Czy wiesz, że liczby mogą się zaprzyjaźniać lub być doskonałe?

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Czy wiesz, że liczby mogą się zaprzyjaźniać lub być doskonałe?

Zacznijmy od początku:

Liczbą pierwszą nazywamy liczbę naturalną, która ma dokładnie dwa różne dzielniki: 1 i samą siebie. Np: 2,3,5,7,11,13, ...

Liczby bliźniacze to liczby pierwsze różniące się o 2.

np: 3 i 5; 5 i 7; 11 i 13 itd

Liczba doskonała to liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej samej.

np. 6 - jej dzielniki to: 1,2,3,6

6 = 1+2+3

zatem liczba 6 jest doskonała, czy znajdziesz następną?

Liczby a i b są zaprzyjaźnione, gdy suma dzielników liczby a, ale mniejszych od a jest równa b i jednocześnie suma dzielników liczby b mniejszych od niej samej jest równa a.

np: 220 i 284

dzielniki 220 to: 1,2,4,5,10,11,20,22,44,55,110 ,220 i 1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110=284 dzielniki 284 to: 1,2,4,71,142,284 i 1+2+4+71+142=220

Figure

Updating...

References

Related subjects :