• Nie Znaleziono Wyników

Jadalnia mnichów Wydawałoby się, że Gdańsk znamy bardzo dobrze i nic już nie może nas zaskoczyć. A to nieprawda, bowiem okazuje się, że to miasto pełn

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Jadalnia mnichów Wydawałoby się, że Gdańsk znamy bardzo dobrze i nic już nie może nas zaskoczyć. A to nieprawda, bowiem okazuje się, że to miasto pełn"

Copied!
14
2
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Jadalnia mnichów

| 1 Wydawałoby się, że Gdańsk znamy bardzo dobrze i nic już nie może nas zaskoczyć. A to nieprawda, bowiem okazuje się, że to miasto pełne historycznych niespodzianek.

Do nich zalicza się niedawne niezwykłe odkrycie znakomicie zachowanej piwnicznej budowli o powierzchni 54 metrów kwadratowych i wysokiej na 3,5 metra. Znajduje się ona w samym centrum Gdańska, pod ziemią, między Halą Targową a gotyckim kościołem pw. Świętego Mikołaja.

(2)

Jadalnia mnichów

| 2

(3)

Jadalnia mnichów

| 3

(4)

Jadalnia mnichów

| 4

(5)

Jadalnia mnichów

| 5

(6)

Jadalnia mnichów

| 6

(7)

Jadalnia mnichów

| 7

(8)

Jadalnia mnichów

| 8

(9)

Jadalnia mnichów

| 9

(10)

Jadalnia mnichów

| 10

(11)

Jadalnia mnichów

| 11

(12)

Jadalnia mnichów

| 12

(13)

Jadalnia mnichów

| 13 Refektarz najstarszego klasztoru oo. Dominikanów w Gdańsku

Przez ponad 700 lat nikt nie wiedział o istnieniu wspaniałego refektarza najstarszego klasztoru oo. Dominikanów w Gdańsku, datowanego na drugą połowę XIII wieku. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat kupowaliśmy tu marchewkę, pietruszkę czy inne warzywa, chodząc między straganami ustawionymi dokładnie nad dawnym klasztorem. Dopiero najnowsze badania archeologiczne wykazały niezwykłe odkrycie, unikatowe w skali Polski. Bowiem takiej budowli, poza tą w Gdańsku, nigdzie nie ma. Jest nią, zachowany w znakomitym stanie, dawny refektarz, który pod koniec XIV wieku zamieniono na klasztorną piwnicę, a po latach o niej zapomniano.

Jak twierdzi archeolog Maciej Szyszka z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, który przyczynił się do odkrycia owej piwnicy, pierwotnie budowla ta była jadalnią i kuchnią, w której odnaleziono pozostałości dużego, ceglanego pieca, a także klatkę schodową prowadzącą na piętro refektarza, połączoną z „wieżą”. Owa piwnica jest najstarszym wnętrzem kubaturowym na terenie starego Gdańska, notabene zachowanym w stanie niezmienionym od czasu jego powstania, które przetrwało „rzeź Gdańska” z 1308 roku dokonaną przez Krzyżaków. Ponadto budowla ta nie ma nic wspólnego z architekturą krzyżacką, typową dla zabudowy starego Gdańska. Prawdopodobnie przy jej wznoszeniu pracowali francuscy murarze, którzy zastosowali unikatowy na skalę Polski system sklepień, składający się z czterech eliptycznych pól wspartych na pendentywach i na centralnym filarze krzyżowym.

Badania archeologiczne na Kępie Dominikańskiej prowadzono od lat 50. ubiegłego stulecia.

Odsłonięto wówczas elementy mówiące o istnieniu dawnej osady czy cmentarzyska od drugiej połowy X wieku. Niemniej dopiero po pięćdziesięciu latach odkryto fundamenty romańskiego kościoła, a dokładnie nawy i prezbiterium z widocznymi śladami przebudowy w XIII wieku, a także relikty pierwszego założenia klasztornego, z którego do czasów współczesnych zachował się właśnie ten romański refektarz. Jak twierdzi Szyszka, obiekt jest zachowany w 3/5 pierwotnej kubatury, włącznie ze znacznymi partiami sklepień. Tak więc to, co dzisiaj oglądamy, czyli ceglane ściany, łuki, filar, a nawet sklepienia z malutkich cegiełek, jest autentyczne.

Pierwszy gdański kościół wzniesiono na terenie cmentarza. Jego fundamenty są eksponowane w Hali Targowej. Natomiast z pierwszego klasztoru, poza tym

późnoromańskim refektarzem, niewiele pozostało. Jest to fragment południowego, gotyckiego krużganka, fragment południowo-zachodni wirydarza i ossuarium, które włączono do trasy zwiedzania refektarza. Jeśli chodzi o ossuarium (składowisko ludzkich

(14)

Jadalnia mnichów

| 14 kości), datowane na początek XVII wieku, to jak twierdzi Szyszka, jest zachowane in situ, na dodatek w stanie nienaruszonym od momentu jego utworzenia.

