Ilość p unktów. Liczba pokoi Rodzaj ogrzewania Kondygnacja Uwagi. Ilość osób. Ilość ofert. Wartość. Imię i nazwisko

12  Download (0)

Full text

(1)

Lp Imię i nazwisko

Ilość osób

Ilość p unktów

Ilość ofert

Wartość

remontu Metraż

Liczba

pokoi Rodzaj ogrzewania Kondygnacja Uwagi

1 Jadwiga Magierska 1 90 0 0.00 10.00 - 15.00 1 - 1 Dowolne

Od Parter Do 3 piętro

2 Stanisław Mioduski 1 76 0 5000.00 10.00 - 15.00 1 - 2

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej, ogrzewanie centralne z innego źródła

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

3 Agata Baranowska 3 76 0 0.00 20.00 - 20.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 2 piętro

4 Ewa Kraśniewska 2 75 0 500.00 10.00 - 15.00 1 - 2

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 3 piętro

5

Andżelika

Kokosińska 8 74 0 10000.00 28.00 - 55.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

Zrealizo wano.

Wynajęt o lokal socjalny nr 37 przy ul.

Nowy Rynek 14 w Płocku.

6 Piotr Tomczak 1 72 0 0.00 10.00 - 15.00 1 - 1

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej, ogrzewanie centralne z innego źródła

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

W dniu 08.11.2 018r.

złożono propozy cje wyn ajęcia lokalu s ocjalneg o nr 8 przy ul.

Miodow ej 39 . P ropozycj a została przyjęta.

7 Sylwester Szymczak 1 70 0 0.00 12.00 - 15.00 1 - 2

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 1 piętro

(2)

8 Wiesława Leńska 5 70 0 0.00 30.00 - 35.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od 1 piętro Do 4 piętro i wyżej

Oferta w ynajęcia lokalu s ocjalneg o nr 37 przy ul.

Nowy Rynek 14 w Płocku w dniu 29 stycznia 2018 rok. Od mowa.

9

Agnieszka Horyń

Marcin Horyń 4 69 0 5000.00 20.00 - 30.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

W dni 1 1.10.20 18 r złożono ofertę w ynajęcia lokalu s ocjalneg o nr 3 przy ul.

Miodow ej 35 w Płocku.

Oferta została przyjęta.

Wniose k został zrealizo wany.

10

Justyna Matusiak

Piotr Matusiak 7 68 0 0.00 35.00 - 50.00 3 - 5

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

(3)

11 Elżbieta Falacińska 4 67 0 15000.00 20.00 - 30.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

W dniu1 7.12.20 18 r.

złożono propozy cje wyn ajęcia lokalu s ocjalneg o nr 2 przy ul.

Miodow ej 41 w Płocku.

Oferta została przyjęta.

Wniose k został zrealizo wany.

12 Jolanta Kargulewicz 4 67 0 0.00 25.00 - 30.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 2 piętro

W dniu1 1.10.20 18 r.

złożono propozy cje wyn ajęcia lokalu s ocjalneg o nr 4 przy ul.

Miodow ej 35 w Płocku.

oferta została przyjęta, wniosek zrealizo wano.

(4)

13 Rzymkowski Roman 1 66 0 0.00 8.00 - 15.00 1 - 2

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej, ogrzewanie centralne z innego źródła

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

14 Zofia Karaśkiewicz 1 65 0 0.00 13.00 - 15.00 1 - 2

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 1 piętro

15 Żaneta Kalinowska 4 65 0 5000.00 26.00 - 30.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od 1 piętro Do 2 piętro

16

Elżbieta Piotrowska

Jacek Piotrowski 4 64 0 5000.00 20.00 - 30.00 1 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

W dniu 19.12.2 018 r. pr zedstaw iono ofertę w ynajęcia lokalu s ocjalneg o nr 7 przy ul.

Miodow ej 35 w Płocku.

Oferta została przyjęta.

