Temat: Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych. Podsumowanie wiadomości.

Download (0)

Full text

(1)

Temat: Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych. Podsumowanie wiadomości.

1. Reakcja chemiczna - to przemiana, w wyniku której z substancji zwanych substratami powstają nowe substancje- produkty o zupełnie nowych właściwościach fizycznych i chemicznych. Reakcja chemiczna polega na tworzeniu i rozrywaniu wiązań chemicznych.

2. Wiązania chemiczne powstają, ponieważ atomy dążą do takiego uzyskania rozmieszczenia elektronów w powłoce walencyjnej, jakie mają najbliższe gazy szlachetne.

3. Elektroujemność - to cecha pierwiastka charakteryzująca zdolność atomów do przyciągania elektronów.

4. Rodzaj wiązania chemicznego określamy na podstawie różnicy elektroujemności pierwiastków tworzących dany związek chemiczny.

0,4≤ wiązanie kowalencyjne (atomowe)

>0,4 a < 1,7 wiązanie kowalencyjne spolaryzowane

≥ 1,7 wiązanie jonowe

5. Wartościowość pierwiastka w związku chemicznym to liczba wiązań, jaką może utworzyć atom pierwiastka, tworząc związek chemiczny.

Wzór związku chemicznego – tlenku glinu 6. Typy reakcji chemicznych:

Synteza (A + B = AB) Analiza (AB = A + B)

Wymiana (AB +C = AC + B)

Efekty towarzyszące reakcjom to: charakterystyczny trzask (spalanie wodoru), pienienie, zmiana zabarwienia roztworu, charakterystyczny zapach, wydzielanie ciepła lub zimna.

7. Zapis przebiegu reakcji chemicznej:

a) słowny: tlenek siarki(IV) + tlen = tlenek siarki(VI) b) symboliczny zapis: 2SO2 + O2 = 2SO3

(2)

c) sposób odczytu: 2 cząsteczki tlenku siarki(IV) reagują z cząsteczką tlenu i otrzymujemy 2 cząsteczki tlenku siarki(VI)

Zadanie:

1) Przepisz temat i notatkę do zeszytu.

2) Przeczytaj - uważnie - podsumowanie wiadomości z działu: Łączenie się atomów.

Równania reakcji chemicznych w podręczniku str. 156 – 157.

Figure

Updating...

References

Related subjects :