23.11. temat: Biblioteka na nas czeka! (wpisz do zeszytu ) Słowo

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

23.11.

temat: Biblioteka na nas czeka!

(wpisz do zeszytu )

Słowo biblioteka wywodzi sie z języka greckiego, w którym słowo biblion albo biblios oznaczało książkę, zaś theke – składnice.

Wymyśl inne nazwy dla biblioteki- swoją propozycję wpisz do zeszytu.

Przeczytaj z podręcznika wiersz pt. „ W bibliotece” str.76. Odpowiedz na zad. 2 pod tekstem.

Przyjrzyj się obrazowi

Odpowiedz w zeszycie na pytania:

• Czym zajęta jest dziewczynka przedstawiona na obrazie?

• Co sie może dziać się w książce, którą przegląda?

• Jakie uczucia wyraża twarz dziecka?

Na koniec wykonaj w zeszycie zad.3, które znajduje się pod tekstem wiersza.

Figure

Updating...

References

Related subjects :