17

Agnieszka Walczak

Piotr Walczak 4 62 0 10000.00 20.00 - 30.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 2 piętro

18

Ewelina Jarzyńska

Adam Jarzyński 5 62 0 0.00 20.00 - 30.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od 1 piętro Do 4 piętro i wyżej

19 Andrzej Kobierecki 1 62 0 5000.00 12.00 - 15.00 1 - 1

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 2 piętro

20 Grażyna Banmaissa 2 61 0 0.00 12.00 - 15.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

21 Tomasz Janicki 1 61 0 0.00 10.00 - 15.00 1 - 1

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 2 piętro

22

Tomasz Kołodziejski

Żaneta Kołodziejska 3 61 0 12000.00 15.00 - 20.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej, ogrzewanie centralne z innego źródła

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

(5)

23 Agnieszka Pikała 2 60 0 0.00 10.00 - 15.00 1 - 2 Dowolne

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

24 Aneta Muchowska 4 60 0 2000.00 25.00 - 30.00 1 - 2

Ogrzewanie centralne z innego źródła, inny rodzaj ogrzewania

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

25 Renata Wesołowska 2 60 0 0.00 12.00 - 15.00 1 - 1

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej, ogrzewanie centralne z innego źródła

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

26 Jerzy Rypiński 1 59 0 0.00 15.00 - 20.00 1 - 2

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 1 piętro

27 Piotr Grabowski 1 59 0 500.00 10.00 - 15.00 1 - 1 Dowolne

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

28 Izabela Duczyńska 2 59 0 0.00 13.00 - 15.00 1 - 2

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

29 Anna Szostek 1 58 0 0.00 10.00 - 15.00 1 - 2

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej, ogrzewanie centralne z innego źródła

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

30 Henryk Stefański 1 58 0 0.00 10.00 - 15.00 1 - 1

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 2 piętro

Zrealizo wano.

Wynajęt o lokal nr 8 przy ul.

Kilińskie go 3 w Płocku

(6)

31

Ryszard

Lewandowski 1 58 0 7000.00 10.00 - 15.00 1 - 1

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 2 piętro

W dni 1 6.10.20 18 r złożono ofertę w ynajęcia lokalu s ocjalneg o nr 14 przy ul.

Nowy Rynek 14 w Płocku.

Oferta została przyjęta, wniosek został zr ealizow any.

32 Adriana Jankowska 1 57 0 0.00 10.00 - 15.00 1 - 2 Dowolne

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

33

Katzrzyna Grażul

Paweł Grażul 4 57 0 20000.00 20.00 - 30.00 2 - 4

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej, ogrzewanie centralne z innego źródła

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

34

Roman Deptuła

Iwona Deptuła 6 56 0 0.00 30.00 - 35.00 3 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

35 Grzegorz Fersz 1 56 0 0.00 10.00 - 15.00 1 - 1 Dowolne

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

36 Wioletta Wilkutowska 3 55 0 0.00 15.00 - 20.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od 1 piętro Do 4 piętro i wyżej

37 Iwona Wolińska 1 55 0 0.00 15.00 - 15.00 1 - 1

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

(7)

38 Wioletta Łęcka 3 55 0 0.00 18.00 - 20.00 2 - 2

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od 1 piętro Do 4 piętro i wyżej

39

Urszula Berdek

Cezariusz Berdek 2 53 0 5000.00 15.00 - 15.00 1 - 1

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od 1 piętro Do 4 piętro i wyżej

40 Wiesław Dymek 1 53 0 0.00 12.00 - 15.00 1 - 1

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 1 piętro

Zrealizo wano.

Wynajęt o lokal na czas nieozna czony nr 1 przy ul. Słon ecznej 56 w Płock

41

Cezary Adamiak

Daria Łosiewicz 2 53 0 0.00 10.00 - 15.00 1 - 2

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od 1 piętro Do 4 piętro i wyżej

42 Anna Moderacka 5 53 0 0.00 30.00 - 35.00 3 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od 1 piętro Do 4 piętro i wyżej

43 Piotr Sztandur 1 53 0 2000.00 10.00 - 15.00 1 - 1

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej, ogrzewanie centralne z innego źródła

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

44 Maria Baranowska 2 52 0 0.00 8.00 - 15.00 1 - 2 Dowolne

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

Zrealizo wano.

