Ultra-szybka Chromatografia

23  Download (0)

Pełen tekst

(1)

Ultra-szybka Chromatografia

Prezentacja - MERCK

(2)

Szybka chromatografia

Wykres Van Deemter’a

Co pokazuje ten wykres?

Im mniejsze uziarnienie tym większa możliwość zwiększania wartości przepływu bez straty rozdzielczości (sprawności) kolumny

H = Wysokość półki teoretycznej (HEPT) u = Wielkość przepływu fazy ruchomej

Chromolith®Performance

(3)

u u C

A B

h    

Szybkość liniowa

u = szybkość liniowa B = Składnik dyfuzji podłużnej A = składnik dyfuzji osiowej C = składnik przenoszenia masy

Krzywa

Van Deemter’a

(4)

Składnik dyfuzji osiowej A :

d p

A  2   

= współczynnik regularności dp= średnica ziarna

Udziały w wykresie van Deemter’a

(5)

Składnik dyfuzji podłużnej B :

u B   Dm

Udziały w wykresie van Deemter’a

(6)

Składnik przenoszenia masy C

Nośnik

Faza stacjonarna

Faza ruchoma

Udziały w wykresie van Deemter’a

(7)

u u C

A B

h    

Szybkość liniowa

Wykres Van Deemter’a

u = szybkość liniowa B = Składnik dyfuzji podłużnej A = składnik dyfuzji osiowej C = składnik przenoszenia masy

(8)

Wykres Van Deemter’a

Im mniejsze jest uziarnienie i mniejsza głębokość porów tym mniej nachylona jest krzywa van Deemter’a.

W przypadku, gdy krzywa jest

„płaska” – prawie pozioma przepływ można zwiększać bez utraty sprawności.

H = wysokośc półki teoretycznej (HEPT) u = przepływ

Chromolith®Performance

Szybka chromatografia

(9)

1 mL/min - 17 bar

5 mL/min - 85 bar 9 mL/min - 153 bar

9 mL/min - 153 bar

Chromolith

Performance RP-18e (100 x 4.6 mm)

Szybka chromatografia

(10)

1

4

5 6 7

8 9

min

0 2 4 6 8 10 12 14 16

mAU

0 200 400 600 800 1000

Redukcja czasu analizy do 1/10

5 m

3 m

2 m

Rozmiar ziarna

Nastrzyk 1 L celka ultra fast LC

(3.2 L) 53 MPa

Nastrzyk 10 L, celka semi-mikro

12 MPa

Ultra-szybka chromatografia

Nastrzyk 10 L, celka semi-mikro

13 MPa

(11)

Chromolith vs. kolumny klasyczne

Rozdzielczość, Peak capacity, Czułość

5 µm2µm

Monolityczna

Sprawność Długość kolumny

Czas analizy

Ciśnienie ∆

P

Wymagania dla systemu

Przepływ

(12)

Szybka chromatografia z kolumnami2 m wymaga:

- stosowania systemów odpornych na wysokie ciśnienia - minimalnych objętości martwych (poszerzanie pików) - precyzyjnych i dokładnych wysokich gradientów

- minimalnej wartości przeniesienia próby (carry over) - redukcji lepkości eluenta (wyższe temperatury)

- maksymalnie szybkich odpowiedzi detektora - wysokiej jakości kolumn i akcesoriów

(odpornośc ciśnieniowa, spieki porowate („fryty”), ...)

Wymagania dotyczące systemu HPLC

(13)

Nowy system HPLC

VWR-Hitachi LaChrom Ultra

Wyższa rozdzielczość w krótkim czasie

(14)

System HPLC do wszystkich zastosowań z zachowaniem najwyższej sprawności umożliwiający ultra szybką LC z zastosowaniem kolumn2 m, szybką LC z kolumnami Chromolith jak również

chromatografię z klasycznymi kolumnami HPLC.

Maks. ciśnienie: 600 bar Maks. przepływ: 5 ml/min

System gradientowy, wysokociśnieniowy z funkcją A-EPIC do eliminacji pulsacji i kompensacji ściśliwości rozpuszczalnika.Ekstremalnie niska objętość martwa zapewniająca ostry przebieg progów gradientu.

Autosampler z jeszcze lepszym parametrem przeniesienia próby (carry over = 0.005%) i minimalną objętością martwą

Termostat kolumn – precyzyjna kontrola temperatury i redukcja lepkości rozpuszczalnika

Detektory (UV, DAD, FL) z najkrótszymi stałymi czasowymi odpowiedzi (10 ms) i najkrótszymi przedziałami akwizycji danych (10 ms odpowiadające 100 Hz) umożliwiającymi dokładną rejestrację nawet najwęższych

Charakterystyka, korzyści

Opis systemu:

(15)

Pompy (L-2160U) Autosampler (L-2200U)

Detektor UV (L-2400U)

Termostat (L-2300) LC organiser, zasilacz

24V

Oprogramowanie LaChrom Elite

Ultra szybki system HPLC

(16)

L-2200U Autosampler

Dozowanie bezpośrednie

Pozycja

standardowa

(17)

Zassanie próbki

L-2200U Autosampler

Dozowanie bezpośrednie

(18)

Dozowanie próbki po przemyciu igły

L-2200U Autosampler

Dozowanie bezpośrednie

(19)

1 nakrętka ustala pozycję feruli natomiast 2 pozycje kapilary.

Inne korzyści:

Możliwość szybkiej wymiany różnych kolumn

Mocowanie kolumny bez użycia klucza; praca z ciśnieniem do 600 bar,

Zerowa objętość martwa dla róznych kolumn

Kapilara o śr. wew. 0.13 mm redukuje możliwość zablokowania

Korzyść: brak obj. martwej = symetryczne piki

Specjalna złączka do kolumn

Klasyczne połączenie Nowa złączka na wlocie

Nowa złączka na wlocie i wylocie

(20)

Efekt różnej dynamiki odpowiedzi detektora

c

Minutes

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0

mAU

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

TC = 0.05 s TC = 0.1 s TC = 0.5 s TC = 1.0 s TC = 2.0 s TC = 4.0 s TC = 8.0 s

Wzorzec parabenu, czas próbkowania = 50 ms, A: 35% H2O, B: 65% Acetonitryl 3 mL/min, Kolumna Chromolith Performance (100 mm x 4.6 mm), 30 °C

(21)

min

0.0 0.2 0.4

mAU

0 50 100 150 200

Tylko detektory z najniższymi czasami odpowiedzi i dużą szybkością próbkowania gwarantują najlepszy rozdział.

Liczba półek teoretycznych znacznie wzrasta dla próbkowania 10 ms w porównaniu z 50 ms.

Szybkość próbkowania:

10 ms (L-2400U) 20 ms (L-2400U) 50 ms (L-2400)

(L-2400U)

Efekt różnej dynamik odpowiedzi detektora

(22)

Czas odpowiedzi Szybkość próbkowania 10 ms (L-2400U) 10 ms (L-2400U)

50 ms (L-2400) 200 ms (L-2400)

HETP:

85.000 dla LCE 109.000 dla LCU

Krótkie czasy odpowiedzi i duża szybkość próbkowania

Efekt zróżnicowania częstości próbkowania (akwizycji) danych

100 Hz (10 ms)

10 Hz (100 ms)

(23)

Próbkowanie:

100 ms(10 Hz): Półki teoretyczne

Efekt różnych parametrów akwizycji danych

Wnioski

Rozdzielczość Czułość, S/N

RSD dla wys., powierz

Próbkowanie:

10 ms (100 Hz):

Rozmiar pliku

RSD dla asymetrii

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :