Jeśli inne:

39  Download (0)

Full text

(1)

POLAND

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Jeśli tak, jakie/kiedy? 60 responses

stowarzyszenie

Harcerstwo , NZS , izby gospodarcze wolontariat

KOD

Olimpiada Zwolnieni z teorii 1999-2020, stowarzyszenie

Komitet Obrony Demokracji 2015- , Budżet Obywatelski 2015- ,

(11)

obserwatorium wyborcze

bardzo liczne od lat 90-tych np na rzecz miasta, historii lokalnej, czy wspierania opozycji białoruskiej Greenpeace, Avaaz itp.

PAH, Wielka Orkiestra Ruchy obywatelskie

Rodzice Szkole, l.2001-2005

kiedy uznałbym że dotyczą mnie lub moich bliskich partia Razem

1997-2000 na rzecz przystąpienia RP do UE; na rzecz ochrony praw człowieka Polski Zespół Humanitarny, Gentes, PAH

Należę do 2 stowarzyszeń i 1 fundacji Wolontariat - Caritas

Protesty, konferencje,

Byłam członkiem Polskiego Stowarzyszenia Korczakowskiego, działałam w ramach Fundacji Dziecięce Listy do Świata i Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie

wolontariat 2016-2020 Polistrefa, w zeszłym roku

Wspólnota Polska - 25 lat, OnkoRejs-5 lat organizacje obywatelskie

w zależności od potzreb w organizacjach non-profit

wolontariat w fundacji zajmującej się m. inn. edukacją, sztuką; koordynator projektów w ramach ERASMUS+

Stowarzyszenie 2014

od ponad 20 lat mam własna fundację i pracuję w organizacji pozarządowej

Małopolskie Forum Edukacji Europejskiej (1997 - 2002), Małoolskie Forum Europejskie (2004 - 2008) Tarnowskie Forum Edukacyjne od 2012 do dziś

W działami ngo

Harcerstwo, organizacje studneckie, organizacje nieformalne Wspieranie działań

Pomoc sąsiedzka ZHP

(12)

Wiele, różnych, Kod, ORP, org. Feministyczne, wiele innych Akcje charytatywne typu szlachetną paczka

Stowarzyszenie od 2014 Stowarzyszenie WIOSNA Partia polityczna, obecnie

stowarzyszenia, w ubiegłym roku kalendarzowym Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych

WOŚP i inne wolontariaty w fundacjach

Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka Jeszcze nie wiem

organizacje prodemokratyczne, pomoc dla uchodźców W trakcie studiów, IFMSA-Poland

stowarzyszenia lokalne w mojej miejscowości. jedno na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, obywatelskiego, drugie dla rozwoju edukacji lokalnej; działam praktycznie od 1990 roku

Szlachetna paczka, WOŚP Cały czas się angazuję

Stowarzyszenie Mediatorzy Polscy -od 2016r.

Stale od 15 lat. Współpraca z Fundacją Edukacja dla Demokracji, Polską Akcją Humanitraną, Polską Zieloną Siecią 2000-2020

Amnesty International od 2010 Stowarzyszenia kiedyś i obecnie Jak będzie okazja

(13)

Jeśli tak, jakie/kiedy? 59 responses

stowarzyszenie KOD

marsz kobiet, 2019, dzialania przedakcesyjne Budżet Obywatelski

Pomoc sasiedzka, protesty lokalne i krajowe organizacje sąsiedzkie

(14)

Czarny protest kobiet, protesty o sądy Zbiórka na rzecz upamietnienia ofiar wojny Członkostwo w zarządzie osiedla, obecnie

od końca lat 80-tych - pomarańczowa alternatywa, solidarnośc polsko-czechosłowacka, potem Czesko_Polsko_Słowacka, Wielka Orkiestra świątecznej Pmocy, sprztanie świata, góry grosza, Festival Kultury Białoruskiej ,

pomoc sąsiedzka

Wielka Orkiestra, Tydzień Edukacji Globalnej ObywateleRP

ORP, Strajk Kobiet

Młodzieżowy strajk klimatyczny 2019-2020 młodzieżowy strajk klimatyczny

KOD, przez kilka lat ok 14 lat temu

KOD, Food not Bombs, Budżet Obywatelski (jako wolontariuszka), JCC (jako wolontariuszka w bibliotece, uczyłam też his zpańskiego starszych członków społeczności żydowskiej), Akcja Ratunkowa dla Krakowa, Obóz dla Puszczy, i podobne.

