• Nie Znaleziono Wyników

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 w STRZELCACH OPOLSKICH ROK SZKOLNY 2022/2023

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 w STRZELCACH OPOLSKICH ROK SZKOLNY 2022/2023"

Copied!
5
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/2022/2023 Dyrektora PSP4 w sprawie zatwierdzenia wykazu programów

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

w STRZELCACH OPOLSKICH ROK SZKOLNY 2022/2023

Rodzaj zajęć edukacyjnych Tytuł programu Autor Numer dopuszczenia Obowiązuje w klasach Edukacja wczesnoszkolna Program nauczania edukacji

wczesnoszkolnej w klasach 1- 3 szkoły podstawowej

J. Hanisz PSP 4/1/2022-23 kl. I- III

Edukacja informatyczna Program nauczania informatyki w klasach 1-3

Anna Kulesza PSP4/2/2022-2023 Kl.I-III

Religia „ Pan Jezus przychodzi do mnie”-

WK/1-4/2021 z dnia 12.05.2021

Dr M.Ludwig, A.

Świtała

PSP 4/3/2022-23 kl. I-II

„ W przyjaźni z Jezusem Chrystusem”

WK/1-4/2020 z dnia 11.05.2020r.

Dr.Jerzy Kostorz PSP 4/4/2022-23 kl. III

Program nauczania dla klas IV ,, Zbawieni w Jezusie Chrystusie”

M. Wilczek PSP 4/5/2022-23 kl. IV

(2)

Bóg zbawia mnie dziś „ WK /5-8/

2021 z dnia 15.05.2021

A.Juzwa, M. Krupa PSP 4/6/2022-23 Kl. VI-VI

Program nauczania dla klas VII- VIII „Krocząc drogą Jezusa Chrystusa”

M.Baron, ks.

M.Ogidda PSP4/7/2022-2023 Kl. VII i VIII

Język angielski Program nauczania języka

angielskiego. Szkoła Podstawowa. I.Studzińska, A.

Mędela, M. Kondro, E. Piotrowska, A.Sikorska

PSP 4/8/2022-23 kl. I - III

Program nauczania języka angielskiego zgodny z podstawą programową dla II etapu

edukacyjnego zgodny z podstawą programową z dnia 14.02.2017 r.

J. Stefańska PSP 4/9/2022-23 Kl. IV-VIII

Język polski Program nauczania ogólnego

języka polskiego w kl. 4-8 szkoły podstawowej. „Nowe słowa na start!”

M. Derlukiewicz PSP 4/10/2022-23 Kl. IV

Historia Program nauczania historii w kl.

IV-VIII „Wczoraj i dziś”

T. Maćkowski PSP 4/11/2022-23 kl. IV- VII

Wos Program nauczania Wiedzy o

Społeczeństwie w szkole podstawowej „Dziś i jutro”

B. Furman PSP 4/12/2022-2023 Kl. VIII

Matematyka Program nauczania matematyki w M.Jucewicz, PSP4/13/2022-23 Kl. IV-VII

(3)

klasach4-8 w szkole podstawowej. M.Karpiński, J. Lech

Informatyka

Program nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły

podstawowej

W. Jochemczyk I. Krajewska-Kranas A. Samulska

M. Wyczółkowski

PSP 4/14/2022-23 Kl. IV-VII

Przyroda „Tajemnice przyrody”- program

nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej

J.Golonko PSP4/15/2022-23 Kl. IV

Muzyka Program nauczania muzyki w

szkole podstawowej „Lekcja muzyki”

M. Gromek, G.

Kilbach PSP4/16/2022-23 Kl. IV-VII

Plastyka Program nauczania plastyki w

klasach 4- 7 szkoły podstawowej

M. Mikulik PSP 4/17/2022-23 Kl. IV-VII

Technika

Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?”

L.Łabecki, M.Łabecka

PSP4 /18/2022-23 Kl. IV- VI

Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

K. Warchoł PSP4 /19/2022-23 Kl. I-VIII

Wychowanie do życia w rodzinie „Moje dorastanie” B. Strzemieczna PSP4/20/2022-23 Kl. IV- VII Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” T. Król PSP4/21/2022-2023 Kl. VIII

(4)

Biologia

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej – „Puls życia”

A.Zdziennica PSP4/22/2022-23 Kl. V- VIII

Chemia

Program nauczania chemii w szkole podstawowej

T.Kulawik, M.

