu

http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc755884%28WS.10%29.aspx

odpowiedz na pytanie : jakie warunki musimy spełnić aby stworzyć profil sprzętowy?

Zadanie 2

Stwórz dwa profile sprzętowe o nazwach - Ograniczony i brakUSB

W pierwszym profilu w menadżerze urządzeń wyłącz zbędne urządzenia takie jak min. CD/DVD Rom, kartę sieciową, stację dyskietek. W drugim profilu wyłącz urządzenia obsługujące USB. Które to będą?

Zadanie 3

Stwórz profil „Ograniczone usługi” i wyłącz w nim usługi :

 Aktualizacje automatyczne

 ClipBook

 DDE sieci

 DSDM DDE sieci

 Klient śledzenia łączy rozproszonych

 Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej

 Menedżer autopołączenia dostępu zdalnego

 Menedżer połączeń usługi Dostęp zdalny

 Menedżer przekazywania

 Menedżer sesji pomocy pulpitu zdalnego

 NetMeeting Remote Desktop Sharing

 Pomoc i obsługa techniczna

(5)

5 Zadanie 4

Stwórz profil do gier o nazwie GRY i pozostaw TYLKO aktywne usługi takie jak :

 Dziennik Zdarzeń,

 Harmonogram Zadań,

 Instrumentacja Zarządzania Windows,

 Plug and Play,

 Stacja Robocza,

 Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych,

 Usługi Kryptograficzne,

 Windows Audio

 Wykrywanie Sprzętu powłoki,

 Zdalne Wywoływanie Procedur (RPC).

Ile pamięci RAM zajmuje system uruchomiony w takim profilu?

Cytaty

Powiązane dokumenty

„Motyli”: „Matematyka jest wśród nas” (prześlę na naszą grupę prezentację, ponieważ na stronę szkoły nie da się wrzucać takich plików).. Proszę was

W wyniku realizacji tego projektu opracowana została Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich, obejmująca obszar gmin: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica

Laurent Berger, sekretarz generalny Francuskiej Demokratycznej Konfede- racji Pracy CFDT a także Philippe Martinez, szef CGT - największego francu- skiego związku

Na której szalce wagi znajduje się większy ciężar, jeśli torebka cukru waży 1 kg. Który znak należałoby wstawić w

Proszę pomyśl o ostatnim roku szkolnym i zaznacz, czy i jak często zdarzyło Ci się, że inni uczniowie/uczennice Ci to zrobili (zaznacz jedną odpowiedź w każdej linii):. Nie

Jeżeli zaplanowana i zapisana w dzienniku na dany dzień praca klasowa lub sprawdzian nie może odbyć się z powodów obiektywnych, nauczyciel może przełożyć tę pracę klasową

Sure-Seal Root PT oferuje najwyższą wytrzymałość przeciw wytłoczeniu. Sure-Seal Root PT ma wysoką stałość materiałów dzięki dobrej

Na kolejnym ekranie wprowadź dodatkowy adres mailowy i wciśnij Wyślij wiadomość e-mail.. Na nasz dodatkowy adres mailowy otrzymamy wiadomość z kodem, proszę sprawdzić w skrzynce