Protesty przeciwko złym decyzjom lub planom władzy, projekty Budżetu Obywatelskiego.

jak wyzej

Marsze Kobiet / Czarne parasolki/, protesty pod sądem, na studiach w 1981! roku- udział w strajku okupacyjnym na UMK w Toruniu obrona Konstytucji, sądów, kobiet

Co najmniej od 10 lat, rozne ruchy obywatelskie i lokalne

…obecnie reprezentuje stanowisko mieszkańców mojego osiedla Zbiórka na rzecz upamiętnienia ofiar II Wojny Światowej

Różne akcje proekologiczne i kulturalne promujące bioróżnorodności i różnorodności kulturowej na świecie, organizując duże wy darzenia artystyczno-edukacyjnych w różnych miastach w Polsce oraz wspierając inne organizacje NGO

Edukacja przestrzenna Udział w manifestacjach

Przewodnicząca w klasie dziecka Pomoc sąsiedzka

Wiele różnych w Wieliczce Krakowie i warszawie

W czasie studiów, wolontariat, osoby niepełnosprawne umusłowo

(15)

pomoc potrzebującym mieszkańcom gminy DOŚĆmilczenia

lokalne protesty w sprawach sieci szkół i ekologii Stowarzyszenie Obrońców Otoczenia Błoń Co roku, wspólnota mieszkaniowa.

Pomoc sąsiedzka

Wolne Sądy, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny ORP, 2015-2017

akcje artystyczno-obywatelskie

Zagospodarowanie terenu wokół bloku -?tereny gminne organizacje prodemokratyczne

to był taki ruch społeczny na rzecz ochrony środowiska naturalnego w mojej dzielnicy;

Piknik sasiedzki

Komitet obrony szkoły 2017

Pomoc sąsiadom, wyprzedaże sąsiedzkie W obronie wolnych sądów, KOD

Obrona Zakrzówka, różnego rodzaju protesty obywatelskie pomoc w sytuacjach kryzysowych- akcje charytatywnee Śląski Ruch Klimatyczny - od roku do nadal

2000-2020

KOD - 2015- 2019 Ruch Maitri - 1997 - 2015 Protesty obywatelskie

Bie 6

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

Jeśli inne:19 responses Rozwój

Konieczność zgodności prawodawstwa polskiego z prawem unijnym Wymiana mysli naukowej. Otwarte granice.

edukacja wolnośc Godność

aktywizacja obywateli, nowa wartość "Dobro wspólne" (łac. bonum commune) Współpraca akdemicka

Wymiany między narodowe, możliwości stypendiów nauki, Normy prawne i cywilizacyjne

...

Czerpanie wzorców międzykulturowych od innych Możliwość nauki

Ujednolicanie przepisów prawnych

programy edukacyjne dla uczniów, studentów, kadry nauczycielskiej i akademickiej;

swoboda w nauce

(28)

Swoboda przepływu towarów, możliwość edukacji w innych państwach ue Dostęp do wiedzy, do projektów naukowych

Nie wiem

Jeśli inne 5 responses

Żadne zagrozenia

korupcja, luki w prawie, "dziki" kapitalizm

Brak poszanowania dla kultury i dorobku państwa.

Towary spożywcze z innych krajów wyparły nasze rodzime b.dobranej jakości Zwiększona liczba wyjeżdżającej młodzieży

(29)

Jeśli inne:

4 responses

liczne projkety infrastrukturalen i miękkie np edukacyjne, spoeczne liczne obywatelskie finasowane z pieniedzy UE udział szkół w projektach unijnych

Turystyka

Zwiększone dochody z turystyki

(30)

Jeśli inne:

2 responses

komercialyzacja społeczeństwa, komercialyzacja kultury, obniżony poziom edukacji, obniżony poziom mediów na rzecz konsumpcjonizmu Brak szacunku do Człowieka jako istoty ludzkiej.

(31)

Jeśli inne:

4 responses

Pomagając uchodźcom i jeżdżąc po świecie mogłam docenić kolor swojego unijnego paszportu i praktyczny brak granic wewnątrz Unii Europejskiej. Nasza organizacja mogła zrealizować projekty Funduszu Wyszehradzkiego, w których trzy z czterech partnerów muszą być członkami UE. Ale już wcześniej "czułam się obywatelką Europy" i swobodnie po niej jeździłam autostopem (dzięki czemu mój syn ma podwójne obywatelstwo, bo urodził się poza Polską i z ojca spoza Polski, co doceniam szczególnie teraz, kiedy ostatnie pięć lat rządów Prawa i

Sprawiedliwości zachwiały naszym poczuciem bezpieczeństwa w ojczyźnie). "3" jako odpowiedź zaznaczam dlatego, że wstąpienie przez Polskę do Unii nie zmieniło w moim życiu nic w tych wymiarach. Wybieram środek skali, żeby nie zaburzać ostatecznych wyników.

mozliwosc udzialu w erasmusie

to wszystko miałem przed wejściem do UE więc nic nie wniosło nowego duża energia i motywacja działania, kiedy wszystko jest nowe i możliwe

(32)

Jeśli inne:

2 responses

problemy są wew. kraju, duża biurokracja, nie jasne prawo, odległość między prawem polskim i prawem europejskim, brak informacji, pozorne konsultacje społeczne, ogólnie brak edukacji

Konieczność likwidacji własnej firmy

(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

Figure

Updating...

References

Related subjects :