• Nie Znaleziono Wyników

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY"

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

UZUPEŁNIA ZDAJĄCY

Klasa Imię i nazwisko

Dostosowanie kryteriów

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO

POZIOM ROZSZERZONY

Czas pracy: 180 minut

Liczba punktów do uzyskania: 40

Instrukcja dla zdającego

1. Rozwiązania zadań zamieść w miejscu na to przeznaczonym.

2. Używaj długopisu albo pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.

3. Pisz czytelnie. Fragmenty nieczytelne nie zostaną ocenione.

4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.

5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.

6. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla nauczyciela.

7. W górnej części strony wpisz swoje dane.

Życzymy powodzenia!

MARZEC 2019 ROK

Prawa autorskie posiada Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody Wydawcy zabronione

Odpowiedzi znajdziesz na

www.sodmidn.kielce.eu

(2)

2 Wybierz jeden temat i napisz wypracowanie.

Temat 1. Określ, jaki problem podejmuje Czesław Miłosz w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.

Czesław Miłosz Historia literatury polskiej do roku 1939

Wychowany w Polsce, przesiąknąłem, na dobre czy na złe, typowym dla wielu europejskich intelektualistów historycyzmem. Dla czytelnika, który spodziewa się wnikliwych badań nad wartościami czysto estetycznymi, nie będzie to dobra rekomendacja. Literatura przedstawia mi się jako seria chwil w życiu gatunku, zatrzymanych w języku, a przez to dostępnych refleksji potomności. Chociaż dla każdego, kto chce zgłębiać dżunglę czasu, niezbędną cechą jest rygorystycznie wnikliwy osąd, głos ludzki, który w tej dżungli słyszymy, zasługuje na szacunek, nawet jeżeli jest nieśmiały i niepewny. (…)

Historia Polski i jej literatury wydaje mi się zwariowana i pełna paradoksów: naród słowiański, którego pisarze aż do renesansu posługiwali się wyłącznie łaciną; wielkie państwo, które przez stulecia stawiało czoło Niemcom, Turkom i Moskwie, ale które wskutek nadużycia swego systemu parlamentarnego dosłownie rozleciało się, a jego niegdyś słabi sąsiedzi podzielili je i wymazali z mapy Europy na ponad sto dwadzieścia lat (…); nawyk religijnej i politycznej tolerancji, nabyty w rządzonej przez obieralnego króla wielowyznaniowej i wielonarodowej Rzeczypospolitej, potem wskutek zbiorowych nieszczęść ustępujący miejsca kalekiemu, chorobliwemu nacjonalizmowi; kraj, o którego lojalność w drugiej połowie obecnego wieku zabiegały dwie, współzawodniczące ze sobą potęgi, partia komunistyczna i Kościół rzymskokatolicki. Ten chaos pozornie tak niewspółmiernych, a przecież powiązanych ze sobą jakąś własną logiką elementów, może zawierać pewną lekcję o uniwersalnym znaczeniu.

W celu uporządkowania materiału podręczniki zazwyczaj posługują się jakimś systemem periodyzacji. Należy się liczyć z pewną dozą arbitralności, jako że strumień historii rzadko daje się ująć w zgrabne przedziały. Uczeni lubią pięknie brzmiące słowa, takie jak renesans czy barok, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, jak względne i nieprecyzyjne znaczenia te słowa przekazują. Każda faza w życiu danej cywilizacji wykazuje współistnienie i krzyżowanie się różnych prądów; nowe i stare wpływają wzajemnie na siebie i bynajmniej nie jest rzeczą pewną, że wszystko co nowe w myśli czy sposobie odczuwania zawsze gra rolę wiodącą tylko dlatego, że jest „na przedzie”. Ponadto niejasność takich terminów, które uważamy za oczywiste, zniechęca mnie do podejmowania beznadziejnego zadania uchwycenia ich „istoty” przy pomocy definicji. Jak słusznie powiedział Paul Valéry: „Nie da się poważnie myśleć takimi słowami, jak klasycyzm, romantyzm, humanizm, realizm… Człowiek nie upija się ani nie gasi pragnienia etykietkami z butelek”. Dla autora podręcznika etykietki są niezbędne; jednakże niekoniecznie musi on używać ich ze śmiertelną powagą. Wyznaję, że w przeciwieństwie do tych, którzy w literaturze dopatrują się nieustannego wzajemnego przenikania „ducha klasycznego” z „duchem romantycznym”, nie wychodzę poza traktowanie przeważających w danym okresie pojęć i literackich pomysłów jako czegoś, co w swojej specyficznej odmianie pojawia się tylko raz, w określonym punkcie czasu.

Czesław Miłosz, Historia literatury polskiej do roku 1939, Kraków 1993

(3)

3 Temat 2: Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów. Twoja praca nie może być krótsza niż 300 słów.

Adam Mickiewicz Pielgrzym

U stóp moich kraina dostatków i krasy,

Nad głową niebo jasne, obok piękne lice;

Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolice Dalekie, i - niestety! jeszcze dalsze czasy?

Litwo! piały mi wdzięczniej twe szumiące lasy Niż słowiki Bajdaru, Salhiry dziewice,

I weselszy deptałem twoje trzęsawice Niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki! tak różna wabi mię ponęta;

Dlaczegoż roztargniony wzdycham bez ustanku Do tej, którą kochałem w dni moich poranku?