Wynajęt o lokal socjalny nr 6 przy ul.

Nowy Rynek 20 w Płocku.

45 Jolanta Kitombo Kani 1 51 0 0.00 13.00 - 15.00 1 - 2

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 1 piętro

(8)

46

Monika Wójcik

Wojciech Wójcik 5 51 0 0.00 35.00 - 35.00 3 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 2 piętro

47 Justyna Dudzińska 5 51 0 0.00 20.00 - 35.00 2 - 2

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od 1 piętro Do 3 piętro

48 Hanna Bucholc 1 51 0 0.00 30.00 - 30.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

49

Grzegorz Zdziechowicz

Marta Stelak 3 50 0 10000.00 20.00 - 20.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej, ogrzewanie centralne z innego źródła

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

50

Małgorzata

Szmulewicz 3 50 0 0.00 20.00 - 20.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

51 Iwona Chrołowska 7 50 0 30000.00 30.00 - 50.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

52 Bogdan Lipiński 1 50 0 0.00 10.00 - 15.00 1 - 1

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 1 piętro

53 Hasan Sabbah 1 50 0 0.00 8.00 - 15.00 1 - 3 Dowolne

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

54

Dorota Jaszczak

Krzysztof Jaszczak 3 50 0 10000.00 15.00 - 20.00 2 - 2

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej, ogrzewanie centralne z innego źródła

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

55 Magdalena Strąk 3 50 0 7000.00 10.00 - 20.00 1 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

56 Julita Fabisiak 2 49 0 0.00 15.00 - 15.00 1 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

57 Iwona Zielińska 2 49 0 0.00 13.00 - 15.00 2 - 2

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 3 piętro

58 Genowefa Pietrzak 4 49 0 0.00 30.00 - 30.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od 1 piętro Do 3 piętro

59 Arkadiusz Lisicki 1 49 0 0.00 10.00 - 15.00 1 - 1 Dowolne

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

(9)

60

Sylwia Adamowicz

Grzegorz Adamowicz 6 48 0 23000.00 25.00 - 35.00 3 - 4 Dowolne

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

Propozy cja wyn ajęcia do remontu na koszt własny lokalu nr 1 przy ul. Sien kiewicza 10. P W niosek z realizow ano - pr opozycj a została przyjęta

61

Justyna Klat

Łukasz Klat 3 48 0 22000.00 19.00 - 20.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

62

Renata Gajewska

Maciej Słupiński 3 47 0 0.00 15.00 - 20.00 1 - 2

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

63 Krzysztof Piechna 1 47 0 0.00 14.00 - 15.00 1 - 2

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej, ogrzewanie centralne z innego źródła

Od 1 piętro Do 2 piętro

64 Oliwia Ozimkiewicz 3 47 0 5000.00 20.00 - 20.00 2 - 4

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

65 Roksana Zielińska 3 47 0 0.00 18.00 - 20.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 3 piętro

66

Aleksandra Ciesielska

Mariusz Ciesielski 5 47 0 15000.00 20.00 - 35.00 2 - 4

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

(10)

67 Ewelina Szreiter 4 46 0 5000.00 20.00 - 30.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej, inny rodzaj ogrzewania

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

Zrealizo wano.

Wynajęt o lokal socjalny nr 18 przy ul.

Słodow ej 4 w Płocku.