Litwin

PSP4/23/2022-23 Kl. VII-VIII

Geografia

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta nowa”

E.M. Tuz, B.

Dziedzic

PSP4/24/2022-23 Kl. V- VIII

Fizyka

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkanie z fizyką”

G. Francuz-Ornat, T.Kulawik

PSP4/25/2022-23 Kl. VII- VIII

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego

I. Nowicka,

D.Wieruszewska PSP4/26/2022-23 Kl. VII-VIII

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństw w szkole

podstawowej „Żyje i działam bezpiecznie”

J. Słoma PSP4/27/2022-23 Kl. VIII

Doradztwo zawodowe

Wewnątrzszkolny system

doradztwa zawodowego B. Wanat PSP4/28/2022-23 Kl. VII

Historia i kultura mniejszości niemieckiej

Autorski program nauczania do zajęć własnej historii i kultury w klasach V-VI szkoły

podstawowej

A. Makiola PSP4/ 29/2022-23 KL. V-VII

(5)

Język mniejszości narodowej- niemiecki

Ab in die Kinderwelt- Neu! Iwona Breguła- Hanysek

Barbara Chyłka Małgorzata Paszkowiak

PSP4/30/2022-23 Kl. IV-VI

Język mniejszości narodowej-

niemiecki Ab in die Kinderwelt- Neu! Iwona Breguła-

Hanysek Barbara Chyłka Małgorzata Paszkowiak

PSP4/ 31/2022-23 Kl. I-III

Cytaty

Powiązane dokumenty

Program nauczania wychowania do życia w rodzinie w klasach IV-VIII szkoły podstawowej „Moje

Program nauczania historii i społeczeństwa dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV–VI szkoły podstawowej) przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Robert

„Okno na świat” – Program nauczania języka polskiego w klasach IV – VI szkoły podstawowej.

Sikora- Banasik Program nauczania języka angielskiego dla etapu wczesnoszkolnego klasy I-III szkoły podstawowej/ NOWA

JĘZYK POLSKI JP2 „Między nami” Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII Autorzy: Joanna Piasta - Siechowicz, Agnieszka Łuczak,

polski PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH 4–8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Słowa z uśmiechem + Myśli i słowa.. Historia Program nauczania historii w klasach 4-8

Język angielski 2/I/2017 Program nauczania języka angielskiego dla I etapu.. edukacyjnego, szkoła

Program nauczania Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 5 szkoły podstawowej. Wędrując ku

angielski Program nauczania języka angielskiego dla klas IV – VIII, English

Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Oxford University

SP75/II E/1/ 2021-2023 Historia Dr Tomasz Maćkowski Wczoraj i dziś. Chmiel M., Szulc M., Gorzałczyńska- Mróz A. Nowe słowa na start! Program nauczania ogólnego języka polskiego

Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego w szkole podstawowej (od początku w klasie VII) – język rosyjski „Echo”

Język angielski Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej..

Szkolny zestaw programów nauczania składa się z zestawów programów nauczania dla każdego oddziału, ten z kolei składa się z programów nauczania indywidualnie wybranych

Karpicz - Va,b Program nauczania biologii dla II etapu edukacyjnego klas 5-8 szkoły podstawowej..

25 Geografia Maria Tuz, Barbara Dziedzic Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa 26 Biologia Anna Zdziennicka Program nauczania biologii w klasach

I, II, III Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. (klasy I

Język niemiecki VIII Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej. Marta Wawrzyniak LektorKlett

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum. chemia

Język polski Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej, Nowe słowa na start.. Przyroda Program nauczania przyrody w klasie 4

Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeńM. Autor: Anna Klimowicz,

Zestaw uzyskał pozytywną opinię Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Salezjańskich dnia 24.08.2020 r. Gdańskie Wydawnictwo

Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.. angielskiego dla II etapu edukacyjnego w