• Nie Znaleziono Wyników

Naar een hervorming van de woningmarkt: de (on)mogelijkheden van koopstarters

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Naar een hervorming van de woningmarkt: de (on)mogelijkheden van koopstarters"

Copied!
15
0
0

Pełen tekst

(1)

08-03-2017

Challenge the future

Delft University of Technology

Naar een hervorming van de woningmarkt: de

(on)mogelijkheden van koopstarters

(2)

Inhoud

• Positie middeninkomens: open deuren, dichte deuren

• Positie koopstarters afgelopen jaren verslechterd via aanscherping LTI en LTV

• Toegankelijkheid van de koopsector neemt af

(3)

3

Naar een Hervorming van de woningmarkt | 08-03-2017

Positie van de middeninkomens:

open deuren, dichte deuren

(4)

Positie midden-inkomens (1)

• Tussen 700.000 en 900.000 vooral jonge huishoudens behoren

tot de middeninkomens

• Strakke financieringsnormen via LTI en LTV in de koopsector

• Banken benutten maatwerk in onvoldoende mate

• Ruim een kwart van de werkenden heeft geen vast

arbeidscontract, waaronder veel middeninkomens en jongeren: zijn voor een groot deel niet zelfredzaam op de woningmarkt

• Door stijgende koopprijzen en verkrapping van de markt steeds

minder koopwoningen bereikbaar

• Beperkt aanbod van middeldure huurwoningen

• Door schaarste en ontbreken van subsidies is de vrije huursector duur

• Ondanks extra investeerders groeit de particuliere huursector nauwelijks

(5)

5

Naar een Hervorming van de woningmarkt | 08-03-2017

Positie midden-inkomens (2)

• 80% sociale huurwoningen naar doelgroep

• Normen in huur- en koopsector sluiten onvoldoende aan

• Geen normen voor woonuitgaven in de huursector, waardoor

uitgaven aan huur aanzienlijk hoger uitkomen en niet mogelijk zijn in de koopsector

• Zowel in de koop- als huursector onvoldoende differentiatie naar huishoudensgrootte

(6)

Huur bij huidige inkomensgrens naar

huishoudtype (op basis van normhuur)

Huishoudtype Huur bij huidige

inkomensgrens (euro) 1 volwassene 911 2 volwassenen 592 1 volwassenen + 1 kind 709 1 volwassenen + 2 kinderen 564 1 volwassenen + 3 kinderen 461 2 volwassenen + 1 kind 544 2 volwassenen + 2 kinderen 373 2 volwassenen + 3 kinderen 211

(7)

7

Naar een Hervorming van de woningmarkt | 08-03-2017

Positie van koopstarters afgelopen

jaren verslechterd via aanscherping

LTI en LTV

(8)

Maximale lening

• Wordt bepaald door NIBUD-normen en maximale LTV ‒ van belang voor financieringsrisico’s

‒ van belang voor toegankelijkheid eigen woning ‒ van belang voor koopprijsontwikkeling

• Vastgesteld onder invloed van politieke sentimenten rond de kredietcrisis

• Verdere aanscherping dreigt

(9)

9

Naar een Hervorming van de woningmarkt | 08-03-2017

LTV in historisch perspectief

• Van 70% (1957) naar 112% (tot 2013) ‒ beleid bevordering eigen woningbezit ‒ hypotheekgarantie

‒ toenemende welvaart

‒ bloeiende hypotheekmarkt • Weinig tot geen risico’s:

‒ prijsontwikkeling woningen ‒ goede betalingsmoraal

‒ goed sociaal vangnet bij werkloosheid • Volledig financieren stond niet ter discussie

‒ continuering in crisis jaren ’80 ‒ heeft marktstabiliserend gewerkt

‒ Rijk en gemeenten namen de schades ‒ markt herstelde zich vanaf 1984

(10)

NHG

• Inderdaad sterke relatie tussen LTV en aantal/omvang verliezen ‒ 92% van de verliezen heeft betrekking op leningen met

LTV>100%

‒ 97% van de verliezen heeft betrekking op leningen met LTV>90%

‒ schadequote bij LTV<90%: 0,1%

‒ schadequote bij LTV>100%: 0,9%

‒ schadequote bij LTV>110%: 1,9%

• Kleine kans op groot verlies

(11)

11

Naar een Hervorming van de woningmarkt | 08-03-2017

Toegankelijkheid van de koopsector

neemt af

(12)

Prijsindex bestaande woningen

Nederland en G4 2006-2016 Q4

(13)

13

Naar een Hervorming van de woningmarkt | 08-03-2017

Gemiddelde maximale leencapaciteit

2008-2016

(14)

Mogelijke oplossingen om positie

starters te verbeteren

• Uitbreiden of juist inkrimpen van de starterslening

• Meer competitie en overloop tussen eigendomssectoren

• Bredere inzet koopgarant (o.a. nieuwbouw)

• Naar meer evenwichtige toepassing van LTI en LTV normen;

afschaffen van de LTI?

• Banken aansporen/onder druk zetten om gebruik te maken van

maatwerkmogelijkheden tijdelijke regeling hypothecaire financiering

• Verkoop van corporatiewoningen (met korting) vergroten?

• Tijdelijke huurcontracten voor starters

• Toepassen friendscontracten

• Toevoegen van meer kleine woningen voor starters of juist meer

aan de bovenkant toevoegen?

(15)

08-03-2017

Challenge the future

Delft University of Technology

Cytaty

Powiązane dokumenty

Potockiego funkcji prezesa Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Królestwa Polskiego przy jednoczesnym przewodniczeniu ruchowi wolnomularskiemu,

If a method of surface infiltration testing could be developed that measured the infiltration performance of whole sections of permeable pavements at the same time, this

Temat ten pojawia się już na pierwszych stronach Księgi Rodzaju, na którą Biskup Hippony powołu- je się często w swoich dziełach, zwłaszcza , kiedy wspomina wiek

Organizacja oraz warunki pracy kancelaryjnej jednostek Policji Państwowej powiatu chełmskiego w latach 1919-19391.. Z akres poruszonego w tytule zagadnienia badawczego, w

[r]

Policy issue Renewable energy (wind, biomass, hydro, etc.), Energy efficiency (saving), Climate change mitigation, Energy grids, Liberalization, European Union (Directives),

Method used: the linear regression analysis (the least squares method) of mean central values of the statistically grouped data. set: ( w/t ;

In principle, the GMD of singlet particles produced via spark ablation (and any other similar gas-phase process) can be tuned from atomic clusters to any desired size by