• Nie Znaleziono Wyników

Zarządzenie nr 32/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 26 sierpnia 2013 r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Zarządzenie nr 32/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 26 sierpnia 2013 r."

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

Zarządzenie nr 32/2012/2013

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie: dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania na rok szkolny 2013/2014

Na podstawie :

-Rozporządzenia MEN z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51 poz. 458 ze zm.)

-Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej … (Dz. U. Nr 4 poz. 17)

- Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89 poz. 730).

zarządza się, co następuje:

§ 1

Dopuszczam do użytku w Zespole Szkolno-przedszkolnym przedstawione przez nauczycieli programy nauczania i będą one stanowiły szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2013/2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie obowiązuje od 1 września 2013 roku.

Rybnik, 26.08.2013 r. ……….

(podpis dyrektora)

(2)

WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

L.P. Nr w szkolnym zestawie zgodnie z

potrzebami szkoły Nazwa programu

1. 1/SP16/2010 Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

„Szkoła na miarę” T.Janicka-Panek- 2009

2. 2/SP16/2010 Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

„Szkoła na miarę” T.Janicka-Panek - 2010

3. 3/SP16/2010 Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

„Szkoła na miarę” T.Janicka-Panek - 2011

4. 4/SP16/2010 Program nauczania języka angielskiego w nauczaniu wczesnoszkolnym – I etap edukacyjny – klasy I-III M.Bogucka 5. 5/SP16/2010 Program nauczania języka angielskiego w nauczaniu

wczesnoszkolnym – II etap edukacyjny – klasy IV-VI, M.Bogucka,D.Łoś

6. 6/SP16/2010 Program nauczania zajęć komputerowych w edukacji wczesnoszkolnej – „Przygoda z komputerem” M.Jędrzejek 7. 7/SP16/2010 „W drodze do wieczernika” Religia dla klas I-III szkoły

podstawowej, T.Czarnecka, ks.W.Kubik SJ

8. 8/SP16/2010 „Drogi przymierza” Religia dla klas IV-VI szkoły podstawowej, Ks. Z.Marek SJ

9. 10/SP16/2010 Język polski – program nauczania dla klas IV-VI - DPN-5002- 03/08 M.Składanek. M.Siembor, H.Szaniawska

10. 11/SP16/2010 Matematyka wokół nas – II etap, H.Lewicka, M.Kowalczyk 11. 12/SP16/2010 „Opowiem ci ciekawą historię”, A.Wołosik

12. 14/SP16/2010 Przyroda, E.Dudek, E.Szendzianis, K.Tryl

13. 16/SP16/2010 „Przygoda z komputerem” Program nauczania informatyki w klasach IV-VI, M.Jędrzejek

14. 17/SP16/2010 Muzyka i my, U.Smoczyńska, K.Jakóbczak-Drażek, R.Rataj, W.Sołtysik

15. 18/SP16/2010 Plastyka – program nauczania w klasach IV-VI szkoły podstawowej, L.Wyszkowska

16. 19SP16/2010 Technika, A.Nowak

17. 20/SP16/2010 Autorski program wychowania fizycznego, A.Romanowska 18. 21/SP16/2010 Wychowanie do życia w rodzinie – program nauczania dla klas

V-VI.,T.Król, K.Maśnik, G.Węglarczyk

(3)

L.p.

(nr w szkolnym

zestawie zgodnie z potrzebami

szkoły)

Przedmiot

Tytuł programu Nr dopuszczenia

MEN

Program nauczania opracowany przez innego autora/

autorów wraz ze zmiana-

mi samo-

dzielne

we współpracy z

innymi nauczyciela-

mi

przez innego autora/autorów

1/SP16/2010

2/SP16/2010

Kształcenie zintegrowane

Kształcenie zintegrowane

Program nauczania dla I etapu edukacji - edukacji

wczesnoszkolnej - "Szkoła na miarę"

56/1/2009 56/2/2009

Program nauczania dla I etapu edukacji - edukacji

wczesnoszkolnej - "Szkoła na miarę"

56/3/2010 56/4/2010

T. Janicka-Panek

T. Janicka-Panek

Rozp. MENiS z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej… (Dz. U. Nr 51 poz. 458 ze zm.)