Ona w lubej dziedzinie, która mi odjęta,

Gdzie jej wszystko o wiernym powiada kochanku, Depcąc świeże me ślady czyż o mnie pamięta?

https://literat.ug.edu.pl/amwiersz/0043.htm Stanisław Baliński O tamtej

Z tamtą było kapryśnie i było niepewnie, Gdy prosiłeś o serce, drwiła z ciebie płocha, A gdy chciałeś porzucić, wzywała cię rzewnie, Trudno ją było lubić, trzeba było kochać.

Ta nigdy nie jest zmienna i nie jest powiewna, Ma uśmiech pogodniejszy i słowa łaskawsze, Możesz jej ufać wiernie, nie zdradzi -- rzecz pewna, A kiedy powie słowo, dotrzymuje zawsze.

Tamta mnie opuściła, tamtej nie ma ze mną, Ta przyszła i uściskiem objęła serdecznie, I chociaż mi z nią dobrze i chociaż bezpiecznie, Za tamtą mi jest smutno, za tamtą mi ciemno...

Stanisław Baliński, Wiersze emigracyjne, Londyn 1981

(4)

4

WYPRACOWANIE na temat nr ...

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

(5)

5

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

(6)

6

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

(7)

7

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

(8)

8

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

(9)

9

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)

(10)

10

WYNIKI

Tabelę wypełnia nauczyciel

Liczba punktów Suma Uzasadnienie przyznania 0 punktów

Wypowie argumentacyjna A. 0 – 3 – 6 – 9

B. 0 – 3 – 6 – 9

Interpretacja porównawcza A. 0 – 2 – 4 – 6

B. 0 – 4 – 8 – 12

C. 0 – 2 D. 0 – 3 – 6 E. 0 – 1 – 2 F. 0 – 2 – 4 G. 0 – 2 – 4 H. 0 – 2 – 4

.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przeczytałem zatem znów „Lalkę”, po raz ledwo czwarty w życiu, i nie piszę tego, by się chwalić, ale by podzielić się wstydem, bo powieść Prusa czytać trzeba co

Tomasz More – kłopotał się zbyt wiele wokół tego panoszącego się czegoś, które nazywa się »ja«”.. Jeśli godzi się nazywać to wszystko transakcją, była to

Zapisz w wybranej przez siebie notacji algorytm, który sprawdzi, czy n jest liczbą sfeniczną oraz – jeśli jest – wypisze odnalezione liczby pierwsze, których

I znowu kładł się to tu, to tam, przyglądał się czemuś między kamieniami bruku, wygryzał sobie pchły z brzucha i ogona, otrząsał łeb z latającymi uszami, drapał się to

Przyglądając się temu zdaniu, zastanawiam się, do jakich współczesnych doświadczeń trzeba by je odnieść, by mogła się zawiązać wspólnota między nami a

Zetlały jedwabne królewskie materie, przepadły drobne dłonie, zsunęły się z nich pierścionki, przestały istnieć chłodne, pachnące kwiaty piwonii, nie pozostał

Zastanawiam się tylko, dlaczego posyłanie transponderami 4 […] kłamstw, uproszczeń i nonsensów ma być strawniejsze i milsze, aniżeli zanurzenie się w materii życia, która jest

Rajer twój chwiał się w górze, Puszysty nad tobą roztaczał dym, Płynęłaś w szalu,!. Jak

(0–1) Wyjaśnij, odnosząc się do mechanizmu fosforylacji oksydacyjnej, dlaczego obecność aktywnego białka rozprzęgającego w błonie wewnętrznej mitochondrium komórek

Wydaje się, że doświadczanie przez odbiorcę tekstu literackiego przeżycia komizmu, które powstaje w wyniku percepcji określonego elementu struktury dzieła literackiego

Wydaje się, że doświadczanie przez odbiorcę tekstu literackiego przeżycia komizmu, które powstaje w wyniku percepcji określonego elementu struktury dzieła literackiego

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz

Ta dziewczyna, co tak płacze, że sukienka nazbyt droga, ten wodzirej, co wciąż skacze, choć się skończył bal – to zabawki Pana Boga, to zabawki Pana Boga, których

POETA (ukazuje się jako swój własny duch, wyciąga ręce do młodzieży) – Dzieci.. Nie znacie

Ludzie marzą i w końcu zauważają, że każde ich marzenie spełnia się – nawet wtedy, gdy jest już za późno.. Olga Tokarczuk, Prawiek i inne czasy,

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz

Najpierw był On, Adam, potem była Ona (w raju bezimienna), potem byli razem w niewinności, potem skosztowali zakazanego owocu, stracili niewinność, ale utrata niewinności

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl... Część I – rozumienie

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl.?. Część I – rozumienie

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl... Część I – rozumienie

POETA (ukazuje się jako swój własny duch, wyciąga ręce do młodzieży) – Dzieci.. Nie znacie

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl... Część I – rozumienie

Rezultat jest taki, że spotyka się w napełnionych butelkach różne „ciała obce”, zdarza się nawet, że w piwku pływają muchy. STARZEC III Zlitujcie się, to