68 Monika Stańczak 7 46 0 0.00 30.00 - 50.00 3 - 5

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

69

Krzysztof Groszewski Aleksandra

Groszewska 4 46 0 6000.00 30.00 - 30.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 4 piętro i wyżej 70

Ewa Szmytka

Janusz Szmytka 2 45 0 5000.00 10.00 - 15.00 1 - 2

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 1 piętro

71

Martyna Dworakowska

Paweł Kaliszewski 5 45 0 0.00 20.00 - 35.00 2 - 4

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od 1 piętro Do Parter

72

Małgorzata Ujazda

Dariusz Ujazda 3 45 0 10000.00 15.00 - 20.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

73 Kinga Sakowska 5 44 0 0.00 35.00 - 35.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

Zrealizo wano.

Wynajęt o lokal socjalny nr 1 przy ul.

Zielonej 40 w Płocku.

74 Elżbieta Zarzycka 1 44 0 0.00 7.00 - 15.00 1 - 2

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej, ogrzewanie centralne z innego źródła

Od Parter Do 3 piętro

75

Sławomir Ogieniewski

Żaneta Ogieniewska 3 44 0 15000.00 20.00 - 20.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 3 piętro

(11)

76 Anna Kędzierska 4 44 0 30000.00 30.00 - 30.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

77 Karolina Krawczyk 4 44 0 1500.00 20.00 - 30.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

78 Anna Karaśkiewicz 5 44 0 0.00 35.00 - 35.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

79 Bożena Awęcka 2 44 0 0.00 10.00 - 15.00 1 - 2

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

80

Łukasz Skierski Katarzyna

Wojnarowska 4 44 0 10000.00 30.00 - 30.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

81

Sylwia

Stelmaszewska 2 44 0 0.00 15.00 - 15.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej, ogrzewanie centralne z innego źródła

Od 1 piętro Do 3 piętro

82 Edyta Chmiel 4 43 0 15000.00 24.00 - 30.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 1 piętro

83 Aneta Mieszczyńska 3 43 0 0.00 15.00 - 20.00 1 - 2

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 1 piętro

84

Agnieszka

Tomaszewska 3 43 0 0.00 20.00 - 20.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

85 Martyna Marczewska 2 43 0 0.00 10.00 - 15.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od 1 piętro Do 3 piętro

86 Katarzyna Hutnik 4 43 0 1000.00 15.00 - 30.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

87 Wiesława Kuźnicka 2 43 0 0.00 10.00 - 15.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 3 piętro

88 Jacek Lewandowski 1 42 0 0.00 10.00 - 15.00 1 - 1

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do Parter

89 Ewa Gruszczyńska 3 42 0 0.00 15.00 - 20.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od 1 piętro Do 4 piętro i wyżej

(12)

90 Marta Mirecka 5 42 0 1000.00 30.00 - 35.00 2 - 3 Dowolne

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

91

Joanna Lelis

Daniel Lelis 5 42 0 0.00 25.00 - 35.00 3 - 5

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

92 Sylwia Jaworska 5 42 0 20000.00 35.00 - 35.00 2 - 3 Dowolne

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

93 Agnieszka Wysocka 2 42 0 0.00 10.00 - 15.00 1 - 2

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od 1 piętro Do 4 piętro i wyżej

94 Roman Wiącek 1 41 0 0.00 12.00 - 15.00 1 - 1

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do Parter

95 Marcin Niepogoda 1 41 0 0.00 10.00 - 15.00 1 - 1

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do Parter

Zrealizo wano.

Wynajęt o lokal nr 35 przy ul.

Kleeber ga1.

96

Jadwiga Antosik

Janusz Antosik 5 41 0 0.00 35.00 - 35.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

97

Maciej Borowski Monika

Błaszczak-Borowska 5 41 0 8000.00 30.00 - 35.00 3 - 4

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

98 Dominika Antonowicz 4 41 0 20000.00 20.00 - 30.00 2 - 3 Dowolne

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

99

Elżbieta Zalewska

Piotr Zalewski 5 41 0 0.00 25.00 - 35.00 2 - 3 Dowolne

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

100

Wiesława Kusa

Józef Kusy 4 41 0 1500.00 30.00 - 30.00 2 - 3

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej

Od Parter Do 4 piętro i wyżej

Figure

Updating...

References

Related subjects :