Opis nieruchomości. Dane kontaktowe: Elżbieta Matusiak, tel ,

Pełen tekst

(1)

Lokalizacja

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona jest w strefie peryferyjnej miasta Oborniki Śląskie na terenie z zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Słowackiego 19a.

Opis nieruchomości

Działka nr ew. 78/4 o powierzchni 1006 m2 (AM 15, obręb Oborniki Śląskie). Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka ta stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp). Położona jest w terenie o zróżnicowanej konfiguracji, porośnięta trawą i kilkoma drzewami przy jej granicy. Teren działki o lekkim nachyleniu, częściowo ogrodzony przez działki sąsiadujące.

Dane kontaktowe: Elżbieta Matusiak, tel. 71 364 91 01, email: elzbieta.matusiak@psgaz.pl Anna Parka, tel. 71 364 95 97, email: anna.parka@psgaz.pl

Niniejszy folder promocyjny nie stanowi oferty w myśli art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

Podstawowe informacje

Spółka / Oddział: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Lokalizacja:

Miasto: Oborniki Śląskie

Adres: ul. Juliusza Słowackiego 19a

Typ nieruchomości: grunt niezabudowany

Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa zabudowań / lokalu: - m2 Powierzchnia gruntu: 1006 m2

Powierzchnia biurowa: - m2

Nr działki: 78/4

Obręb: Oborniki Śląskie

Nr Księgi Wieczystej: WR1W/00022893/6

Informacje planistyczne: zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności wolnostojąca lub bliźniacza (MPZP)

Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego gruntu

(2)

Lokalizacja

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obrzeżach centralnej części miasta Ząbkowice Śląskie, ma dostęp do ulicy Dalekiej i Młynarskiej. W odległości około 300 m znajduje się obwodnica Ząbkowic Śląskich – droga krajowa nr 8 relacji Wrocław – Kłodzko.

Opis nieruchomości

Działka zabudowana o numerze ewidencyjnym 63/1, AM – 6, obręb 0001 Centrum, położona w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej. Działka zlokalizowana jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej,

gospodarczej oraz terenów dróg dojazdowych. Posiada kształt regularny. Częściowo porośnięta trawą, samosiewnymi drzewami, położona jest na płaskim terenie.

Dane kontaktowe: Elżbieta Matusiak, tel. 71 364 91 01, email: elzbieta.matusiak@psgaz.pl Anna Parka, tel. 71 364 95 97, email: anna.parka@psgaz.pl

Niniejszy folder promocyjny nie stanowi oferty w myśli art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

Podstawowe informacje

Spółka / Oddział: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Lokalizacja:

Miasto: Ząbkowice Śląskie Adres: ul. Daleka

Typ nieruchomości: grunt zabudowany

Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa zabudowań / lokalu: 29 m2 Powierzchnia gruntu: 1116 m2

Powierzchnia biurowa: - m2

Nr działki: 63/1

Obręb: 0001 Centrum

Nr Księgi Wieczystej: SW1Z/00051689/6

Informacje planistyczne: przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem A3.12G o przeznaczeniu podstawowym: tereny infrastruktury technicznej gazownictwa, w tym obiekty i budowle takie jak: stacje gazowe, stacje redukcyjne i pomiarowe, rozdzielnie wraz z przynależnymi funkcjami i

przynależnym zagospodarowaniem terenu (MPZP)

Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności budynku.

(3)

Lokalizacja

Nieruchomość położona we Wrocławiu przy al. Jana Kasprowicza 25, na obrzeżach strefy śródmiejskiej. Obszar ograniczony ulicami: Zawalna i Bonczyka. Działka sąsiaduje z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, brzegiem rzeki Odry i parkiem. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się podziemna stacja redukcyjno – pomiarowa gazu.

Opis nieruchomości

Działka 92/2 wydzielona z działki 92 jest niezabudowana, na działce 92/1 posadowiona jest podziemna stacja redukcyjno – pomiarowa gazu. Nieruchomość w kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka 92/2 nie posiada urządzonego wjazdu bezpośredniego z drogi publicznej. Dostęp do al. Kasprowicza o nawierzchni asfaltowej możliwy jest poprzez działki sąsiednie, tj. 92/1 oraz 93 - oznaczoną w ewidencji gruntów jako użytek drogowy (dr) i wymaga uregulowania prawnego przy sprzedaży, tj. ustanowienia służebności gruntowej – prawa dojścia i dojazdu.

Dane kontaktowe: Anna Stefanowska, tel. 71 364 95 58, email: anna.stefanowska@psgaz.pl

Niniejszy folder promocyjny nie stanowi oferty w myśli art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

Podstawowe informacje

Spółka / Oddział: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Lokalizacja:

Miasto: Wrocław

Adres: al. Kasprowicza 25

Typ nieruchomości: grunt niezabudowany

Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa zabudowań / lokalu: - m2 Powierzchnia gruntu: 639 m2

Powierzchnia biurowa: - m2

Nr działki: 92/2

Obręb: 0050 Karłowice

Nr Księgi Wieczystej: WR1K/00050589/7

Informacje planistyczne: Obszar gdzie położona jest nieruchomość oznaczony jest symbolem 2G, dla którego ustala się przeznaczenie: 1) stacje gazowe; 2) skwery (MPZP)

Tytuł prawny: użytkowanie wieczyste

(4)

Lokalizacja

Nieruchomość zlokalizowana w centralnej części miasta. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usługowo – handlowa, rzeka Baczyna, nieco dalej zabudowa administracyjna, edukacyjna oraz rekreacyjno – sportowa.