Ponadto podczas prac wykopaliskowych i odgruzowujących piwnicę znaleziono ponad sto drobnych przedmiotów. Wśród nich znajdują się kabłączki skroniowe, fragment XI-wiecznej zapinki, wisiorki, a także sporo dewocjonaliów, między innymi brązowy enkolpion –

relikwiarz z Rusi Halickiej w formie krzyża datowany na XIII wiek. Jest też średniowieczna ceramika. Większość z tych przedmiotów udostępnia się zwiedzającym.

Piwnica znajduje się pod placem Dominikańskim, czyli pomiędzy Halą Targową, a raczej pierwotnym romańskim kościołem Świętego Mikołaja donacji księcia Świętopełka z 1227 roku, a obecnym, gotyckim kościołem oo. Dominikanów, również pw. Świętego Mikołaja.

Wchodzi się do niej przez jedną z dwóch stojących na placu zielonych budek, nawiązujących do architektury straganów. Jest to oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Można ją zwiedzać codziennie, poza poniedziałkami.

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Cytaty

Powiązane dokumenty

2 lata przy 38 to pestka… Izrael był na finiszu i to właśnie wtedy wybuch bunt, dopadł ich kryzys… tęsknota za Egiptem, za niewolą, za cebulą i czosnkiem przerosła Boże

Mój kolega, zapytany przez nauczyciela, nigdy nie zbaranieje. Przy mnie nigdy nie będzie osowiały. I musi pamiętać, że nie znoszę.. Tak samo nie cierpię jeszcze jednej cechy

- Twoje doświadczenia, opisz sytuację I’ve had a situation when I had to…. I had to

7RPRMHī\FLHRGFVHULDO .REUDRGG]LDâVSHFMDOQ\ RGFVVHULDO 1DVK%ULGJHV RGFVVHULDO 1DVK%ULGJHV RGFVVHULDO 1DSLVDâDPRUGHUVWZR RGFVVHULDO .REUDRGG]LDâVSHFMDOQ\ RGFVVHULDO

Jeśli ktoś świadomie bądź nieświadomie wchodzi w podobną przestrzeń, to otwiera się na działanie złego ducha i wtedy modlitwa o uwolnienie jest konieczna.. Można napić

Tragedja miłosna Demczuka wstrząsnęła do głębi całą wioskę, która na temat jego samobójstwa snuje

Programy pisało się w językach programowania, drukowało się specjalne karty, które się zanosiło do czytnika, a po tygodniu dostawało się wydruk, na którym

Natomiast gdy natęże- nie bólu przekracza 6, należy wdrożyć do leczenia in- dywidualnie dobrane analgetyki opioidowe z III stop- nia drabiny analgetycznej.. 2 Nieracjonalne

Mógł też spokoj- nie spać, gdy rząd podnosił płacę minimalną o 150 zł, wprowadzać nowe produkty opieki koordynowanej, planować wprowadzenie ustawy o jakości w ochronie

Wydawałoby się, że nowe przepisy stymulują przed- siębiorczość, a tu tuż przed końcem roku kierownic- two Ministerstwa Zdrowia wygłasza poglądy o nad- miernym rozwoju

Na wolontariacie w SZLACHETNEJ PACZCE Damian nauczył się jak zarządzać projektem – zrekrutował zespół kilkunastu wolontariuszy, którzy odwiedzali rodziny

Utrwalanie wiadomości dzieci na temat zwyczajów i symboliki Świąt Wielkanocnych Zachęcanie dzieci do podejmowania aktywności językowych, plastycznych, ruchowych. Otwieramy

Widać już, że coś się zmieniło i zmienia się z dnia na dzień.. Co znaczy, gdy przyjdzie odpowiedni człowiek na odpowiednie

Czar sztuki porównać moŜna do uśmiechu, którego się nigdy nie widziało, a które- go szuka się na próŜno dookoła, uśmiechu, który czasem czuje się w sobie, niby przy-

Podstawą procesu edukacyjnego jest komunikacja w relacji nauczyciel – – student i to ona będzie przedmiotem dalszych rozważań, uporządkowa- nych za pomocą metafory

Po drugie, choć rozkład liczby na czynniki pierwsze jest algorytmicznie nieosiągalny, to sprawdzenie, czy jakaś liczba jest pierwsza jest dużo prostsze: istnieją algorytmy

Ma t€n srEk!a.kl swoią klasę' choć, po mojemu' zubaża treść lit€rackie8o pier.. wowzoru' Jakoś mar8iMlnym

Co komendant policji może wywnioskować z powyższego raportu (poza oczywistym fak- tem, że należy zwolnić

Zastanów się nad tym tematem i odpowiedz „czy akceptuję siebie takim jakim jestem”?. „Akceptować siebie to być po swojej stronie, być

Ma złociste rogi i kożuszek biały Nie biega po łące, bo z cukru

Od tego terminu klasy 4 będą miały do końca roku szkolnego zajęcia przez Teams – zostaną poinformowane o zasadach pracy w Teams i pakiecie

Od tych terminów klasy 5 będą miały do końca roku szkolnego zajęcia przez Teams – zostaną poinformowane o zasadach pracy w Teams i pakiecie

Kiedy światło dociera do tylnej części oka, przemieszcza się wzdłuż wiązki nerwów znajdujących się w siatkówce.. Otrzymane obrazy są następnie przekazywane do mózgu