• Nie Znaleziono Wyników

Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2022/2023

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2022/2023"

Copied!
8
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

w szkolnym zestawie

Przedmiot Autor programu Tytuł programu

KLASY PIERWSZE

1 Edukacja wczesnoszkolna dr Teresa Janicka-Panek Program nauczania –uczenia się dla I etapu kształcenia –edukacji wczesnej „Elementarz odkrywców”.

2 Język angielski

Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego.

Szkoła podstawowa, klasy 1-3

3 Religia Ks.S. Łabendowicz Program nauczania religii rzymskokatolickiej kl. I ,,Zaproszeni na ucztę z Jezusem,,

KLASY DRUGIE

4 Edukacja wczesnoszkolna dr Teresa Janicka-Panek Program nauczania –uczenia się dla I etapu kształcenia –edukacji wczesnej „Elementarz odkrywców”.

5 Język angielski

Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego.

Szkoła podstawowa, klasy 1-3

6 Religia Ks. S. Łabendowicz Program nauczania religii rzymskokatolickiej kl. II ,,Zaproszeni na ucztę z Jezusem,,

KLASY TRZECIE

7 Edukacja wczesnoszkolna dr Teresa Janicka-Panek Program nauczania –uczenia się dla I etapu kształcenia –edukacji wczesnej „Elementarz odkrywców”.

8 Język angielski

Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego.

Szkoła podstawowa, klasy 1-3

(2)

9 Religia Ks. S. Łabendowicz Program nauczania religii rzymskokatolickiej kl. III,, Zaproszeni na ucztę z Jezusem,,

KLASY CZWARTE

10 Język polski J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII

Zgodny z rozporządzeniem w spr. lektur z 13 sierpnia 2021 11 Język angielski Joanna Stefańska Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-

VIII

12 Historia Tomasz Maćkowski “Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasach IV – VIII szkoły podstawowej.

13 Przyroda Jolanta Golanko „Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej

14 Matematyka M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej.

15 Muzyka Monika Gromek ,Grażyna

Kilbach

“Lekcja muzyki”. Program nauczania muzyki w klasach 4-7 w szkole podstawowej. Nowa Era.

16 Plastyka Jadwiga Lukas Krystyna Onak ,, Do dzieła!” Program nauczania plastyki w klasach 4- 7 szkoły podstawowej ,,Do dzieła” Nowa Era

17 Informatyka M. Kęska „Lubię to!” – program nauczania informatyki w szkole podstawowej

18 Technika L. Łabecki,

M. Łabecka „Jak to działa?” – program nauczania techniki w szkole podstawowej 19 Wychowanie fizyczne Krzysztof Warchoł Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły

podstawowej 20 Wychowanie do życia

w rodzinie

Teresa Król , Krystyna Maśnik, Grażyna Węglarczyk

Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas 4 -8 szkoły podstawowej

(3)

21 Religia Ks.S. Łabendowicz Program nauczania religii rzymskokatolickiej kl..IV ,,W drodze do Wieczernika,,

KLASY PIĄTE

22 Język polski J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII

Zgodny z rozporządzeniem w spr. lektur z 13 sierpnia 2021 23 Język angielski Joanna Stefańska Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-

VIII

24 Historia Tomasz Maćkowski “Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasach IV – VIII szkoły podstawowej.

25 Geografia Maria Tuz, Barbara Dziedzic Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa 26 Biologia Anna Zdziennicka Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej “Puls

życia”

27 Matematyka M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej

28 Muzyka Monika Gromek,Grażyna Kilbach

“Lekcja muzyki” Program nauczania muzyki w klasach 4-7 w szkole podstawowej. Nowa Era.

29 Plastyka Jadwiga Lukas Krystyna Onak ,, Do dzieła!” Program nauczania plastyki w klasach 4- 7 szkoły podstawowej ,,Do dzieła” Nowa Era

30 Informatyka M. Kęska „Lubię to!” – program nauczania informatyki w szkole podstawowej

31 Technika L. Łabecki,

M. Łabecka „Jak to działa?” – program nauczania techniki w szkole podstawowej

(4)

32 Wychowanie fizyczne Krzysztof Warchoł Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

33 Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król , Krystyna Maśnik, Grażyna Węglarczyk

Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas 4 -8 szkoły podstawowej

34 Religia Ks. S. Łabendowicz Program nauczania religii rzymskokatolickiej kl. V ,,Bóg kocha i zbawia człowieka,,

KLASY SZÓSTE

35 Język polski

J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII

Zgodny z rozporządzeniem w spr. lektur z 13 sierpnia 2021 36 Język angielski Joanna Stefańska Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-

VIII

37 Historia Tomasz Maćkowski “Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasach IV – VIII szkoły podstawowej.

38 Biologia Anna Zdziennicka Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej “Puls życia”

39 Geografia M. Tuz, B. Dziedzic Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa 40 Matematyka M. Jucewicz, M. Karpiński,

J. Lech

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej.

41 Muzyka Monika Gromek,Grażyna Kilbach

“Lekcja muzyki”. Program nauczania muzyki w klasach 4-7 w szkole podstawowej. Nowa Era.

42 Plastyka Jadwiga Lukas Krystyna Onak ,, Do dzieła!” Program nauczania plastyki w klasach 4- 7 szkoły podstawowej ,,Do dzieła” Nowa Era

(5)

43 Informatyka M. Kęska „Lubię to!” – program nauczania informatyki w szkole podstawowej

44 Technika L. Łabecki,

M. Łabecka „Jak to działa?” – program nauczania techniki w szkole podstawowej 45 Wychowanie fizyczne Krzysztof Warchoł Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły

podstawowej 46 Wychowanie do życia

w rodzinie

Teresa Król , Krystyna Maśnik, Grażyna Węglarczyk

Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas 4 -8 szkoły podstawowej.

47 Religia Ks. S. Łabendowicz Program nauczania religii rzymskokatolickiej kl.VI “Bóg kocha i zbawia człowieka”

KLASY SIÓDME

48 Język polski

J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII

Zgodny z rozporządzeniem w spr. lektur z 13 sierpnia 2021 49 Język angielski Mellanie Ellis, Anna Rak Program nauczania języka angielskiego w klasach

IVVIII szkoły podstawowej.

50 Język niemiecki Marta Wawrzyniak Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej. Wariant II.2

51 Historia Tomasz Maćkowski “Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasach IV –VIII szkoły podstawowej.

52 Matematyka M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej.

53 Biologia Anna Zdziennicka Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej “Puls życia”

54 Geografia M. Tuz, B. Dziedzic Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa

(6)

55 Fizyka Grażyna Francuz – Ornat, Teresa Kulawik

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej “Spotkania z fizyką”.

56 Chemia Chemia T.Kulawik, M.Litwin Chemia Nowej Ery. Program nauczania chemii w szkole podstawowej.

57 Muzyka Monika Gromek, Grażyna

Kilbach

“Lekcja muzyki”.Program nauczania muzyki w klasach 4-7 w szkole podstawowej. Nowa Era.

58 Plastyka Marta Ipczyńska Natalia

Mrozkowiak

,, Do dzieła!” Program nauczania plastyki w klasach 4- 7 szkoły podstawowej ,,Do dzieła” Nowa Era

59 Informatyka M. Kęska „Lubię to!” – program nauczania informatyki w szkole podstawowej 60 Wychowanie fizyczne Krzysztof Warchoł Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły

podstawowej

61 Doradztwo zawodowe Beata Grzelak Przykładowy program realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w klasie 7 szkoły podstawowej

62 Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król , Krystyna Maśnik, Grażyna Węglarczyk

Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas 4 -8 szkoły podstawowej

63 Religia Ks.S. Łabendowicz Program nauczania religii rzymskokatolickiej kl.VII ,,Bóg kocha i zbawia człowieka,,

KLASY ÓSME

64 Język polski J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII

Zgodny z rozporządzeniem w spr. lektur z 13 sierpnia 2021 65 Język angielski

Katarzyna Niedźwiedź Jolanta Sochaczewska-Kuleta Dorota Wosińska

Program nauczania języka angielskiego w klasach IV- VIII szkoły podstawowej

(7)

66 Język niemiecki Marta Wawrzyniak Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej. Wariant II.2

67 Historia Tomasz Maćkowski “Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasach IV - VIII szkoły podstawowej.

68 Wiedza o społeczeństwie Barbara Furman “Dziś i jutro” Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej.

69 Matematyka M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej.

70 Biologia Anna Zdziennicka Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej “Puls życia”

71 Geografia M. Tuz, B. Dziedzic Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa

72 Fizyka Grażyna Francuz – Ornat, Teresa

Kulawik

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej “Spotkania z fizyką”.

73 Chemia Teresa Kulawik, Maria Litwin "Chemia Nowej Ery". Program nauczania chemii w szkole podstawowej.

74 Informatyka M. Kęska „Lubię to!” – program nauczania informatyki w szkole podstawowej 75 Wychowanie fizyczne Krzysztof Warchoł Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły

podstawowej 76 Edukacja dla

bezpieczeństwa Jarosław Słoma Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej.

77 Doradztwo zawodowe Beata Grzelak Przykładowy program realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w klasie 8 szkoły podstawowej

78 Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król , Krystyna Maśnik, Grażyna Węglarczyk

Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas 4 -8 szkoły podstawowej

(8)

79 Religia Ks. S. Łabendowicz Program nauczania religii rzymskokatolickiej kl. VIII ,,Pójść za Jezusem Chrystusem,,

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

80

Zajęcia edukacyjne dla uczniów z

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Alicja Tanajewska, Renata Naprawa

Nowe programy edukacyjno – terapeutyczne dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu

umiarkowanym.

PRZEDMIOTY DODATKOWE 81 Piramida koszykowki Bogusława Mikula,

Paweł Cieśliński

Piramida koszykówki-Program zajęć wychowania fizycznego z mini koszykówki.

Zestaw programów nauczania w oddziale przedszkolnym, w roku szkolnym 2022/2023

82 Edukacja przedszkolna Alicja Mironiuk, Monika

Sobkowiak, Anna Banaś Supersmyki. Program wychowania przedszkolnego.

83 Język angielski Ewa Piotrowska, Angela Padron „Angielski dla zerówki”, program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli

84 Religia Ks. S. Łabendowicz Jezus mnie kocha – program nauczania religii dla 6-latków

Cytaty

Powiązane dokumenty

Geografia V - VIII Program nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta Nowa; Nowa Era; autorzy: Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic. Chemia VII-VIII Program nauczania chemii

Karpicz - Va,b Program nauczania biologii dla II etapu edukacyjnego klas 5-8 szkoły podstawowej..

Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w liceum ogólnokształcącym i technikum (zgodny z wariantem podstawy programowej III.2.0.. Muzyka

klasach 4-8 szkoły podstawowej Nowa Era Geografia 24/5/21 Ewa Maria Tyz, Barbara Dziedzic Program nauczania geografii w kl. Zdziennicka Program nauczania biologii

Język angielski 2/I/2017 Program nauczania języka angielskiego dla I etapu.. edukacyjnego, szkoła

Program nauczania Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 5 szkoły podstawowej. Wędrując ku

„Matematyka z Plusem” Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (Klasa IV-VIII szkoły

Uaktualniony program nauczania języka ukraińskiego dla Grupy I (klasy 0-IV) szkoły podstawowej opracowany na podstawie programu nauczania języka ukraińskiego dla

Język polski Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej, Nowe słowa na start.. Przyroda Program nauczania przyrody w klasie 4

Zestaw uzyskał pozytywną opinię Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Salezjańskich dnia 24.08.2020 r. Gdańskie Wydawnictwo

Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.. angielskiego dla II etapu edukacyjnego w

Biologia Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy (nowa podstawa).. Podręcznik

 przedstawia główne cechy krajobrazu nadmorskiego na podstawie ilustracji.  omawia cechy krajobrazu Pojezierza

program nauczania języka angielskiego z rozszerzeniem dla I etapu edukacyjnego szkoły podstawowej opracowany przez A.. Sytę we współpracy

Biologia 7 Anna Zdziennicka Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej.. Chemia 7 Teresa Kulawik, Maria Litwin Program nauczania chemii w szkole

Przygotowując uczniów do myślenia abstrakcyjnego w przyszłości i rozwiązywania problemów, w tym programowania, nauczyciel wykorzystuje treści wszystkich edukacji.

Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV – VI szkoły podstawowej).. Program nauczania zajęć komputerowych dla klas IV

Nowa Era Oxford Plastyka Program nauczania plastyki „Do dzieła!” Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Nowa Era Zajęcia komputerowe „Lubię to” Program nauczania

Podstawa programowa kształcenia ogólnego - Dz. 977 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia –

I, II, III Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. (klasy I

Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

JĘZYK POLSKI „Między nami” Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII Autorzy:

Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach 4-6 szkoły