Opis nieruchomości

Nieruchomość składa się z trzech działek stanowiących zwarty kompleks. Działka 232/7 zabudowana zbiornikiem stalowym naziemnym oraz wiatą stalową. Na działce posadowiony jest podziemny zbiornik gazu. Działka 232/5 zabudowana budynkiem warsztatu magazynowego, dobudowaną wiatą spawalni oraz wiatą stalową. Działka 232/1 jest niezabudowana. Teren nieruchomości częściowo urządzony dojściami, placami utwardzonymi, częściowo ogrodzony z nieruchomością sąsiednią. Brak urządzonego zjazdu. Nieruchomość o kształcie nieregularnego wielokąta.

Dane kontaktowe: Elżbieta Matusiak, tel. 71 364 91 01, email: elzbieta.matusiak@psgaz.pl Anna Parka, tel. 71 364 95 97, email: anna.parka@psgaz.pl

Niniejszy folder promocyjny nie stanowi oferty w myśli art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

Podstawowe informacje

Spółka / Oddział: Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Lokalizacja:

Miasto: Lubin

Adres: ul. Odrodzenia

Typ nieruchomości: grunt zabudowany

Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa zabudowań / lokalu: 471,75 m2 Powierzchnia gruntu: 10283 m2

Powierzchnia biurowa: - m2

Nr działki: 232/1, 232/5, 232/7

Obręb: 0005, Obręb 5

Nr Księgi Wieczystej: LE1U/00031092/1

Informacje planistyczne: działka nr 232/7 – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami, działka nr 232/1 – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami, częściowo tereny zieleni publicznej urządzonej, działka nr 232/5 – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami, w niewielkim fragmencie ulica klasy dojazdowej (MPZP)

Tytuł prawny: użytkowanie wieczyste gruntu i własność budynku

(5)

Lokalizacja

Nieruchomość zlokalizowana w strefie śródmiejskiej miasta Lubania, w odległości ok. 1 km od centrum.

Opis nieruchomości

Działka 6/23 wydzielona z działki 6/21 jest niezabudowana, nieogrodzona, częściowo zadrzewiona. Dojazd do działki drogą wewnętrzną. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa usługowo – produkcyjna. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się pełne uzbrojenie: sieć wodna, kanalizacyjna, gazowa i energetyczna.

Dane kontaktowe: Elżbieta Matusiak, tel. 71 364 91 01, email: elzbieta.matusiak@psgaz.pl

Anna Parka, tel. 71 364 95 97, email: anna.parka@psgaz.pl

Niniejszy folder promocyjny nie stanowi oferty w myśli art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

Podstawowe informacje

Spółka / Oddział: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Lokalizacja:

Miasto: Lubań Adres: ul. Gazowa 1

Typ nieruchomości: grunt niezabudowany

Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa zabudowań / lokalu: - m2 Powierzchnia gruntu: 1300 m2

Powierzchnia biurowa: - m2

Nr działki: 6/23

Obręb: 0004 Lubań

Nr Księgi Wieczystej: JG1L/00019153/3

Informacje planistyczne: tereny aktywności gospodarczych z urządzeniami zaopatrzenia w gaz (MPZP)

Tytuł prawny: własność

(6)

Lokalizacja

Nieruchomość zlokalizowana w pośredniej, północno-wschodniej części miasta, w rejonie terenów pokopalnianych oraz terenów nizabudowanych, niezurbanizowanych, pojednynczej zabudowy rozproszonej o charakterze magazynowo-składowym. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się stacja gazowa.

Opis nieruchomości

Działka 198/20 została wydzielona z działki 198/3 zabudowanej stacją gazową. Działka 198/20 jest niezabudowana, porośnięta krzewami i trawą. Kształt działki regularny. Dostęp do działki drogą dojazdową od strony północnej.

W obrębie działki posadowione są czynne gazociągi.