(dla kl. III-VI)

L.p. Przedmiot Tytuł programu Programy własne Uwagi

(4)

(nr w szkolnym zestawie zgodnie z potrzebami

szkoły)

Nr dopuszczenia MEN Z wykorzystaniem

MEN samodzielne

3/SP16/2010

4/SP16/2010

5/SP16/2010

6/SP16/2010

7/SP16/2010

8/SP16/2010

9/SP16/2010

10/SP16/2010

11/SP16/2010

Kształcenie zintegrowane

Język angielski

Język angielski

Zajęcia komputerowe

Religia

Religia

Język polski

Język polski

Matematyka

Program nauczania dla I etapu edukacji - edukacji wczesnoszkolnej

DKW-4014-149/99 Program nauczania języka angielskiego w nauczaniu

wczesnoszkolnym - I etap edukacyjny - klasy I-III DKW-4014-7/00 Program nauczania języka angielskiego - II etap edukacyjny - klasy IV-VI

DKW-4014-43/00 Program nauczania zajęć komputerowych w edukacji wczesnoszkolnej - "Przygoda z

komputerem"

"W drodze do

wieczernika." Religia dla klas I-III szkoły

podstawowej.

AZ-1-01/1

"Drogi przymierza."

Religia dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

AZ-2-01/1

"Między nami." Program nauczania języka

polskiego dla II etapu edukacyjnego (klasy IV- VI) szkoły podstawowej.

DKW-4014-37/01 Język polski - program nauczania dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

DPN-5002-03/08

Matematyka wokół nas - II etap.

J. Ogińska J. Chmielecka M. Ziąbka U. Andrzejczak M. Bogucka

M. Bogucka D. Łoś

M. Jędrzejek

T. Czarnecka Ks. W. Kubik SJ

Ks. Z. Marek SJ

A. Łuczak A. Murdzek

M. Składanek M. Siembor H. Szaniawska

H. Lewicka M. Kowalczyk

(5)

12/SP16/2010

13/SP16/2010

14/SP16/2010

15/SP16/2010

16/SP16/2010

17/SP16/2010

18/SP16/2010

19/SP16/2010

20/SP16/2010

21/SP16/2010

Historia

Historia

Przyroda

Informatyka

Informatyka

Muzyka

Plastyka

Technika

Wychowanie fizyczne

Wychowanie do życia w rodzinie

DKOS-5002-02/08

"Opowiem ci ciekawą historię."

"A to historia!" (dla klasy VI)

DKW-4014-58/99

Przyroda

DKW-4014-55/99

Informatyka 2000 DKW-4014-56/99

"Przygoda z

komputerem." Program nauczania informatyki w klasach IV-VI.

DKOS-45/07 Muzyka i my.

DKW-4014-155/99

Plastyka - program nauczania w klasach IV- VI szkoły podstawowej.

DPN-5002-01/08 Technika

DKOS-5002-16/05 Autorski program wychowania fizycznego dla klas IV-VI.

DKW-4014-68/99 Wychowanie do życia w rodzinie - program nauczania dla klas V-VI.

DKW-4014-253A/99

A. Wołosik

A. Pacenia

T. Merta, D. Garin A. Czetwieryński M. Kurkowska E. Dudek E. Szendzianis K. Tryl J. Białowąs K. Chmielewska A. Drogowski E. Figlarska-Pezda M. Jędrzejek

U. Smoczyńska K. Jakóbczak-Drążek R. Rataj

W. Sołtysik L. Wyszkowska

A. Nowak

A. Romanowska

T. Król K. Maśnik G. Węglarczyk Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 8 /2010

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW ZATWIERDZONYCH DO UŻYTKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 W RYBNIKU

W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

(6)

L.P. KLASA PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWCA

1 I Kształcenie zintegrowane

T. Janicka - Panek Nowe Już w szkole Nowa Era

2 II – III Kształcenie zintegrowane

E. Piotrowska A. Szymańska

Już w szkole Nowa Era

3 I Język

angielski

C. Bruni English Adventure 1 Pearson Longman

4 II Język

angielski A. Worall

M. Bogucka English Adventure 2 Pearson Longman 5 III Język

angielski

A. Worall M. Bogucka

New Frends 1 Pearson Longman

6 I Religia W. Kubik W domu i rodzinie WAM Kraków

7 II Religia W. Kubik Bliscy sercu Jezusa WAM Kraków

8 III Religia W. Kubik Jezusowa wspólnota serca WAM Kraków 9 I - III Informatyka M. Jędrzejek Przygoda z komputerem.

Klasa 1, 2, 3.

Videograf Edukacja

10 IV Język polski podręcznik

M. Składanek Kształcenie kulturowo – literackie

OPERON

11 IV Język polski

podręcznik A. Kempna

D. Szachnowska Kształcenie językowe OPERON 12 V Język polski

podręcznik

M. Składanek Kształcenie kulturowo – literackie

OPERON

13 V Język polski podręcznik

M. Siembor H. Szaniawska

Kształcenie językowe OPERON

14 VI Język polski

podręcznik A. Łuczak

A. Murdzek Między nami GWO

15 VI Język polski - ćwiczenia cz. I i II

A. Wojciechowska Słowa na start Nowa Era

16 IV – VI Matematyka - podręcznik

H. Lewicka M. Kowalczyk

Matematyka wokół nas WSiP

17 IV – VI Matematyka

- ćwiczenia H. Lewicka

M. Kowalczyk Matematyka wokół nas WSiP 18 IV - V Historia

- podręcznik

A. Wołosik Opowiem ci ciekawą historię

Żak

19 IV - V Historia - ćwiczenia

A. Wołosik Opowiem ci ciekawą historię

Żak

(7)

20 VI Historia - podręcznik

A. Pacewicz G. Czetwertyńska M. Bliźniak T. Merta D. Gawin

A to historia Nowa Era

21 IV Język

angielski

M. Bogucka C. Skinner

New Friends 1 i New Friends 2

Pearson Longman

22 V Język

angielski

C. Skinner M. Bogucka

New Friends 2 Pearson Longman

23 VI Język

angielski M. Bogucka

C. Skinner New Friends 3 Pearson

Longman 24 IV – VI Przyroda

- podręcznik

E. Dudek E. Szedzianis K. Tryl

Przyroda 4 - 6 Wiking

25 IV – VI Przyroda

- ćwiczenia E. Dudek E. Szedzianis K. Tryl

Przyroda 4 - 6 Wiking

26 IV - V Informatyka M. Jędrzejek Przygoda z komputerem Videograf Edukacja 27 IV - V Muzyka U. Smoczyńska,

K. Jakóbczak - Drążek

Muzyka i my WSiP

28 VI Muzyka R. Rataj,

W. Sołtysik

Muzyka i my WSiP

29 IV Technika Zeszyt ćwiczeń

A. Nowak Technika. Jeżdżę rowerem.

PWN

30 V Technika

Zeszyt ćwiczeń A. Nowak Technika. Projektuję. PWN

31 IV Religia Z. Marek SJ Zaproszeni przez Boga WAM Kraków

32 V Religia Z. Marek SJ Obdarowani przez Boga WAM Kraków

33 VI Religia Z. Marek SJ Przemienieni przez Boga WAM Kraków

Cytaty

Powiązane dokumenty

Treść zarządzenia podaje się do wiadomości rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 8 w Żywcu poprzez ogłoszenie na

c) nisko cenne składniki majątku: ZSP15-SN/1, gdzie ZSP15 to symbol Zespołu, SN to symbol składnika nisko cennego, a 1 to kolejny numer inwentarzowy,.. d) nisko cenne

Prawo oświatowe (Dz. 1) Zasady, zwane dalej „Zasadami”, określa tryb działania Komisji Rekrutacyjnej oraz zakres uprawnień i obowiązków członków komisji w

3. Rada Pedagogiczna powołuje ze swojego składu zespoły przedmiotowe, zadaniowe i problemowe. W skład komisji poza członkami Rady Pedagogicznej mogą wchodzić, z głosem

Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad zespołem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy zespołu. 1,

uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie

w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników(Dz.. Programy