Dane kontaktowe: Elżbieta Matusiak, tel. 71 364 91 01, email: elzbieta.matusiak@psgaz.pl Anna Parka, tel. 71 364 95 97, email: anna.parka@psgaz.pl

Niniejszy folder promocyjny nie stanowi oferty w myśli art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

Podstawowe informacje

Spółka / Oddział: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Lokalizacja:

Miasto: Wałbrzych Adres: ul. Gwarków

Typ nieruchomości: grunt niezabudowany

Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa zabudowań / lokalu: - m2 Powierzchnia gruntu: 1404 m2

Powierzchnia biurowa: - m2

Nr działki: 198/20

Obręb: 0018 Biały Kamień

Nr Księgi Wieczystej: SW1W/00058944/9

Informacje planistyczne: tereny ekstensywnego rolnictwa, zabudowa usługowa, sieci i infrastruktura techniczna (SUiKZP)

Tytuł prawny: użytkowanie wieczyste gruntu

(7)

Lokalizacja

Działka położona przy ul. Makowej w obrębie Szczawienko Nr 1 w pośredniej, północno-wschodniej części miasta w obrębie ogródków działkowych, oraz dalej od strony zachodniej zabudowy wielorodzinnej.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona na płaskim terenie w sąsiedztwie ogródków działkowych. Od strony południowej działka bezpośrednio graniczy z urządzeniami infrastruktury gazowej. Przez nieruchomość przebiega sieć gazowa gD150 i gD300. Przedmiotowa nieruchomość powstała na podstawie podziału działku gruntu nr 120/13 o pow.

0,1388ha. Otoczenie i mikrośrodowisko dość korzystne, dostęp do infrastruktury handlowo-usługowej średni, do komunikacji dobry.

Dane kontaktowe: Elżbieta Matusiak, tel. 71 364 91 01, email: elzbieta.matusiak@psgaz.pl Anna Parka, tel. 71 364 95 97, email: anna.parka@psgaz.pl

Niniejszy folder promocyjny nie stanowi oferty w myśli art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

Podstawowe informacje

Spółka / Oddział: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Lokalizacja:

Miasto: Wałbrzych Adres: ul. Makowa

Typ nieruchomości: grunt niezabudowany

Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa zabudowań / lokalu: - m2 Powierzchnia gruntu: 913 m2

Powierzchnia biurowa: - m2

Nr działki: 120/37

Obręb: Szczawienko 1

Nr Księgi Wieczystej: SW1W/00031183/1

Informacje planistyczne: tereny obsługi infrastruktury, urządzenia infrastruktury technicznej (MPZP)

Tytuł prawny: własność

(8)

Lokalizacja

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona jest w strefie pośredniej miasta Wałbrzycha w bezpośrednim sąsiedztwie niezagospodarowanych terenów inwestycyjnych i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Opis nieruchomości

Działka nr ew. 153/8 o powierzchni 4.810 m2 (AM 6, obręb Piaskowa Góra nr 13). Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka ta stanowi tereny przemysłowe (Ba). Położona jest na płaskim terenie o regularnym kształcie. Zabudowana jest trzema budynkami o funkcji: biurowej, socjalnej i magazynowej oraz 3 wiatami blaszanymi. Teren nieruchomości ogrodzony i utwardzony.

Dane kontaktowe: Elżbieta Matusiak, tel. 71 364 91 01, email: elzbieta.matusiak@psgaz.pl Anna Parka, tel. 71 364 95 97, email: anna.parka@psgaz.pl

Niniejszy folder promocyjny nie stanowi oferty w myśli art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

Podstawowe informacje

Spółka / Oddział: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Lokalizacja:

Miasto: Wałbrzych Adres: ul. Głogowska 1

Typ nieruchomości: grunt zabudowany

Powierzchnia:

Powierzchnia użytkowa zabudowań: 916,48 m2 oraz wiat: 120 m2 Powierzchnia gruntu: 4.810 m2

Powierzchnia biurowa: 380,64 m2

Nr działki: 153/8

Obręb: Piaskowa Góra nr 13

Nr Księgi Wieczystej: SW1W/00057827/6

Informacje planistyczne: obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha, w którym nieruchomość położona jest w jednostce urbanistycznej 17 – Stary Zdrój, na obszarze oznaczonym symbolem 17.M 3 – obszar zamieszkiwania.

Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego gruntu

(9)

Lokalizacja

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona jest w południowo – zachodniej części miasta Jelenia Góra przy ul.Zjednoczenia Narodowego.

Opis nieruchomości

Działka nr ew. 10 o powierzchni 42,00 m2 (AM 2, obręb 0004 Cieplice - IV). Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka ta stanowi tereny przemysłowe (Ba). Położona jest w obrębie rzeki Kamienna oraz terenów zielonych położonych wzdłuż rzeki, porośnięta trawą i częściowo samosiewnymi drzewami.

Dane kontaktowe: Elżbieta Matusiak, tel. 71 364 91 01, email: elzbieta.matusiak@psgaz.pl Anna Parka, tel. 71 364 95 97, email: anna.parka@psgaz.pl

Niniejszy folder promocyjny nie stanowi oferty w myśli art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

Podstawowe informacje

Spółka / Oddział: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Lokalizacja:

Miasto: Jelenia Górza

Adres: ul. Zjednoczenia Narodowego

Typ nieruchomości: grunt niezabudowany

Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa zabudowań / lokalu: - m2 Powierzchnia gruntu: 42 m2

Powierzchnia biurowa: - m2

Nr działki: 10

Obręb: Cieplice - IV

Nr Księgi Wieczystej: JG1J/00042785/0

Informacje planistyczne: tereny infrastruktury technicznej - gazociągi (MPZP)

Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego gruntu

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :